Lékárna.cz

MIGRALGIN 250mg 20 tablet

Léčivý přípravek
MIGRALGIN 250mg 20 tablet

Obsahuje tři účinné látky, které společně působí silněji a rychleji proti bolesti hlavy a migréně. Lék k vnitřnímu užití.

Více informací

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

MIGRALGIN 250mg 20 tablet

Zdravonický prostředek je analgetikum kombinující 3 léčivé látky, pomáhá při bolesti hlavy při záchvatech migrény a tenzní bolesti hlavy, pro dospělé a dospívající od 12 let.

Léková forma

Přípravek Migralgin jsou bílé až téměř bílé, bikonvexní, podlouhlé tablety o rozměrech 16×8 mm bez půlicí rýhy.

Léčivá látka a její množství

Léčivými látkami jsou acidum acetylsalicylicum, paracetamolum, coffeinum. Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 250 mg, paracetamolum 250 mg a coffeinum 50 mg.

Jak užívat

Pro dospělé a dospívající od 12 let

1–2 tablety až 3x denně. Interval mezi dávkami minimálně 4 hodiny. Tablety by měly být užívány rozpuštěné v malém množství vody, anebo spolknuty celé (nerozžvýkané) a zapité dostatečným množstvím vody.

Nepřekračujte maximální denní dávku 6 tablet během 24 hodin.

Na co si dát pozor

Použití u dětí a dospívajících

Tento přípravek je určen k použití u dospívajících od 12 let věku. Přípravek Migralgin se nesmí užívat k léčbě dětí a dospívajících mladších 17 let s virovým onemocněním doprovázeným horečkou (např. s planými neštovicemi).

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 20 tablet.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Kód výrobku:
440478
Kód EAN:
8595116523588
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Paracetamol, kombinace kromě psycholeptik
Farmakoterapeutická skupina:
analgetika | jiná analgetika a antipyretika | anilidy | paracetamol, kombinace kromě psycholeptik
Cesta podání:
Perorální podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

Migralgin 250 mg/250 mg/50 mg tablety

Acidum acetylsalicylicum

Paracetamolum, coffeinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3-4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Migralgin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Migralgin užívat
 3. Jak se přípravek Migralgin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Migralgin uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Migralgin a k čemu se používá

Přípravek Migralgin je analgetikum (k tlumení bolesti), antipyretikum (k potlačení horečky) a nesteroidní antiflogistikum (nesteroidní lék proti zánětu).

Migralgin obsahuje 3 léčivé látky: paracetamol, kyselinu acetylsalicylovou a kofein.

Paracetamol ulevuje od bolesti a snižuje horečku.

Kyselina acetylsalicylová ulevuje od bolesti, snižuje horečku a má protizánětlivé účinky.

Kofein potlačuje příznaky únavy a podporuje duševní činnost a výkonnost. Kofein zkracuje nástup účinku paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové a zesiluje také jejich účinky.

Tato kombinace léčivých látek má aditivní účinek jako lék proti bolesti a lék na snížení horečky. Proto kombinace uvedených tří léčivých látek snižuje počet přípravků potřebných ke zvládnutí bolesti.

Přípravek Migralgin je určen k použití u dospělých a dospívajících od 12 let věku k léčbě:

 • akutní mírné až středně silné bolesti hlavy při záchvatech migrény s aurou nebo bez aury;
 • tenzní bolesti hlavy.

Migréna

může být doprovázena dalšími symptomy, jako jsou pocit na zvracení nebo zvracení a citlivost na světlo a zvuk. Záchvaty migrény se mohou ohlašovat předem v podobě aury (varující pocit, který obvykle zahrnuje poruchy vidění, jako jsou světelné záblesky, klikaté čáry, hvězdy nebo vlny).

Tenzní bolest hlavy je nejčastějším typem bolesti hlavy. Bolest je často popisována jako neustálý tlak, jako kdyby Vaše hlava byla ve svěráku, a je často přítomná v obou polovinách hlavy současně.

Pokud se do 3-4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Migralgin užívat

Neužívejte přípravek Migralgin:

 • jestliže jste alergický(á) na paracetamol, kyselinu acetylsalicylovou, kofein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže jste alergický(á) na salicyláty nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky (které snižují bolest, horečku nebo zánět), což se může projevit jako astma, otok nosní sliznice (nosní polypy), otok obličeje, jazyka, hrtanu (angioedém) nebo kožní vyrážka (kopřivka);
 • jestliže máte žaludeční vředy nebo vřed ve střevě;
 • jestliže máte závažnou poruchu funkce jater, ledvin nebo srdce;
 • jestliže trpíte zvýšenou krvácivostí (např. při hemofilii);
 • jestliže užíváte 15 mg nebo více methotrexátu týdně (lék k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky nebo různých typů rakoviny);
 • jestliže jste v posledním trimestru těhotenství;
 • jestliže je Vaše dítě mladší 12 let;
 • jestliže jste mladší 17 let a současně máte virózu doprovázenou horečkou (viz bod 3 „Použití u dětí a dospívajících“).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Migralgin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

 • máte bronchiální astma (dýchací obtíže), sennou rýmu, otok nosní sliznice (nosní polypy) nebo jiné alergické problémy;
 • jste někdy měl(a) žaludeční nebo střevní vředy;
 • máte nebo jste někdy měl(a) žaludeční nebo střevní potíže, krvácení (mohl(a) jste zvracet a zvratky mohly obsahovat krev nebo tmavé částečky, které vypadají jako kávová sedlina, nebo jste mohl(a) mít krev ve stolici nebo mít černou dehtovitou stolici);
 • nebo perforace (proděravění stěny střev nebo žaludku);
 • máte problémy s ledvinami, srdcem nebo játry (např. alkoholismus nebo zánět jater);
 • máte dědičné onemocnění nedostatek glukoso-6-fosfát dehydrogenázy nebo Gilbertův syndrom;
 • máte nadměrně aktivní štítnou žlázu (hypertyreόza);
 • půjdete na operaci nebo jiný chirurgický zákrok (včetně např. vytržení zubu);
 • trpíte dnou (u některých pacientů může užití kyseliny acetylsalicylové vést k atakům dny);
 • trpíte mastocytόzou (porucha imunitního systému).

Pokud se během užívání tohoto přípravku znovu objeví známky infekce nebo se zhorší, poraďte se neprodleně se svým lékařem.

Pravidelné užívání přípravků proti bolesti může vést k trvale snížené funkci ledvin s rizikem selhání ledvin (analgetická nefropatie).

Přípravek Migralgin může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů. Jestliže jsou Vám prováděny laboratorní testy krve, moči nebo jiné testy, informujte, prosím, zdravotnické pracovníky, že užíváte přípravek Migralgin.

Častému užívání přípravků proti bolesti se máte vyhnout, jestliže trpíte:

 • diabetem mellitem (cukrovka);
 • alkoholismem;
 • dehydratací (např. kvůli průjmu, horkému počasí, nadměrnému fyzickému zatížení s velkým pocením);
 • chronickým nízkým krevním tlakem;
 • závažným poraněním;
 • jestliže proděláváte léčbu revmatismu.

Dlouhodobé užívání/nesprávné užívání

Dlouhodobé užívání vysokých dávek přípravku Migralgin, které není v souladu s pokyny, může způsobit bolesti hlavy, které nemohou být léčeny vyššími dávkami tohoto přípravku. V těchto případech přestaňte tento léčivý přípravek užívat a poraďte se s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Migralgin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Migralgin, jestliže užíváte také jiné přípravky proti bolesti nebo přípravky na snížení horečky, které obsahují paracetamol nebo kyselinu acetylsalicylovou.

Před užitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem, zejména jestliže užíváte/dostáváte cokoliv z následujícího:

 • methotrexát (používá se k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky nebo různých typů rakoviny viz bod 2 „Neužívejte přípravek Migralgin“);
 • léky spojené s rizikem krvácení - např. léky, které zabraňují srážení krve (např. kumarinové deriváty - warfarin, heparin), protidestičkové léky jako je tiklopidin, léky k rozpouštění krevních sraženin (trombolytika);
 • nesteroidní protizánětlivé léky (používané k potlačení bolesti, snížení horečky nebo zánětu) jako např. ibuprofen;
 • léky k léčbě cukrovky (diabetes mellitus);
 • léky, které Vám pomáhají usnout;
 • léky k léčbě epilepsie (např. kyselina valproová, lamotrigin, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, topiramát);
 • léky k léčbě deprese nebo jiných psychických problémů (fluvoxamin a jiné SSRI antidepresiva 3. generace, lithium, klozapin);
 • léky k léčbě dny (probenecid, sulfinpyrazon, benzbromaron);
 • léky k odvodnění (diuretika);
 • léky k léčbě srdečních potíží (digoxin);
 • léky k léčbě vysokého krevního tlaku;
 • některá antibiotika nebo protiplísňové přípravky (chloramfenikol, rifampicin, chinolonová antibiotika jako např. ciprofloxacin nebo norfloxacin, flukloxacilin);
 • steroidní hormony (kortikosteroidy);
 • léky k léčbě snížené funkce štítné žlázy (levothyroxin);
 • léky snižující vyprazdňování žaludku (propanthelin);
 • léky k léčbě pocitu na zvracení a zvracení (metoklopramid, domperidon);
 • dekongestanty (léky proti zduření nosní sliznice) proti nachlazení a chřipce obsahující fenylpropanolamin nebo látky ze skupiny efedrinů;
 • léky k léčbě průduškového astmatu a dýchacích obtíží (theofylin);
 • protivředové léky (cimetidin);
 • sympatomimetika;
 • perorální (podávaná ústy) antikoncepce;
 • lék k léčbě alkoholismu (disulfiram);
 • zidovudin (používá se k léčbě HIV infekce);
 • isoniazid (používá se k léčbě tuberkulόzy);
 • léky ke snížení hladiny krevních tuků (kolestyramin);
 • léky k prevenci rejekce (odhojení) transplantovaného orgánu (cyklosporin, takrolimus);
 • další léčivé přípravky, které mohou mít toxické účinky na játra,
 • očkovací látku proti planým neštovicím, po dobu 6 týdnů od očkování,
 • léčivé přípravky k léčbě zeleného zákalu (acetazolamid);
 • nikorandil [k léčbě bolesti na hrudi (angina pectoris)];
 • tenofovir (k léčbě infekce HIV nebo chronické hepatitidy B)
 • Přípravek Migralgin s jídlem, pitím a alkoholem

Pokud při užívání přípravku Migralgin zaznamenáte zažívací potíže, užijte dávku s jídlem. Při užívání tohoto přípravku se musíte vyhnout konzumaci alkoholu. Jestliže užíváte přípravek Migralgin, omezte spotřebu léků, jídla a pití s obsahem kofeinu. Příliš kofeinu může mít za následek nervozitu, agitovanost (pohybový neklid) a zrychlenou srdeční frekvenci.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Migralgin nesmíte užívat v posledních 3 měsících těhotenství. V prvních 6 měsících těhotenství se poraďte před užíváním tohoto přípravku s lékařem. Neužívejte tento přípravek, pokud Vám to výslovně nedoporučil Váš lékař.

V průběhu kojení nesmí být přípravek Migralgin užíván po delší dobu nebo ve vyšších dávkách.

Přípravek patří do skupiny léčivých přípravků, které mohou zhoršit možnost otěhotnění. Tento účinek je po ukončení léčby vratný.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud se u Vás projeví nežádoucí účinky jako je ospalost, poruchy zraku, závratě nebo poruchy rovnováhy, nemáte řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Migralgin obsahuje laktosu

Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním tohoto přípravku se svým lékařem.

3. Jak se přípravek Migralgin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud nebylo Vaším lékařem předepsáno jinak, obvyklá dávka je pro dospělé a dospívající od 12 let věku 1-2 tablety užívaná až 3× denně, pokud je třeba, s odstupem alespoň 4 hodin.

 • Maximální denní dávka nesmí překročit 6 tablet během 24 hodin.
 • Tablety mají být rozpuštěny v malém množství tekutiny nebo spolknuty celé (nerozžvýkané) a zapity dostatečným množstvím tekutiny.
 • Neužívejte tento přípravek déle než 3-4 dny, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař nebo lékárník.

Použití u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin

Před užitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem ohledně úpravy dávkování. Po zhodnocení Vašeho zdravotního stavu Vám může lékař doporučit nižší dávku nebo intervaly delší než 4 hodiny mezi jednotlivými dávkami.

Použití u dětí a dospívajících

Tento přípravek je určen k použití u dospívajících od 12 let věku. Přípravek Migralgin se nesmí užívat k léčbě dětí a dospívajících mladších 17 let s virovým onemocněním doprovázeným horečkou (např. s planými neštovicemi).

Jestliže dítě nebo dospívající zaznamená následující příznaky v období, kdy trpí horečnatým onemocněním, okamžitě kontaktujte lékaře nebo jděte do nemocnice:

 • zvracení;
 • bolest hlavy;
 • poruchy vědomí. Může se jednat o známky Reyeova syndromu, velmi vzácného, ale v některých případech smrtelného onemocnění, které vyžaduje okamžité lékařské ošetření.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Migralgin, než jste měl(a)

Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, jestliže jste užil(a) více přípravku Migralgin, než je předepsáno, nebo jestliže omylem užilo tento přípravek dítě. Udělejte to, i když se cítíte (nebo Vaše dítě) dobře, kvůli riziku zpožděného závažného poškození jater.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Migralgin

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Následující dávku si vezměte, jakmile si vzpomenete, ale dodržujte nejméně 4hodinový interval mezi jednotlivými dávkami. Neužívejte více než 6 tablet během 24 hodin.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření, jestliže zaznamenáte cokoliv z následujícího:

 • anafylaktický šok (velmi závažná alergická reakce s příznaky jako závrať, poruchy vědomí, problémy s dýcháním, otok jazyka a dýchacích cest, modré zbarvení pokožky atd.);
 • angioedém (náhlý otok, který se objevuje v tkáních pod povrchem pokožky);
 • znovuobjevující se nebo zhoršující se známky infekce;
 • velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (Stevensův-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, akutní generalizovaná exantematózní pustulóza). Tyto reakce mohou zahrnovat vředy v ústech, hrdle, nosu, na genitáliích a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Závažným kožním vyrážkám často předchází horečka, bolest hlavy, bolesti těla (příznaky podobné chřipce). Vyrážka může vyústit v rozšíření puchýřů a olupování kůže;
 • krvácení v zažívacím traktu (jako je zvracení krve, černá dehtovitá stolice nebo bolesti břicha).

Následující seznam nežádoucích účinků zahrnuje také nežádoucí účinky, které při léčbě příznaků revmatismu zaznamenali pacienti během dlouhodobé léčby vysokými dávkami kyseliny acetylsalicylové (jedna z léčivých látek přípravku Migralgin). Při užívání vysokých dávek přípravku Migralgin jsou pravděpodobnější zažívací potíže.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • nervozita, závrať;
 • bolesti břicha, bolest žaludku, zažívací potíže, nevolnost (nauzea), zvracení, pálení žáhy;
 • skryté (okultní) krvácení (krev přítomná ve stolici, která není viditelná, ale je zjistitelná testy).

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • velmi rychlý a nepravidelný tlukot srdce (palpitace);
 • alergické (hypersenzitivní) kožní reakce (jako je svědění nebo kopřivka);
 • průjem.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

 • pocit neklidu (agitovanost), třes (tremor), pocit závratě nebo točení hlavy (vertigo), malátnost (obecný pocit, kdy se necítíte dobře);
 • zrychlená srdeční frekvence (tachykardie);
 • reakce z přecitlivělosti, která může zahrnovat dušnost, nízký krevní tlak, šok, otok, zčervenání kůže nebo závažné kožní reakce včetně erythema multiforme;
 • zánět jícnu, žaludeční nebo střevní vředy;
 • abnormálně velké pocení (hyperhidrόza);
 • krvácení, které může vést k anémii (pokles počtu červených krvinek se známkami jako je malátnost, bílé zbarvení pokožky, ospalost atd.);
 • změny jaterních funkcí, které mohou mít za následek změny krevních testů.

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

 • pocit nervozity, roztřesení nebo pocení, což mohou být známky nízkých hladin krevního cukru (hypoglykemie);
 • otvor nebo trhlina v zažívacím traktu;
 • porucha funkce ledvin;
 • změny krevního obrazu (známky zahrnující nebolestivé, kulaté a tečkovité purpurové skvrny na kůži, někdy seskupené do větších útvarů, krvácející dásně, krvácení z nosu nebo podlitiny i po minimálním poranění, malátnost, slabost nebo zvýšené riziko infekcí);
 • kopřivka, obtíže při dýchání nebo sípání (bronchospasmus) u pacientů, kteří mají alergické reakce na léky proti bolesti, horečce a zánětu.

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

 • poruchy krve (změny v krevním obraze, např. snížený počet červených a bílých krvinek nebo krevních destiček. Porucha krve se může projevit jako krvácení do kůže - nebolestivé, kulaté a tečkovité purpurové skvrny na kůži, někdy seskupené do větších útvarů, krvácející dásně, krvácení z nosu nebo podlitiny i po minimálním poranění, zvýšená náchylnost k infekci, únava, bolest hlavy, prodloužení doby krvácení které může přetrvávat 4-8 dní po užití přípravku Migralgin), snížená tvorba krevních buněk v kostní dřeni;
 • bolest hlavy, ospalost, zmatenost;
 • poruchy zraku, zhoršení sluchu nebo zvonění v uších;
 • zánět žaludku, tenkého nebo tlustého střeva;
 • zánět jater, který může vést k akutnímu selhání jater, poškození jater;
 • dlouhodobý zánět jater, který způsobuje zežloutnutí kůže a očního bělma (chronická hepatitida);
 • selhání ledvin;
 • kožní léková erupce (vyrážka);
 • lebeční krvácení, které může být fatální, především u starších pacientů;
 • zánět cév (vaskulitida);
 • krvácení, které může být v ojedinělých případech fatální;
 • akutní zánět slinivky břišní v souvislosti s alergickou reakcí;
 • tekutina na plicích (při dlouhodobém užívání přípravku Migralgin a v souvislosti s reakcí z přecitlivělosti).

V individuálních případech bylo v souvislosti s užíváním některých léků proti bolesti, horečce nebo zánětu (NSAID, skupina léčiv zahrnující také přípravek Migralgin) popsáno zhoršení zánětů souvisejících s infekcí. Kofein v tomto přípravku může mít za následek nespavost.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Migralgin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Migralgin obsahuje

 • Léčivými látkami jsou acidum acetylsalicylicum, paracetamolum, coffeinum. Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 250 mg, paracetamolum 250 mg a coffeinum 50 mg.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý a kyselina stearová.

Jak přípravek Migralgin vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Migralgin jsou bílé až téměř bílé, bikonvexní, podlouhlé tablety o rozměrech 16×8 mm bez půlicí rýhy. Tablety jsou v neprůhledných PVC/PVdC/Al blistrech nebo neprůhledných PVC/PVdC/Al blistrech s papírovou krycí fόlií. Vnějším obalem je krabička.

Velikosti balení: 10, 12, 20, 24 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

Výrobce

S.C. Zentiva S.A., Bukurešť, Rumunsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika Migralgin
Slovenská republika Migralgin
Německo Doloversa
Rumunsko Antinevralgic Forte
Norsko Paralen
Slovinsko Ibuem

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

6. 6. 2018

Sp. zn. sukls270058/2016

MIGRALGIN 250mg 20 tablet

100 %
zatím spolehlivě zabírá, akorát se musí vzít včas, než se migréna rozjede

100 %

Funguje, rychle zabírá na bolest hlavy. Doporučuji

100 %

neužívám ráda. Ale když už přijde migréna, opravdu dobře zabírá.

40 %
Při migréně jsem nezaznamenala žádnou úlevu od bolestí hlavy.

Nehodnotím výrobek,jako špatný,ale na mé bolesti hlavy neúčinkoval.

100 %
Opravdu pomůže, sic po delší době ale zabere.

Doporučuji

100 %
Kdo trpí na šílené migrény tak vřele doporučuji.
Nic

Spokojenost

100 %
rychle účinkuje
něco nového v léčbě migrény
nepotahované tablety
nahořklá chuť, jako u acylpyrinu

Doporučuji vyzkoušet na bolest hlavy zabírá opravdu rychle. Ibalgin beru už dlouho a tohle je aspoň drobná změna

80 %
jsem s tímto produktem spokojena, pomáhá mi na bolesti - migrény, záda

mám vyzkoušeno na migrény - většinou zabere, musí se vzít včas, jako všechno na migrénu

90 %
Super pomáhá na migrény, nic jiného zatím nepomohlo
O ničem nevím

Velmi účinný na silné migrény.Doporučuji

100 %
dobrý na migrenózní bolesti hlavy
nic

doporučuji i pro náctileté

MIGRALGIN 250mg 20 tablet

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.