Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na pomoc odvykání kouření

NICORETTE INVISIPATCH 10 MG/16 H 7X10MG Náplast

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 158904
K léčbě závislosti na tabáku, ke zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a ke zmírnění abstinenčních příznaků.

Více informací

449
Běžná cena: 589 Kč, Ušetříte: 24 % (140 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě závislosti na tabáku, ke zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a ke zmírnění abstinenčních příznaků.

Informace o produktu

Výrobce: Johnson & Johnson s.r.o.
Značka: NICORETTE
Kód výrobku: 158904
Kód EAN: 3574660454338
Kód SÚKL: 136132
Držitel rozhodnutí: Johnson & Johnson s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

 

1/11 

Sp.zn.sukls184588/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Nicorette invisipatch 25 mg/16 h 
Nicorette invisipatch 15 mg/16 h 
Nicorette invisipatch 10 mg/16 h 

transdermální náplast 

 

nicotinum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
 postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Viz bod 4. 

Pokud po 6 měsících léčby přípravkem Nicorette invisipatch nebudete schopen/schopna přestat kouřit, 
musíte se poradit s lékařem.  

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Nicorette invisipatch a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nicorette invisipatch používat 

3. 

Jak se přípravek Nicorette invisipatch používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Nicorette invisipatch uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je přípravek Nicorette invisipatch a k čemu se používá
 
 
Nicorette invisipatch je přípravek, který pomáhá přestat s kouřením. 
 
Přípravek Nicorette invisipatch je určen k léčbě závislosti na tabáku, ke zmírnění touhy po kouření (nikotinu)  
a ke zmírnění abstinenčních příznaků, což pomáhá motivovaným kuřákům přestat kouřit. 
 
Pokud přestanete kouřit a Vašemu tělu dodávat nikotin z tabáku, můžete pociťovat nepříjemné pocity, které se 
nazývají abstinenční příznaky. Pomocí přípravku Nicorette invisipatch můžete těmto příznakům předejít, 
případně nepříjemné pocity zmírnit - pomocí náplasti Nicorette invisipatch budete nadále dodávat svému tělu 
malá množství nikotinu v jeho čisté formě, což nepůsobí zdravotní rizika spojovaná s kouřením. 
 
Zdravotní rizika v důsledku kouření jsou způsobena škodlivinami obsaženými v tabáku. 
Odborná rada a podpora okolí zpravidla zlepšují Vaši naději na úspěch. 
Je-li to možné, používejte přípravek jako součást programu na ukončení kouření. 
 
Pokud přípravek používáte dle doporučení, Nicorette invisipatch Vám pomůže kontrolovat případné zvýšení 
tělesné hmotnosti po ukončení kouření. 
 
Přípravek Nicorette invisipatch nesmějí používat nekuřáci.  
 

 

 

 

2/11 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nicorette invisipatch používat 

 
Nepoužívejte přípravek Nicorette invisipatch
 

jestliže jste alergický(á) na nikotin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Nicorette invisipatch se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 

jste v minulosti prodělal(a) závažnou srdečně-cévní příhodu nebo jste v posledních 4 týdnech byl(a) 
léčen(a) v nemocnici z důvodu neobvyklého srdečního onemocnění (jako jsou např. cévní mozková 
příhoda, srdeční infarkt, arytmie (poruchy srdečního rytmu), nestabilní angina pectoris), 

pokud jste podstoupil(a) transplantaci srdečně-cévního bypassu (cévního přemostění) nebo angioplastiku 
(operaci tepen), 

máte-li vysoký krevní tlak, který není zvládán léky, 

máte-li chorobou jater a/nebo závažnou chorobou ledvin, 

máte-li cukrovku, protože ukončení kouření může znamenat potřebu snížení dávek inzulinu, 

máte-li nadměrnou produkci hormonů štítné žlázy (hypertyreózu) nebo typ nádoru nadledvin 
feochromocytom), 

máte-li žaludeční nebo dvanáctníkové vředy. 

 
Děti a dospívající 
Pokud není doporučeno lékařem jinak, přípravek Nicorette invisipatch nesmějí používat osoby do 18 let. 
 
Dávky nikotinu, které jsou dospělými kuřáky během léčby snášeny, mohou vyvolat závažné příznaky 
otravy u dětí, a mohou vést až k úmrtí dítěte. I použité náplasti obsahují dostatečné množství nikotinu na 
to, aby bylo pro děti škodlivé. Náplasti proto uchovávejte mimo dohled a dosah dětí, a to i náplasti 
použité.
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nicorette invisipatch
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo 
které možná budete užívat. To je zvláště důležité, užíváte-li léky, které obsahují:  
theofylin k léčbě astmatu 
takrin k léčbě Alzheimerovy choroby 
klozapin k léčbě schizofrenie 
ropinirol k léčbě Parkinsonovy choroby 
 
Přípravek Nicorette invisipatch s jídlem a pitím
 
Účinek přípravku není ovlivněn příjmem potravy nebo pitím nápojů. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
 
Kouření může velmi vážně poškodit plod nebo kojence, a proto je nutno, abyste v těhotenství nebo v období 
kojení přestala kouřit, pokud možno bez použití přípravků obsahujících nikotin.  
 
Nikotin se vylučuje do mateřského mléka v množstvích, která mohou být škodlivá pro kojence.  
V období kojení náplasti Nicorette invisipatch nepoužívejte.  
 
Nedokážete-li přestat kouřit bez použití přípravků obsahujících nikotin, používejte přípravky Nicorette pouze 
po poradě s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Nebyly pozorovány žádné účinky na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. 
 
 

 

 

 

3/11 

3. 

Jak se přípravek Nicorette invisipatch používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. Pokud si nejste jistý(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nepřekračujte maximální 
dávku. 
Během léčby přípravkem Nicorette invisipatch vynaložte veškeré úsilí na to, abyste přestal(a) úplně kouřit. 
 
Nicorette invisipatch mohou být používány samostatně nebo v kombinaci buď s léčivým přípravkem Nicorette 
Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg nebo s léčivým přípravkem Nicorette Spray 1 mg/dávka. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících nebyla posuzována. Přípravek Nicorette invisipatch nesmí být 
používán dětmi a dospívajícími do 18 let. 
 
Dospělí (včetně starších pacientů) 
 
Léčba pouze pomocí náplastí: 
 
Léčba pomocí náplastí Nicorette invisipatch trvá obvykle 12 týdnů. Většinou je zahájena náplastmi s vyšším 
obsahem nikotinu a postupně přechází na náplasti s nižším obsahem nikotinu, což umožní pozvolné snižování 
až definitivní ukončení kouření. 
 
Léčba pomocí náplastí Nicorette invisipatch napodobuje kolísání hladiny nikotinu v krevní plazmě, jaké 
pozorujeme u kuřáků, u kterých nedochází k žádnému dodání nikotinu během spánku. Nikotin uvolňovaný 
v průběhu léčby z náplastí Nicorette invisipatch, které se nalepují pouze během aktivní části dne (působí po 
dobu 16 hodin), nevyvolává poruchy spánku, které lze pozorovat při dodání nikotinu během spánku. 
 
Kuřákům s vysokým stupněm závislosti na nikotinu (skóre Fagerströmova testu nikotinové závislosti rovnající 
se 6 nebo vyšší než 6 nebo kouření více než 20 cigaret denně) se doporučuje začít léčbu náplastmi Nicorette 
invisipatch 25 mg/16 h viz tabulka č. 1 (jedna náplast jednou denně). 
Počáteční léčba má trvat 8 týdnů. 
 
Po 8 týdnech se má začít postupně snižovat dávka nikotinu obsažená v náplastech. Proto se další 2 týdny 
používá Nicorette invisipatch 15 mg/16 h a následující 2 týdny Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (jedna náplast 
jednou denně). 
 
Kuřákům s nižším stupněm závislosti na nikotinu (skóre Fagerströmova testu nikotinové závislosti nižší než 
6 nebo kouření méně než 20 cigaret denně) se doporučuje začít léčbu náplastmi Nicorette invisipatch 
15 mg/16 h viz tabulka č. 2 (jedna náplast jednou denně). 
Počáteční léčba má trvat 8 týdnů. 
 
Po  8  týdnech  se  má  začít  postupně  snižovat  dávka  nikotinu  obsažená  v náplastech.  Proto  se  další  4  týdny 
používá Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (jedna náplast jednou denně - krok č. 3, viz tabulka č. 2). 
 
Tabulka č. 1) Dávkovací schéma pro kuřáky s vysokým stupněm závislosti na nikotinu 
 
Dávkování 

Délka léčby 
prvních 8 týdnů – počáteční fáze 
následující 2 týdny 
poslední 2 týdny 

Krok 1 

Nicorette invisipatch 25 mg/16 h jedna náplast jednou denně 

Krok 2 

Nicorette invisipatch 15 mg/16 h jedna náplast jednou denně 

Krok 3 

Nicorette invisipatch 10 mg/16 h jedna náplast jednou denně 

 

 

 

 

4/11 

Tabulka č. 2) Dávkovací schéma pro kuřáky s nižším stupněm závislosti na nikotinu 
 
Dávkování 

Délka léčby 
prvních 8 týdnů – počáteční fáze 
následující 4 týdny 

Krok 1 

Nicorette invisipatch 15 mg/16 h jedna náplast jednou denně 

Krok 2 

Nicorette invisipatch 10 mg/16 h jedna náplast jednou denně 

 
Používání náplastí po dobu delší než 6 měsíců se všeobecně nedoporučuje. Pokud potřebujete používat 
přípravek déle, než je doporučeno, abyste se vyvaroval(a) návratu ke kouření, poraďte se s lékařem. 
 
Léčba náplastí v kombinaci buď s léčivým přípravkem Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg 
nebo s léčivým přípravkem Nicorette Spray 1 mg/dávka: 
 
Pokud pociťujete, že se u Vás objevuje nutkání na cigaretu i při používání léčivých přípravků s nikotinem, 
můžete náplasti Nicorette invisipatch používat v kombinaci buď s léčivým přípravkem Nicorette 
Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg nebo s léčivým přípravkem Nicorette Spray 1 mg/dávka. 
 
Před použitím léčivého přípravku Nicorette, který budete používat s náplastí, si přečtěte jeho příbalovou 
informaci. Příbalová informace je vložena v každém balení přípravku. 
 
Kuřákům s vysokým stupněm závislosti na nikotinu (skóre Fagerströmova testu nikotinové závislosti 
rovnající se 6 nebo vyšší než 6 nebo kouření více než 20 cigaret denně) se doporučuje začít léčbu s náplastmi 
Nicorette invisipatch 25 mg/16 h v kombinaci buď s léčivým přípravkem Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint 
Gum 2 mg nebo s léčivým přípravkem Nicorette Spray 1 mg/dávka tak, jak je uvedeno v tabulce 3 (jedna 
náplast denně). 
Počáteční léčba má trvat 8 týdnů. 
 
Po 8 týdnech se má dávka nikotinu obsaženého v náplastech postupně snižovat. Proto se mají po 2 týdny 
používat náplasti Nicorette invisipatch 15 mg/16 h a následně také po 2 týdny náplasti Nicorette invisipatch 
10 mg/16 h (jedna náplast denně). Dávka léčivého přípravku Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg 
nebo léčivého přípravku Nicorette Spray 1 mg/dávka při kombinované léčbě s náplastmi jsou uvedeny 
tabulce 3
 
Kuřákům s nižším stupněm závislosti na nikotinu (skóre Fagerströmova testu nikotinové závislosti nižší než 
6 nebo kouření méně než 20 cigaret denně) se doporučuje začít léčbu náplastmi Nicorette invisipatch 
15 mg/16 h v kombinaci buď s léčivým přípravkem Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg nebo 
s léčivým přípravkem Nicorette Spray 1 mg/dávka tak, jak je uvedeno v tabulce 4 (jedna náplast denně). 
Počáteční léčba má trvat 8 týdnů 
 
Po 8 týdnech se má dávka nikotinu obsaženého v náplastech postupně snižovat. Proto se mají po 4 týdny 
používat náplasti Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (jedna náplast denně – krok 3, viz tabulka 4). Dávka 
léčivého přípravku Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg nebo léčivého přípravku Nicorette Spray 
1 mg/dávka při kombinované léčbě s náplastmi jsou uvedeny v tabulce 4
 
Tabulka 3) Dávkovací schéma pro kombinovanou léčbu kuřáků s vysokým stupněm závislosti na 
nikotinu 

Doba 
léčby 

Dávka náplastí Nicorette invisipatch 

Doplňující léčivý 
přípravek 
Může být používán jeden 
z následujících léčivých 
přípravků  

Denní dávka 
doplňujícího léčivého 
přípravku v kombinaci 
s náplastmi  

Krok 1: 
prvních 8 
týdnů – 
počáteční 
fáze 

Jedna náplast Nicorette invisipatch 
25 mg/16 h denně. 

Nicorette 
Classic/Freshfruit/Icemint 
Gum 2 mg 

Podle potřeby. Obvykle 
5 až 6 léčivých žvýkacích 
gum denně (maximálně 
16 léčivých žvýkacích 
gum denně). 

 

 

 

5/11 

Doba 
léčby 

Dávka náplastí Nicorette invisipatch 

Doplňující léčivý 
přípravek 
Může být používán jeden 
z následujících léčivých 
přípravků  

Denní dávka 
doplňujícího léčivého 
přípravku v kombinaci 
s náplastmi  

Nicorette Spray 
1 mg/dávka 

Podle potřeby. Vstříkněte 
nejprve jednou a pokud 
nutkání na cigaretu 
nezmizí během několika 
minut, vstříkněte 
podruhé. 
Pokud byly potřebné 
2 vstřiky, mohou být 
následující dávky 
aplikovány jako 2 vstřiky 
po sobě. Nepoužívejte 
více než 2 vstřiky 
najednou nebo více než 
2 střiky za hodinu během 
16 hodin. Maximální 
dávka je 32 vstřiků 
během 16 hodin za 
jakékoli 24hodinové 
období. 
Od týdne 7 začněte 
snižovat počet vstřiků za 
den. 

Krok 2: 
následující 
2 týdny 

Jedna náplast Nicorette invisipatch 
15 mg/16 h denně. 

Nicorette 
Classic/Freshfruit/Icemint 
Gum 2 mg 

Podle potřeby 
(maximálně 16 léčivých 
žvýkacích gum denně). 

Nicorette Spray 
1 mg/dávka 

Podle potřeby, ale 
pokračujte ve snižování. 
Nepoužívejte více než 
2 vstřiky najednou nebo 
více než 2 střiky za 
hodinu během 16 hodin. 
Maximální dávka je 
32 vstřiků během 16 
hodin za jakékoli 
24hodinového období. 

Krok 3: 
poslední 2 
týdny 

Jedna náplast Nicorette invisipatch 
10 mg/16 h denně. 

Nicorette 
Classic/Freshfruit/Icemint 
Gum 2 mg 

Podle potřeby 
(maximálně 16 léčivých 
žvýkacích gum denně). 

Nicorette Spray 
1 mg/dávka 

Podle potřeby, ale 
pokračujte ve snižování. 
Nepoužívejte více než 
2 vstřiky najednou nebo 
více než 2 střiky za 
hodinu během 16 hodin. 
Maximální dávka je 
32 vstřiků během 16 
hodin za jakékoli 
24hodinové období. 
 

Po 12 

Používání náplastí déle než 6 měsíců se 

Nicorette 

Podle potřeby, ale 

 

 

 

6/11 

Doba 
léčby 

Dávka náplastí Nicorette invisipatch 

Doplňující léčivý 
přípravek 
Může být používán jeden 
z následujících léčivých 
přípravků  

Denní dávka 
doplňujícího léčivého 
přípravku v kombinaci 
s náplastmi  

týdnech 

obecně nedoporučuje. Pokud potřebujete 
používat tento léčivý přípravek déle, než 
se doporučuje, abyste nezačali znovu 
kouřit, poraďte se se lékařem. 

Classic/Freshfruit/Icemint 
Gum 2 mg 

snižujte počet léčivých 
žvýkacích gum. 
Léčba má být ukončena, 
když je dávka snížena na 
1-2 léčivých žvýkací 
gumy denně. 
Nepoužívejte více než 
16 léčivých žvýkacích 
gum za den. 
Poraďte se s lékařem, 
pokud máte potřebu 
používat Nicorette 
Classic/Freshfruit/Icemint 
Gum 2 mg déle než 
12 měsíců. 

Nicorette Spray 
1 mg/dávka 

Poraďte se s lékařem, 
pokud máte potřebu 
používat Nicorette Spray 
1 mg/dávka déle než 
6 měsíců. Nepoužívejte 
více než 2 vstřiky 
najednou nebo více než 
2 střiky za hodinu během 
16 hodin. Maximální 
dávka je 32 vstřiků 
během 16 hodin za 
jakékoli 24hodinové 
období.  

 
Tabulka 4) Dávkovací schéma pro kombinovanou léčbu kuřáků s nižším stupněm závislosti na nikotinu 
 

Doba 
léčby 

Dávka náplastí Nicorette invisipatch 

Doplňující léčivý 
přípravek 
Může být používán jeden 
z následujících léčivých 
přípravků  

Denní dávka 
doplňujícího léčivého 
přípravku v kombinaci 
s náplastmi  

Krok 1: 
prvních 8 
týdnů – 
počáteční 
fáze  

Jedna  náplast  Nicorette  invisipatch 
15 mg/16 h denně. 

Nicorette 
Classic/Freshfruit/Icemint 
Gum 2 mg 

Podle potřeby. Obvykle 
5 až 6 léčivých 
žvýkacích gum denně 
(maximálně 16 léčivých 
žvýkacích gum denně). 

Nicorette Spray 
1 mg/dávka 

Podle potřeby. 
Vstříkněte nejprve 
jednou a pokud nutkání 
na cigaretu nezmizí 
během několika minut, 
vstříkněte podruhé. 
Pokud byly potřebné 
2 vstřiky, mohou být 
následující dávky 

 

 

 

7/11 

Doba 
léčby 

Dávka náplastí Nicorette invisipatch 

Doplňující léčivý 
přípravek 
Může být používán jeden 
z následujících léčivých 
přípravků  

Denní dávka 
doplňujícího léčivého 
přípravku v kombinaci 
s náplastmi  

aplikovány jako 2 vstřiky 
po sobě. Nepoužívejte 
více než 2 vstřiky 
najednou nebo více než 
2 střiky za hodinu během 
16 hodin. Maximální 
dávka je 32 vstřiků 
během 16 hodin za 
jakékoli 24hodinové 
období. Od týdne 
7 začněte snižovat počet 
vstřiků za den.  

Krok 2: 
následující 
2 týdny 

Jedna  náplast  Nicorette  invisipatch 
10 mg/16 h denně. 

Nicorette 
Classic/Freshfruit/Icemint 
Gum 2 mg 

Podle potřeby 
(maximálně 16 léčivých 
žvýkacích gum denně). 

Nicorette Spray 
1 mg/dávka 

Podle potřeby, ale 
pokračujte ve snižování. 
Nepoužívejte více než 
2 vstřiky najednou nebo 
více než 2 střiky za 
hodinu během 16 hodin. 
Maximální dávka je 
32 vstřiků během 
16 hodin za jakékoli 
24hodinové období. 

Po 12 
týdnech 

Používání  náplastí  déle  než  6  měsíců  se 
obecně nedoporučuje. Pokud potřebujete 
používat tento léčivý přípravek déle, než 
se  doporučuje,  abyste  nezačali  znovu 
kouřit, poraďte se s lékařem. 

Nicorette 
Classic/Freshfruit/Icemint 
Gum 2 mg 

Podle potřeby, ale 
snižujte počet léčivých 
žvýkacích gum. Léčba 
má být ukončena, když 
je dávka snížena na 1-2 
léčivé žvýkací gumy 
denně. Nepoužívejte více 
než 16 léčivých 
žvýkacích gum za den. 
Poraďte se s lékařem, 
pokud máte potřebu 
používat Nicorette 
Classic/Fresfruit/Icemint 
Gum 2 mg déle než 
12 měsíců. 

Nicorette Spray 
1 mg/dávka 

Poraďte se s lékařem, 
pokud máte potřebu 
používat Nicorette Spray 
1 mg/dávka déle než 
6 měsíců. Nepoužívejte 
více než 2 vstřiky 
najednou nebo více než 
2 střiky za hodinu během 
16 hodin. Maximální 
dávka je 32 vstřiků 

 

 

 

8/11 

Doba 
léčby 

Dávka náplastí Nicorette invisipatch 

Doplňující léčivý 
přípravek 
Může být používán jeden 
z následujících léčivých 
přípravků  

Denní dávka 
doplňujícího léčivého 
přípravku v kombinaci 
s náplastmi  

během 16 hodin za 
jakékoli 24hodinové 
období. 

 
Způsob podání: 
Nalepujte denně pouze jednu náplast na čistou a suchou pokožku bez ochlupení (např. oblast kyčle, rameno, 
hruď atp.) tak, aby bylo možné každý den místo aplikace obměnit a předejít tak možnému podráždění kůže. 
Aby náplast dokonale přilnula, zvolenou oblast není vhodné ošetřovat kosmetickými přípravky, tělovými 
mléky, zasypávat atp. Náplast je nejvhodnější přilepit ihned ráno po probuzení a sejmout večer před spaním tak, 
aby bylo umožněno působení l6 hodin, což vystihuje potřeby kuřáka a zachovává jeho nerušený spánek. 
 
1.  Před nalepením náplasti si umyjte ruce. 
2.  K otevření sáčku použijte nůžky a sáček prostřihněte v místě označení. Náplast nalepte na čistou a suchou 

neporušenou pokožku bez ochlupení (např. oblasti kyčle, rameno nebo hruď). 

3.  Jeden díl stříbrné hliníkové vrstvy náplasti oddělte, nedotýkejte se však pokud možno lepící části náplasti 

prsty! 

4.  Přitiskněte náplast lepící stranou na pokožku a odstraňte zbývající část stříbrné hliníkové vrstvy. 
5.  Přitlačte náplast pevně na pokožku dlaní nebo prsty. 
6.  Uhlaďte celou plochu náplasti konečky prstů. Tím se zároveň ujistíte o jejím dokonalém přilnutí. 
 
Při chybném přiložení nebo odlepení náplasti použijte novou náplast. Náplast nenechávejte působit přes noc, 
resp. déle než 16 hodin! Použité náplasti po odlepení bezpečně zlikvidujte. 
 
V případě, že nedopatřením zapomenete na noc náplast odlepit, můžete ráno po odlepení zapomenuté náplasti 
pokračovat v léčbě s novou odpovídající náplastí bez přestávky.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Nicorette invisipatch, než jste měl(a)
 
Používáte-li přípravek Nicorette invisipatch a/nebo současně kouříte a/nebo současně používáte jiné formy 
náhradní nikotinové léčby nebo pokud jste kuřák s nízkým stupněm závislosti na nikotinu, může dojít 
k předávkování nikotinem. 
 
Pokud jste si nalepil(a) více náplastí, nebo si náplasti nedopatřením nalepilo, nebo je požilo dítě, poraďte se se 
svým lékařem nebo ihned navštivte lékařskou pohotovost. Dávky nikotinu tolerované dospělými kuřáky během 
léčby mohou vyvolat závažné příznaky otravy u dětí a mohou být fatální. 
 
K příznakům předávkování patří nevolnost, zvracení, zvýšené slinění, bolest břicha, průjem, pocení, bolest 
hlavy, závratě, poruchy sluchu a výrazná slabost. Po vysokých dávkách může po těchto příznacích následovat 
snížení krevního tlaku, slabý a nepravidelný tep, poruchy dechu, nadměrná únava, selhání oběhu a křeče.  
Pokud se objeví příznaky předávkování, přestaňte přípravek používat a poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. Kůži v místě aplikace náplasti je třeba omýt vodou a vysušit (nepoužívejte mýdlo). 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nicorette invisipatch nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 

 

 

 

9/11 

Přípravek Nicorette invisipatch může způsobit nežádoucí účinky obdobné účinkům souvisejícím s podáním 
nikotinu jiným způsobem. Nežádoucí účinky jsou zpravidla závislé na výši dávky. 
 
Účinky související s ukončením kouření (vysazení nikotinu) 
Některé z nežádoucích účinků, které se u Vás mohou vyskytnout po ukončení kouření, mohou být příznaky 
z vysazení z důvodu snížené hladiny nikotinu. 
Tyto účinky zahrnují: 

•  podrážděnost, agresi, netrpělivost nebo frustraci 

•  pocit úzkosti, neklidu nebo potíže s koncentrací 

•  noční probouzení nebo poruchy spánku 

•  zvýšenou chuť k jídlu nebo zvýšení tělesné hmotnosti 

•  špatnou náladu 

•  chuť na cigaretu  

•  snížení tepové frekvence 

•  krvácení dásní nebo vředy v ústech 

•  závratě nebo točení hlavy 

•  kašel, bolest v krku, ucpaný nos nebo rýmu 

•  zácpu 

Pokud si všimnete některého z následujících závažných vzácných nežádoucích účinků, přestaňte Nicorette 
invisipatch používat a kontaktujte ihned lékaře (známky angioedému): 

•  otok obličeje, jazyka nebo hltanu 

•  potíže s polykáním 

•  kopřivka a potíže s dýcháním 

 
Velmi časté: postihují více než 1 z 10 pacientů 

-  svědění kůže 

 
Časté: postihují až 1 z 10 pacientů 
-  závratě, bolesti hlavy, kopřivka, bolest břicha, zvracení, nevolnost, zarudnutí kůže, vyrážka 
 
Méně časté: postihují až 1 ze 100 pacientů 
-  abnormální sny, reakce v místě aplikace, nepříjemný pocit nebo bolest na hrudi, pocit únavy, pocit 

nepohody, bušení srdce, hypersenzitivita, hypertenze, zvýšený srdeční tep, zvýšené pocení, bolest svalů, 
bolest v ruce nebo noze, zrudnutí kůže, brnění, slabost, pocit ztíženého dýchání (dyspnoe). 

 
Velmi vzácné: postihují až 1 z 10 000 pacientů 
-  dočasná nepravidelná srdeční činnost 
 
Není známo: z dostupných údajů nelze určit.  
-  Alergické reakce včetně otoku obličeje a úst (angioedém nebo anafylaxe), zrudnutí kůže.  
 
Kombinovaná léčba 
Před použitím náplastí Nicorette Invisipatch v kombinaci buď s léčivým přípravkem Nicorette 
Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg nebo s léčivým přípravkem Nicorette Spray 1 mg/dávka si pečlivě 
přečtěte odstavec o nežádoucích účincích v příbalové informaci přípravků Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint 
Gum 2 mg nebo Nicorette Spray 1 mg/dávka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně  
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 

na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 

 

 

 

10/11 

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Nicorette invisipatch uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn 
před vlhkostí.  
 
Přípravek Nicorette invisipatch nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.  
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Nicorette invisipatch obsahuje 
 

Léčivou látkou je nicotinum. Jedna 10mg náplast o ploše 9,0 cm

2

 obsahuje nicotinum 15,75 mg, jedna 

15mg náplast o ploše 13,5 cm

2

 obsahuje nicotinum 23,62 mg, jedna 25mg náplast o ploše 22,5 cm

2

 

obsahuje nicotinum 39,37 mg. 

Obsah nikotinu v jedné náplasti je 1,75 mg/cm

2

Pomocnými látkami jsou: 
Vrstva obsahující nikotin: polyethylentereftalátový (PET) film, triacylglyceroly se středně dlouhým 
řetězcem, bazický butylovaný methakrylátový kopolymer. 
Akrylátová vrstva: adhezivní akrylátový roztok, hydroxid draselný, sodná sůl kroskarmelózy, 
aluminium-acetylacetonát. 
Uvolňovací vložka: polyethylentereftalátový (PET) film, z jedné strany potažený hliníkem, z obou stran 
potažený silikonem. 

 
Jak přípravek Nicorette invisipatch vypadá a co obsahuje toto balení
 
Béžová, poloprůhledná, obdélníková náplast s kulatými rohy potištěná světle hnědým inkoustem „Nicorette“ a 
umístěná na lehce odstranitelné vrstvě potažené hliníkem a silikonem. Náplast se skládá z vrstvy obsahující 
nikotin a z adhezivní (akrylátové) vrstvy. 
 
Náplasti jsou zataveny ve vícevrstevném sáčku z papíru, vrstvy PET, hliníku a polyakrylnitril kopolymeru. 
Sáčky jsou uloženy v krabičce.  
 
Velikost balení
 
Nicorette invisipatch 25 mg/16 h: 7, 14, 28 náplastí. 
Nicorette invisipatch 15 mg/16 h: 7, 14, 28 náplastí. 
Nicorette invisipatch 10 mg/16 h: 7, 14 náplastí. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
McNeil AB 
251 09 Helsingborg 
Švédsko  
 

 

 

 

11/11 

Výrobce 
LTS LOHMANN 
THERAPIE-SYSTEME AG 
ANDERNACH 
Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Česká republika 

 

Nicorette invisipatch 10 mg/16 h 
Nicorette invisipatch 15 mg/16 h 
Nicorette invisipatch 25 mg/16 h 

Slovenská republika:   

Nicorette invisipatch 10 mg/16 h transdermálna náplasť 

 

   

 

 

Nicorette invisipatch 15 mg/16 h transdermálna náplasť 

 

   

 

 

Nicorette invisipatch 25 mg/16 h transdermálna náplasť 

Bulharsko, Rumunsko  

Nicorette Clear

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 7. 2017.

 

Recenze

Recenze produktu NICORETTE INVISIPATCH 10 MG/16 H 7X10MG Náplast

Diskuze

Diskuze k produktu NICORETTE INVISIPATCH 10 MG/16 H 7X10MG Náplast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám