Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na nadýmání a plynatost

ESPUMISAN Kapky 30 ml

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 208883

86 % 39 recenzí

Lék vhodný při obtížích spojených s nadměrným hromaděním plynů v zažívacím traktu. Vhodný i pro kojence.

Více informací

129
Běžná cena: 139 Kč, Ušetříte: 7 % (10 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (39)
Diskuze (7)

Podrobné informace

Lék vhodný při obtížích spojených s nadměrným hromaděním plynů v zažívacím traktu. Vhodný i pro kojence.

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Značka: ESPUMISAN
Kód výrobku: 208883
Kód EAN: 4013054020968
Kód SÚKL: 130719
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Použití

Espumisan kapky 100 mg/ml se používají:

  • k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. hromadění plynů ve střevech (meteorismus), při plynatosti nebo při zvýšené tvorbě střevních plynů po operacích
  • k přípravě na zobrazovací vyšetření v oblasti břicha (např. rentgenologické a sonografické vyšetření, endoskopická vyšetření, jako doplněk suspenzí kontrastních látek).

 

3. Jak se Espumisan kapky 100 mg/ml užívají

Vždy užívejte Espumisan kapky 100 mg/ml přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml dávkujte podle intenzity obtíží. Obvyklé dávkování dle příbalového letáku.

Složení

Léčivou látkou je simeticonum. 1 ml perorální emulze obsahuje simeticonum 100 mg. Pomocnými látkami jsou makrogol-stearát, glycerol- monostearát 40-50, kyselina sorbová, hydroxid sodný ( k úpravě pH), draselná sůl acesulfamu, chlorid sodný, nekrystalizující sorbitol 70% ( E 420), karbomer,, dihydrát natrium-citrátu, banánové aroma, čištěná voda.

Balení

100 ml.

Informace o značce

Společnost Berlin-Chemie AG je společnost s bohatou
tradicí a zažila dynamický rozvoj. Naše historie v Berlínu
– Adlershofu sahá zpět až do roku 1890. Někteří z našich
zaměstnanců jsou již pátou generací, po které členové jejich
rodin pracují ve vývoji, výrobě a prodeji léků v této společnosti,
jež je dnes známá pod názvem Berlin-Chemie AG.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

Sp.zn.sukls137245/2014 
a sp.zn.sukls87470/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Espumisan kapky 100 mg/ml, 

perorální kapky, emulze 

Simeticonum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky 100 mg/ml užívat 
3.  Jak se přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
1. Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se používá 
 
Tento přípravek léčí příznaky plynatosti (nadýmání a zvýšený odchod plynů konečníkem) a je vhodný 
pro  všechny  věkové  skupiny  pacientů.  Způsobuje rozpad  bublinek  plynu  nacházejících  se  v  potravě  
a na sliznici zažívacího traktu. Plyny uvolněné tímto způsobem mohou být následně vstřebány střevní 
stěnou nebo odstraněny z těla činností střev. 
 
Použití 
Espumisan kapky 100 mg/ml se používají: 
Při samoléčbě: 

-  k  léčbě  příznaků  zažívacích  obtíží  způsobených  plyny,  např.  hromadění  plynů  ve  střevech 

(meteorismus), při plynatosti.  

Pod dohledem lékaře: 

-  k  léčbě  příznaků  zažívacích  obtíží  způsobených  plyny,  např.  při  zvýšené  tvorbě  střevních 

plynů po operacích 

-  k  přípravě  na  zobrazovací  vyšetření  v  oblasti  břicha  (např.  rentgenologické  a  sonografické 

vyšetření, endoskopická vyšetření, jako doplněk suspenzí kontrastních látek). 

 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky 100 mg/ml užívat 
 
Neužívejte přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  simetikon  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6).  

-  Uvědomte si, prosím, že se to týká i jiných osob, kterým podáváte tento přípravek. 

 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Při nově vzniklých obtížích musíte navštívit lékaře. 
Neužívejte tento přípravek déle než 14 dní bez porady s lékařem. Pokud Vaše obtíže během této doby 
neustoupily, navštivte lékaře.   
 
Děti a dospívající 
Porada s lékařem je doporučena zejména při podávání přípravku dětem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml 
Interakce s jinými léky nejsou známy. 
 
Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml s jídlem a pitím 
Žádná zvláštní upozornění. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat. 
Protože n

ejsou k dispozici žádné klinické údaje o užívání přípravku během těhotenství, užívání tohoto 

přípravku během těhotenství a kojení se nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Žádná zvláštní upozornění. 
 
Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml obsahuje sorbitol 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. Jak se přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml užívá 
 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka..  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 

 
Existují dva způsoby, jak odměřit dávku přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml: 
V závislosti na velikosti dávky můžete k dávkování použít: 

-  uzávěr s kapátkem 
-  odměrku se stupnicí v mililitrech (ml) 

Podrobnější pokyny k používání odměrných pomůcek jsou uvedeny níže v dávkovacích tabulkách. 
 
Dávka 
Dávkujte tento přípravek podle intenzity obtíží. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Při samoléčbě zažívacích obtíží způsobených plyny 
 
Věková skupina 

Dávkování v kapkách 
(kapátko) 

Kojenci 

5–10 kapek se dá do každé 
lahvičky s kojeneckou výživou 
nebo se podá kojenci malou 

 

lžičkou bezprostředně před 
každým kojením 

1–6 let 

10 kapek 3–5krát denně 

6–14 let 

10–20 kapek 3–5krát denně 

Dospívající a dospělí 

20 kapek 3–5krát denně 

 
Tento přípravek je možné užívat také po operacích pod dohledem lékaře. 
 
Tento přípravek se užívá s jídlem nebo po jídle, anebo také před spaním, je-li třeba. 
 
Tento  přípravek  má  být  užíván  po  celou  dobu  přetrvávání  obtíží,  přesto  ne  déle  než  14  dní  bez 
doporučení lékaře. 
 
Tento  přípravek  může  být  užíván  dlouhodobě  pouze  na  radu  lékaře.  Viz  také  bod  2  „Upozornění  
a opatření“. 
 
Pod vedením lékaře před zobrazovacími vyšetřeními  
Dávkování v ml (odměrka) 
1 ml 3krát denně po jídle v den před vyšetřením a 1 ml ráno v den 
vyšetření 
 
Pod dohledem lékaře jako doplněk suspenzí kontrastních látek 
 
Dávkování v ml (odměrka) 
2–4 ml do 1 litru suspenze kontrastní látky (jídla) pro dvojitě 
kontrastní zobrazení 
 
Pod dohledem lékaře před vyšetřením žaludku a tenkého střeva (endoskopie) 
 
Dávkování v ml (odměrka) 
2–3 ml před endoskopií 
Je-li třeba, v průběhu vyšetření může být kanálkem endoskopu 
podáno více emulze, aby se odstranily překážející bublinky pěny 
 
Způsob použití 
Před použitím dobře protřepejte! 
 
Používání uzávěru s kapátkem (10–25 kapek): 
Lahvičku  je  třeba  držet  svisle,  otvorem  kapátka  směřujícím  dolů.  25  kapek  odpovídá  1  ml  
(což odpovídá 100 mg simetikonu). 
 
Používání odměrky: 
K  šroubovacímu  uzávěru  lahviček  s  kapátkem  o  objemu  30  ml  a  50  ml  je  jako  odměrná  pomůcka 
přiložena odměrka se stupnicí v mililitrech. Je-li třeba (např. při dávkách 25 kapek a více), může být 
vytažena a použita k odměření dávky místo uzávěru s kapátkem. 
Poznámka: Vzhledem k nebezpečí spolknutí musí být odměrka uchovávána mimo dosah dětí. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml, než jste měl(a) 
Není  pravděpodobné,  že  by  užití  nadměrného  množství  tohoto  přípravku  mělo  jakýkoliv  škodlivý 
účinek.  I  velká  množství  tohoto  přípravku  jsou  snášena  bez  obtíží.  Léčivá  látka  tohoto  přípravku, 
simetikon,  způsobuje  rozpad  pěny  v  zažívacím  traktu  pouze  fyzikální  cestou.  Simetikon  se 
nevstřebává a při průchodu střevy není chemicky ani enzymaticky měněn. 
 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml 
Nahradit vynechanou dávku můžete kdykoli. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml 
Mohlo by dojít k opětovnému výskytu obtíží. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
Nežádoucí účinky spojené s užíváním tohoto přípravku nebyly dosud zaznamenány.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv, 
Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky:  http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
5. Jak přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Po prvním otevření lze tento přípravek užívat po dobu 6 měsíců. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml obsahuje 

  Léčivou látkou je simeticonum. 

1 ml perorální emulze obsahuje simeticonum 100 mg. 

 

  Pomocnými látkami jsou:  

makrogol-stearát,  glycerol-monostearát  40-55,  kyselina  sorbová,  hydroxid  sodný  (k  úpravě 
pH), draselná sůl acesulfamu, chlorid sodný, nekrystalizující sorbitol 70% (E 420), karbomer, 
dihydrát natrium-citrátu, banánové aroma, čištěná voda. 

 
Jak Espumisan kapky 100 mg/ml vypadají a co obsahuje toto balení 
Espumisan  kapky  100  mg/ml  je  mléčně  bílá,  slabě  viskózní  emulze  v  30ml  a  50ml  lahvičkách  
z hnědého skla s uzávěrem s kapací vložkou, s uzávěrem ověřujícím neporušenost obalu (šroubovací 
uzávěr s pojistným kroužkem) a odměrným víčkem. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Velká Británie (RMS)  Espumisan 100 mg/ml oral drops, emulsion 
Bulharsko 

Еспумизан комфорт 100 mg/ml перорални капки, емулсия 

Česká republika 

Espumisan kapky 100 mg/ml 

Estonsko 

 

Espumisan 100 mg/ml 

Finsko   

 

Espumisan 100mg/ml tipat, emulsio 

Maďarsko 

 

Espumisan 100 mg/ml belsőleges emulzió 

Lotyšsko 

 

Espumisan 100 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai, emulsija 

Polsko   

 

Espumisan 100 mg/ml 

Rumunsko 

 

Espumisan 100 mg/ml, picături orale, emulsie 

Slovinsko 

 

Espumisan 100 mg/ml, peroralne kapljice, emulzija 

Slovenská republika 

Espumisan comfort 100 mg/ml perorálne emulzné kvapky 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.12.2016 

 

Recenze (39)

Recenze produktu ESPUMISAN Kapky 30 ml

Recenze od 39 uživatelů s celkovým hodnocením 86 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Výborné kapičky, konečně zabraly mému měsíčnímu chlapečkovi na prdíky.

60 %

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Proti prdíkům super, u nás nebyl skoro žádný problém.

Diskuze (7)

Diskuze k produktu ESPUMISAN Kapky 30 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Kapičky Espumisan

(1) 02/09/2015

Účinné a pro mě i celkem levné,......oproti drahým probiotickým kapičkám......espumisan kapky zabírají velice rychle a prckům se po nich opravdu uleví...stačí pár dní pravidelného užívání a výsledek se dostaví....já můžu jen doporučit...

Vstoupit do diskuze

- Espumisan kapky

(1) 22/07/2015

U nás bezvadně zabraly...pravidelně 5 kapek před kojením a za pár dní obrovská úleva...

Vstoupit do diskuze

- 5 kapek pro novorozence

(0) 10/07/2015

Já dávala novorozené dcerce 5 kapek (po dobu 2 měsíců) a stačilo to. Krom kapiček je totiž ještě dobré napomoct rozhýbat střeva - tzn. přitahovat nožky k bříšku nebo masáže. Prdíky jdou pak pěkně ven a netlačí.

Vstoupit do diskuze

- kapičky nejlepší

(1) 07/03/2014

kapičky od espumisanu dávám, dávám ale spíš až 10 kapek - raději. má někdo zkušenost, že i když dává míň, že to zabírá stále dobře?? jinak za nás spokojenost a malé moc chutnají

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Tereza T.

60 % 16/12/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám