Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení

COLDREX Tablety 24 tablet - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 361696
Přepadla Vás chřipka? Ulevte si od jejích příznaků s tabletami Coldrex. Jedná se o volně prodejný léčivý přípravek, proto čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Více informací

Produkt je dočasně nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přepadla Vás chřipka? Ulevte si od jejích příznaků s tabletami Coldrex. Jedná se o volně prodejný léčivý přípravek, proto čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Značka: COLDREX
Kód výrobku: 361696
Kód EAN: 8594060894874
Kód SÚKL: 209759
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5 

sp. zn. sukls204827/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

COLDREX TABLETY 

paracetamolu, coffeinum, phenylephrini hydrochloridum, terpinum monohydricum a acidum 

ascorbicum 

 

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Coldrex a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Coldrex užívat  

3. 

Jak se přípravek Coldrex užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Coldrex uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Coldrex a k čemu se používá 

 
Přípravek Coldrex tablety obsahuje kombinaci léčivých látek (paracetamol, kofein, fenylefrin a 
monohydrát terpinu), která je účinná k úlevě od příznaků chřipky a nachlazení, jako jsou horečka, bolest 
hlavy, bolest v krku, bolest svalů a kloubů a ucpaný nos. Obsahuje též vitamin C (kyselinu askorbovou), 
který tělu při chřipce a nachlazení často chybí. 
 

Tento přípravek je určen pouze pro pacienty, kteří mají příznaky chřipky nebo nachlazení doprovázené ucpaným 
nosem. Pokud pacienti nemají ucpaný nos, doporučuje se použití jiných léčivých přípravků. 

 
Přípravek Coldrex tablety nezpůsobuje ospalost. 
 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Coldrex užívat  

 
Neužívejte přípravek Coldrex: 

jestliže jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin, kofein, kyselinu askorbovou nebo monohydrát 

2/5 

terpinu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-   jestliže máte těžkou poruchu funkce jater nebo akutní hepatitidu (zánět jater) 

jestliže máte těžkou hypertenzi (velmi vysoký krevní tlak) 

jestliže máte určitý druh zeleného zákalu zvaný glaukom s úzkým úhlem 

jestliže užíváte nebo jste v posledních dvou týdnech užíval(a) léky proti depresi zvané inhibitory 
MAO (monoaminooxidázy) 

 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Coldrex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže máte poruchu funkce jater nebo ledvin 

jestliže máte hypertenzi (vysoký krevní tlak) 

jestliže máte zvýšenou funkci štítné žlázy 

jestliže máte hypertrofii prostaty (zbytnění předstojné žlázy) 

jestliže máte astma bronchiale (průduškové astma) 

jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku) 

jestliže máte nádorové onemocnění nadledvinek zvané feochromocytom 

jestliže trpíte onemocněním srdce nebo onemocněním cév (jako je Raynaudův fenomén, který se 
projevuje bolestí prstů na rukou nebo nohou při chladu nebo stresu) 

jestliže trpíte nedostatkem enzymu zvaného glukóza-6-fosfát-dehydrogenáza 

-   jestliže  máte  hemolytickou  anemii  (chudokrevnost  způsobená  zvýšeným  rozpadem  červených 

krvinek) 

jestliže kojíte 

 

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud máte problémy s požíváním alkoholu. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Coldrex není určen pro děti mladší 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Coldrex 
Neužívejte přípravek Coldrex spolu s dalšími přípravky obsahujícími paracetamol ani 
dalšími léky, které se užívají k úlevě od příznaků chřipky a nachlazení, překrvení nosní sliznice 
nebo ucpaného nosu. 
 
Před užitím přípravku Coldrex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže užíváte léky k léčbě vysokého krevního tlaku (např. betablokátory) 

jestliže užíváte léky k potlačení nebo zvýšení chuti k jídlu 

jestliže užíváte léky k léčbě deprese, jako jsou tricyklická antidepresiva (např. amitriptylin)  

jestliže užíváte léky k léčbě srdečního onemocnění (např. digoxin) 

jestliže užíváte léky ke snížení krevní srážlivosti (např. warfarin) 

jestliže užíváte léky k léčbě trávicího traktu (např. metoklopramid, domperidon) nebo ke snížení 
hladiny tuků v krvi (cholestyramin) 

jestliže užíváte kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky (dlouhodobé 
užívání může vést k poškození ledvin) 

jestliže užíváte chloramfenikol nebo rifampicin (antibiotika) 

jestliže užíváte probenecid (k léčbě dny),  

jestliže užíváte fenobarbital (ke zklidnění nebo k léčbě epilepsie) 

 
 

3/5 

Přípravek Coldrex s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek Coldrex lze užívat s jídlem i bez jídla. Zapíjí se vodou. 
V průběhu léčby přípravkem Coldrex nepijte alkoholické nápoje, alkohol zvyšuje riziko 
poškození jater paracetamolem. 
V průběhu léčby se vyvarujte nadměrného pití kávy nebo čaje, kombinace přípravku Coldrex tablety 
s kofeinem v potravě zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků kofeinu, jako je nespavost, 
neklid, úzkost, podrážděnost, bolest hlavy, podráždění trávicího traktu a bušení srdce. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Přípravek není vhodné užívat během těhotenství. Kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na výslovné 
doporučení lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Coldrex může způsobovat závrať. Pokud se u Vás tento příznak objeví, neřiďte dopravní 
prostředky ani neobsluhujte stroje. 
 
Přípravek Coldrex obsahuje barvivo oranžovou žluť 
Oranžová žluť může způsobovat alergické reakce. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Coldrex užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí (včetně starších pacientů) a dospívající od 15 let:  
1-2 tablety po 4-6 hodinách podle potřeby až 4x během 24 hodin. 1 tableta jako jednotlivá dávka je 
vhodná u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety jako jednotlivá dávka jsou vhodné u osob s 
tělesnou hmotností nad 60 kg. 
Nejvyšší jednotlivá dávka je 1g paracetamolu (2 tablety), maximální denní dávka je 4 g 
paracetamolu (8 tablet) a minimální odstup mezi jednotlivými dávkami 4 hodiny. 
 
Nepřekračujte uvedené dávkování. 
Bez porady s lékařem neužívejte déle než 7 dní. 
 
Dospívající ve věku 12-15 let
:  
1 tableta v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin. Maximální denní dávka je 3 g paracetamolu (6 tablet). 
 
Děti mladší 12 let: 
Přípravek není určen pro děti mladší než 12 let. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Coldrex, než jste měl(a) 
V případě předávkování vyhledejte ihned lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. 
Předávkování paracetamolem může způsobit vážné poškození až selhání jater. V případě 
předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky 
předávkování. 
 

4/5 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Coldrex 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Neužívejte více než 1 
dávku v průběhu 4 hodin. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Ukončete léčbu tímto přípravkem a neprodleně vyhledejte lékaře: 

jestliže se u Vás objeví alergická reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy spojená 
s problémy s dýcháním nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje 

jestliže se u Vás objeví kožní vyrážka nebo olupování kůže, nebo vředy v ústech 

jestliže jste v minulosti měl(a) problémy s dýcháním po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných 
nesteroidních protizánětlivých léků a stejné příznaky se u Vás objevily po užití tohoto přípravku 

-

  jestliže se u Vás dojde k nevysvětlitelné tvorbě modřin 

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000). 
 
Stejně postupujte i v případě: 

že se u Vás objeví neobvykle rychlý srdeční pulz nebo pocit neobvykle rychlého nebo 
nepravidelného tlukotu srdce 

že u Vás objeví potíže s močením. Ty se s větší pravděpodobností objeví u mužů s hypertrofií 
prostaty (zbytněním předstojné žlázy) 

Četnost těchto nežádoucích účinků není známa. 
 
Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (objevují se u méně než 1 osoby z 
10 000). 
 
Další nežádoucí účinky 
Další nežádoucí účinky, které se mohou objevit v průběhu léčby tímto přípravkem, jsou bolest břicha, 
pocit na zvracení, zvracení, průjem a porucha funkce jater nebo žloutenka, pocení, tyto nežádoucí účinky 
jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000). S neznámou četností s mohou objevit zvýšení 
krevního tlaku, nespavost, nervozita, závrať a rozšíření zorniček.  
 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto  přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Coldrex uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

5/5 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce Použitelné do:. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Coldrex obsahuje 

Léčivými látkami jsou paracetamolum 500 mg, phenylephrini hydrochloridum 5 mg, coffeinum 25 
mg, terpinum monohydricum 20 mg, acidum ascorbicum ethylcelluloso abductum 38 mg, což 
odpovídá adicum ascorbicum (vitamin C) 30 mg v 1 tabletě. 

Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, mastek, kyselina 
stearová, povidon, kalium-sorbát, natrium-lauryl-sulfát, oranžová žluť (E110). 

 
Jak přípravek Coldrex vypadá a co obsahuje toto balení 
Podlouhlé bikonvexní dvouvrstvé tablety, jedna vrstva je oranžová s vyraženým názvem “Coldrex“, 
druhá vrstva je bílá

Velikost balení: 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 a 24

 

tablet. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
OMEGA PHARMA a.s.  
Vídeňská 188/119d  
Dolní Heršpice 
619 00 Brno 
Česká republika 

e-mail: 

safety@omega-pharma.cz

 

 
Výrobce: 
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Irsko 
S.C. Europharm S.A., Brasov, Rumunsko 
SmithKline Beecham S.A., Ctra. de Ajalvir, Km. 2,500, Alcalá de Henares, 28806 Madrid, Španělsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
 
4. 8. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu COLDREX Tablety 24 tablet

Diskuze

Diskuze k produktu COLDREX Tablety 24 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám