Doprava zdarma nad 599 Kč. Přihlaste se k newsletteru!
Lékárna.cz

CARBOSORB 320 mg 20 tablet

Léčivý přípravek
CARBOSORB 320 mg 20 tablet

U akutních průjmů způsobených dietní chybou, při výskytu méně závažných střevních infekcí způsobených viry a baktériemi, při dráždivém tračníku.

Více informací

Doporučené alternativní produkty

ENDIARON 250 mg 20 tablet

Léčivý přípravek

189 Kč 164 Kč -13 %

HYLAK Forte 100 ml

Léčivý přípravek

179 Kč 169 Kč -6 %

CARBOCIT 20 tablet

Léčivý přípravek

CARBOSORB 320 mg 20 tablet

Léčivý přípravek patří do skupiny léčivých přípravků obsahujících aktivní uhlí, které na sebe váže škodlivé látky, plyny, bakterie, hnilobné produkty, toxiny a chemické sloučeniny ze zažívacího traktu.určen k léčbě dospělých, dospívajících a Recenze Carbosorb 320 mg 20 tbl. | Zboží.czdětí starších 3 let. Dětem od 3 let může být přípravek podáván pouze na doporučení lékaře.

Léková forma

Černé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami.

Léčivá látka a její množství

Léčivou látkou je carbo activatus (aktivní uhlí) 320 mg v jedné tabletě.

Jak užívat

Děti od 3 let:

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka je 2-4 tablety 3-4 krát denně, u intoxikace obvykle 4-5 tablet 3-4 krát denně. Dětem může být přípravek podáván pouze na doporučení lékaře.

Dospívající od 12 let:

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka je 2-5 tablet 3-4 krát denně. Při otravě toxickými látkami je obvyklá dávka 10-12 tablet 3-4krát denně. Dávkování však vždy určí lékař.

Dospělí:

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka je 2-5 tablet 3-4 krát denně. Při otravě toxickými látkami je obvyklá dávka 10-12 tablet 3-4krát denně. Dávkování však vždy určí lékař.

Na co si dát pozor

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 20 tablet.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
11609
Kód EAN:
8585000415037
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Aktivní uhlí
Farmakoterapeutická skupina:
antidiaroika, střevní protizánětlivá a protiinfekční léčiva | střevní adsorbencia | přípravky obsahující aktivní uhlí | aktivní uhlí
Cesta podání:
Perorální podání

Oznámit nežádoucí účinky

CARBOSORB 320 mg 20 tablet

Příbalovou informaci k produktu CARBOSORB 320 mg 20 tablet stáhnete ve formátu pdf zde: CARBOSORB 320 mg 20 tablet.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC CARBOSORB 320 mg 20 tablet

Příbalová informace - informace pro uživatele

CARBOSORB

tablety

carbo activatus

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lekárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Carbosorb a k čemu se používá.
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Carbosorb užívat.
 3. Jak se Carbosorb užívá.
 4. Možné nežádoucí účinky. 5 Jak Carbosorb uchovávat.
 5. Obsah balení a další informace.

1. Co je Carbosorb a k čemu se používá

Carbosorb patří do skupiny léčivých přípravků obsahujících aktivní uhlí, které na sebe váže škodlivé látky, plyny, bakterie, hnilobné produkty, toxiny a chemické sloučeniny ze zažívacího traktu.

Carbosorb je určen k léčbě dospělých, dospívajících a dětí starších 3 let. Dětem od 3 let může být přípravek podáván pouze na doporučení lékaře.

Bez porady s lékařem mohou přípravek krátkodobě (nejdéle 2 dny) užívat dospělí včetně těhotných a kojících žen a dospívající u akutních průjmů způsobených dietní chybou, a dále u méně závažných střevních infekcí způsobených viry a baktériemi, provázených průjmem, nevolností, zvracením, nechutenstvím, nadýmáním a dalšími poruchami trávení (zánět žaludeční a/nebo střevní sliznice).

Pouze na doporučení lékaře se přípravek užívá při průjmech, které se vyskytují v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka, dráždivý tračník, vředový zánět tlustého střeva).

Po poradě s lékařem lze přípravek dále použít u akutních perorálních otrav toxickými látkami.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Carbosorb užívat

Neužívejte Carbosorb:

 • jestliže jste alergický(á) na aktivní uhlí nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • při neprůchodnosti střev (ileus) nebo při zvýšeném riziku překážky ve střevě či omezené průchodnosti střeva
 • při riziku krvácení do trávicího ústrojí
 • v případech, kdy začernění sliznice trávicího ústrojí není žádoucí, např. před endoskopickým vyšetřením jícnu, žaludku či střev.

Přípravek není určen pro děti do 3 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Carbosorb se poraďte se svým lékařem, pokud trpíte:

 • nadměrným rozkladem potravy ve střevě a plynatostí
 • průjmy, které se vyskytují v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka, dráždivý tračník, vředový zánět tlustého střeva)

Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, přípravek Carbosorb můžete užívat pouze na doporučení lékaře.

V případě akutní perorální otravy toxickými látkami nebo léky ihned kontaktujte lékaře anebo toxikologické centrum.

Při průjmu ztrácíte mnoho tekutin a minerálů. Je proto důležité, abyste ztrátu tekutin nahrazoval(a) pitím dostatečného množství nápojů s obsahem cukrů a solí. To je důležité obzvláště u dětí.

Neprodleně navštivte lékaře v těchto případech:

 • jestliže ve stolici objevíte krev,
 • je-li průjem doprovázený horečkou,
 • jestliže opakovaně zvracíte nebo v případě dehydratace (ztráta a nedostatek vody v organizmu, projevující se např. žízní, suchostí sliznic či snížením močení),
 • jestliže trpíte přetrvávající bolestí břicha, zejména v období mezi křečemi,
 • léčbu tímto přípravkem je třeba okamžitě ukončit, jakmile by se objevila zácpa, vzedmutí břicha nebo neprůchodnost střev (projevuje se bolestmi břicha, zvracením a vzedmutím břicha při zástavě odchodu plynů).

Při náhle vzniklém (akutním) průjmu příznaky obvykle vymizí do 48 hodin. Jestliže průjem trvá déle než 2 dny, nebo pokud se příznaky nebo Váš celkový stav zhoršuje, přestaňte tento přípravek užívat a vyhledejte lékaře.

Carbosorb nepostačuje při léčbě infekčního průjmu.

Carbosorb způsobuje černé zbarvení stolice, které může zakrýt krvácení do trávicího traktu a tím omezit objektivní posouzení stolice nebo zkomplikovat připadné endoskopické vyšetření. Černé zbarvení stolice vymizí po ukončení užívání tohoto přípravku.

Další léčivé přípravky a Carbosorb

Účinky přípravku Carbosorb a účinky jiných přípravků současně užívaných se mohou vzájemně ovlivňovat. Carbosorb ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků:

 • snižuje účinky antikoncepčních přípravků užívaných ústy, a proto je třeba, aby se ženy v období užívání přípravku Carbosorb pojistily i jinou formou antikoncepce,
 • snižuje vstřebávání a tím i účinky jiných perorálních léčiv (užívaných ústy), proto musí být mezi užitím přípravku Carbosorb a užíváním jiných léčivých přípravků dodržen interval alespoň dvou hodin.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat (včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu).

Carbosorb s jídlem, pitím a alkoholem

Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být téhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání přípravku Carbosorb během těhotenství a v období kojení je možné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Carbosorb nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Carbosorb obsahuje

sacharosu (druh cukru). Pokud vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Jedna tableta obsahuje 268 mg sacharózy. To by měli vzít v úvahu pacienti trpící cukrovkou.

3. Jak se Carbosorb užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Dávkování Doporučené dávky jsou následující.

Dospělí:

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka je 2-5 tablet 3-4 krát denně. Při otravě toxickými látkami je obvyklá dávka 10-12 tablet 3-4krát denně. Dávkování však vždy určí lékař!

Děti od 3 let:

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka je 2-4 tablety 3-4 krát denně, u intoxikace obvykle 4-5 tablet 3-4 krát denně. Dětem může být přípravek podáván pouze na doporučení lékaře.

Dospívající od 12 let:

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka je 2-5 tablet 3-4 krát denně. Při otravě toxickými látkami je obvyklá dávka 10-12 tablet 3-4krát denně. Dávkování však vždy určí lékař!

Tablety se užívají celé a zapijí trochou vody, nebo se nechají rozpadnout ve sklenici v malém množství vody, důkladně se rozmíchají a obsah sklenice se vypije. Tablety je možné pro jejich velikost rozkousnout nebo rozdrtit a zapít vodou. Při otravách se podávají rozdrcené tablety. Dětem se tablety podávají vždy jako suspenze vzniklá rozdrcením nebo rozpadnutím tablet v malém množství vody a dávku dítě zapije sklenicí vody nebo hořkého čaje.

Délka léčby: Bez doporučení lékaře přípravek neužívejte déle než 2 dny. Jestliže u Vás průjem přetrvává i po 2 dnech léčby, přestaňte tento přípravek užívat a poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Carbosorb, než jste měl(a)

Předávkování může způsobit mechanickou zácpu nebo zvracení a následně střevní neprůchodnost.

Při podezření na předávkování nebo při náhodném požití nezjištěného množství přípravku dítětem je potřeba vyvolat zvracení a ihned se poradit s lékařem.

Jestliže jste zapoměl(a) užít Carbosorb

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Obvykle se projevují jako žaludeční a střevní poruchy:

 • černé zbarvení stolice, které může zakrývat krvácení do trávicího traktu
 • vyšší dávky můžou způsobit pocit na zvracení, zvracení, mechanickou zácpu a následně neprůchodnost střev

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lekárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5. Jak Carbosorb uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé pŕípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již neužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Carbosorb obsahuje

 • Léčivou látkou je carbo activatus (aktivní uhlí) 320 mg v jedné tabletě.
 • Dalšími složkami jsou sacharosa, celulosa mikrokrystalická, glycerol 85%, želatina, mastek, magnesium-stearát a sodná sůl karboxymethylškrobu.

Jak Carbosorb vypadá a co obsahuje toto balení

Černé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami. Balení obsahuje 20 nebo 50 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

IMUNA PHARM, a.s Jarková 269/17 082 22 Šarišské Michaľany Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

23. 8. 2017

sp. zn. sukls179794/2017

CARBOSORB 320 mg 20 tablet

100 %

Máme doma v podstatě pořád v lékárničce. Pomáhá tak, jak má.

100 %
spokojenost

spokojenost

100 %
po dietní chybě je pro mě nenahraditelný

100 %

100 %
Nesmí chybět na žádných cestách. Rychlá pomoc při požití závadných jídel.
Nic

100 %

100 %
cena
funkčnost
chuť

vzhledem k tomu, že je "přírodní", tak jeho zásah to organismu je minimální, přesto funguje, jak má

100 %
správnou činnost zažívání

Při průjmových problémech pomáhá okamžitě,když to není nějaká jiná infekce třeba salmonela.

90 %
živočišné uhlí zná každý

dobré

100 %

CARBOSORB 320 mg 20 tablet

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

CARBOSORB 1X25GM Prášek

Léčivý přípravek

U akutních průjmů způsobených dietní chybou, při výskytu méně…

Skladem

129 Kč 109 Kč -16 %

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.