Lékárna.cz

IBALGIN Duo Effect krém 50 g

Léčivý přípravek
IBALGIN Duo Effect krém 50 g
K léčbě poúrazových stavů a následků sportovních úrazů jako jsou: otoky a krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů, k léčbě bolesti zad.

Více informací

Doporučené alternativní produkty

VOLTAREN FORTE Gel 20 mg 180 g IIB CZ

Léčivý přípravek

499 Kč 429 Kč -14 %

MILGAMMA N 100 měkkých tobolek

Léčivý přípravek

699 Kč 599 Kč -14 %

IBALGIN Gel 100 g

Léčivý přípravek

169 Kč 149 Kč -12 %

IBALGIN Duo Effect krém 50 g

K léčbě poúrazových stavů a následků sportovních úrazů jako jsou: otoky a krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů, k léčbě bolesti zad.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Kód výrobku:
229880
Kód EAN:
8594739213005
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Ibuprofen
Farmakoterapeutická skupina:
lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů | lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů | nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokální aplikaci | ibuprofen
Cesta podání:
Kožní podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

IBALGIN Duo Effect krém 50 g

Příbalovou informaci k produktu IBALGIN Duo Effect krém 50 g stáhnete ve formátu pdf zde: IBALGIN Duo Effect krém 50 g.pdf

sp. zn. sukls71966/2016

Příbalová informace - informace pro uživatele

Ibalgin Duo Effect

krém ibuprofenum, heparinoidum S

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Ibalgin Duo Effect a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin Duo Effect používat
 3. Jak se přípravek Ibalgin Duo Effect používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Ibalgin Duo Effect uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ibalgin Duo Effect a k čemu se používá

Ibalgin Duo Effect

obsahuje léčivé látky ibuprofen a heparinoid S.

Ibuprofen

patří do skupiny léčiv známých jako nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Při místním podání potlačuje bolest, zmírňuje zánět a otok v postižené oblasti. Je vhodný k léčbě místních projevů nerevmatických i revmatických bolestivých stavů pohybového ústrojí.

Heparinoid snižuje srážlivost krve v místě zánětu nebo pohmoždění při úrazu. Zabraňuje tvorbě krevních sraženin, urychluje vstřebávání krevních výronů, taktéž snižuje tvorbu otoků a působí protizánětlivě. Při místním podání zmírňuje bolest i zánět.

Používání krému je vhodné i při celkové léčbě tabletami s obsahem ibuprofenu.

Ibalgin Duo Effect

je určen: - k léčbě poúrazových stavů a následků sportovních úrazů jako jsou: otoky a krevní podlitiny , podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů,

 • k úlevě od bolesti zad.

Na doporučení lékaře se používá:

 • k místní léčbě zánětů povrchových žil a zánětů v okolí žil,
 • ke změkčení ztuhlé kůže při žilní nedostatečnosti,
 • k místní léčbě některých zánětlivých revmatických onemocnění jako je postižení kloubních pouzder, šlach, svalových úponů (např. tenisový loket),
 • k místní léčbě bolestivých stavů při degenerativních kloubních onemocněních (zejména gonartróza).

Ibalgin Duo Effect je určen k léčbě dospělých a dospívajících od 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin Duo Effect

používat

Neužívejte přípravek Ibalgin Duo Effect

 • jestliže jste alergický(á) na ibuprofen či heparinoid (léčivé látky přípravku Ibalgin Duo Effect) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • máte-li sklon k astmatickému záchvatu, kopřivce nebo alergické rýmě po podání kyseliny acetylsalicylové či některých jiných protizánětlivých léčiv;
 • trpíte-li poruchami krevní srážlivosti;
 • jste-li v posledních třech měsících těhotenství.

Ibalgin Duo Effect se nesmí používat na otevřené rány, porušený kožní povrch, sliznice a do očí.

Upozornění a opatření

Vzhledem k tomu, že se přípravek Ibalgin Duo Effect vstřebává kůží přímo do postižené oblasti, je zde nižší riziko komplikací, které se mohou někdy objevit, pokud je podán ibuprofen (nebo podobný protizánětlivý lék proti bolesti, ze skupiny léků zvaných NSAID) ústy. Nicméně vzácně se u Vás může objevit zvýšené riziko komplikací, pokud máte žaludeční nebo duodenální vřed (též zvaný peptický vřed) nebo pokud jste někdy měl(a) problémy s ledvinami nebo máte astma.

Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin Duo Effect

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Ibalgin Duo Effect nelze nanášet na kůži současně s některými léky pro místní používání, např. s léky s obsahem tetracyklinu, hydrokortizonu a kyseliny salicylové.

Bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s tímto krémem jiné volně prodejné léky pro místní používání.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Pokud jste těhotná prvních 6 měsíců, poraďte se před užitím přípravku s lékařem a bez jeho doporučení jej nepoužívejte. V posledních třech měsících těhotenství se nesmí přípravek používat, protože by mohlo dojít ke krvácení. V době kojení lze přípravek po poradě s lékařem použít krátkodobě a na malé plochy. Při použití by se neměl nanášet na oblast prsou.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Ibalgin Duo Effect

obsahuje parabeny a propylenglykol , které mohou u citlivých jedinců způsobit podráždění kůže či alergické reakce.

 1. Jak se přípravek Ibalgin Duo Effect používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba poúrazových stavů a bolest zad Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a dospívající od 12 let si nanáší na postižené místo a jeho okolí 2-3krát denně v časových odstupech 4-5 hodin asi 1 mm silnou vrstvu krému, která se lehce vetře do kůže.

Při rozsáhlých a bolestivých výronech se může zpočátku místo ošetřené krémem překrýt neprodyšným obvazem, nejlépe přes noc.

Při silnějších bolestech je vhodné po konzultaci s lékařem léčbu doplnit tabletami s obsahem ibuprofenu.

Vyhněte se zanesení krému do otevřených ran, na narušený povrch kůže, na sliznice a do očí. Po aplikaci krému si umyjte ruce, pokud nejsou léčeným místem.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny.

Pokud při léčbě nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře.

Při zánětlivých revmatických onemocněních se o vhodnosti použití a délce léčby přípravkem Ibalgin Duo Effect poraďte s lékařem. Pokud lékař neurčí jinak, Ibalgin Duo Effect se při těchto onemocněních používá většinou po dobu 2-3 týdnů.

Při žilních onemocněních se o délce léčby přípravkem Ibalgin Duo Effect poraďte s lékařem. Pokud lékař neurčí jinak, Ibalgin Duo Effect se při těchto onemocněních používá většinou po dobu 1-2 týdnů. Používání Ibalgin Duo Effect při žilních onemocněních je jen součástí komplexní léčby. Dodržujte ostatní léčebné postupy, které Vám doporučil lékař (užívání jiných léků, kompresní léčba obinadlem nebo punčochou).

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ibalgin Duo Effect, než jste měl(a)

Předávkování nebylo dosud popsáno. Při náhodném požití většího množství přípravku malým dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ibalgin Duo Effect

Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Ibalgin Duo Effect ve správný čas, aplikujte ho, jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné množství, aby byla doplněna chybějící dávka.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Protože je Ibalgin Duo Effect podáván místně na bolestivou oblast, je zde menší riziko komplikací, než při podání ibuprofenu (nebo podobného protizánětlivého léku proti bolesti) ústy.

Během léčby může ojediněle dojít k projevům přecitlivělosti na některou složku přípravku, která se může projevit místním zduřením a zčervenáním kůže, pocity pálení nebo svědění, někdy i výsevy drobných pupínků. Pokud se u Vás objeví kožní vyrážka s puchýři, kontaktujte svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytnou otoky v obličeji nebo pocit dušnosti, okamžitě léčbu přerušte a vyhledejte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ibalgin Duo Effect uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ibalgin Duo Effect obsahuje

Léčivými látkami jsou: Ibuprofenum 1,5 g (5%), Heparinoidum S (100 m.j./mg) 60 mg ve 30 g krému. Ibuprofenum 2,5 g (5%), Heparinoidum S (100 m.j./mg) 100 mg v 50 g krému. Ibuprofenum 5 g (5%), Heparinoidum S (100 m.j./mg) 200 mg ve 100 g krému.

Pomocnými látkami jsou: střední nasycené triacylglyceroly, stearomakrogol 100, stearomakrogol 1050, hyetelosa, kyselina stearová, cetylstearylalkohol, methylparaben, propylparaben, propylenglykol, čištěná voda.

Jak přípravek Ibalgin Duo Effect vypadá a co obsahuje toto balení

Popis: téměř bílý krém. Velikost balení: 30 g, 50 g nebo 100 g krému. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

31.3.2016

IBALGIN Duo Effect krém 50 g

100 %
při potížích mi pomáhá

doporučuji mám vyzkoušeno kupuji pravidelně

100 %

Pomáhá

100 %

Velmi účinný, vždy pomůže. Spokojenost.

80 %
na klouby
na svaly
na zánět šlach
cena
efekt úlevy jsem asi čekala větší
aroma

od této masti jsem čekala rychlejší účinek, po nějaké době pomohla, to je fakt, ale vyzkoušela jsem i lepší a levnější varianty

100 %

100 %

Co výrobek nabízí,to splnuje.

100 %

Co výrobek nabízí,to splnuje.

IBALGIN Duo Effect krém 50 g

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.