Ty nejlepší dárky pro zdraví a krásu a spoustu odměn za vánoční nákupy.

Oblíbené položky
Vybrat odměnu

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

EMLA KRÉM 5% 1X30GM Krém

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 21534
80 %
Emla krém se používá na kůži pro odstranění bolesti před vpichem injekční jehly a před menšími chirurgickými výkony.

Více informací

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace EMLA KRÉM 5% 1X30GM Krém

Emla krém se používá na kůži pro odstranění bolesti před vpichem injekční jehly a před menšími chirurgickými výkony.

Emla krém se používá na kůži pro odstranění bolesti před vpichem injekční jehly a před menšími chirurgickými výkony. Pod dohledem lékaře lze krém nanášet na sliznici pohlavních orgánů dospělých před povrchovými chirurgickými výkony, k vyvolání znecitlivění před infiltrační anestézií (znecitlivění menší ohraničené části těla injekcí do podkoží) nebo při mechanickém čištění bércových vředů k odstranění vnímání bolesti a k usnadnění výkonu. Bez doporučení lékaře lze Emla krém používat pro odstranění bolesti před vpichem injekční jehly a před menšími chirurgickými výkony u dospělých, mladistvých a dětí od 1 roku věku.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

1/7
sp.zn.sukls117969/2012

Příbalová informace: Informace pro uživatele

EMLA krém 5%
lidocainum a prilocainum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,
lékárníkovi nebo zdravotní sestře Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je EMLA krém a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EMLA krém používat
3. Jak se EMLA krém používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak EMLA krém uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je EMLA krém a k čemu se používá

EMLA krém je lokální anestetikum (místně znecitlivující přípravek) k použití na kůži.
Používá se na kůži k vyvolání dočasné ztráty vnímání nebo znecitlivění v místě, kam je
nanesen. Přesto v tomto místě můžete vnímat tlak nebo dotyk.

Dospělí:
EMLA krém se používá na kůži, sliznici pohlavních orgánů a bércové vředy.
EMLA krém se vyrábí v tubách o velikosti 5 g a 30 g. EMLA krém se používá k odstranění
bolesti před menšími chirurgickými výkony a použitím injekční jehly (např. punkce,
očkování) či před povrchovými výkony v chirurgii (např. použití laseru a odstraňování
ochlupení).
EMLA krém lze použít na sliznici pohlavních orgánů před povrchovými chirurgickými
výkony nebo před injekčním podáním jiných lokálních anestetik.
EMLA krém se používá k odstranění bolesti při čištění bércových vředů.

Pediatrická populace:
EMLA krém se používá na kůži k odstranění bolesti před vpichem injekční jehly a před
menšími chirurgickými výkony na kůži.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EMLA krém používat

Nepoužívejte EMLA krém
- jestliže jste alergická(ý) na lidokain nebo prilokain (léčivé látky) nebo na kteroukoli
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)..
2/7

EMLA by se neměla používat u předčasně narozených dětí, tj. narozených před 37. týdnem
těhotenství.

EMLA by se neměla používat u dětí mladších než 12 měsíců, které jsou souběžně léčeny
léčivy, která ovlivňují hladinu methemoglobinu v krvi. Vždy se nejdříve poraďte s lékařem
nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření
Informujte lékaře, jestliže jste měl(a) alergickou reakci nebo nepříjemnou reakci na EMLA
krém nebo jiné léčivo. Nepoužívejte EMLA krém na kůži postiženou vyrážkou, pořezanou
kůži, odřenou kůži nebo otevřené rány s výjimkou bércových vředů. Pokud máte některý
z těchto problémů, poraďte se nejdříve s lékařem.

EMLA se nesmí dostat do očí, neboť způsobuje podráždění očí. Pokud se vám to při nanášení
krému stane, vyplachujte ihned oko vlažnou vodou či velmi zředěným roztokem kuchyňské
soli a oko chraňte do doby, než se obnoví normální citlivost.

EMLA krém se nesmí dostat na poraněný ušní bubínek.

Jestliže použijete přípravek EMLA před očkováním živou očkovací látkou (např. očkování
proti tuberkulóze), je třeba, abyste se dostavil(a) k lékaři/zdravotní sestře na kontrolu
výsledku očkování v navrhovaném čase.

V případě, že máte vzácnou metabolickou poruchu enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy
nebo vrozenou methemoglobinemii, oznamte to ošetřujícímu lékaři, neboť tyto poruchy
zvyšují riziko vývoje polékové methemoglobinemie.

Methemoglobinemie se projevuje zvýšenou tvorbou methemoglobinu z hemoglobinu
(červené krevní barvivo). Malé množství hemoglobinu v krvi je i normálně přítomno ve
formě methemoglobinu. Pokud je však methemoglobinu více, krev ztrácí schopnost přenášet
kyslík do tkání a orgánů.

EMLA krém lze nanášet na sliznice pohlavních orgánů dospělých pouze pod dohledem lékaře
či zdravotní sestry.

Další léčivé přípravky a přípravek EMLA
Informujte svého lékaře či lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu dříve, než
začnete tento přípravek používat.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná či kojíte nebo plánujete otěhotnět, poraďte se o použití EMLA krém
nejdříve s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
V doporučených dávkách nemá EMLA krém vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na
schopnost obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku
EMLA krém obsahuje hydrogenricinomakrogol, který může u citlivých lidí vyvolávat kožní
reakce.


3. Jak se EMLA krém používá
3/7

V této části se dovíte o obvyklé dávce EMLA krém. Pokud lékař rozhodne o jiné dávce, řiďte
se radou lékaře. Řiďte se pokyny uvedenými níže, abyste měl(a) plný prospěch z použití
EMLA krém.

Tubu s krémem otevřete tak, že propíchnete přepážku v ústí tuby obrácenou stranou uzávěru.
Pokud častěji nanášíte nebo odstraňujete krém EMLA, vyhněte se přímému kontaktu
s krémem, abyste předešel(a) vývoji přecitlivělosti na krém.

Použití EMLA krém na kůži
Při použití krému na kůži naneste silnou vrstvu krému na potřebné místo a překryjte
neprodyšným obvazem. K tomuto účelu použijte Tegaderm, který je součástí balení 5x5 g
nebo plastovou fólii na potraviny, kterou upevněte obinadlem.

Polovina tuby po 5 g odpovídá hmotnosti krému asi 2 g. U tuby po 30 g odpovídá 1 g krému
délce asi 3,5 cm krému vytlačeného z tuby.

Dospělí a dospívající
Výkony na malé ploše kůže, např. vpich injekční jehly a chirurgické ošetření malých kožních
defektů: naneste asi 2 g krému na dobu 1 hodiny až maximálně 5 hodin.

Výkony na kůži vyžadující hlubší kožní anestezii, např. kožní biopsie nebo pokud je EMLA
krém předepsána lékařem za jiným účelem: naneste asi 1,5 až 2 g/10 cm2 na dobu alespoň
2 hodin až maximálně 5 hodin.

Nově oholená kůže na větší ploše těla (maximální doporučená ošetřovaná plocha je 600 cm2,
tj. 30x20 cm, resp. plocha papíru A4): naneste asi 1 g/10 cm2 na alespoň 1 hodinu a
maximálně 5 hodin. Maximální doporučená dávka je 60 g.

Děti
Výkony na malé ploše kůže, např. vpich injekční jehly a chirurgické ošetření malých kožních
defektů: doba nanesení krému asi 1 hodina.

Novorozenci a kojenci ve věku do 2 měsíců: naneste až 1 g krému na plochu nejvýše 10 cm2.
Doba nanesení krému 1 hodina, ne více než 1 hodina.

Kojenci ve věku 3 až 11 měsíců: naneste až 2 g krému na plochu nejvýše 20 cm2. Doba
nanesení krému asi 1 hodina, maximálně 4 hodiny.

Děti ve věku 1 až 5 roků: naneste až 10 g krému na plochu nejvýše 100 cm2. Doba nanesení
krému asi 1 hodina, maximálně 5 hodin.

Děti ve věku 6 až 11 roků: naneste až 20 g krému na plochu nejvýše 200 cm2. Doba nanesení
krému asi 1 hodina, maximálně 5 hodin.

Specifické kožní problémy
Pokud máte kožní problémy, např. atopickou dermatitidu (zánět kůže) nebo výsev molusek
(drobné měkké výstupky na kůži), může být dostatečná doba nanesení krému 15 až 30 minut.
Pokud jsou odstraňována moluska z kůže u dětí, pak se doporučuje doba nanesení 30 minut.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku EMLA je příliš silný, nebo naopak nedostatečný,
informujte o tom lékaře.

Jestliže jste použil více přípravku EMLA krém než jste měl(a)
4/7
Pokud nanesete více krému, než je doporučené množství, zavolejte ihned lékaři či
pohotovostní službu, a to i v případě, že nemáte žádné nepříjemné pocity.

Předávkování se může projevovat následujícími příznaky: necitlivostí v okolí úst, točením
hlavy, závratěmi a někdy neostrým viděním. Při dodržení doporučeného dávkování nebyly
dosud hlášeny žádné projevy toxicity EMLA.

Při předávkování EMLA se může vyvinout akutní methemoglobinemie, pokud se souběžně
užívala některá léčiva. Methemoglobinemie je charakterizována mírně šedou cyanotickou
barvou v okolí úst a nepřirozeným modro-šedým zabarvením kůže. Methemoglobinemii lze
účinně léčit podáváním metylénové modři do žíly. Při dodržení doporučeného dávkování
přípravku však tato rizika nehrozí.

Vždy kontaktujte lékaře či lékařskou pohotovost, pokud jste použil(a) příliš mnoho EMLA, a
to i v případě, že se předávkování zatím neprojevuje žádnými nažádoucími příznaky.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek EMLA nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého. Kontaktujte lékaře nebo lékárníka vždy, pokud vás kterýkoli
z následujících nežádoucích účinků obtěžuje nebo přetrvává. Lékaře informujte i v případech,
kdy se v průběhu používání EMLA necítíte dobře.

Mírné reakce, jako je zblednutí nebo naopak zčervenání kůže, mírný otok a počáteční pocit
pálení či svědění se mohou objevit v místě, kde je krém nanesen. To jsou obvyklé reakce na
lokální anestetika a vymizí samovolně bez nějakých zásahů.

Jiné reakce na přípravek jsou vzácné.
- Alergická reakce na lokální anestetika.
- Methemoglobinemie (modro-šedé zabarvení kůže) (viz Jestliže jste použil více
přípravku EMLA).
- Vzácné případy červených teček na kůži (petechie) v místě nanesení krému, především
u dětí s atopickou dermatitidou či molusky (měkké výstupky na kůži).
- Podráždění očí, pokud se EMLA krém dostal náhodou do oka.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na
adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak EMLA krém uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.
5/7

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za:
Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Pokud používáte EMLA krém na bércové vředy, používejte tubu vždy pouze jednou a zbytek
krému v tubě vraťte do lékárny.

Nepoužitelné léčivo (s prošlou dobou použitelnosti, nespotřebovaný krém v tubě) vraťte do
lékárny.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek EMLA krém obsahuje
Léčivými látkami jsou: lidocainum 25,0 mg a prilocainum 25,0 mg v 1 g krému.
Pomocnými látkami jsou: karbomer 974 P, hydrogenricinomakrogol, hydroxid sodný a čištěná
voda. Neobsahuje konzervační látky.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení
Hliníková uvnitř lakovaná tuba s hliníkovou fólií v hrdle tuby, PP uzávěr s propichovacím
hrotem (u balení 5x5g přiloženy náplasti TEGADERM), krabička. Uvnitř bílý stejnorodý
krém.
EMLA se vyrábí v balení 5x5 g (obsahuje Tegaderm) a 1x30 g (bez Tegaderm). Přípravek lze
vydat i bez lékařského předpisu.

Držitel rozhodnutí o registraci
AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie

Výrobce
AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Švédsko
Recipharm Karlskoga AB, S-691 33 Karlskoga, Švédsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí
o registraci.

AstraZeneca Czech Republic s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.: 222 807 111
infoservis.cz@astrazeneca.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6.11.2013.

Návod k použití EMLA krém
EMLA krém návod k použití neprodyšných obvazů Tegaderm:

1. Vytlačte dostatečné množství krému, které zakryje alespoň jednu žílu (před odběrem
krve). Množství krému (dávka) je uvedeno v bodě 3 Jak se EMLA krém používá.

6/7
2. Vezměte jeden z přiložených okluzivních (neprodyšných) obvazů Tegaderm (pouze
u balení 5x5 g) a odlepte střední čtvercovou část (naznačeno perforací).

3. Odlepte papír, který zakrývá opačnou stranu obvazu.

4. Přiložte obvaz touto stranou na krém tak, aby nedošlo k vytlačení krému za rámeček.
Přitlačte opatrně okraje obvazu prstem.

5. Strhněte papírový rámeček. Čas nanesení krému si můžete poznamenat přímo na
obvaz. EMLA krém musí být nanesen alespoň 1 hodinu před zahájením lékařského
výkonu. Blíže viz bod 3 Jak se EMLA krém používá.

6. Sejměte okluzivní obvaz a otřete krém (např. vatou). Kůže může být dále očištěna či
jinak připravena k lékařskému výkonu.

7/7
Návod k použití EMLA krém
EMLA krém u bércových vředů návod k použití:

1. Naneste silnou vrstvu krému na celou plochu bércového vředu, tj. 1-2 g krému na
10 cm2. Neměla by se překračovat dávka 10 g krému pro jedno čištění. Tuba je
v případě použití na bércové vředy určena pouze k jednomu použití a nepoužitý zbytek
by měl být bezpečně zlikvidován, nejlépe vrácen zpět do lékárny.

2. Zakryjte celou plochu ošetřenou krémem neprodyšným obvazem, např. plastovou fólií
na potraviny a fólii upevněte obinadlem.

3. Ponechte krém na vředovém ložisku alespoň 30 minut. U chronických bércových
vředů, které jsou velmi bolestivé, může být doba nanesení krému prodloužena na
60 minut.

4. Odstraňte neprodyšný obvaz (fólii), setřete krém vatou a začněte s čištěním vředového
ložiska do 10 minut po odstranění krému.

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Značka: EMLA
Kód výrobku: 21534
Kód EAN: 8595106400684
Kód SÚKL: 1681
Cesta podání: Kožní podání
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (5)

Recenze EMLA KRÉM 5% 1X30GM Krém

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

perfektný krém na znecitlivenie miesta. Mám vyskušaný pri očkovani dceri a aj prepichovani ušiek

cena
100 %

výhodné balení

výhodné balení
60 %

80 %

80 %

až na tu cenu, je to výborný prostředek na znecitlivění i velké plochy těla.

opravdu dokáže znecitlivit i velké místo
vysoká cena

Diskuze

Diskuze EMLA KRÉM 5% 1X30GM Krém

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám