Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti bolesti v krku » Léky na boleni v krku

NEOSEPTOLETE TŘEŠEŇ 18X1.2 MG Pastilky rozp. v ústech - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 68933

94 % 3 recenze

Pastilky desinfikují ústa a hrdlo, čímž zmírňují záněty úst a hrdla, ale hlavně brání rozvoji závažnějších bakteriálních zánětů.

Více informací

112
Běžná cena: 127 Kč, Ušetříte: 12 % (15 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

Pastilky desinfikují ústa a hrdlo, čímž zmírňují záněty úst a hrdla, ale hlavně brání rozvoji závažnějších bakteriálních zánětů.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Značka: SEPTOLETE
Kód výrobku: 68933
Kód EAN: 3838989527655
Kód SÚKL: 20023
Držitel rozhodnutí: KRKA

Pastilky se doporučují: - k místní léčbě mírné infekce úst a hrdla (zánět hrtanu, zánět hltanu), která se projeví bolestí v krku, celkovými příznaky jako jsou malátnost, únava; - při zánětech sliznice dásní (gingivitida) který se projeví krvácením dásní při čištění chrupu, a při zánětu ústní sliznice (stomatitida), který se projeví bolestí při polykání, pálení v dutině ústní. Léčba přípravkem Neoseptolete třešeň je pouze doplňkem k důslednému dodržování zubní hygieny.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls108492/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Neoseptolete třešeň 

1,2 mg, pastilky 

 

cetylpyridinii chloridum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Neoseptolete třešeň a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neoseptolete třešeň používat 

3. 

Jak se přípravek Neoseptolete třešeň používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Neoseptolete třešeň uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Neoseptolete třešeň a k čemu se používá 

 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Pastilky Neoseptolete třešeň místně působí proti choroboplodným zárodkům. Obsahují léčivou látku 
s dezinfekčním účinkem cetylpyridinium-chlorid, který ničí řadu bakterií a houbových zárodků a do 
určité míry též potlačuje vývoj virů. Pastilky dezinfikují ústa a hrdlo, čímž zmírňují záněty úst a hrdla, 
ale  hlavně  brání  rozvoji  závažnějších  bakteriálních  zánětů.  Vzhledem  k dobré smáčivosti  a  nízkému 
povrchovému napětí proniká léčivá látka cetylpyridinium-chlorid také do sliznic úst a hrdla, které jsou 
obtížně dosažitelné, kde potlačuje růst bakterií. Pastilky Neoseptolete třešeň mají chuť třešní. 
 
Pastilky se doporučují 

k  místní  léčbě  mírné  infekce  hrdla  (  zánět  hltanu),  která  se  projeví  bolestí  v krku,  celkovými 
příznaky jako jsou malátnost, únava. 

při  zánětech  sliznice  dásní  (gingivitida),  které  se  projeví  krvácením  dásní  při  čištění  chrupu, 
a při  zánětu  ústní  sliznice  (stomatitida),  který  se  projeví  bolestí  při  polykání,  pálení  v dutině 
ústní.  Léčba  přípravkem  Neoseptolete  třešeň  je  pouze  doplňkem  k důslednému  dodržování 
zubní hygieny. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neoseptolete třešeň používat 

 
Nepoužívejte přípravek Neoseptolete třešeň: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  cetylpyridinium-chlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Neoseptolete třešeň se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

jestliže máte otevřené rány v ústech, nepoužívejte Neoseptolete třešeň, protože cetylpyridinium-
chlorid zpomaluje hojení ran. 

jestliže  máte  závažnou  infekci  doprovázenou  vysokou  horečkou,  bolestí  hlavy  a  zvracením; 
v takovém případě se obraťte na lékaře, zejména jestliže se tento stav nezlepší v průběhu 3 dnů. 

jestliže  máte  diabetes  mellitus  (cukrovku),  je  třeba  pamatovat,  že  každá  pastilka  obsahuje 
zhruba  1  g  maltitolu.  Vzhledem  k pomalé  hydrolýze  (štěpení  působením  vody)  a  vstřebávání 
v zažívacím ústrojí má maltitol slabý účinek na hladiny cukru v krvi. 

Nedoporučuje se používat vyšší než předepsané dávky. 
 
Děti 
Pastilky se nedoporučují dětem mladším než 4 roky. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Neoseptolete třešeň 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Nebylo prokázáno vzájemné působení pastilek Neoseptolete třešeň s jinými léky. 
 
Přípravek Neoseptolete třešeň s jídlem a pitím 
Pastilky nepoužívejte bezprostředně před jídlem ani spolu s mlékem, které může snížit jejich účinnost. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Jelikož  údaje  o  bezpečnosti  tohoto  léku  v průběhu  těhotenství  jsou  omezené,  nedoporučuje  se  jeho 
používání během těhotenství. 
Jelikož  jsou  údaje  o  bezpečnosti  tohoto  léku  v průběhu  kojení  omezené,  nedoporučuje  se  jeho 
používání během kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neudává  se,  že  by  pastilky  Neoseptolete  třešeň  ovlivňovaly  schopnost  řídit  motorová  vozidla 
a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Neoseptolete třešeň obsahuje 
Pastilky obsahují přírodní barvivo; proto může jejich barva časem na světle blednout, ale to nemá vliv 
na jejich účinek. 
 
Pastilky  Neoseptolete  obsahují  roztok  maltitolu  a  maltitol  (E965).  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že 
nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem  dříve,  než  začnete  tento  léčivý  přípravek 
používat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Neoseptolete třešeň používá 

 
Vždy používejte tento  přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená  dávka  přípravku  je  pro  dospělé  a  děti  starší  než  12  let  8  pastilek  denně.  Ponechte 
1 pastilku rozplynout v ústech každé 2 až 3 hodiny. 
 
Použití u dětí 
Pro  děti  starší  než  4  roky  se  doporučují  až  4  pastilky  denně,  pro  děti  od  10  do  12  let  až  6  pastilek 
denně. Ponechte rozplynout 1 pastilku v ústech každé 3 až 4 hodiny. 
 
Nepoužívejte pastilky bezprostředně před jídlem nebo v průběhu jídla. 

 

Pokud máte dojem, že je účinek pastilek Neoseptolete třešeň příliš silný nebo příliš slabý, informujte 
svého lékaře či lékárníka. 
 
Přetrvávají-li  příznaky  onemocnění  déle  než  5  dní  u  dospělých  nebo  déle  než  3  dny  u  dětí  nebo 
vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Neoseptolete třešeň, než jste měl(a) 
S ohledem  na  množství  léčivé  látky  v jedné  pastilce,  je  možnost  předávkování  minimální.  Požití 
většího počtu pastilek může způsobit zažívací obtíže, pocit na zvracení, zvracení a průjem. V takovém 
případě přerušte používání léku, vypijte větší množství vody či mléka a poraďte se se svým lékařem či 
lékárníkem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Neoseptolete třešeň 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Pokud používáte tento lék v doporučených dávkách, vyskytují se nežádoucí účinky vzácně. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): 

pocit na zvracení, průjem (u citlivých osob, u dávek vyšších než jsou předepsané). 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): 

přecitlivělost, tj. podráždění, vyrážka. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Neoseptolete třešeň uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 

 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Neoseptolete třešeň obsahuje 

Léčivou  látkou  je  cetylpyridinii  chloridum.  Jedna  pastilka  obsahuje  cetylpyridinii  chloridum 
1,2 mg. 

Dalšími  složkami  jsou  vysušený  roztok  maltitolu,  maltitol,  mannitol,  levomenthol,  citronová 
silice,  glycerol,  panenský  ricinový  olej,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát, 
povidon,  voskové  leštidlo  (bílý  včelí  vosk,  karnaubský  vosk,  šelak),  oxid  titaničitý  (E171), 
třešňové  aroma  (triacetin  a  aroma),  fialové  barvivo  [košenila  (E120),  čištěná  voda,  hydroxid 
draselný, monohydrát kyseliny citronové]. 

 
Jak přípravek Neoseptolete třešeň vypadá a co obsahuje toto balení 
Fialové, kulaté, bikonvexní pastilky. 
Balení obsahuje 18 pastilek (2 blistry po 9 pastilkách). 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
180 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.7.2016. 

Recenze (3)

Recenze produktu NEOSEPTOLETE TŘEŠEŇ 18X1.2 MG Pastilky rozp. v ústech

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Doporučuji!

Rozhodně funguje!!
Trochu vyšší cena, ale vzhledem k účinku se to vyrovná ;)
80 %

X

Diskuze

Diskuze k produktu NEOSEPTOLETE TŘEŠEŇ 18X1.2 MG Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Martina T.

100 % 11/02/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám