Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

akce na naše čaje

NICORETTE INVISIPATCH 10 MG/16 H 7X10MG Náplast

NICORETTE INVISIPATCH 10 MG/16 H  7X10MG Náplast
K léčbě závislosti na tabáku, ke zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a ke zmírnění abstinenčních příznaků. Více informací
Kód výrobku: 158904
Běžná cena: 584 Kč (ušetříte: 52 Kč = 9 %)
Cena s DPH: 532 Kč
Dostupnost: Skladem do 24 hodin
Odešleme ze skladu: Pátek 24.2.2017
Přidat do oblíbených
ks
29 Kč za všechny druhy dopravy!
Doprava zdarma od 1500 Kč

Příbalová informace výrobku NICORETTE INVISIPATCH 10 MG/16 H 7X10MG Náplast

1/6
sp.zn.: sukls276846/2012, sukls276848/2012, sukls276849/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Nicorette invisipatch 25 mg/16 h
Nicorette invisipatch 15 mg/16 h
Nicorette invisipatch 10 mg/16 h
transdermální náplast
(nicotinum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Nicorette invisipatch musíte
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 12 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Nicorette invisipatch a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nicorette invisipatch používat
3. Jak se Nicorette invisipatch používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Nicorette invisipatch uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE NICORETTE INVISIPATCH A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Nicorette invisipatch patří do skupiny léků používaných k odvykání kouření.

Přípravek Nicorette invisipatch je určen k léčbě závislosti na tabáku, ke zmírnění touhy po kouření (nikotinu)
a ke zmírnění abstinenčních příznaků, což umožňuje snadnější odvykání kouření kuřákům motivovaným přestat
kouřit.

Pokud přestanete kouřit a Vaše tělo již nedostává nikotin vstřebávaný z tabáku, můžete pociťovat nepříjemné
pocity, které se nazývají abstinenční příznaky. Pomocí přípravku Nicorette invisipatch můžete těmto příznakům
předejít, případně nepříjemné pocity zmírnit - po určitou dobu budete svému tělu náplastmi Nicorette
invisipatch dodávat malá množství nikotinu, který je v náplastech obsažen v čisté formě a nepůsobí zdravotní
rizika spojovaná s kouřením.

Zdravotní rizika v důsledku kouření jsou způsobena škodlivinami obsaženými v tabáku.
Odborná rada a podpora Vašeho okolí zpravidla zlepšují naději na úspěch.
Je-li to možné, používejte přípravek jako součást programu na odvykání kouření.

Pokud používáte náplasti Nicorette invisipatch dle doporučeného dávkování, pomáhají Vám kontrolovat
případné zvýšení tělesné hmotnosti po ukončení kouření.

Přípravek Nicorette invisipatch není určen nekuřákům.

2/6

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NICORETTE INVISIPATCH
POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Nicorette invisipatch
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na nikotin nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Upozornění a opatření
Přípravek Nicorette invisipatch používejte pouze po poradě s lékařem v těchto případech:
- pokud jste v minulosti prodělal(a) závažnou srdečně-cévní příhodu nebo jste v posledních 4 týdnech byl(a)
léčen(a) v nemocnici z důvodu srdečního onemocnění (jako jsou např. cévní mozková příhoda, srdeční
infarkt, arytmie (poruchy srdečního rytmu), nestabilní angina pectoris)
- pokud jste podstoupil(a) transplantaci srdečně-cévního bypassu (cévního přemostění) nebo angioplastiku
(operaci tepen)
- trpíte-li neléčeným vysokým krevním tlakem
- trpíte-li chorobou jater a/nebo závažnou chorobou ledvin
- máte-li cukrovku, protože ukončení kouření může znamenat potřebu snížení dávek inzulinu
- trpíte-li hypertyreózou (nadměrná produkce hormonů štítné žlázy) nebo feochromocytomem
(typ nádoru nadledvin)
- máte-li žaludeční nebo dvanáctníkové vředy

Děti a dospívající
Přípravek Nicorette invisipatch nemá být používán bez doporučení lékaře osobami do 18 let.

Dávky nikotinu, které jsou dospělými kuřáky během léčby snášeny, mohou vyvolat závažné příznaky
otravy u malých dětí, a mohou vést až k úmrtí dítěte. I použité náplasti obsahují dostatečné zbytkové
množství nikotinu, které je pro děti škodlivé. Náplasti proto uchovávejte mimo dohled a dosah dětí, a to i
náplasti použité.

Další léčivé přípravky a Nicorette invisipatch
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době,
a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je zvláště důležité, užíváte-li theofylin, takrin,
klozapin, ropinirol, imipramin, olanzapin, klomipramin, fluvoxamin, kofein, fenacetin, furosemid, paracetamol,
benzodiazepiny, haloperidol, cimetidin, flekainid nebo pentazocin.

Používání přípravku Nicorette invisipatch s jídlem a pitím
Účinek přípravku není ovlivněn příjmem potravy nebo pitím nápojů.

Těhotenství, kojení a plodnost
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Kouření může velmi vážně poškodit plod nebo kojence, a proto byste měla v těhotenství nebo v období kojení
přestat kouřit, pokud možno bez použití přípravků obsahujících nikotin.

Nikotin se vylučuje do mateřského mléka v množstvích, která mohou být škodlivá pro kojence.
V období kojení náplasti Nicorette invisipatch nepoužívejte.

Nedokážete-li přestat kouřit bez použití přípravků obsahujících nikotin, používejte přípravky Nicorette pouze
po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

3/6
3. JAK SE NICORETTE INVISIPATCH POUŽÍVÁ

Přípravek Nicorette invisipatch používejte vždy dle pokynů uvedených v této příbalové informaci, pokud Váš
lékař nestanoví jinak. Pokud si nejste jistý(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Během léčby přípravkem Nicorette invisipatch vynaložte veškeré úsilí na to, abyste přestal(a) úplně kouřit.

Použití u dětí a dospívajících
Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících kuřáků nebyla posuzována. Přípravek Nicorette invisipatch nesmí
být používán dětmi a dospívajícími do 18 let bez doporučení lékaře.

Dospělí (včetně starších osob)
Léčba pomocí náplastí Nicorette invisipatch trvá obvykle 12 týdnů. Většinou je zahájena náplastmi
s vyšším obsahem nikotinu a postupně přechází na náplasti s nižším obsahem nikotinu, což umožní pozvolné
snižování až definitivní ukončení kouření.
Léčba pomocí náplastí Nicorette invisipatch napodobuje kolísání hladiny nikotinu v krevní plazmě, jaké
pozorujeme u kuřáků, u kterých nedochází k žádnému dodání nikotinu během spánku. Nikotin uvolňovaný v
průběhu léčby z náplastí Nicorette invisipatch, které se nalepují pouze během aktivní části dne (působí po dobu
16 hodin), nevyvolává poruchy spánku, které lze pozorovat při dodání nikotinu během spánku.

Kuřákům s vysokým stupněm závislosti na nikotinu (Fagerströmův test nikotinové závislosti rovnající se nebo
vyšší než 6 nebo kouření více než 20 cigaret denně) se doporučuje začít léčbu náplastmi Nicorette invisipatch
25 mg/16 h viz schéma v tabulce č.1 (jedna náplast jednou denně).
Doporučená délka počáteční léčby je 8 týdnů.

Po 8 týdnech se má začít postupně snižovat dávka nikotinu obsažená v náplastech, proto se další 2 týdny
používá Nicorette invisipatch 15 mg/16 h a následující 2 týdny Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (jedna náplast
jednou denně).

Kuřákům s nižším stupněm závislosti na nikotinu (Fagerströmův test nikotinové závislosti nižší než 6 nebo
kouření méně než 20 cigaret denně) se doporučuje začít léčbu náplastmi Nicorette invisipatch 15 mg/16 h
viz schéma v tabulce č.2 (jedna náplast jednou denně).
Doporučená délka počáteční léčby je 8 týdnů.

Po 8 týdnech se má začít postupně snižovat dávka nikotinu obsažená v náplastech, proto se další 4 týdny
používá Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (jedna náplast jednou denně - krok č.3, viz tabulka č.2.

Tabulka č.1) Dávkovací schéma pro kuřáky s vysokým stupněm závislosti na nikotinu
Způsob dávkování Délka trvání léčby
prvních 8 týdnů - počáteční
fáze

následující 2 týdny

poslední 2 týdny
Krok č.1 Nicorette invisipatch 25 mg/16 h jedna náplast jednou denně

Krok č.2 Nicorette invisipatch 15 mg/16 h jedna náplast jednou denně

Krok č.3 Nicorette invisipatch 10 mg/16 h jedna náplast jednou denně

Tabulka č.2) Dávkovací schéma pro kuřáky s nižším stupněm závislosti na nikotinu
Způsob dávkování Délka trvání léčby
prvních 8 týdnů - počáteční fáze

poslední 4 týdny
Krok č.1 Nicorette invisipatch 15 mg/16 h jedna náplast jednou
denně

Krok č.2 Nicorette invisipatch 10 mg/16 h jedna náplast jednou
denně

4/6

Používání náplastí po dobu delší než 6 měsíců se všeobecně nedoporučuje. Pokud potřebujete používat
přípravek déle, než je doporučeno, abyste se vyvaroval(a) návratu ke kouření, poraďte se s lékařem.

Způsob podání:
Nalepujte denně pouze jednu náplast na čistou a suchou pokožku bez ochlupení (např. oblast kyčle, rameno,
hruď atp.) tak, aby bylo možné každý den místo aplikace obměnit a předejít tak možnému podráždění kůže.
Aby náplast dokonale přilnula, zvolenou oblast není vhodné ošetřovat kosmetickými přípravky, tělovými
mléky, zasypávat atp. Náplast je nejvhodnější přilepit ihned ráno po probuzení a sejmout večer před spaním tak,
aby bylo umožněno působení l6 hodin, což vystihuje potřeby kuřáka a zachovává jeho nerušený spánek.

1. Před nalepením náplasti si umyjte ruce.
2. K otevření sáčku použijte nůžky a sáček prostřihněte v místě označení. Náplast nalepte
na čistou a suchou neporušenou pokožku bez ochlupení (např. oblasti kyčle, rameno nebo hruď).
3. Jeden díl stříbrné hliníkové vrstvy náplasti oddělte, jak nejvíce to bude možné. Nedotýkejte se však
pokud možno lepící části náplasti prsty!
4. Přitiskněte náplast lepící stranou na pokožku a odstraňte zbývající část stříbrné hliníkové vrstvy.
5. Přitlačte náplast pevně na pokožku dlaní nebo prsty.
6. Uhlaďte celou plochu náplasti konečky prstů. Tím se zároveň ujistíte o jejím dokonalém přilnutí.

Při chybném přiložení nebo odlepení náplasti použijte novou náplast. Náplast nenechávejte působit přes noc,
resp. déle než 16 hodin! Použitou náplast po odlepení bezpečně zlikvidujte.

V případě, že nedopatřením zapomenete na noc náplast odlepit, můžete ráno po odlepení zapomenuté náplasti
pokračovat v léčbě s novou odpovídající náplastí bez přestávky.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Nicorette invisipatch, než jste měl(a)
Můžete se předávkovat nikotinem, používáte-li přípravek Nicorette invisipatch a/nebo současně kouříte a/nebo
současně používáte jiné formy náhradní nikotinové léčby nebo pokud jste kuřák s nízkým stupněm závislosti na
nikotinu.

Pokud jste si nalepil(a) více náplastí, nebo si náplasti nedopatřením nalepilo, nebo je požilo dítě, poraďte se se
svým lékařem nebo ihned navštivte lékařskou pohotovost.

K příznakům předávkování patří nevolnost, zvýšené slinění, bolest břicha, průjem, pocení, bolest hlavy, závratě,
poruchy sluchu a výrazná slabost. Po vysokých dávkách může po těchto příznacích následovat snížení krevního
tlaku, slabý a nepravidelný tep, poruchy dechu, nadměrná únava, selhání oběhu a křeče.


Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nicorette invisipatch nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého.

Přípravek Nicorette invisipatch může způsobit nežádoucí účinky obdobné účinkům souvisejícím
s podáním nikotinu jiným způsobem. Nežádoucí účinky jsou zpravidla závislé na výši dávky.

Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 z 10 léčených pacientů):
- Svědění kůže
5/6

Časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 a více než u 1 ze 100 léčených pacientů):
- závratě, bolesti hlavy, bolest břicha, zvracení, nevolnost, zarudnutí kůže.

Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 ze 100 a více než u 1 z 1000 léčených pacientů):
- bušení srdce, kopřivka.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů) včetně samostatných hlášení:
- dočasná nepravidelná srdeční činnost.

Některé příznaky, jako jsou závratě, bolesti hlavy a poruchy spánku, mohou být projevem abstinence
a souvisí s nízkým přísunem nikotinu.

V souvislosti s ukončením kouření mohou vznikat v ústech afty, jejichž souvislost s použitím nikotinu
je však nejasná.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK NICORETTE INVISIPATCH UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípravek Nicorette invisipatch nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nicorette invisipatch obsahuje

- Léčivou látkou je nicotinum. Jedna 10mg náplast o ploše 9,0 cm2 obsahuje nicotinum 15,75 mg, jedna
15mg náplast o ploše 13,5 cm2 obsahuje nicotinum 23,62 mg, jedna 25mg náplast o ploše 22,5 cm2
obsahuje nicotinum 39,37 mg .
- Obsah nikotinu v jedné náplasti je 1,75 mg/cm2.
Pomocnými látkami jsou:
Vrstva obsahující nikotin: střední nasycené triacylglyceroly, základní butylovaný methakrylátový
kopolymer, pegoterátová fólie (PET).
Akrylátová vrstva: adhezivní akrylátový kopolymer 387-2516, hydroxid draselný, sodná sůl
kroskarmelózy, aluminium-acetylacetonát.

Jak přípravek Nicorette invisipatch vypadá a co obsahuje toto balení

Béžová, poloprůhledná, obdélníková náplast s kulatými rohy potištěná světle hnědým inkoustem
Nicorette a umístěná na lehce odstranitelné vrstvě potažené hliníkem a silikonem. Náplast se skládá
z vrstvy obsahující nikotin a z adhezivní (akrylátové) vrstvy.
6/6

Náplast je zatavena ve vícevrstevném sáčku z papíru, vrstvy PET, hliníku a polyakrylnitril kopolymeru. Sáčky
jsou uloženy v krabičce.

Velikost balení
Nicorette invisipatch 25 mg/16 h: 7, 14, 28 náplastí
Nicorette invisipatch 15 mg/16 h: 7, 14, 28 náplastí
Nicorette invisipatch 10 mg/16 h: 7, 14 náplastí

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
McNeil AB
251 09 Helsingborg
Švédsko

Výrobce
LTS LOHMANN
THERAPIE-SYSTEME AG
ANDERNACH,
Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Johnson & Johnson, s.r.o.
Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel: 227 012 111.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
24.7.2013
Oznámit nežádoucí účinky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz
Ověření legálního provozu E-shopu