Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na játra a žlučník

IBEROGAST TCT 1X100ML - diskuze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 16442
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - IBEROGAST TCT 1X100ML

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
1/4
sp.zn.: sukls248504/2010


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Iberogast
Perorální kapky, roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete přípravek Iberogast
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se při akutních potížích do 2-3 dnů a při chronických potížích do 7 dnů nebudete cítit
lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Iberogast a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Iberogast užívat
3. Jak se přípravek Iberogast užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Iberogast uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK IBEROGAST A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Iberogast je fytofarmakum (rostlinné léčivo) a patří do skupiny digestiv a spasmolytik, tedy
do skupin léčiv zlepšujících chuť k jídlu a trávení a uvolňující křeče hladké svaloviny.

Iberogast je složený přípravek obsahující lihové výtažky z 9 druhů rostlinných drog. Obsahové látky
nadzemní části iberky hořké působí příznivě při onemocnění zažívací soustavy různého původu
zapříčiněné poruchami stahů žaludku a střev. Přípravek reguluje napětí a hybnost střev. V závislosti na
výchozím stavu nemoci působí zlepšení napětí nebo uvolňuje nepříjemné a bolestivé stahy svaloviny
zažívacího ústrojí (tzv. duální efekt). Má i mírný protizánětlivý účinek.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE
PŘÍPRAVEK IBEROGAST UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Iberogast:
Bez doporučení lékaře na poruchy funkce a motility střev, křeče žaludku a střev, žaludeční a
dvanáctníkové vředy.
Při známé přecitlivělosti na některou složku přípravku, v těhotenství a při kojení.
Není určen dětem do 6 let.

Upozornění a opatření:
Přípravek je obvykle dobře snášen.

2/4
Obsahuje až 32,6% (obj.) alkoholu, tj. do 257 mg v jedné dávce 20 kapek, což odpovídá 6,5 ml piva
nebo 2,7 ml vína. Možnost zdravotního rizika u nemocných s těžkými poruchami jaterních funkcí, u
epileptiků, alkoholiků a nemocných s poruchami mozkových funkcí.

Během uchovávání se může objevit slabý zákal nebo mírný snadno roztřepatelný sediment, který
neovlivňuje jakost a účinek přípravku. Před použitím protřepat.
Další léčivé přípravky a přípravek Iberogast
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Užívání přípravku Iberogast s jídlem a pitím:
Dospělí 3krát denně 20 kapek vypít s malým množstvím tekutiny (nejlépe vlažné) před jídlem nebo při
jídle.

Dávkování pro děti od 6 let stanoví lékař, pokud neurčí jinak, obvyklé dávkování je 3 krát denně 10
kapek vypít s malým množstvím tekutiny (nejlépe vlažné) před jídlem nebo při jídle.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nesmí se podávat těhotným a kojícím ženám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou k dispozici adekvátní studie potvrzující, že by předepsaným způsobem užívání přípravku
Iberogast ovlivňovalo schopnost řízení aut a obsluhu strojů.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBEROGAST UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Iberogast přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je pro dospělé 3krát denně 20 kapek vypít s malým množstvím tekutiny
(nejlépe vlažné) před jídlem nebo při jídle.

Přípravek při akutních potížích užívejte bez porady s lékařem 2-3 dny, při chronických potížích 7 dnů.
Pokud nedojde ke zlepšení stavu nebo problémy přetrvávají, vyhledejte lékaře. Pokud se bolest břicha
bude v průběhu 6 hodin zvětšovat nebo se přidá zvracení, zvracení krve (může se jevit jako hnědá),
nezvykle tmavá či černá stolice, krev ve stolici, teplota nebo pocity slabosti, vyhledejte ihned lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Iberogast, než jste měl(a)
Poraďte se s lékařem, pokud jste užil(a) větší množství přípravku vnitřně.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Iberogast
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Iberogast nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
U přípravku Iberogast nežádoucí účinky nejsou zatím známy.

3/4
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a poraďte se s ním o dalším užívání.


5. JAK PŘÍPRAVEK IBEROGAST UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 250C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem a světlem.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Spotřebujte do 8 týdnů po otevření.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Během skladování se může objevit slabý zákal nebo mírný snadno roztřepatelný sediment, který
neovlivňuje jakost a účinek přípravku. Před použitím protřepat.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Nepoužitelné léčivo
vraťte do lékárny. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Iberogast obsahuje:
Léčivé látky ve 100 ml přípravku:
Iberidis amarae herbae recentis extractum fluidum (1:1,5-2,5)
extrahováno ethanolem 50% V/V 15,0 ml
Angelicae radicis extractum fluidum (1:2,5-3,5)
extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml
Matricariae extractum fluidum (1:2-4)
extrahováno ethanolem 30% V/V 20,0 ml
Carvi extractum fluidum (1:2,5-3,5)
extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml
Silybi mariani fructus extractum fluidum (1:2,5-3,5)
extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml
Melissae folii extractum fluidum (1:2,5-3,5)
extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml
Menthae piperitae folii extractum fluidum (1:2,5-3,5)
extrahováno ethanolem 30% V/V 5,0 ml
Chelidonii extractum fluidum (1:2,5-3,5)
extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml
Liquiritiae extractum fluidum (1:2,5-3,5)
extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml

1 ml odpovídá 20 kapkám

Pomocnou látkou je ethanol (jako součást extraktů).

Jak přípravek Iberogast vypadá a co obsahuje toto balení:
Tmavě hnědý roztok, čirý až slabě zakalený, charakteristického pachu.
Balení obsahuje 20 (50 nebo 100) ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci:
STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH
Havelstrasse 5, D64 295 Darmstadt, Německo

4/4

Kontakt pro odborné otázky a k bezpečnosti přípravku v České republice:
PharmDr. Jan Machura
e-mail: iberogast@seznam.cz
tel.: +420-722 097 249

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
31.7.2013

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách: www.sukl.cz

Informace o produktu

Výrobce: STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK GMBH, DARMSTADT
Značka: IBEROGAST
Kód výrobku: 16442
Kód EAN:
Kód SÚKL: 89033
Držitel rozhodnutí: STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK GMBH, DARMSTADT

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Poruchy funkce a hybnosti žaludku a střev, zánět žaludku, křeče žaludku a střev, žaludeční a dvanáctníkové vředy.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu IBEROGAST TCT 1X100ML

Diskuze

Diskuze k produktu IBEROGAST TCT 1X100ML

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám