Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na nevolnost a proti zvracení

KINEDRYL 10 tablet

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28002

98 % 39 recenzí

Chystáte se na cesty? Nezapomeňte si přibalit Kinedryl, lék k předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení, při cestování dopravními prostředky.

Více informací

92
Běžná cena: 109 Kč, Ušetříte: 16 % (17 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (39)
Diskuze

Podrobné informace

Chystáte se na cesty? Nezapomeňte si přibalit Kinedryl, lék k předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení, při cestování dopravními prostředky.

Informace o produktu

Výrobce: NOVENTIS S.R.O.
Značka: KINEDRYL
Kód výrobku: 28002
Kód EAN: 8595014730033
Kód SÚKL: 17996
Držitel rozhodnutí: NOVENTIS S.R.O.

Co je přípravek Kinedryl a k čemu se používá Přípravek Kinedryl se používá bez doporučení lékaře k předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení při cestování dopravními prostředky (auto, vlak, letadlo, loď). Na doporučení lékaře lze přípravek použít také při nevolnostech a závratích nejrůznějšího původu (při Meniérově nemoci). Používá se také při léčbě nevolnosti způsobené poruchou vestibulárního aparátu.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5 

 

sp. zn. sukls152206/2015 
 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 
 

Kinedryl 

25 mg/30 mg tablety 

moxastini teoclas, coffeinum anhydricum 

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci

1.  Co je přípravek Kinedryl a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kinedryl užívat 
3.  Jak se přípravek Kinedryl užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Kinedryl uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je přípravek Kinedryl a k čemu se používá 

 
Přípravek  Kinedryl  se  používá  bez  doporučení  lékaře  k  předcházení  a  léčbě  nevolnosti  a  zvracení 
při cestování  dopravními  prostředky  (auto,  vlak,  letadlo,  loď).  Na  doporučení  lékaře  lze  přípravek 
použít  také  při  nevolnostech  a  závratích  nejrůznějšího  původu  (při  Meniérově  nemoci).  Používá  se 
také při léčbě nevolnosti způsobené poruchou vestibulárního aparátu (rovnovážného ústrojí). 
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kinedryl užívat  

 
Neužívejte přípravek Kinedryl  

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  moxastin  teoklát  nebo  kofein  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

-  v  případě  akutní  otravy  alkoholem  nebo  léky  tlumícími  centrální  nervovou  soustavu  (léky 

na spaní a uklidnění), 

-  v případě, že se léčíte inhibitory monoaminooxidázy nebo v období 14 dnů po ukončení léčby,  
-  jestliže máte zelený zákal (glaukom),  
-  jestliže  trpíte  zadržováním  moči  v  močovém  měchýři  v  důsledku  snížené  průchodnosti 

močových cest, 

-  jestliže máte zvětšenou prostatu, 

 

2/5 

 

-  jestliže máte závažné onemocnění trávicího systému,  
-  jestliže jste těhotná nebo kojíte, 
-  nepodávejte dětem mladším než 2 roky, 
-  ve všech případech, kde je nežádoucí únava a ospalost.  

 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Kinedryl se poraďte se svým lékařem:  

-  jestliže máte závažné onemocnění srdce a krevního oběhu, 
-  jestliže máte epilepsii, 
-  jestliže máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, 
-  jestliže trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy,  
-  jestliže trpíte poruchou jaterních funkcí,  
-  pokud máte horečku,  
-  jestliže máte závažný nedostatek kyslíku v těle,  
-  jestliže máte chronické onemocnění plic.  

 
Ve všech těchto případech můžete přípravek Kinedryl používat pouze se souhlasem lékaře.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Kinedryl  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Některé jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Kinedryl nebo přípravek Kinedryl může ovlivnit 
jejich účinek. 
 
Kinedryl zvyšuje účinek alkoholu, léků na spaní, na uklidnění a léků proti křečím.  Kinedryl zvyšuje 
účinky  některých  dalších  léčiv,  včetně  nežádoucích  účinků.  Bližší  informace  získáte  u  svého  lékaře 
nebo lékárníka.  
 
Kinedryl  snižuje  účinek  léků  proti  nadměrné  srážlivosti  krve,  tablet  proti  cukrovce,  některých  léků 
proti epilepsii, steroidů a antikoncepčních přípravků. 
 
Tlumivý účinek přípravku Kinedryl zvyšuje zejména alkohol, léky na spaní, na uklidnění, léky proti 
úzkostem a léčivé přípravky k léčbě psychických poruch.  
 
Účinek  přípravku  Kinedryl  zvyšují  inhibitory  monoaminooxidázy  (např.  některá  antidepresiva) 
a inhibitory acetylcholinesterázy. 
 
Účinek přípravku Kinedryl může být snížen barbituráty a pyrazolonovými deriváty.  
 
Starší  lidé  mají  zvýšenou  citlivost  na  anticholinergní  účinky  přípravku  (sucho  v  ústech,  poruchy 
močení, neschopnost zornice oka přizpůsobit se pohledu do dálky nebo na blízko, zvýšení nitroočního 
tlaku), může se u nich objevit zmatenost, snížení krevního tlaku, zvýšení tepové frekvence, ale i stav 
vzrušení a neklidu. Při užívání vyšších dávek se mohou objevit poruchy srdečního rytmu.  
 
Přípravek může v ojedinělých případech vyvolat epileptický záchvat. 
 
Lék  může  ovlivnit  výsledky  alergenových  kožních  testů,  proto  je  potřeba  ho  několik  dní  před  testy 
neužívat.  
 
Přípravek Kinedryl s alkoholem
 
Během užívání přípravku Kinedryl je třeba se vyvarovat konzumace alkoholických nápojů. 

 

3/5 

 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Těhotenství  
Přípravek Kinedryl nesmí být používaný v těhotenství.  
 
Kojení  
Přípravek Kinedryl nesmí být používaný během kojení.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Přípravek  Kinedryl  může  mít  vliv  na  schopnost  řídit  dopravní  prostředek,  obsluhovat  stroje 
a na činnosti vyžadující rychlé rozhodování a práci ve výškách.  
 
Důležité informace o některých složkách přípravku 
Přípravek Kinedryl obsahuje monohydrát laktózy.
  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
přípravek užívat.  
 
 
3.  

Jak se přípravek Kinedryl užívá  

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Prevence a terapie nevolnosti při jízdě dopravními prostředky  
 
Dospělí  
1  tableta  60  minut  před  začátkem  cesty.  Při  dlouhotrvajícím  cestování  stačí  podávat  ½  –  1  tabletu 
v intervalu  2  –  3  hodin.  V  terapii  akutně  vzniklé  kinetózy  se  užívají  2  tablety  jednorázově, 
při nedostatečném  účinku  potom  v  intervalech  30  minut  ½  –  1  tabletu  až  po  maximálně  4  tablety. 
Při náhlém zvracení je účelnější počáteční dávku 2 tablet nepodat najednou, ale rozdělenou do 4 dávek 
v intervalu několika minut. 
 
Děti a dospívající do 15 let  
Dětem ve věku 2 – 6 let se podává ¼ tablety, ve věku 6 – 15 let ¼ - ½ tablety. První dávka se užije 
60 minut  před  začátkem  cesty,  při  dlouhotrvajícím  cestování  se  může  podání  dvakrát  zopakovat 
v intervalu 2 – 3 hodin.  
 
Děti do 2 let  
Přípravek Kinedryl se nesmí podávat dětem do 2 let.  
 
Meniérova choroba a další vestibulární poruchy  
Dospělí ležící pacienti užívají 2 – 4 tablety 2 – 3 krát denně. U ostatních se podává až 8 tablet denně.  
 
Tabletu je potřebné zapít dostatečným množstvím tekutiny.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Kinedryl, než jste měl(a)  
Jestliže  jste  užil(a)  více  tablet,  okamžitě  informujte  lékaře  nebo  vyhledejte  nejbližší  pohotovostní 
službu. Obal od léku si vezměte s sebou. 
 

 

4/5 

 

Předávkování přípravkem Kinedryl se projevuje závratěmi, spavostí, slabostí až ztrátou vědomí.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kinedryl  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout během užívání tohoto přípravku, jsou: 
 
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100): 

-  porucha koncentrace 
-  útlum, spavost 
-  slabost 

 
Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000): 

-  zvýšená podrážděnost, bolest hlavy 
-  poruchy  zraku  (zastřené  vidění,  neschopnost  zornice  oka  přizpůsobit  se  pohledu  do  dálky 

na blízko, zvýšení nitroočního tlaku) 

-  snížená sekrece hlenu v průduškách  
-  sucho  v ústech,  zácpa,  průjem,  pocit  na  zvracení,  gastroezofageální  reflux  (zpětný  tok 

žaludečních šťáv do jícnu) 

-  těžkosti s močením, zadržování moči 

 
Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů 10 000): 

-  epileptický záchvat, svalové křeče (zejména u mladších dětí), status epilepticus 
-  kožní reakce z přecitlivělosti (zčervenání kůže, vyrážka) 

 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000) 

-  poruchy krvetvorby (agranulocytóza, leukopenie, trombocytopenie) 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

-  stav vzrušení a neklidu (zejména u mladších dětí a starších lidí), zmatenost  
-  poruchy srdečního rytmu (při vyšších dávkách), tachykardie (zvýšení tepové frekvence)  
-  hypotenze (snížení krevního tlaku)  

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 

 

5/5 

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5.  

Jak přípravek Kinedryl uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C  v  původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  světlem 
a vlhkostí.  
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  blistru  a  na  krabičce 
za zkratkou  „EXP“  (zkratka  používaná  pro  dobu  použitelnosti).  Doba  použitelnosti  se  vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  
 
 
6.  

Obsah balení a další informace  

 
Co přípravek Kinedryl obsahuje  
Léčivými látkami jsou moxastini teoclas  a coffenium anhydricum. Jedna tableta obsahuje moxastini 
teoclas 25 mg  a coffenium anhydricum 30 mg.  
 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mastek a kalcium-stearát.  
 
Jak přípravek Kinedryl vypadá a co obsahuje toto balení  
Tablety jsou bílé, kulaté, ploché se zkosenými hranami, opatřené na jedné straně čtvrtícím znakem.  
Tabletu lze rozdělit na dvě nebo čtyři stejné dávky. 
 
Kinedryl tablety se dodávají v průhledných, bezbarvých blistrech (PVC/Al) a krabičce. 
 
Velikost balení: 10 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  
Noventis, s. r. o.  
Filmová 174  
761 79 Zlín  
Česká republika 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  

1.3.2016 

Recenze (39)

Recenze produktu KINEDRYL 10 tablet

Recenze od 39 uživatelů s celkovým hodnocením 98 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

Pomáhá mi v autě na uklidnění žaludku. Stačí půlka.

100 %

100 %

zaručená jistota proti nevolnosti

Diskuze

Diskuze k produktu KINEDRYL 10 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ivana P.

100 % 28/12/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám