Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky proti rýmě a na ucpaný nos, nosní kapky » Léky na uvolnění dutin

HUMEX COLD 16 Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 70800

90 % 2 recenze

K pomocné léčbě při akutních virových onemocněních v oblasti horních cest dýchacích spojených s bezbarvým nosním výtokem, bolestmi hlavy nebo s horečkou.

Více informací

96
Běžná cena: 102 Kč, Ušetříte: 6 % (6 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

K pomocné léčbě při akutních virových onemocněních v oblasti horních cest dýchacích spojených s bezbarvým nosním výtokem, bolestmi hlavy nebo s horečkou.

Informace o produktu

Výrobce: Laboratoires URGO
Značka: HUMEX
Kód výrobku: 70800
Kód EAN: 3546895025317
Kód SÚKL: 100329
Držitel rozhodnutí: Laboratoires URGO
Tento lék je určen k pomocné léčbě při akutních virových onemocněních v oblasti horních cest dýchacích (nos, hrdlo) spojených s bezbarvým nosním výtokem, bolestmi hlavy nebo s horečkou. Může se užívat jako součást léčby zánětů vedlejších nosních dutin. Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a mladiství starší než 15 let. Pokud nedojde při rýmě nebo horečnatém onemocnění horních cest dýchacích ke zlepšení příznaků do 3 dnů je nutné poradit se o další léčbě s lékařem.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

Strana 1 (celkem 4) 

sp.zn. sukls162469/2009 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

HUMEX COLD 

tvrdé tobolky 
 
 
paracetamolum/chlorphenamini maleas 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je Humex Cold a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Humex Cold užívat 
3.  Jak se Humex Cold užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Humex Cold uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

Co je Humex Cold a k čemu se používá 

Přípravek Humex Cold je kombinovaný přípravek, který obsahuje dvě léčivé látky a účinkuje 
dvěma odlišnými mechanismy: 

- paracetamol působí proti bolesti (analgeticky) a horečce (antipyreticky). Po jedné dávce trvá snížení 
teploty asi 3-4 hodiny, protibolestivé působení až 6 hodin; 
- chlorfenamin-maleinát má tzv. antihistaminový účinek, který umožňuje snížení výtoku z nosu a často 
přidruženého slzení. Tento účinek přetrvává 4 až 8 hodin. 

Tento léčivý přípravek je určen k pomocné léčbě při akutních zánětech v oblasti horních cest 
dýchacích (nos, hrdlo) spojených s bezbarvým nosním výtokem, bolestmi hlavy nebo s horečkou. 
Může se užívat jako součást léčby zánětů vedlejších nosních dutin. 

Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a dospívající starší než 15 let. Pokud nedojde 
při rýmě nebo horečnatém onemocnění horních cest dýchacích ke zlepšení příznaků do 3 dnů je nutné 
poradit se o další léčbě s lékařem. 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Humex Cold užívat 

Neužívejte přípravek Humex Cold 

-  jestliže jste alergický(á) na paracetamol, chlorfenamin-maleinát nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),  

 

Strana 2 (celkem 4) 

-  jestliže se léčíte se závažným onemocněním jater.   

 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Humex Cold se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže 

-  trpíte poruchou funkce jater, 

-  trpíte nedostatkem enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy, 

-  trpíte ucpáním vývodu žaludku (pyloroduodenální obstrukcí) a/nebo ucpáním odtoku žluči, 

-  máte zelený zákal, 

-  trpíte žaludečními nebo dvanácterníkovými vředy, 

-  máte průduškové astma, 

-  máte potíže s močením způsobené zbytněním prostaty, 

-  trpíte onemocněním ledvin, 

-  máte potíže s odtokem moči, 

-  jste léčeni antidepresivy (léky proti depresi).  

V těchto případech můžete tento lék užívat pouze na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem.  

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo 
užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol. 

 

Další léčivé přípravky a Humex Cold 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  

Vzájemné ovlivnění účinku je možné při současném užívání s těmito přípravky: 

 léky na spaní, uklidňující léky a některá léčiva používaná u psychických poruch (některá 
neuroleptika, antidepresiva),  

-  léky užívané při léčbě Parkinsonovy choroby nebo padoucnice (např. fenytoin, karbamazepin),  

-  léky proti břišním či žaludečním křečím (parasympatolytika),  

-  některá antibiotika (chloramfenikol, rifampicin) a antipyretika (kyselina acetylsalicylová), 

-  léky zpomalující srážení krve (antikoagulancia) - opakované užívání přípravku Humex Cold 

během několika týdnů zvyšuje účinek antikoagulancií, příležitostné užívání nemá výrazný 
vliv, 

-  salicylamidy (léky proti bolesti), 

-  probenecid (lék na dnu) - při současném užívání musejí být dávky přípravku Humex Cold 

sníženy, 

-  zidovudin (lék na HIV infekci). 

 

Přípravek Humex Cold s jídlem, pitím a alkoholem 
Po dobu léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje. Závislost na alkoholu a současné užívání přípravku 
Humex Cold významně zvyšuje riziko poškození jater.  
Přípravek  lze  užívat  během  jídla  nebo  na  lačno.  Užívání  po  jídle  může  vést  ke  sníženému  účinku 
paracetamolu. 

 

 

Strana 3 (celkem 4) 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Těhotné a kojící ženy smějí přípravek užívat jen na doporučení lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a 
rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.) Tuto 
činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře. 
 

3. 

Jak se Humex Cold užívá  

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Obvyklá dávka přípravku je následující: 

Dospělí a dospívající starší 15 let užívají 1 tobolku ráno a v poledne a 1-2 tobolky večer v závislosti na 
tíži příznaků, ale ne více než 4 tobolky za den. Minimální interval mezi dvěma dávkami jsou 4 hodiny. 
Tobolku zapijte sklenicí vody nebo čaje. První dávku je vhodné užít raději večer. 

Dávkování u starších osob je stejné jako u ostatních dospělých. 

U osob s postižením ledvin a jaterních funkcí určuje dávkování vždy lékař. V jedné dávce se neužívá 
více než 1 tobolka. Minimální interval mezi dvěma dávkami je 6-8 hodin dle závažnosti postižení. 

Dětem a dospívajícím ve věku 10-15 let smí být přípravek podán jen na doporučení lékaře. Vzhledem 
k obsahu léčivých látek není přípravek vhodný pro děti mladší než 10 let. 

Léčba má být omezena na dobu 3 až 5 dnů. Delší užívání je možné pouze na doporučení lékaře. 

Řiďte se přesně instrukcemi pro použití a dávkování přípravku a zejména nikdy nepřekračujte 
doporučenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného 
poškození jater. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Humex Cold, než jste měl(a) 

V případě předávkování ihned vyhledejte lékaře. 

Při náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.  

Projevem předávkování nebo otravy může být nevolnost, zvracení, nechutenství, letargie, pocení, 
závratě, sucho v ústech. Těžké předávkování může vést k psychózám s halucinacemi a mohou se 
objevit křeče. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Humex Cold 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Při užívání doporučených dávek přípravku jsou nežádoucí účinky vzácné a 
mírné. 

Přípravek může méně často (u více než 1/1000 a méně než 1/100 pacientů) vyvolat nepříjemné 
příznaky: sucho v ústech, poruchy akomodace (poruchy přizpůsobení oka při pohledu na blízké nebo 
vzdálené předměty), poruchy močení, zácpa, spavost. U starých osob zmatenost nebo excitaci (neklid, 
vzrušení). 

 

Strana 4 (celkem 4) 

 V některých vzácných případech (u více než 1/10 000 a méně než 1/1000 pacientů) se mohou objevit 
kožní vyrážky, zarudnutí nebo svědění, které mohou být projevem přecitlivělosti nebo změny krevního 
obrazu. Velmi vzácně (u méně než 1/10 000 včetně jednotlivých případů) může dojít 
k anafylaktickému šoku, který je projevem přecitlivělosti nebo bronchospasmu (ztížené dýchání 
v důsledku zúžení dýchacích cest). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 

5. 

Jak Humex Cold uchovávat  

Uchovávejte při teplotě do 25 

o

C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 

vlhkostí. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí! 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Humex Cold obsahuje 
Léčivými látkami jsou paracetamolum 500 mg, chlorphenamini maleas 4 mg v jedné tobolce 
Pomocnými látkami jsou mastek, sodná sůl kroskarmelosy, natrium-lauryl-sulfát, koloidní bezvodý 
oxid křemičitý 
Složení tobolky 
Víčko: sodná sůl erythrosinu (E127), indigokarmin (E132), želatina, 
Tělo: oxid titaničitý (E171), želatina 
 
Jak přípravek Humex Cold vypadá a co obsahuje toto balení? 

Připravek Humex Cold jsou tvrdé tobolky, jejichž vrchní část je modrá, průhledná, spodní část je bílá, 
neprůhledná, obsahující téměř bílý prášek. 
Balení obsahuje 16 tvrdých želatinových tobolek v blistru (bezbarvý průhledný PVC/Al) a krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Laboratoires URGO S.A., 42 rue de Longvic, 21300 Chenove, Francie 
 
Výrobce: 
Laboratoires URGO S.A., Zone Excellence 2000, Avenue de Strasbourg, 21800 Chevigne Saint 
Saveur, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  26.3.2014. 
 

Recenze (2)

Recenze produktu HUMEX COLD 16 Tobolky

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu HUMEX COLD 16 Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ivana P.

80 % 09/12/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám