Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na rýmu » Léky na uvolnění dutin

Olynth® HA 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 71276

91 % 42 recenzí

RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY. Uvolní ucpaný nos a vedlejších nosní dutiny. Zvlhčení a regenerace nosní sliznice.. Nástup účinku již od 5 minut. Lék k nosnímu podání, obsahuje xylometazolin. Obsahuje xylometazolin-hydrochlorid.

Více informací

85
Běžná cena: 120 Kč, Ušetříte: 29 % (35 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 20. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (42)
Diskuze (1)

Podrobné informace

RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY. Uvolní ucpaný nos a vedlejších nosní dutiny. Zvlhčení a regenerace nosní sliznice.. Nástup účinku již od 5 minut. Lék k nosnímu podání, obsahuje xylometazolin. Obsahuje xylometazolin-hydrochlorid.

Informace o produktu

Výrobce: URSAPHARM S.R.O.
Značka: OLYNTH
Kód výrobku: 71276
Kód EAN: 3574660402599
Kód SÚKL: 40542
Držitel rozhodnutí: URSAPHARM S.R.O.

Přípravek Olynth HA 0,1% je určen ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou a při alergické rýmě. Přípravek Olynth HA 0,1% je rovněž určen k urychlení uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin nosních a při zánětu Eustachovy trubice provázeného rýmou. Olynth HA 0,1% je určen k léčbě dospělých a dětí od 7 let


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5 

 

sp.zn. sukls136572/2017 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

OLYNTH HA 0,1% 

(xylometazolini hydrochloridum) 

nosní sprej, roztok 

 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Olynth HA 0,1% musíte 
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

V příbalové informaci naleznete: 

1.  Co je přípravek Olynth HA 0,1% a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olynth HA 0,1% používat 
3.  Jak se přípravek Olynth HA 0,1% používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Olynth HA 0,1% uchovávat 
6.  Další informace 

 

1. 

CO JE PŘÍPRAVEK OLYNTH HA 0,1% A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 

Léčivá látka přípravku Olynth HA 0,1%, xylometazolin-hydrochlorid, způsobuje v místě svého účinku 
stažení cév, tím snižuje  otok sliznic  a následně  usnadňuje dýchání  nosem a  zlepšuje  uvolnění  hlenů. 
K nástupu účinku obvykle dochází za 5-10 minut. 
Pomocná látka natrium-hyaluronát napomáhá zvlhčení nosní sliznice. 

 

Přípravek  Olynth  HA  0,1%  je  určen  ke  snížení  otoku  nosní  sliznice  při  akutní  rýmě,  při  nadměrné 
tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou a při alergické rýmě. 

 

Přípravek  Olynth  HA  0,1%  je  rovněž  určen  k  urychlení  uvolnění  hlenů  při  zánětu  vedlejších  dutin 
nosních a při zánětu Eustachovy trubice provázeného rýmou. 

 

Olynth HA 0,1% je určen k léčbě dospělých a dětí od 7 let. 

 
 

2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 
OLYNTH HA 0,1% POUŽÍVAT
 

 

Nepoužívejte přípravek Olynth HA 0,1% 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na xylometazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další 
složku přípravku 

v případě  suchého  zánětu  nosní  sliznice  (rhinitis  sicca),  který  se  projevuje  pocitem  sucha 
a šimrání v nose často provázeným drobným krvácením po odloučení zaschlých strupů 

u dětí do 7 let. 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Olynth HA 0,1% je zapotřebí 

jestliže  jste  léčen/a  některými  léky  proti  depresi  (inhibitory  monoaminooxidázy)  nebo  jinými 
léky s možným účinkem na zvýšení krevního tlaku 

jestliže   trpíte   zvýšeným   nitroočním   tlakem,   zejména   máte-li   zelený   zákal   (glaukom) 
s uzavřeným úhlem 

2/5 

 

jestliže   trpíte   závažným   onemocněním   oběhového   systému   (např.   ischemickou   chorobou 
srdeční, vysokým krevním tlakem) 

jestliže trpíte feochromocytomem (nádorem dřeně nadledvin, který způsobuje zvýšení krevního 
tlaku) 

jestliže trpíte některými poruchami látkové výměny (zvýšenou činností štítné žlázy, cukrovkou) 

 

 

V těchto případech lze přípravek Olynth HA 0,1% používat pouze po poradě s lékařem, který posoudí 
prospěšnost léčby u jmenovaných onemocnění. 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval/a 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

 

Účinky přípravku Olynth HA 0,1% a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
Týká  se  to  některých  léků  užívaných  na  zlepšení  nálady  (inhibitory  monoaminooxidázy 
tranylcyprominového  typu  nebo  tricyklická  antidepresiva),  které  mohou  působit  na  oběhový  systém 
zvýšením krevního tlaku. 

 

Používání přípravku Olynth HA 0,1% s jídlem a pitím 
Přípravek Olynth HA 0,1% lze používat nezávisle na stravovacích zvyklostech. 

 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Použití přípravku 
Olynth HA 0,1% není v průběhu těhotenství a kojení doporučeno. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při  dlouhodobém  podávání  nebo  při  podání  vyšší  dávky  přípravku  Olynth  HA  0,1%  nelze  vyloučit 
celkové  účinky  na  kardiovaskulární  nebo  nervový  systém.  V  takovém  případě  může  být  snížena 
schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. 

 
 
 
 

3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK OLYNTH HA 0,1% POUŽÍVÁ 

 

Přípravek  Olynth  HA  0,1%  používejte  vždy  přesně  podle  pokynů  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý/á, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Pokud lékař nedoporučí jinak, dospělým a dětem od 7 let se přípravek podává podle potřeby, nejvýše 
však 3x  denně 1 dávka  přípravku Olynth  HA 0,1% nosního spreje do každé nosní dírky. Dávkování 
závisí  na  citlivosti  nemocného  a  na  účinku  přípravku.  Bez  porady  s lékařem  nepoužívejte  přípravek 
Olynth  HA  0,1%  déle  než  5  dní.  Jestliže  se  do  této  doby  příznaky  onemocnění  nezlepší,  nebo  se 
naopak  zhoršují,  nebo  se  vyskytnou  nežádoucí  účinky  nebo  nějaké  neobvyklé  reakce,  poraďte  se 
o  dalším  používání  přípravku  s lékařem.  Delší  používání  než  5  dní  je  možné  pouze  po  poradě 
s lékařem. 

 

Přípravek můžete opět používat pouze po několikadenní přestávce. 

 

Používání  přípravku  Olynth  HA  0,1%  u  chronické  rýmy  je  povoleno  pouze  pod  dohledem  lékaře 
vzhledem k nebezpečí ztenčení nosní sliznice. 

 

 Návod k použití  
Odstraňte  ochranný  kryt.  Před  prvním  použitím  několikrát  stiskněte  pumpičku,  dokud  se  poprvé 
neobjeví  souvislý  obláček  aerosolu.  Nosní  sprej  je  tímto  připraven  k dalšímu  použití.  Při  aplikaci 
stiskněte  pouze  jednou  pumpičku  a  lehce  vdechněte  nosem.  Lahvičku  s přípravkem  držte  svisle. 

3/5 

 

Nevstřikujte  si  dávku  přípravku  držením  nosního  spreje  ve  vodorovné  poloze  nebo  v  poloze  dnem 
lahvičky vzhůru. Po použití nasaďte opět na pumpičku ochranný kryt. 

 

Jestliže jste použil/a více přípravku Olynth HA 0,1%, než jste měl/a 
Při  předávkování  nebo neúmyslném  požití  přípravku  může  dojít  k těmto  příznakům:  rozšíření  zornic 
(mydriáze),  nucení  na  zvracení,  zvracení,  modravému  zabarvení  rtů  (cyanóze),  horečce,  křečím, 
oběhovým poruchám (zrychlení tepu, poruchám srdečního rytmu, oběhovému selhání, srdeční zástavě, 
zvýšení krevního tlaku), plicním poruchám (otoku plic, poruchám dýchání) a poruchám nálady. 

 

Může  dojít též k ospalosti, snížení tělesné  teploty,  zpomalení  srdečního tepu,  poklesu  krevního  tlaku 
až napodobující šok, přerušení dýchání a bezvědomí. 

 

Při těchto obtížích je nutné ihned vyhledat lékaře! Jako první pomoc je možné podat živočišné uhlí. 

 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 
 

4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 

Podobně jako  všechny léky,  může  mít  i  přípravek Olynth  HA 0,1%  nežádoucí účinky,  které  se  však 
nemusí vyskytnout u každého. 

 

 Dýchací syst ém 
U  citlivých  nemocných  může  přípravek  Olynth  HA  0,1%  způsobit  příznaky  dráždění  sliznice 
přechodného  a  mírného  charakteru,  které  se  projeví  jako  pálení  v nose  nebo  suchost  nosní  sliznice. 
V ojedinělých případech může dojít ke zvýšenému otoku nosní sliznice po odeznění účinku léku. 

 

 Nervový syst ém 
Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout bolesti hlavy, nespavost nebo únava. 

 

 Oběhový systém 
Ojediněle  až  vzácně  se  mohou  dostavit  účinky  přípravku  na  srdce  a  krevní  oběh,  jako  např.  bušení 
srdce, zrychlený tep a zvýšení krevního tlaku. 

 

Dlouhodobé  nebo  časté  používání  vyšších  dávek  přípravku  Olynth  HA  0,1%  může  vést  k pocitům 
pálení  v  nose  nebo  suchosti  sliznic,  ale  i  k  překrvení  sliznic,  které  se  zhoršuje  s  nadměrným 
používáním léku (tzv. rhinitis medicamentosa). K tomuto účinku může dojít i 5 dnů po ukončení léčby 
-  dlouhodobé  podávání  přípravku  může  vést  k trvalému  poškození  sliznice,  pocitu  sucha  a  šimrání 
v nose s tvorbou strupů a drobným krvácením po jejich odloučení (rhinitis sicca). 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků,  které nejsou  uvedeny v této  příbalové  informaci,  prosím,  sdělte  to  svému  lékaři 
nebo lékárníkovi. 

 
 

5. 

JAK PŘÍPRAVEK OLYNTH HA 0,1% UCHOVÁVAT 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Po prvním otevření lze přípravek používat pouze 12 měsíců. 

4/5 

 

Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již  nepotřebujete. Tato opatření pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 
 

6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 

Co přípravek Olynth HA 0,1% obsahuje 

 

-  Léčivou  látkou  je  xylometazolini  hydrochloridum  (xylometazolin-hydrochlorid)  1 mg  (0,1%) 

v 1 ml roztoku. 

Pomocnými  látkami  jsou:  natrium-hyaluronát,  glycerol,  dihydrát  hydrogenfosforečnanu  sodného, 
dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, sorbitol, voda na injekci. 

 
 

Jak přípravek Olynth HA 0,1% vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek  je  vyráběn  v  lékové  formě  nosního  spreje,  je  balen  ve  skleněné  lahvičce  s dávkovacím 
zařízením. 

 

Velikost balení: 10 ml 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 
McNeil Products Limited 
c/o Johnson & Johnson 
Foundation Park, Roxborough Way 
Maidenhead, Berkshire 
SL6 3UG, Velká Británie 

 

Výrobce 

FAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U. 
Avda. Leganés, 62, Alcorcón, Madrid, Španělsko 

 

 

Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o  registraci: 
Johnson & Johnson s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel.: 227 012 111, www.jnjcz.cz 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 12. 9. 2017 

 
 
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vážená pacientko, vážený paciente, 

 

téměř každý člověk trpí jednou nebo vícekrát do roka rýmou, ať již v důsledku „běžného“ nachlazení 
nebo alergické reakce. V naprosté většině případů jde o neškodné onemocnění, které však přesto může 
být zatěžující. Zvláště nepříjemným se stává ucpaný nos v noci, kdy musí postižený dýchat převážně 
ústy a dochází u něj k osychání rtů a vysychání sliznice krku. Proto Vám chceme s pomocí přípravku 
Olynth HA 0,1% učinit rýmu snesitelnější. 

5/5 

 

Jak vzniká rýma? 
Rýma z nachlazení, odborně nazývaná "akutní virová rinitida", je virové onemocnění. Naproti tomu je 
„alergická  rinitida“  (např.  senná  rýma)  vyvolána  vdechnutím  látek,  vyvolávajících  alergickou  reakci 
(např.  pylu).  Reakce  je  v obou  případech  obdobná:  nosní  sliznice  oteče  a  vytváří  zvýšené  množství 
hlenu.  Máte  rýmu  a  pocit  ucpaného  nosu.  Tyto  projevy  mohou  být  ještě  zhoršeny  doprovodnou 
bakteriální infekcí. 

 

Olynth HA 0,1% – nadechněte se! 
Léčivá  látka  přípravku  Olynth  HA  0,1%  působí  přímo  na  nosní  sliznici,  kde  zužuje  cévy,  rozšířené 
v důsledku  rýmy.  To  vede  k  rychlému  zmírnění  otoku  nosní  sliznice  a  uvolnění  dýchání.  Současně 
dochází ke snížení tvorby hlenu, a proto Vám již tak silně neteče z nosu. Přípravek Olynth HA 0,1% 
působí rychle, dlouhodobě (až 12 hodin), díky obsahu pomocné látky sorbitolu je velmi šetrný k nosní 
sliznici a díky natrium-hyaluronátu dochází k jejímu zvlhčení. 

Recenze (42)

Recenze produktu Olynth® HA 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml

Recenze od 42 uživatelů s celkovým hodnocením 91 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Nejlepší sprej do nosu, který znám.

100 %

100 %

100 %

20 %

Žadne kapesníčky jsem nedostala.

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

Diskuze (1)

Diskuze k produktu Olynth® HA 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

pln - Olynth vs. Olynth HA

(0) 26/03/2018

Dobrý den, jak se liší Olynth od Olynth HA? Děkuji.

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Michaela D.

100 % 20/07/2011

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám