Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na celkové tlumení bolesti

IBALGIN 400 mg 12 potahovaných tablet - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13178

100 % 3 recenze

Ibalgin zmírňuje bolest a zánět různého původu. Ibalgin rovněž tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení.

Více informací

32
Běžná cena: 35 Kč, Ušetříte: 9 % (3 Kč)

Dostupnost: 3 dny

Zboží odešleme 25. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

Ibalgin zmírňuje bolest a zánět různého původu. Ibalgin rovněž tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: IBALGIN
Kód výrobku: 13178
Kód EAN: 8594739204812
Kód SÚKL: 32080
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

IBALGIN zmírňuje bolest a zánět různého původu. IBALGIN rovněž tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení. Přípravek Ibalgin 400 se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí. Dále se Ibalgin 400 užívá při horečnatých stavech při chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních. V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře (artritidě a artróze) nebo měkkých tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. Přípravek je vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající nad 12 let. Pro děti ve věku 6-12 let je vhodný přípravek s obsahem 200 mg ibuprofenu (Ibalgin 200), dětem do 6 let věku je určen ibuprofen v suspenzi (Ibalgin sus).


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

Strana 1 (celkem 6) 

sp. zn. sukls205225/2016 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Ibalgin 400 

potahované tablety 

ibuprofenum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3–5 dnů (dospělí) nebo 3 dnů (dospívající) nebudete cítit lépe nebo pokud se 
Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Ibalgin 400 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin 400 užívat 

3. 

Jak se přípravek Ibalgin 400 užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ibalgin 400 uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Ibalgin 400 a k čemu se používá 

 
Přípravek Ibalgin 400 obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních 
protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které jsou 
odpovědné za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě poškození tkáně. 
Ibuprofen zmírňuje bolest a zánět různého původu. Ibuprofen rovněž tlumí horečku, která provází 
např. nemoci z nachlazení. 
Přípravek Ibalgin 400 se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při 
bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání, jako je 
pohmoždění a podvrtnutí.  
Dále se Ibalgin 400 užívá při horečnatých stavech při chřipkových onemocněních a jako doplňková 
léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.  
V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře (artritidě a artróze) nebo 
měkkých tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní 
ztuhlostí se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. 
Přípravek je vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající od 12 
let. Pro děti ve věku 6–12 let je vhodný přípravek s obsahem 200 mg ibuprofenu (Ibalgin 200), 
dětem do 6 let věku je určen ibuprofen v suspenzi (Ibalgin Baby). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin 400 užívat 

 
Neužívejte přípravek Ibalgin 400 

-  jestliže jste alergický(á) na ibuprofen (léčivá látka přípravku Ibalgin 400) nebo na 

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

-  jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné nesteroidní 

protizánětlivé léky, projevující se jako průduškové astma nebo kopřivka, 

 

Strana 2 (celkem 6) 

-  jestliže máte aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku, 
-  při krvácení nebo proděravení v zažívacím traktu způsobených nesteroidními 

protizánětlivými léky v minulosti,  

-  jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti, 
-  jestliže máte závažné srdeční selhání. 

 
Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ibalgin 400 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 

-  trpíte těžší poruchou ledvin nebo jater, 
-  trpíte průduškovým astmatem i v klidovém stavu, 

trpíte některým onemocněním pojivové tkáně (tzv. kolagenózy), 

-  jste prodělal(a) vředovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku, 
-  trpíte zánětlivým vředovým onemocněním trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba 

nebo ulcerózní kolitida, 

-  současně užíváte léky snižující srážení krve, 
-  máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud 

jste prodělali srdeční infarkt, jste po operaci srdce pomocí bypassu, trpíte onemocněním 
periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo 
jste prodělali jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně mozkové „mini“ mrtvice neboli 
tranzitorní ischemické ataky „TIA“), 

-  máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční 

onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka, 

 
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře. 
 
Protizánětlivá/analgetická léčiva, jako je ibuprofen, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních 
nebo cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto 
nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby.  
Přípravek Ibalgin 400 by se neměl užívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky. 
U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytl vřed žaludku nebo dvanáctníku, především pokud byla 
vředová choroba komplikována krvácením nebo perforací zažívacího traktu, dále u starších pacientů 
a také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové, by 
mělo být zváženo podání léků chránících sliznici žaludku a dvanáctníku. 
V průběhu léčení se ojediněle může vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vřed nebo perforace. 
Vznik těchto stavů může, ale nemusí být provázen varovnými příznaky. Riziko vzniku krvácení, 
vředu nebo perforace v zažívacím traktu se zvyšuje se stoupající dávkou léku. Závažnost těchto 
poruch je obecně vyšší u starších pacientů. 
Pokud se u pacienta léčeného přípravkem Ibalgin 400 objeví krvácení ze zažívacího traktu, musí být 
přípravek Ibalgin 400 vysazen. 
Během léčby není vhodné kouřit. 
Přípravek Ibalgin 400 není vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen dětem do 12 let. 
 
Dospívající (12–18 let) 
U dehydrovaných dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin 400
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Zejména se poraďte před podáním přípravku s lékařem, pokud užíváte: 
 
-  Antikoagulancia/antiagregancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina 

acetylsalicylová, warfarin, ticlopidin). 
Léky snižující srážlivost krve zvyšují riziko krvácení. Kyselina acetylsalicylová a jiné 
protizánětlivé léky, kortikoidy a léky proti depresi ze skupiny SSRI zvyšují riziko vzniku 
nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu.  

 

Strana 3 (celkem 6) 

-  Léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory, jako je captopril, beta-blokátory 

jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II, jako je losartan). 

-  Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) 

v krvi, a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky.  

-  Ibuprofen může snižovat účinek léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku a 

močopudných léků.  

-  Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, 

sulfinpyrazon).  

-  Léčivá látka ibuprofen může zvýšit toxicitu metotrexátu (léku proti rakovině a některým 

kloubním onemocněním) a baklofenu (léku snižujícího svalové napětí).  

-  Ibuprofen může zvýšit poškození ledvin způsobené podáváním cyklosporinu (léku užívaného po 

transplantaci).  

-  Při současném podávání s kalium šetřícími močopudnými léky může dojít ke zvýšení hladiny 

draslíku v krvi.  

-  Při současném podávání chinolonových antibiotik a nesteroidních antirevmatik se může zvýšit 

riziko vzniku křečí. 

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Ibalgin 
400. Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek 
Ibalgin 400 užívat s jinými léčivy. 
 
Přípravek Ibalgin 400 s jídlem, pitím a alkoholem 
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během 
léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem. 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
V prvním a druhém trimestru těhotenství a při kojení užívejte přípravek pouze na výslovné 
doporučení lékaře. Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem. 
Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje pozornost. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Ibalgin 400 užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
I. Doporučené dávkování při bolestech, při horečnatých onemocněních: 
Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 potahovanou tabletu Ibalgin 400  3krát denně, a 
to 1 potahovanou tabletu jednorázově nebo podle potřeby, nejvýše 3 potahované tablety denně. 
Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. 
 
Dospělí 
Pokud se Vaše příznaky při léčbě přípravkem Ibalgin 400 zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů 
v případě horečky a do 5 dnů v případě bolesti, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady 
s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní. 
 
Dospívající 
Pokud je u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší 
příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře. 
 

 

Strana 4 (celkem 6) 

II. Doporučené dávkování při léčbě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře 
nebo mimokloubního revmatismu 
Přípravek se u těchto onemocnění užívá na doporučení lékaře, který stanoví i dávkování. 
Dospělí a dospívající od 12 let obvykle užívají 1–2 potahované tablety Ibalgin 400 3krát denně. 
Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Účinek tablet můžete podpořit nanesením 
krému nebo gelu s obsahem ibuprofenu na postižené místo (např. klouby, svaly, šlachy, záda). 
Pokud se při léčení revmatických onemocnění, nedostaví v průběhu jednoho až dvou týdnů 
zlepšení, poraďte se s lékařem o dalším postupu. 
 
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během 
léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibalgin 400, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibalgin 400 
Pokud zapomenete vzít si tabletu přípravku Ibalgin 400, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Mezi 
jednotlivými dávkami musí být minimální časový odstup 4 hodin. Nezdvojnásobujte následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Při užívání ibuprofenu (léčivé látky přípravku Ibalgin 400) se mohou vyskytnout následující 
nežádoucí účinky, které jsou seřazeny dle četnosti výskytu: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10): pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy, 
průjem, zácpa, nadýmání. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): bolest v nadbřišku. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): bolest hlavy, závrať. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): zánět sliznice žaludku, žaludeční nebo 
dvanáctníkový vřed, krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako černá stolice v důsledku 
natrávené krve nebo krev ve stolici)

 1

, proděravění sliznice trávicího traktu, alergické reakce jako 

horečka, vyrážka, poškození jater, srdeční selhávání, otoky, sterilní zánět mozkových plen

2

, zúžení 

průdušek

3

zánět slinivky břišní, poruchy vidění a vnímaní barev, tupozrakost, poškození jaterních 

funkcí

4

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): zánět sliznice ústní dutiny provázený 
vznikem vředů (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí zánětlivých onemocnění s tvorbou vředů na 
sliznici trávicího traktu (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), pokles počtu krvinek nebo krevních 
destiček, zadržení vody a/nebo soli s otoky, nespavost, deprese, emoční labilita, palpitace (bušení 
srdce vnímané pacientem), snížení krevního tlaku, vysoký krevní tlak, zánět močového měchýře, 
přítomnost krve v moči, porucha funkce ledvin, zánět ledvin, nefrotický syndrom (soubor příznaků 
při onemocnění ledvin), puchýřovité kožní reakce. 
 
Není známo
 (z dostupných údajů nelze určit): porucha sluchu. 
 

1

 Tyto nežádoucí účinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými příznaky. Riziko vzniku 

těchto nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů, u osob, u 

 

Strana 5 (celkem 6) 

kterých se v minulosti vyskytl žaludeční či dvanáctníkový vřed (zejména spojený s krvácením nebo 
perforací sliznice žaludku či dvanáctníku), dále u pacientů léčených dlouhodobě kyselinou 
acetylsalicylovou pro snížení srážlivosti krve. U těchto pacientů může lékař navrhnout současné 
podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu. 

2

 Zejména u pacientů s onemocněním pojiva (systémový lupus erythematodes a některé typy 

kolagenóz). 

3

 U pacientů s průduškovým astmatem. 

4

 Poškození jaterních funkcí je obvykle přechodné. 

 
Léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi která Ibalgin 400 patří) mohou být 
spojeny s mírným zvýšením rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. 
 
Jestliže se objeví kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže s 
dechem, dále bolesti v nadbřišku nebo poruchy vidění, případně při objevení se krvácení z trávicího 
traktu (zvracení krve nebo dočerna zbarvená stolice), přerušte užívání přípravku a okamžitě 
vyhledejte lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Ibalgin 400 uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Blistr: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem 
a vlhkostí. 
Lahvička: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce, lahvičku uchovávejte 
v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ibalgin 400 obsahuje 
Léčivou látkou je ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě. 
 
Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl 
karboxymetylškrobu (typ C), kyselina stearová, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, 
hypromelóza 2910/3, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), sodná sůl erythrosinu (E127), 
simetikonová emulze SE 4. 
 
Jak přípravek Ibalgin 400 vypadá a co obsahuje toto balení 
Ibalgin 400 jsou růžové potahované tablety. 
Velikost balení: 10, 12, 24, 30, 36, 48 a 100 potahovaných tablet. 

 

Strana 6 (celkem 6) 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
9.9.2016 
 
 
 
 
 
 

Recenze (3)

Recenze produktu IBALGIN 400 mg 12 potahovaných tablet

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu IBALGIN 400 mg 12 potahovaných tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Dagmar F.

100 % 30/09/2011

Více
 

Podobné produkty

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám