Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

ELMETACIN 1X100ML 1% Sprej v roztoku

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 70793

100 % 1 recenze

Elmetacin se používá k zevní podpůrné léčbě bolesti.

Více informací

114
Běžná cena: 146 Kč, Ušetříte: 22 % (32 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Elmetacin se používá k zevní podpůrné léčbě bolesti.

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Značka: ELMETACIN
Kód výrobku: 70793
Kód EAN: 4011548007877
Kód SÚKL: 107189
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.

Elmetacin se používá k zevní podpůrné léčbě bolesti: - při akutních pohmožděních, podvrtnutích nebo natáhnutích svalů horních a dolních končetin následkem tupých poranění, např. při sportu; - při revmatických zánětlivých onemocněních měkkých tkání, např. zánět šlachy a zánět šlachové pochvy. Při revmatických onemocněních měkkých tkání se přípravek používá pouze po poradě s lékařem.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/6 

sp. zn. sukls267022/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Elmetacin  

1% kožní sprej, roztok

 

Indometacinum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se  do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Elmetacin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elmetacin používat 

3. 

Jak se přípravek Elmetacin používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Elmetacin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. Co je přípravek Elmetacin a k čemu se používá 
 
Léčivou látkou přípravku Elmetacin je  indometacin, který mírní zánět a ulevuje od bolesti.  
Indometacin patří mezi nesteroidní protizánětlivé léčivé látky.  
 
 
Přípravek Elmetacin kožní sprej se používá k zevní podpůrné léčbě bolesti 
  při  akutních  pohmožděních,  podvrtnutích  nebo  namožení  svalů  horních  nebo  dolních 

končetin  následkem  tupých  poranění,  např.  při  sportu.  U  těchto  stavů  lze  přípravek 
používat bez porady s lékařem. 

  při  revmatických  zánětlivých  onemocněních  měkkých  tkání,  např.  zánět  šlachy  a  zánět 

šlachové pochvy. U těchto onemocnění se přípravek používá pouze po poradě s lékařem.  

 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elmetacin používat 
 
Nepoužívejte přípravek Elmetacin  
  pokud  jste  alergický(á)  na  indometacin  nebo  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6)  

  pokud  jste  někdy  měli  astmatický  záchvat,  kožní  vyrážku  nebo  alergickou  rýmu 

v souvislosti s užíváním jiných nesteroidních antirevmatik (nesteroidní léky tlumící zánět 
a bolest) včetně kyseliny acetylsalicylové na otevřené rány, na kůži postiženou zánětem, 
infekcí či ekzémem, na sliznice nebo do očí 

2/6 

  v posledních třech měsících těhotenství. 
 
Upozornění a opatření  
 
Před použitím přípravku Elmetacin se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem
 
Pacienti  s žaludečními  či  dvanáctníkovými  vředy  by  měli  tento  sprej  používat  pouze  na 
doporučení lékaře.  
 
Při  používání  přípravku  Elmetacin  je  zvýšené  riziko  vzniku  astmatických  záchvatů  (tzv. 
intolerance k analgetikům/analgetické astma), ohraničených otoků kůže a sliznic (angioedém) 
a kožní vyrážky (kopřivky) u pacientů s: 
  astmatem 
  sennou rýmou 

  nosními polypy 
  chronickou  obstrukční  plicní  nemocí  nebo  chronickou  infekcí  dýchacích  cest  (zejména 

pokud jsou provázeny příznaky podobnými senné rýmě) 

 
Tito pacienti mohou přípravek Elmetacin používat pouze pod přímým dohledem lékaře, který 
jim doporučí určitá opatření. Totéž se týká pacientů, u kterých se někdy v minulosti objevily 
alergické reakce na jiné přípravky, např. kožní reakce, svědění, kopřivka. 

 

 
Děti a dospívající 
Přípravek  Elmetacin  se  nesmí  používat  u  dětí  a  dospívajících,  jelikož  nejsou  k  dispozici 
dostatečné zkušenosti s jeho použitím u těchto věkových skupin. 
 
Používáte-li  přípravek  Elmetacin,  je  třeba  zabránit  dětem,  aby  se  dotýkaly  ošetřených  částí 
Vašeho těla. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Elmetacin  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat

 

V doporučených dávkách a při správném používání nebylo  dosud žádné vzájemné působení 
s jinými  léky  pozorováno.  Přesto  musíte  Vašeho  ošetřujícího  lékaře  nebo  lékárníka 
informovat o všech lécích, které užíváte nebo které jste užíval(a) v nedávné době. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
Těhotenství 
V  prvních  6  měsících  těhotenství  se  přípravek  Elmetacin  smí  používat  pouze  po  poradě  s  
ošetřujícím lékařem. 
Přípravek Elmetacin se nesmí používat v posledních 3 měsících těhotenství, protože existuje 
zvýšené riziko komplikací pro matku i dítě. 
 
 
 

3/6 

Kojení 
Indometacin,  léčivá  látka  přípravku  Elemetacin,  přechází  v  malém  množství  do  mateřského 
mléka. Pokud kojíte, nepoužívejte přípravek Elmetacin dlouhodobě a /nebo na velké plochy 
těla.  Abyste  zabránila  přímému  kontaktu  dítěte  s  přípravkem,  nepoužívejte  přípravek 
Elmetacin v období kojení na oblast prsů. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při  jednorázovém  nebo  krátkodobém  používání  nemá  přípravek  Elmetacin  žádný  vliv  na 
schopnost řídit nebo obsluhovat stroje  
 
3. Jak se přípravek Elmetacin používá 
 
Vždy  používejte  přípravek  Elmetacin  přesně  podle  pokynů  této  příbalové  informace  nebo 
svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem  
 
Pokud lékař nedoporučí jinak, doporučuje so toto dávkování: 
Léčivý přípravek je určen pouze pro dospělé pacienty. 
Podle velikosti léčené bolestivé plochy je třeba k ošetření použít jednotlivou dávku 0,5 - 1,5 
ml přípravku Elmetacin, tj. 4 - 12 stlačení rozprašovače (4 mg až 12 mg indometacinu).  Tuto 
dávku přípravku aplikujte  3-5 krát denně. 
 
Celková denní dávka nemá překročit 7,5 ml přípravku Elmetacin,  což odpovídá 60 stlačení 
rozprašovače (60 mg indometacinu).  
 
Způsob použití 
Přípravek je určen pouze k zevnímu (kožnímu) podání. Nepoužívejte vnitřně - nepolykejte jej! 
 
Přípravek nastříkejte přímo na postižené místo tak, aby pokryl celou ošetřovanou oblast. Není 
třeba jej vtírat do pokožky.  
Ošetřené místo lze překrýt obvazem. Před přiložením obvazu počkejte několik minut, až kůže 
uschne. 
K pokrytí ošetřeného místa nepoužívejte silné/neprodyšné vrstvy obvazového materiálu.  
 
Sprej má mechanický rozprašovač, neobsahuje hnací plyny (nemá tedy negativní vliv na 
životní prostředí). Sprej lze používat v jakékoli poloze, rozprašovačem nahoru či dolů (viz 
obrázek níže).  
 
 
 

 

 

4/6 

 
Před  prvním  použitím  spreje  nebo  při  použití  po  delším  období,  kdy  sprej  nebyl  používán, 
rozprašovač nejprve několikrát opakovaně stiskněte. Poté je sprej připraven k použití.  
 
Délka léčby 
Délka  používání  přípravku  Elmetacin  závisí  na  konkrétním  typu  úrazu  nebo,  v případě 
potřeby,  ji  určí  lékař.  Obvykle  je  dostačující  1  až  2  týdenní  léčba.  V  případě  sportovních  a 
náhodných poranění by měla být délka léčby omezena na 7 dní. Pokud se při léčbě do 3 dnů 
Vaše  příznaky  nezlepší  nebo  se  naopak  zhorší, poraďte  se  s lékařem.  Bez  porady  s lékařem 
nepoužívejte přípravek v žádném případě déle než 2 týdny. 
Nebylo prokázáno, že by používání přípravku Elmetacin po dobu delší než 2 týdny mělo další 
léčebný přínos.  
 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Elmetacin než jste měl(a) 
Při  překročení  doporučené  dávky  roztok  odstraňte  z kůže,  smyjte  jej  vodou.  Při  použití 
nadměrného množství přípravku se může roztok nasát do oděvu.  
 
 
V  případě  velkého  předávkování  nebo  po  náhodném  požití  okamžitě  vyhledejte  lékařskou 
pomoc.  Podle  charakteru  příznaků  a  jejich  závažnosti  pak  lékař  rozhodne  o  případných 
dalších opatřeních. 
 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Elmetacin nežádoucí účinky, které se však 
nemusí  vyskytnout  u  každého.  Frekvence  (četnost  výskytu)  nežádoucích  účinků  se  hodnotí 
následujícím způsobem: 

 

Velmi časté 

Vyskytuje se u více než 1 uživatele z 10 

Časté 

Vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů ze 100 

Méně časté 

Vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů ze 1000 

Vzácné 

Vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů ze 10000 

Velmi vzácné 

Vyskytuje se u méně než 1 uživatele z 10000 

Není známo 

Četnost nelze s dostupných údajů určit 

 
 
Časté: kožní  reakce jako zčervenání,  svědění,  štípání,  vyrážka s pupínky  či  vřídky  (puchýře 
naplněné hnisem) nebo bez nich  
Méně časté: reakce přecitlivělosti (alergické reakce) včetně místní alergické reakce (kontaktní 
dermatitida) 
Vzácné: podráždění dýchacího systému po inhalaci roztoku 
Velmi  vzácné:  zhoršení  psoriázy  (lupénky)  po  použití  indometacinu  na  kůži,  stažení/zúžení 
průdušek (bronchospazmus) u některých pacientů (viz bod Upozornění a opatření). 
 
 

5/6 

 
Při  dlouhodobém  podávání  přípravku  Elmetacin  na  rozsáhlé  plochy  se  mohou  objevit  další 
méně  časté  nežádoucí  účinky,  např.  žaludeční  a  střevní  obtíže,  bolest  hlavy  a  závratě. 
V některých  případech  se  tyto  nežádoucí  účinky  vyskytují  také  při  vnitřním  podání  léků 
obsahujících indometacin (např. ve formě tablet nebo čípků).  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedený kontakt: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak přípravek Elmetacin uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25° C. 
Roztok je vzhledem k obsahu alkoholu hořlavý. 
Přípravek po 12 měsících od prvního otevření zlikvidujte, i když nebyl spotřebován úplně. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Elmetacin obsahuje 
Léčivou látkou je indometacinum.  
1 ml (0,8 g) roztoku obsahuje 8 mg indometacinu 
 
Dalšími složkami jsou Isopropyl-myristát, izopropylalkohol. 
 
Jak přípravek Elmetacin vypadá a co obsahuje toto balení 
Elmetacin  je  čirý,  světle  zelenožlutý  roztok,  bez  mechanických  nečistot,  typického  zápachu 
po isopropanolu

 

Přípravek Elmetacin se dodává v balení 50 nebo 100 ml kožního spreje, roztoku. 
 
 
 

6/6 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Stada Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
D-61118 Bad Vilbel  
Německo 
 

Výrobce

STADA Arzneimittel AG,Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo 
Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 82576 Pfaffenhofen, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
9. 12. 2016 

Recenze (1)

Recenze produktu ELMETACIN 1X100ML 1% Sprej v roztoku

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

doporučuji

trpím na výrony a modřiny a toto je nejlepší co jsem kdy měla na první pomoc
po delší době se ucpe tryska a sprej je nefunkční

Diskuze

Diskuze k produktu ELMETACIN 1X100ML 1% Sprej v roztoku

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 20/05/2012

doporučuji

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám