Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

DEXOKET granule pro perorální roztok 10x25 mg - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 363112
Volně prodejný lék obsahuje účinnou látku dexketoprofen 25 mg ke krátkodobé léčbě mírné až středně silné bolesti. Čtěte příbalovou informaci.

Více informací

76
Běžná cena: 89 Kč, Ušetříte: 15 % (13 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 19. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 20. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Volně prodejný lék obsahuje účinnou látku dexketoprofen 25 mg ke krátkodobé léčbě mírné až středně silné bolesti. Čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: LABORATORIOS MENARINI S.A., BADALONA
Značka: DEXOKET
Kód výrobku: 363112
Kód EAN: 4013054024751
Kód SÚKL: 171522
Držitel rozhodnutí: LABORATORIOS MENARINI S.A., BADALONA

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

  

sp. zn. sukls244455/2015 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Dexoket 25 mg granule pro perorální roztok 

dexketoprofenum  

 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud  se  do  3–4  dnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit 
s lékařem. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Dexoket a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dexoket užívat 

3. 

Jak se přípravek Dexoket užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Dexoket uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. Co je přípravek Dexoket a k čemu se používá 
 
Přípravek  Dexoket  je  lék  proti  bolesti  ze  skupiny  léků  označovaných  jako  nesteroidní 
protizánětlivé  léky  (NSA).  Užívá  se  ke  krátkodobé  léčbě  mírné  až  středně  silné  bolesti,  např. 
akutní bolesti svalů nebo bolesti kloubů, při menstruačních bolestech (dysmenorea) a bolesti zubů. 
 
Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dexoket užívat 
 
Neužívejte přípravek Dexoket: 
 
-  Jestliže  jste  alergický(á)  na  dexketoprofen  trometamol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6); 
-  Jestliže  jste  alergický(á)  na  kyselinu  acetylsalicylovou  (aspirin)  nebo  jiné  nesteroidní 
protizánětlivé léky; 
-  Jestliže  máte  astma  nebo  jste  měl(a)  astmatický  záchvat,  akutní  alergickou  rýmu  (krátkodobý 
zánět nosní sliznice), nosní polypy (výrůstky nosní sliznice způsobené například alergií), kopřivku 
(kožní vyrážku),  angioedém (otok obličeje, očí, rtů nebo jazyka či dýchací obtíže) nebo  obtíže s 
dýcháním po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků; 
-  Jestliže  trpíte  na  fotoalergické  nebo  fototoxické  reakce  (určitá  forma  zarudnutí  a/nebo  tvorby 
puchýřků  na  kůži  po  vystavení  slunečnímu  záření)  při  užívání  ketoprofenu  (nesteroidní 
protizánětlivý lék) nebo fibrátů (léky užívané ke snížení hladiny tuků v krvi); 
- Jestliže máte vřed žaludku nebo dvanácterníku / krvácení do žaludku nebo střev nebo pokud jste 
v minulosti trpěl(a) krvácením do žaludku nebo střev, vředy nebo perforacemi (proděravěními);  

 

 

  

- Jestliže máte chronické zažívací obtíže (např. špatné trávení, pálení žáhy); 
- Jestliže jste prodělal(a) krvácení do žaludku nebo střev nebo proděravění ve vztahu k předchozí 
léčbě nesteroidními protizánětlivými léky (NSA) užívanými k léčbě bolesti; 
- Jestliže máte chronické zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida); 
- Jestliže máte závažné srdeční selhání, středně závažné nebo závažné problémy s ledvinami nebo 
závažné problémy s játry; 
- Jestliže trpíte poruchami krvácivosti nebo poruchami krevní srážlivosti; 
- Jestliže jste silně dehydratován(a) (tj. pokud ztratíte velké množství tekutin) v důsledku zvracení, 
průjmu nebo nedostatečného příjmu tekutin; 
- Jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství nebo kojíte; 
 
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Dexoket se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
- Jestliže trpíte nebo jste někdy trpěl(a) alergiemi; 
-  Jestliže  máte  problémy  s  ledvinami,  játry  nebo  srdcem  (vysoký  krevní  tlak  a/nebo  srdeční 
selhání), trpíte-li zadržováním tekutin v těle nebo jste trpěl(a) takovými problémy v minulosti; 
-  Jestliže  užíváte  močopudné  léky  (diuretika)  nebo  pokud  jste  velmi  málo  zavodněný(á) 
(hydratovaný(á))  a  máte  snížený  objem  krve  kvůli  nadměrným  ztrátám  tekutin  (např.  kvůli 
nadměrnému močení, průjmu nebo zvracení); 
- Jestliže máte onemocnění srdce, jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo jestliže si 
myslíte, že byste mohl(a) být takovými onemocněními ohrožen(a) (např. pokud máte vysoký krevní 
tlak, cukrovku nebo vysokou hladinu cholesterolu nebo pokud kouříte), musíte se poradit se svým 
lékařem  nebo  lékárníkem.  Léky  jako  přípravek  Dexoket  mohou  mírně  zvyšovat  riziko  srdečního 
infarktu nebo cévní mozkové příhody. Jakékoli riziko je pravděpodobnější při vysokých dávkách a 
dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučené dávky a délku léčby. 
-  Jestliže  jste  vyššího  věku:  nežádoucí  účinky  se  u  Vás  mohou  vyskytnout  s  vyšší 
pravděpodobností (viz bod 4). Pokud se nějaký nežádoucí účinek objeví, ihned se poraďte se svým 
lékařem. 
- Jestliže jste žena a trpíte problémy s plodností (Dexoket může narušit Vaši plodnost, proto byste 
jej neměla užívat, jestliže chcete otěhotnět nebo jste vyšetřována pro neplodnost); 
- Jestliže máte poruchu tvorby krve a krvinek; 
- Jestliže máte systémový lupus erythematodes nebo smíšené onemocnění pojivové tkáně (poruchy 
imunitního systému, které postihují pojivovou tkáň); 
- Jestliže jste v minulosti prodělal(a) chronický zánět střev (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba); 
- Jestliže máte nebo jste prodělal(a) jiné onemocnění žaludku či střev; 
-  Jestliže  máte  varicellu  (plané  neštovice),  protože  nesteroidní  protizánětlivé  léky  mohou  ve 
výjimečných případech infekci zhoršit; 
- Jestliže užíváte jiné léky, které zvyšují riziko vředu žaludku či dvanácterníku nebo krvácení do 
žaludku či střev, např. perorální (podávané ústy) kortikoidy, některá antidepresiva (typu SSRI, tj. 
selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu), léky k prevenci tvorby krevních sraženin 
jako kyselina acetylsalicylová nebo antikoagulancia jako warfarin. V takovém případě se poraďte s 
lékařem, než začnete přípravek Dexoket užívat: lékař může požadovat, abyste užíval(a) další lék, 
který  bude  chránit  Váš  žaludek  (např.  misoprostol  nebo  léky,  které  potlačují  tvorbu  žaludečních 
kyselin). 
-Jestliže  trpíte  astmatem  kombinovaným  s  chronickým  zánětem  nosní  sliznice  (rinitida), 
chronickým  zánětem  vedlejších  nosních  dutin  (sinusitida)  a/nebo  nosní  polypózou  máte  vyšší 
riziko  alergie  na  acetylsalicylovou  kyselinu  a/nebo  nesteroidní  protizánětlivé  léky  (NSA)  než 
zbytek populace. Podání tohoto léčivého přípravku může způsobit astmatické záchvaty nebo zúžení 
průdušek, a to zejména u pacientů alergických na acetylsalicylovou kyselinu nebo NSA. 
 
Děti a dospívající 
Užívání  přípravku  Dexoket  dětmi  a  dospívajícími  nebylo  studováno.  Bezpečnost  a  účinnost  tak 
nebyla stanovena, a proto přípravek nemá být podáván dětem a dospívajícím. 
 

 

 

  

Další léčivé přípravky a přípravek Dexoket 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat,  a  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského 
předpisu. Některé léky nesmí být užívány současně s tímto přípravkem a u některých jiných léků 
může být potřeba upravit dávkování, jsou-li užívány současně. 
 
Užíváte-li  některý  z  následujících  léků  současně  s  přípravkem  Dexoket,  vždy  informujte  svého 
lékaře, zubaře nebo lékárníka: 
 
Kombinace, které se nedoporučují: 
-  Acetylsalicylová kyselina (aspirin), kortikosteroidy nebo jiné protizánětlivé léky 
-  Warfarin, heparin nebo jiné léky, používané k prevenci tvorby krevních sraženin 
-  Lithium, které se používá k léčbě některých poruch nálad 
-  Methotrexát  (lék  proti  rakovině  nebo  k potlačení  imunitní  reakce),  používaný  ve  vysokých 

dávkách 15 mg/týden 

-  Hydantoiny a fenytoin, používané při epilepsii 
-  Sulfametoxazol, používaný k léčbě bakteriálních infekcí 
 
Kombinace vyžadující opatrnost: 
-  inhibitory  ACE,  močopudné léky (diuretika) a antagonisté  angiotenzinu II,  používané k  léčbě 

vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce 

-  Pentoxifylin a oxpentifylin, používané k léčbě chronických žilních vředů 
-  Zidovudin, používaný k léčbě virových infekcí 
-  Aminoglykosidová antibiotika, používaná k léčbě bakteriálních infekcí 
-  Chlorpropamid a glibenklamid, k léčbě cukrovky 
-  Methotrexát používaný v nízkých dávkách, méně než 15 mg/týden 
 
Kombinace, které je třeba pečlivě zvážit: 
-  Chinolonová  antibiotika  (např.  ciprofloxacin,  levofloxacin),  používaná  k  léčbě  bakteriálních 

infekcí 

-  Cyklosporin  nebo  takrolimus,  které  se  používají  při  onemocněních  imunitního  systému  a  při 

transplantacích orgánů 

-  Streptokináza  a  jiná  trombolytika  nebo  fibrinolytika,  tj.  léky  užívané  k  rozpouštění  krevních 

sraženin 

-  Probenecid, k léčbě dny 
-  Digoxin, používaný k léčbě chronického srdečního selhání 
-  Mifepriston, používaný jako abortivum (k ukončení těhotenství) 
-  Antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) 
-  Antiagregancia, používaná ke snížení srážlivosti krve a tvorby krevních sraženin 
-  Beta-blokátory, používané k léčbě vysokého krevního tlaku a při problémech se srdcem 
 
Máte-li jakékoli pochybnosti o užívání jiných léků současně s přípravkem Dexoket, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Dexoket s jídlem a pitím 
Pokud  máte  akutní  bolesti,  užívejte  sáčky  nalačno,  tj.  minimálně  15  minut  před  jídlem,  protože 
tento postup umožňuje, aby lék začal působit o něco rychleji. 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Neužívejte přípravek Dexoket během posledních tří měsíců těhotenství nebo pokud kojíte. 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Ohledně možného vlivu na ženskou plodnost viz také bod 2 „Upozornění a opatření“. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

 

 

  

Přípravek  Dexoket  může  mírně  ovlivňovat  schopnost  řídit  a  obsluhovat  stroje,  a  to  vzhledem  k 
možným nežádoucím účinkům léčby, jako jsou závrať, ospalost a poruchy vidění. Pokud se takové 
účinky  objeví,  neřiďte  ani  neobsluhujte  stroje,  dokud  příznaky  nevymizí.  Poraďte  se  se  svým 
lékařem. 
 
Dexoket obsahuje sacharózu 
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete 
tento přípravek užívat. Tento přípravek obsahuje 2,4–2,44 g sacharózy v jedné dávce. To je nutno 
vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. 
 
 
3. Jak se přípravek Dexoket užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně

 

v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí (od 18 let věku) 
Dávka přípravku Dexoket, kterou potřebujete k léčbě, je závislá na typu, závažnosti a trvání Vašich 
bolestí. Lékař Vám sdělí, kolik sáčků musíte denně užít a jak dlouho je budete užívat. 
 
Léčba bez porady s lékařem: 
Doporučená dávka přípravku je 1 sáček (25 mg) každých 8 hodin, přičemž nesmíte užít více než 3 
sáčky denně (75 mg). 
 
Pokud  se  do  3–4  dnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  poraďte  se  s lékařem.  Bez 
porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 4 dny. 
 
Pokud  jste  vyššího  věku  nebo  pokud  trpíte  onemocněním  ledvin  či  jater,  musíte  léčbu  zahájit 
celkovou denní dávkou nepřekračující 2 sáčky denně (50 mg). 
U starších lidí může být tato počáteční dávka zvýšena při dobré snášenlivosti přípravku Dexoket na 
obvykle doporučovanou dávku (75 mg dexketoprofenu). 
 
Je-li Vaše bolest výrazná a Vy potřebujete ulevit rychleji, užijte sáčky nalačno (nejméně 15 minut 
před jídlem), protože tak budou snadněji vstřebány (viz bod 2 „Užívání přípravku Dexoket s jídlem 
a pitím“). 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Tento přípravek nemají užívat děti a dospívající (do 18 let věku). 
 
Návod ke správnému použití 
Rozpusťte celý obsah jednoho sáčku ve sklenici vody; dobře protřepejte/zamíchejte, abyste 
pomohli rozpuštění. 
Vzniklý roztok je třeba vypít ihned po jeho přípravě. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Dexoket, než jste měl(a): 
Jestliže užijete příliš mnoho tohoto přípravku, ihned se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
nebo  vyhledejte  pohotovost  v  nejbližší  nemocnici.  Nezapomeňte,  prosím,  vzít  s  sebou  balení 
tohoto přípravku nebo příbalovou informaci. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dexoket: 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechaný  sáček.  Užijte  až  následující 
pravidelnou dávku v příslušnou dobu (viz bod 3 „Jak se přípravek Dexoket užívá“). 
Máte-li  jakékoli  další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 

 

 

  

4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Dexoket nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny níže, a to podle pravděpodobnosti jejich výskytu. 
Vzhledem k tomu, že je tento seznam částečně odvozen z nežádoucích účinků přípravku Dexoket 
tablety a Dexoket granule se vstřebávají rychleji než tablety, je možné, že bude skutečná četnost 
nežádoucích účinků přípravku Dexoket granule (v oblasti zažívacího ústrojí) vyšší.  
 
Časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů 
Nevolnost a/nebo zvracení, bolest zejména v horní části břicha, průjem, trávicí potíže (dyspepsie). 
 
Méně časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů 
Motání  hlavy  (vertigo),  závrať,  ospalost,  poruchy  spánku,  nervozita,  bolesti  hlavy,  bušení  srdce, 
návaly  horkosti,  zánět  žaludeční  sliznice  (gastritida),  zácpa,  sucho  v  ústech,  nadýmání,  kožní 
vyrážka, únava, bolest, pocit horečky a třes, celkový pocit nemoci (malátnost). 
 
Vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů 
Vřed žaludku nebo dvanácterníku, perforace (proděravění) vředu žaludku nebo dvanácterníku nebo 
krvácení, které se může projevit jako zvracení krve nebo černá stolice, mdloby, vysoký krevní tlak, 
velmi  pomalé  dýchání,  zadržování  vody  a  periferní  otoky  (např.  oteklé  kotníky),  otok  hrtanu, 
nechutenství (anorexie), neobvyklé vnímání, svědivá vyrážka, akné, zvýšená potivost, bolest zad, 
časté močení, poruchy menstruace, obtíže s prostatou, výsledky jaterních funkčních testů odlišné 
od normálu (krevní testy), poškození jaterních buněk (zánět jater), akutní selhání ledvin. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů 
Anafylaktická  reakce  (závažná  reakce  z  přecitlivělosti,  která  může  vést  až  ke  kolapsu),  otevřené 
boláky na kůži, v ústech, v oblasti očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův 
syndrom), otok obličeje nebo otok rtů a krku (angioedém), dušnost způsobená zúžením dýchacích 
cest (bronchospasmus),  dýchavičnost, rychlý srdeční tep, nízký krevní tlak, zánět slinivky břišní, 
rozmazané

 

vidění, zvonění v uších (tinnitus), citlivá kůže, citlivost na světlo, svědění, problémy s 

ledvinami.  Snížený  počet  bílých  krvinek  (neutropenie),  méně  krevních  destiček  v  krvi 
(trombocytopenie). 
 
Jestliže  zaznamenáte na začátku léčby jakékoli nežádoucí účinky týkající se žaludku/střev (např. 
bolest žaludku, pálení žáhy nebo krvácení), jestliže se u Vás takové nežádoucí účinky vyskytly již 
v  minulosti  z  důvodu  dlouhodobé  léčby  protizánětlivě  působícími  léky  a  zejména  jestliže  jste 
vyššího věku, ihned to sdělte svému lékaři. 
 
Jakmile zpozorujete kožní vyrážku nebo jakékoli poškození v ústech nebo na pohlavních orgánech 
či jakékoli známky alergie, ukončete užívání přípravku Dexoket. 
 
Při  léčbě  nesteroidními  protizánětlivými  léky  bylo  hlášeno  zadržování  tekutin  a  otoky  (zejména 
kotníků a nohou), zvýšení krevního tlaku a srdeční selhání. 
 
Léky jako přípravek Dexoket mohou mírně zvyšovat riziko srdečního infarktu nebo cévní mozkové 
příhody (mozkové mrtvice). 
 
U  pacientů  s  poruchami  imunitního  systému,  které  postihují  pojivové  tkáně  (systémový  lupus 
erythematodes  nebo  smíšené  onemocnění  pojivové  tkáně),  mohou  protizánětlivě  působící  léky 
vzácně vyvolávat horečku, bolest hlavy a strnulost šíje. 
 
Nejčastěji  pozorované  nežádoucí  účinky  se  týkají  trávicího  ústrojí.

 

Mohou  se  objevit  vředy 

žaludku  nebo  dvanácterníku,  proděravění  nebo  krvácení  do  trávicího  ústrojí,  někdy  s  následkem 
smrti, zejména u starších lidí. Po podání byly hlášeny také nevolnost, zvracení, průjem, plynatost, 
zácpa, trávicí obtíže, bolesti břicha, meléna (černá dehtovitá stolice), zvracení krve, ulcerózní zánět 

 

 

  

sliznice  dutiny  ústní,  zhoršení  zánětu  střev  (kolitidy  a  Crohnovy  choroby).  Méně  často  byl 
pozorován zánět žaludeční sliznice (gastritida). 
 
Stejně  jako  u  jiných  nesteroidních protizánětlivých léků (NSA) se mohou objevit hematologické 
reakce  (purpura,  aplastická  a  hemolytická  anémie,  a  vzácně  agranulocytóza  a  hypoplazie  kostní 
dřeně). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Dexoket uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a sáčcích. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Dexoket obsahuje 
Jeden sáček obsahuje 25 mg dexketoprofenu (ve formě dexketoprofenum trometamoli). 
 
Pomocnými  látkami  jsou  amonium-glycyrrhizát,  neohesperidin-dihydrochalkon,  chinolinová  žluť 
(E104), citronové aroma, sacharóza a koloidní hydratovaný oxid křemičitý. 
Jeden sáček obsahuje 2,40–2,44 g sacharózy s koloidním hydratovaným oxidem křemičitým. 
 
Jak přípravek Dexoket vypadá a co obsahuje toto balení 
Dexoket 25 mg je dodáván v sáčcích obsahujících citrónově žluté granule. 
Dexoket 25 mg je dodáván v baleních obsahujících 2, 4, 10 sáčků. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luxembourg, Lucembursko 
 
Výrobce 
Laboratorios Menarini, S.A., Badalona, Španělsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

 

 

  

Belgie,  Dánsko,  Finsko,  Francie,  Island,  Itálie,  Lucembursko,  Norsko,  Portugalsko,  Rakousko, 
Španělsko, Švédsko: Ketesse 

Česká republika: Dexoket 

Estonsko, Litva, Lotyšsko: Dolmen 

Kypr, Řecko: Nosatel 

Irsko, Malta, Velká Británie: Keral 

Maďarsko: Ketodex 

Německo: Sympal 

Nizozemsko: Stadium 

Polsko: Dexak 

Slovenská republika: Dexadol 

Slovinsko: Menadex  

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.3.2016 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv na adres

www.sukl.cz

.   

 

Recenze

Recenze produktu DEXOKET granule pro perorální roztok 10x25 mg

Diskuze

Diskuze k produktu DEXOKET granule pro perorální roztok 10x25 mg

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám