Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku

NEO-ANGIN ŠALVĚJ 24 Pastilek rozpustných v ústech

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 299517

80 % 1 recenze

Při bolestech v krku, chrapotu, nachlazení. Tiší bolest a lokálně dezinfikuje. Zmírňuje známky zánětu. Vhodné i pro diabetiky. Pro dospělé i děti od 6-ti let Lék k vnitřnímu užití.

Více informací

142

Skladem

Zboží odešleme 24. 9. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 9. 2018.

Zboží odešleme 24. 9. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 9. 2018.

Doprava za 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - NEO-ANGIN ŠALVĚJ 24 Pastilek rozpustných v ústech

Při bolestech v krku, chrapotu, nachlazení. Tiší bolest a lokálně dezinfikuje. Zmírňuje známky zánětu. Vhodné i pro diabetiky. Pro dospělé i děti od 6-ti let Lék k vnitřnímu užití.
1/4
sp. zn. sukls32333/2009

Příbalová informace: informace pro uživatele

NEO-ANGIN ŠALVĚJ
Pastilky
Dichlorbenzenmethanolum , Amylmetacresolum , Levomentholum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu.
Přesto však neo-angin šalvěj musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3-4 dnů, musíte se poradit s lékařem.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci :
1. Co je neo-angin šalvěj a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete neo-angin šalvěj užívat.
3. Jak se neo-angin šalvěj užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak neo-angin šalvěj uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1.CO JE NEO-ANGIN ŠALVĚJ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Neo-angin šalvěj má antiseptické účinky a mírné analgetické účinky

Indikace:
Podpůrná léčba nekomplikovaných zánětlivých onemocnění hltanu, doprovázených typickými příznaky
jako je bolest v krku, zarudnutí, mírné potíže s polykáním.

Bez doporučení lékaře by neo-angin šalvěj neměl být používán déle než 3-4 dny.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NEO-ANGIN ŠALVĚJ UŽÍVAT

Neužívejte neo-angin šalvěj
- jestliže jste alergický(á) (hypersenzitivní) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku
přípravku neo-angin šalvěj.
- jestliže máte zánět hrtanu (projevuje se dráždivým kašlem, chrapotem či ztrátou hlasu),
chronický zánět hltanu, astma, přecitlivělost (alergie) na silice.

Přípravek není vhodný pro děti do 6 let.

Upozornění a opatření Je-li přítomná nebo se objeví horečka nebo hnisavé povlaky na krčních mandlích,
je nutné vyhledat lékaře.
Bez doporučení lékaře by neo-angin šalvěj neměl být užíván déle jak 3-4 dny.

2/4
neo-angin šalvěj obsahuje isomalt. Jestliže vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí specifických typů
cukrů, poraďte se se svým lékařem, dříve než začnete tento lék užívat.

Další léčivé přípravky a neo-angin šalvěj Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není
známo.

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

neo-angin šalvěj s jídlem a pitím Neo-angin šalvěj se nedoporučuje užívat během jídla.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat
Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání neo-anginu šalvěj během těhotenství.
Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, vývoj
zárodku nebo plodu, porod nebo postnatální vývoj (vývoj po narození).

Vzhledem k nedostatku informací nelze zcela vyloučit negativní působení na plod, proto není
užívání během těhotenství nebo kojení doporučeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku
Jestliže vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých typů cukrů, poraďte se se svým lékařem, dříve
než začnete tento lék užívat.

Přípravek neo-angin šalvěj obsahuje také 2,58 g isomaltu (to odpovídá 25 kJ v jedné pastilce). To by mělo
být bráno v potaz u pacientů s diabetes mellitus.

Neo-angin šalvěj obsahuje barvivo ponceau 4R, které může vyvolat alergickou reakci.

3.JAK SE NEO-ANGIN ŠALVĚJ UŽÍVÁ

Vždy užívejte neo-angin šalvěj podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Jestliže si nejste
jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud není jinak předepsáno, nechají si dospělí a děti od 6 let pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny
1 pastilku. Denně je možné užít maximálně 6 pastilek.

Poraďte se se svým lékařem, jestliže se příznaky zhorší a nebo nedojde k jejich zlepšení do 3-4 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku neo-angin šalvěj než jste měl(a)
Žádné případy předávkování nebyly dosud popsány.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek neo-angin šalvěj
Jestliže jste zapomněl(a) užít neo-angin šalvěj, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a)
vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak jak je předepsáno.

3/4
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek neo-angin šalvěj nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu:

Velmi časté: více než 1 z 10 pacientů
Časté: méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 z 100 pacientů
Méně časté: méně než 1 z 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů
Vzácné: méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů
Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 pacientů, není známo (z dostupných údajů nelze určit)


Velmi vzácně se mohou vyskytnout žaludeční obtíže, trávicí obtíže, podráždění dýchacích cest a
podráždění ústní sliznice.

Četnost není známa: Barvivo ponceau 4R může vyvolat alergickou reakci.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN ŠALVĚJ UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek neo-angin šalvěj obsahuje:
Léčivými látkami jsou Dichlorbenzenmethanolum (1,2 mg v 1 pastilce), Amylmetacresolum (0,6 mg
v jedné pastilce), Levomentholum (5,9 mg v jedné pastilce).

Pomocnými látkami jsou silice máty peprné, isomalt, kyselina vinná, šalvějová silice, ponceau 4R (E 124),
chinolinová žluť (E 104), patentní modř V (E131).

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

Balení
12, 16, 24 a 48 medově zbarvených, bikonvexních, mírně průsvitných, kulatých pastilek.
4/4

Obal
Průhledný PVC/PVDC/A1 blistr, krabička.
Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce
Divapharma GmbH, D-12274 Berlin, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

4 LIFE PHARMA CZ, s.r.o.
Ve Studeném 8A
147 00 PRAHA 4

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 3.4.2013.

Informace o produktu

Výrobce: Divapharma Gmbh, Berlin
Značka: NEO-ANGIN
Produktová řada: Neo-Angin
Kód výrobku: 299517
Kód EAN: 4008617151111
Kód SÚKL: 30697
Držitel rozhodnutí: Divapharma Gmbh, Berlin

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Neo-angin šalvěj je antiseptikum a mírné analgetikum dutiny ústní založené na kombinaci dichlorbenzenmethanolu, amylmetacresolu a levomentholu. Má antiseptické účinky, zasahující široké spektrum bakterií, které vyvolávají záněty horních cest dýchacích. Čtěte podrobně příbalový leták.

Balení:
24 ks


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (1)

Recenze produktu NEO-ANGIN ŠALVĚJ 24 Pastilek rozpustných v ústech

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

Chut nic moc,účinek rychlý.

Diskuze

Diskuze k produktu NEO-ANGIN ŠALVĚJ 24 Pastilek rozpustných v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

80 % 08/11/2015

Chut nic moc,účinek rychlý.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám