Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

DOLGIT krém 100 g

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13674

93 % 11 recenzí

Lokální léčba revmatických i nerevmatických bolestí pohybového systému.

Více informací

144

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (11)
Diskuze

Podrobné informace

Lokální léčba revmatických i nerevmatických bolestí pohybového systému.

Informace o produktu

Výrobce: DOLORGIET PHARMACEUTICALS, ST.AUGUSTIN/BONN
Značka: DOLGIT
Kód výrobku: 13674
Kód EAN: 4028352000062
Kód SÚKL: 75289
Držitel rozhodnutí: DOLORGIET PHARMACEUTICALS, ST.AUGUSTIN/BONN

Co je Dolgit krém a k čemu se používá Dolgit krém je vysoce efektivní v lokální léčbě revmatických i nerevmatických bolestí pohybového systému. Je určen k místní léčbě poranění pohybového ústrojí jako je zhmoždění, výron, vymknutí, vykloubení a namožení svalu, při sportu nebo při nehodách. Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě akutních či chronických zánětlivých a bolestivých chorobných stavů pohybového ústrojí (zánětlivých revmatických onemocnění kloubů, onemocnění páteře, otoků nebo zánětů měkkých tkání, přiléhajících ke kloubům, např. tíhových váčků (burs), šlach, šlachových pochev, vazů a kloubních pouzder, dále při ztuhlosti ramene, bolestech svalů, ústřelu (lumbagu)), při bolestech spojených s degenerativním onemocněním kloubů (artrosa) a při zánětech žil. Přípravek je rychle absorbován kůží a působí v postižené tkáni. K jeho účinku dochází již za půl hodiny po nanesení krému. Přípravek je určen pro dospělé a děti od 14 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4 

sp. zn. sukls186802/2015 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

DOLGIT KRÉM 

(Ibuprofenum) 

krém 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však DOLGIT KRÉM musíte užívat pečlivě 
podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, poraďte se o dalším používání s lékařem či 
s lékárníkem, bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní

Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím,  sdělte  to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

 

V příbalové informaci naleznete: 

1.  Co je DOLGIT KRÉM a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DOLGIT KRÉM užívat 

3.  Jak se DOLGIT KRÉM užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak DOLGIT KRÉM uchovávat 

6.  Další informace 

 

 

1. CO JE DOLGIT KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

DOLGIT KRÉM je účinný v místní léčbě revmatických i nerevmatických bolestí pohybového systému. 
Je určen k místní léčbě poranění pohybového ústrojí, jako je zhmoždění, výron, vymknutí, vykloubení a 
namožení svalu, při sportu nebo při nehodách. 

Na  doporučení  lékaře  se  přípravek  používá  k léčbě  akutních  či  chronických  zánětlivých  a  bolestivých 
chorobných  stavů  pohybového  ústrojí,  tj.  zánětlivých  revmatických  onemocnění  kloubů,  onemocnění 
páteře,  otoků  nebo  zánětů  měkkých  tkání  přiléhajících  ke  kloubům,  např.  tíhových  váčků  (burs),  šlach, 
šlachových  pochev,  vazů  a  kloubních  pouzder,  dále  při  ztuhlosti  ramene,  bolestech  svalů,  ústřelu 
(lumbagu) a při bolestech spojených s degenerativním onemocněním kloubů (artróza). 

Přípravek je rychle absorbován kůží a působí v postižené tkáni. K jeho účinku dochází již za půl hodiny 

2/4 

po nanesení krému. 

Používání krému je vhodné i při celkové léčbě tabletami s obsahem ibuprofenu. Při kombinované léčbě 
tabletami a krémem se vždy poraďte s lékařem. 

Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 14 let. 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DOLGIT KRÉM POUŽÍVAT 

Nepoužívejte DOLGIT KRÉM 

jestliže jste přecitlivělý(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku přípravku DOLGIT KRÉM 
či  na  jiné  protizánětlivé  léky  (nesteroidní  antiflogistika),  což  se  v  minulosti  projevilo  záchvaty 
astmatu, kopřivkou nebo rýmou. 

DOLGIT KRÉM nesmí být použit na porušený kožní povrch (otevřené rány nebo kožní onemocnění) ani 

na sliznice. 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DOLGIT KRÉM je zapotřebí 

Současně s přípravkem DOLGIT KRÉM nepoužívejte na stejná místa jiné masti. 

DOLGIT KRÉM není vhodný pro léčení dětí a mladistvých do 14 let. 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Dosud nejsou známy interakce místně podávaného ibuprofenu s jinými léky. Přesto bez porady s lékařem 
nenanášejte  na  stejná  místa  jiné  přípravky  k zevnímu  použití.  O  vhodnosti  současného  používání 
přípravku DOLGIT KRÉM s jinými léky se poraďte s lékařem. 

 

Těhotenství a kojení 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat jakýkoliv lék. 

Během  těhotenství  lze  DOLGIT  KRÉM  použít  pouze  na  doporučení  lékaře.  V prvních  šesti  měsících 
těhotenství se doporučuje nepoužívat přípravek dlouhodobě a na velké plochy kůže.  V posledních třech 
měsících těhotenství se přípravek nemá používat. 

Při  kojení  lze  DOLGIT  KRÉM  užívat  krátkodobě  v opodstatněných  indikacích.  O  případném  užívání 
musí vždy rozhodnout lékař.  
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek DOLGIT KRÉM nemá nepříznivý vliv na činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou 
koordinaci a rychlé rozhodování. 

 

Důležité informace o některých složkách přípravku DOLGIT KRÉM 

DOLGIT  KRÉM  obsahuje  sodnou  sůl  methylparabenu,  který  může  způsobit  alergické  reakce 
(pravděpodobně zpožděné), a propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže. 

 

3/4 

3. JAK SE POUŽÍVÁ DOLGIT KRÉM 

Vždy  používejte  přípravek  přesně  podle  pokynů  příbalové  informace  či  lékaře. Pokud  si  nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Pokud  lékař  nedoporučí  jinak,  nanese  se  3  až  4krát  denně  v časových  odstupech  3  až  4  hodiny  na 
postižené místo 4 až 10 cm dlouhý proužek krému a pečlivě se vetře. Průnik krému přes kůži může být 
podpořen použitím okluzivního obvazu. 

Podle rozhodnutí lékaře je možno průnik účinně podpořit použitím iontoforézy. DOLGIT KRÉM má být 
aplikován  pod  katodu.  U  revmatických  onemocnění  délku  léčby  určuje  lékař,  většinou  postačují  2–3 
týdny, u poranění při sportu nebo při nehodě 2 týdny. 

Po nanesení přípravku DOLGIT KRÉM na postižené místo se doporučuje omytí rukou (pokud se krém 
nenanášel na ruce). 

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku DOLGIT KRÉM, než jste měl(a) 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít DOLGIT KRÉM 

Pokračujte dávkami, které Vám doporučil lékař nebo které jsou uvedeny v této příbalové informaci. 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  DOLGIT  KRÉM  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

DOLGIT KRÉM je při použití na kůži obvykle dobře snášen. Během léčby může méně často (výskyt u 1 
až 10 z 1000 léčených osob) dojít k projevům přecitlivělosti na některou složku přípravku, která se může 
projevit zduřením a zčervenáním kůže, pocity pálení nebo svědění, někdy i výsevy drobných pupínků. 

Ve velmi vzácných případech (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených osob) může dojít k rozvoji reakce 
z přecitlivělosti ve formě dušnosti vyvolané zúžením průdušek. 

Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete  jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 

 

5. JAK DOLGIT KRÉM UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25C. 

Nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu,  přípravek  nepoužívejte  déle  než  12 
týdnů po prvním otevření tuby. 

 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Co DOLGIT KRÉM obsahuje 

Léčivou látkou je ibuprofenum. 100 g krému obsahuje 5 g ibuprofenu v emulzi typu olej ve vodě. 

4/4 

Pomocnými  látkami  jsou  střední  nasycené  triacylglyceroly,  glycerol-monostearát,  makrogol-30-stearát, 
makrogol-100-stearát,  propylenglykol,  sodná  sůl  methylparabenu,  čištěná  voda,  xanthanová  klovatina, 
levandulová silice, silice květu citroníku pomerančového hořkého. 
 
Jak DOLGIT KRÉM vypadá a co obsahuje toto balení 

DOLGIT KRÉM je homogenní bílý až krémově zbarvený měkký krém. 

DOLGIT KRÉM je dodáván v baleních po 50 g, 100 g nebo 150 g.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 

Dolorgiet GmbH & Co. KG, Otto-von-Guericke Straße 1, 53757 Sankt Augustin, Německo 
 

Výrobce 

Dolorgiet Pharmaceuticals, St. Augustin/Bonn, Německo 
 
Výhradní distributor pro ČR 

PRO.MED.CS Praha a.s., Praha 4, ČR 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena  
3.11.2015 

Recenze (11)

Recenze produktu DOLGIT krém 100 g

Recenze od 11 uživatelů s celkovým hodnocením 93 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

Sice trochu smrdi, ale co ma delat dela dobre.

100 %

100 %

100 %

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu DOLGIT krém 100 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Jana M.

100 % 19/04/2017

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám