Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na játra a žlučník

MAGNESII lactici Medicamenta 0,5 g x 100 tablet - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28028

100 % 14 recenzí

Přípravek doplňuje sníženou hladinu hořčíku v organismu.

Více informací

99
Běžná cena: 132 Kč, Ušetříte: 25 % (33 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 23. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (14)
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek doplňuje sníženou hladinu hořčíku v organismu.

Informace o produktu

Výrobce: MEDICAMENTA VYSOKÉ MÝTO A.S., VYSOKÉ MÝTO
Značka: GLENMARK
Kód výrobku: 28028
Kód EAN: 8595112610060
Kód SÚKL: 17992
Držitel rozhodnutí: MEDICAMENTA VYSOKÉ MÝTO A.S., VYSOKÉ MÝTO

Přípravek se používá k prevenci vzniku nedostatku hořčíku, který může provázet řadu onemocnění: cukrovku, virové záněty jater (hepatitidy), poruchy jaterních funkcí při alkoholismu, poruchy jaterních funkcí provázející některá jiná onemocnění. Na doporučení lékaře lze přípravek užívat k doplňkové léčbě chorob oběhového systému a srdce (vysoký krevní tlak, stavy po infarktu myokardu, angina pectoris, nežádoucí účinky vysokých dávek digitalisových srdečních glykosidů, některé poruchy srdečního rytmu). Dále může být přípravek doporučen lékařem k užívání při nedostatku hořčíku v organismu v důsledku jednostranné výživy - diety, nebo při současné léčbě léky, které k nedostatku hořčíku v organismu vedou (např. hormonální antikoncepční přípravky, některé močopudné a projímavé léky). Na doporučení lékaře je přípravek vhodný k prevenci premenstruálních tenzí, k tlumení migrenózních stavů a jako součást léčby chronických zánětlivých střevních onemocnění. Potřeba hořčíku stoupá se stupněm těhotenství, proto je přípravek indikován rovněž u těhotných žen při nespavosti, bolestivých stazích dělohy a bolestech kosterního svalstva. O použití přípravku v těhotenství rozhodne lékař. Přípravek mohou užívat dospělí, děti nad 6 let věku, mladiství a těhotné i kojící ženy. Těhotné a kojící ženy a děti užívají přípravek při laboratorně prokázaném nedostatku hořčíku v organismu.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls53238/2016 

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Magnesii lactici 0,5 tbl.  Medicamenta 

tablety

 

Magnesii lactas dihydricus 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se  nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek

 

Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamnenta a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl 
Medicamenta
 užívat 

3. 

Jak se přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl a k čemu se používá 

 
Přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta patří do skupiny magnesiových přípravků, 
doplňuje sníženou hladinu hořčíku v organismu. 
 Přípravek  Magnesii  lactici  0,5  tbl  Medicamenta  se  používá  k prevenci  vzniku  nedostatku 
hořčíku,  který  může  provázet  řadu  onemocnění:  cukrovku,  virové  záněty  jater  (hepatitidy), 
poruchy  jaterních  funkcí  při  alkoholismu,  poruchy  jaterních  funkcí,  provázející  některá  jiná 
onemocnění. 
 
Na  doporučení  lékaře  lze  přípravek  Magnesii  lactici  0,5  tbl  Medicamenta  užívat 
k doplňkové léčbě chorob oběhového systému a srdce (vysoký krevní tlak, stavy po infarktu 
myokardu,  angina  pectoris,  nežádoucí  účinky  vysokých  dávek  digitalisových  srdečních 
glykosidů, některé poruchy srdečního rytmu). Dále může být přípravek Magnesii lactici 0,5 
tbl
  Medicamenta  doporučen  lékařem  k užívání  při  nedostatku  hořčíku  v organismu 
v důsledku  jednostranné  výživy  –  diety,  nebo  při  současné  léčbě  léky,  které  k nedostatku 
hořčíku v organismu vedou (např. hormonální antikoncepční přípravky, některé močopudné a 
projímavé  léky).  Na  doporučení  lékaře  je  přípravek  Magnesii  lactici  0,5  tbl  Medicamenta 
vhodný k prevenci premenstruálních tenzí, k tlumení migrenózních stavů a jako součást léčby 
chronických zánětlivých střevních onemocnění. 
 

2/5 

Přípravek  mohou  užívat  dospělí,  dospívající,  děti  od  6  let  věku  a  těhotné  i  kojící  ženy. 
Těhotné a kojící ženy a děti užívají přípravek při laboratorně prokázaném nedostatku hořčíku 
v organismu. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl 
Medicamenta užívat  

 
Neužívejte přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta 
-  jestliže jste alergický(á) na dihydrát magnesium-laktátu nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

-  při zvýšené hladině hořčíku v organizmu (při hypermagnezémii), 
-  při těžké nedostatečné funkci ledvin, 
-  při myasthenii gravis (onemocnění projevující se výraznou svalovou slabostí). 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta se poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem: 
-  Při jakýchkoli poruchách funkce ledvin (mohou se projevit častějším močením, otoky 

dolních končetin) lze přípravek užívat pouze na doporučení lékaře a v jím předepsaných 
dávkách.  

-  Podávání hořčíkových přípravků na lačno může působit projímavě. 
-  Před  užitím  přípravku  je  třeba  znát  množství  hořčíku  v  organismu,  neužívejte  tedy 

přípravek při zvýšené hladině hořčíku v organizmu. 

-  Zvýšenou opatrnost je třeba dodržovat při souběžné léčbě digitalisovými kardiopreparáty 

(k léčbě srdečních potíží) či myorelaxancii (léky k uvolnění svalů).  

 
Další léčivé přípravky a přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
Přípravky  obsahující  digoxin,  dexamethason,  nitrofurantoin,  paracetamol,  salicylany,  fosfor, 
vápník  a  železo,  snižují  schopnost  vstřebávání  hořčíku  ve  střevě.  Hořčík  zpomaluje 
vstřebávání tetracyklinů. Při současné léčbě uvedenými léky je proto nutno podávat přípravek 
s hořčíkem nejméně ve tříhodinovém odstupu. 
 
Přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta s jídlem a pitím 
Dospělí, dospívající i děti užívají přípravek mezi jídly, polykají doporučenou dávku vcelku a 
zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Potřeba  hořčíku  stoupá  se  stupněm  těhotenství,  proto  je  přípravek  indikován  rovněž  u 
těhotných  žen  při  nespavosti,  bolestivých  stazích  dělohy  a  bolestech  kosterního  svalstva.  O 
použití přípravku v těhotenství rozhodne lékař. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na 
schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

3/5 

 
Přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl obsahuje monohydrát laktosy.  
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým lékařem,  než 
začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medcimaneta užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
Přípravek  mohou  užívat  dospělí,  dospívající,  děti  od  6  let  věku  a  těhotné  i  kojící  ženy. 
Těhotné a kojící ženy a děti užívají přípravek při laboratorně prokázaném nedostatku hořčíku 
v organismu. 
Dětem nepodávejte další přípravky obsahující minerály. 
Dospělí bez porady s lékařem užívají přípravek při preventivním podávání 7 dnů.  
Pokud  hodláte  přípravek  užívat  preventivně,  měl(a)  byste  se  nejpozději  po  týdnu  o  dalším 
užívání poradit s Vaším lékařem. 
Pokud užíváte přípravek na doporučení lékaře, určí dávkování i délku léčby lékař. 
 
Doporučená dávka přípravku je 
Dospělí:  
Při preventivním podávání obvykle 2 – 3 tablety denně. 
-  v indikaci léčby hypomagnezémie (snížená hladina hořčíku v organismu) 6 tablet denně. 
-  v ostatních indikacích včetně substituční terapie (způsob léčby, při kterém se určitá látka 

nahrazuje) 4 tablety denně. 

 
Děti od 6 let:
1-2 tablety denně. 
 
Dospělí i děti polykají doporučenou dávku vcelku a zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. 
Dospělí, dospívající i děti užívají přípravek mezi jídly. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta, než jste měl(a) 
Předávkování  hořčíkem  je  při  normální  činnosti  ledvin  vyloučeno.  Pokud  se  u  osoby 
s poruchou  funkce  ledvin  po  požití  nadměrného  nebo  neznámého  (náhodné  požití  dítětem) 
množství  přípravku  dostaví  nevolnost,  zvracení,  pokles  krevního  tlaku  a  celkový  útlum, 
poraďte se s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

4/5 

Ojediněle mohou  být  pozorovány potíže ze strany  trávicího  traktu  jako průjem  nebo bolesti 
břicha. Při překročení doporučených denních dávek může být pozorována svalová ochablost, 
výrazný  pocit  únavy,  ospalost,  zvýšené  pocení,  poruchy  srdečního  rytmu.  Při  poruchách 
ledvinných funkcí může nastat nadměrné hromadění hořčíku v organismu s projevy dýchacích 
poruch  a  s ostatními  projevy  popsanými  při  překročení  doporučených  denních  dávek. 
Podávání  přípravku  ve  vyšších  dávkách  ve  třetím  trimestru  těhotenství  může  vyvolat 
ochablost svalů novorozence. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  prostřednictvím  národního  systému  hlášení 
nežádoucích účinků na adrese: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.

 

 
5. 

Jak přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta uchovávat  

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za 
„Použitelné do:“ a blistru nebo sáčku za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu 
dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicmaneta obsahuje 
Léčivou  látkou  je  magnesii  lactas  dihydricus  (dihydrát  magnesium-laktátu)  0,500  g  v  1 
tabletě. 
Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktosy,  bramborový  škrob,  želatina,  mastek, 
magnesium-stearát a sodná sůl kroskarmelosy. 
 
Jak přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé  kulaté  ploché  tablety  o  průměru  asi  13  mm,  v blistrech  po  10  tabletách.  Jedno  balení 
obsahuje 2 blistry v papírové krabičce tj. 20 tablet nebo 5 blistrů v papírové krabičce, tj. 50 
tablet  nebo  10  blistrů  v  papírové  krabičce,  tj.  100  tablet  nebo  l  000  tablet  v PE  sáčku  a 
plastové lékovce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika 

5/5 

Výrobce:  
Glenmark  Pharmaceuticals  s.r.o.,  Hvězdova  1716/2b,  140  78  Praha  4  s místem  propouštění 
Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto,  Česká republika 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy  revidována: 8.6.2016 
 
 

Recenze (14)

Recenze produktu MAGNESII lactici Medicamenta 0,5 g x 100 tablet

Recenze od 14 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

doporučeno lékárníkem, přestaly mě chytat křeče do nohou

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu MAGNESII lactici Medicamenta 0,5 g x 100 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Zuzana J.

100 % 20/05/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám