Lékárna.cz

MAGNEROT 500 mg 100 tablet

Léčivý přípravek

Lék s obsahem jedinečné kombinace magnesia a kyseliny orotové, používá se při poruchách svalové a srdeční činnosti způsobených nedostatkem magnesia.

Více informací

Skladem Pozítří odešleme, u vás ve středu 4. 8.

Běžná cena: 409 Kč
369 Kč (3,69 Kč/kapsle)
Ušetříte: 10 % (40 Kč)

Přidat do oblíbených Potřebuji poradit Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

MAGNEROT 500 mg 100 tablet

Přípravek je určen k léčbě nedostatku hořčíku vzniklého následkem jednostranné výživy, alkoholismu nebo nedostatečné kompenzace nadměrné potřeby hořčíku (např. v období kojení nebo ve stresových situacích). Na doporučení lékaře se přípravek užívá rovněž v těhotenství (riziko předčasného porodu, preeklampsie), při poruchách svalové a srdeční činnosti vyvolaných nedostatkem hořčíku (např. křeče ve svalech, tetanie - svalové záškuby, některé poruchy srdečního rytmu, angina pectoris), při arteriosklerose a k ochranné léčbě proti srdečnímu infarktu a nekrózám srdečního svalu, arteritidě (zánětu tepen) a stenokardii (bolesti na hrudi).

Léková forma

Bílé ploché tablety o průměru 13 mm s půlicí rýhou na jedné straně.

Léčivá látka a její množství

Léčivou látkou je magnesii orotas dihydricus 500 mg v 1 tabletě (odpovídá 32,8 mg hořčíku).

Jak užívat

Počáteční dávka je 3krát denně 2 tablety po dobu jednoho týdne, poté 1 až 2krát denně 1 až 2 tablety.

Tablety se zapíjejí malým množstvím tekutiny.

Délka léčby je minimálně 6 týdnů.

Děti od 6 let

Dávkování 3x denně 1 tabletu. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Na co si dát pozor

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 100 tablet.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
12017
Kód EAN:
4030674019363
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Magnesium-orotát
Farmakoterapeutická skupina:
minerální doplňky | jiné minerální doplňky | hořčík | magnesium-orotát
Cesta podání:
Perorální podání

Oznámit nežádoucí účinky


Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

MAGNEROT 500 mg 100 tablet

Příbalovou informaci k produktu MAGNEROT 500 mg 100 tablet stáhnete ve formátu pdf zde: MAGNEROT 500 mg 100 tablet.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC MAGNEROT 500 mg 100 tablet

sp.zn. sukls89256/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

Magnerot 500 mg tablety

magnesii orotas dihydricus

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 6 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Magnerot a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Magnerot užívat

3. Jak se Magnerot užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Magnerot uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Magnerot a k čemu se používá

Přípravek je určen k léčbě nedostatku hořčíku vzniklého následkem jednostranné výživy, alkoholismu nebo nedostatečné kompenzace nadměrné spotřeby hořčíku (např. v období kojení nebo ve stresových situacích).

Na doporučení lékaře se přípravek užívá rovněž v těhotenství (riziko předčasného porodu, preeklampsie), při poruchách svalové a srdeční činnosti vyvolaných nedostatkem hořčíku (např. křeče ve svalech, tetanie - svalové záškuby, některé poruchy srdečního rytmu, angina pectoris), při arterioskleróze a k ochranné léčbě proti srdečnímu infarktu a nekrózám srdečního svalu, arteritidě (zánětu tepen) a stenokardii (bolesti na hrudi). Na doporučení lékaře lze také užívat při současném užívání přípravků, které vedou k nedostatku hořčíku v organismu (hormonální antikoncepční přípravky, močopudné nebo projímavé léky).

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Magnerot užívat

Neužívejte Magnerot

  • jestliže jste alergický(á) na magnesium orotát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Přípravek nesmí být užíván u stavů s vysokou hladinou hořčíku v krvi, popř. s příznaky jeho předávkování
  • svalovou ochablostí, a dále u onemocnění myasthenia gravis.

Užívání přípravku není vhodné současně s barbituráty, léky, které tlumí centrální nervovou činnost, nebo léky na spaní.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Magnerot se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Magnerot

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Než začnete současně s užíváním přípravku Magnerot užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Hořčík obsažený v přípravku má vzájemně opačný účinek s vápníkem v cílovém působení na srdeční sval a svalové napětí (hořčík zeslabuje sílu srdečního stahu a svalové napětí), zesiluje ochrnující vliv látek typu kurare na periferní svalstvo. Zesiluje účinek streptomycinu, kanamycinu, vankomycinu a bacitracinu, snižuje účinek tetracyklinů. Zesiluje centrálně tlumivé účinky léků na spaní a útlum centrální nervové činnosti. Při současném užívání železa je nutno si povšimnout, že hořčík může narušit příjem železa. V takovém případě je nutno dodržet interval 2-3 hodiny mezi užitím přípravku s hořčíkem a železem. Totéž platí pro užívání fluoridu sodného.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Magnerot se může užívat v těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Magnerot nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Magnerot obsahuje monohydrát laktózy a sodík. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se Magnerot užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Dávkování je individuální podle závažnosti nedostatku hořčíku, event. potřeby.

Neurčí-li lékař jinak, počáteční dávka je 3krát denně 2 tablety po dobu jednoho týdne, poté 1 až 2krát denně 1 až 2 tablety. Děti od 6 let užívají přípravek Magnerot v dávkování 3x denně 1 tabletu. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Tablety se zapíjejí malým množstvím tekutiny.

Délka léčby je minimálně 6 týdnů.

Magnerot lze užívat i dlouhodobě. O užívání přípravku Magnerot delším než 6 týdnů se vždy poraďte s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Magnerot, než jste měl(a)

Při eventuálním předávkování nebo nekontrolovaném požití tablet dítětem (které může být provázeno poklesem krevního tlaku, s případnou nevolností až mdlobami, či může vést k dýchacím potížím) je nutno neprodleně vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Magnerot

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Předávkování může vést až k útlumu vědomí, svalové ochablosti. Dlouhodobé užívání v pozdním těhotenství může vyvolat útlum a svalovou ochablost novorozence.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Magnerot uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Léčivou látkou je magnesii orotas dihydricus 500 mg v 1 tabletě (odpovídá 32,8 mg hořčíku).

Pomocnými látkami jsou povidon K30, mastek, magnesium-stearát, natrium-cyklamát, kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak Magnerot vypadá a co obsahuje toto balení

Magnerot jsou bílé ploché tablety o průměru 13 mm s půlicí rýhou na jedné straně. Balení obsahuje 20, 50, 100, 200 nebo 1000 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen, Německo Výrobce Mauermann Arzneimittel KG, Pöcking, Německo WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30. 9. 2020

MAGNEROT 500 mg 100 tablet

MAGNEROT 500 mg 100 tablet

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.