Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na plísně

CANDIBENE sprej 1% SPR 40 ml - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12411

86 % 7 recenzí

K léčbě infekcí kůže a nehtů, které jsou způsobeny choroboplodnými houbami, kvasinkami a plísněmi.

Více informací

89
Běžná cena: 105 Kč, Ušetříte: 15 % (16 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (7)
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě infekcí kůže a nehtů, které jsou způsobeny choroboplodnými houbami, kvasinkami a plísněmi.

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Značka: CANDIBENE
Kód výrobku: 12411
Kód EAN: 4030096457484
Kód SÚKL: 62864
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ

Candibene 1% spray mohou používat dospělí, mladiství a děti od věku 2 let k léčbě infekcí kůže a nehtů, které jsou způsobeny choroboplodnými houbami, kvasinkami a plísněmi, a to zvláště infekcí nohou a kožních řas. Tyto infekce se mohou projevit zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže s nepříjemným zápachem, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže, zejména na nohou. Diagnózu těchto onemocnění vždy stanoví lékař, s nímž je třeba se poradit o vhodnosti používání přípravku Candibene 1% spray.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4 

sp.zn.sukls239103/2015 

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

CANDIBENE 1% SPRAY 

kožní sprej, roztok 

clotrimazolum 

 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4 

-  Pokud se  do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   
 
1. 

Co naleznete v této příbalové informaci Co je Candibene 1% spray a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Candibene 1% spray používat 

3. 

Jak se Candibene 1% spray používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Candibene 1% spray uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE Candibene 1% spray A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Léčivá  látka  přípravku,  klotrimazol,  je  antimykotikum  pro  kožní  podání.  Tlumí  růst  řady 
choroboplodných hub, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Působí i na některé druhy bakterií. 
 
Candibene 1% spray
 se používá k lokální léčbě infekcí kůže (kožní mykózy), které jsou způsobeny 
choroboplodnými houbami, kvasinkami a plísněmi. Jedná se zvláště o mykózy nohou, kůže a kožních 
řas,  mykózy  nehtů,  povrchové  kvasinkové  infekce  (kožní kandidózy) a onemocnění zvané pytiriasis 
versicolor.  
Mykózy nohou, kůže a kožních řas a povrchové kandidózy se vyskytují nejčastěji v místech snadné 
zapářky  a  projevují  se  zčervenáním,  svěděním, někdy i olupováním kůže s nepříjemným zápachem, 
případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže, zejména na nohou.  
Pytiriasis versicolor se projevuje obvykle na hrudníku nebo na zádech jako jasně ohraničené, olupující 
se, nesvědivé skvrny.   
Candibene  1%  spray  se  rovněž  může  používat  jako  doplňková  lokální  léčba  u  mykózy  nehtů. 
Mykóza nehtů se projevuje změnou tvaru, barvy a struktury nehtu, nehet zesílí, ztratí lesk a může se 
zdeformovat. 
 
Přípravek Candibene 1% spray mohou používat dospělí, dospívající a děti od věku 2 let.  
O použití přípravku u dětí musí rozhodnout lékař a léčba má probíhat pod jeho dohledem. 
 
 
2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  Candibene  1%  spray 

POUŽÍVAT 
 
Nepoužívejte Candibene 1% spray 

2/4 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku (uvedenou 
v bodě 6); 

 
Upozornění a opatření  
Přípravek nesmí být aplikován na poraněnou kůži a do očí. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek není určen pro děti mladší než 2 roky. 
 
Další léčivé přípravky a Candibene 1% spray  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
Současně  s  přípravkem  Candibene  1%  spray  nenanášejte  na  postižená  místa  jiný  přípravek  k 
místnímu  použití.  Klotrimazol  snižuje  účinnost  některých  místně  používaných  antibiotik 
(amfotericinu,  nystatinu,  natamycinu),  a  proto  se  nedoporučuje  současné  místní  používání  těchto 
přípravků s přípravkem Candibene 1% spray
 
Používání přípravku Candibene 1% spray: 
Sejměte  ochranný  kryt.  Opakovaným  stlačením  ventilu  rozstřikujte  přípravek  rovnoměrně  na 
postižená místa. Přípravek nesmí být nastříkán do otevřených poranění a do očí. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Jestliže  jste  těhotná  (zvláště  v prvních  3  měsících)  nebo  pokud  kojíte,  o  vhodnosti  používání 
přípravku se poraďte s lékařem.  
Jestliže kojíte, nenanášejte přípravek na prsní bradavky. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Candibene  1%  spray  neovlivňuje  pozornost  při  řízení  dopravních  prostředků  a  obsluze 
strojů. 
 
 
Candibene 1% spray 
obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže. 
Obsažený isopropylalkohol a propylenglykol 
mohou na barevných předmětech (koberec nebo oblečení) vytvořit světlé skvrny. 
 
 
 
3. 

JAK SE Candibene 1% spray POUŽÍVÁ 

 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 Doporučená  dávka  přípravku  je  1-2  střiky  Candibene  1%  spray  2-3x  denně  v tenké  vrstvě  na 
postižená místa, která byla předtím opatrně umyta a osušena, pokud lékař neurčí jinak. Při nanášení na 
postižené nehty se nehty musí nejprve nakrátko ostříhat a jejich povrch zdrsnit, aby léčivá látka mohla 
dobře proniknout k ložisku infekce.  
 
Délka léčby přípravkem Candibene 1% spray
 
Pro úspěch léčby přípravkem Candibene 1% spray je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba. 
Aby  se  zabránilo  opakování  nákazy,  je  naprosto  nezbytné  pokračovat  v  léčbě  ještě  1-2  týdny  po 
vymizení příznaků onemocnění. 
U  kožních  mykóz  a  povrchových  kandidóz  je  obvyklá  délka  léčby  3-4  týdny,  pityriasis  versicolor 
obvykle vyžaduje léčbu po dobu 1-3 týdnů. Při postižení nehtů je většinou třeba prodloužit léčbu až na 
3 měsíce. 
Pokud  se  příznaky  onemocnění  nezlepší  do  14  dnů,  nebo  se  zhorší,  poraďte  se  o  dalším  používání 
přípravku s lékařem. 

3/4 

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny. 
 
Jestliže  jste  použil  (a)  více  přípravku  Candibene  1%  spray,  než  jste  měl  (a),  omyjte  pokožku 
vodou.  Při  náhodném  požití  přípravku,  zvláště  dítětem,  kontaktujte  neprodleně  svého  lékaře  nebo 
nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající přípravek, aby 
lékař věděl, co jste užil (a). 
 
Jestliže  jste  zapomněl  (a)  použít  pravidelnou  dávku  přípravku  Candibene  1%  spray,  užijte  ji 
hned, jak si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku. 
 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. Vzácně se mohou objevit místní alergické reakce (zčervenání, pálení, řezání). 
Při výskytu těchto nežádoucích účinků přerušte používání přípravku a poraďte se s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny  v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní 
ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

.  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

JAK Candibene 1% spray UCHOVÁVAT 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Candibene 1% spray obsahuje 
 

Léčivou látkou je clotrimazolum 10 mg (1 %) v 1 ml roztoku. 

Pomocnými  látkami  jsou  oktyldodekanol,  benzylalkohol,  makrogol  400,  propylenglykol, 
isopropylalkohol, dihydrát natrium-citrátu, čištěná voda. 

 
Jak Candibene 1% spray vypadá a co obsahuje toto balení 
Candibene 1% spray
 je čirý, bezbarvý až slabě nahnědlý roztok s vůní isopropylalkoholu.. 
Balení obsahuje 1 lahvičku s mechanickým rozprašovačem se 40 ml roztoku. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 

4/4 

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 
 
Výrobce 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.3.2016 
 

Recenze (7)

Recenze produktu CANDIBENE sprej 1% SPR 40 ml

Recenze od 7 uživatelů s celkovým hodnocením 86 %.

Přidat recenzi produktu

40 %

100 %

100 %

100 %

dobrá cena, způsob aplikace a pomáhá !

80 %

100 %

Pomáhá!!

80 %

léčba ještě neskončila

dobrá cena a způsob aplikace
nic

Diskuze

Diskuze k produktu CANDIBENE sprej 1% SPR 40 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Irena D.

100 % 13/05/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám