Lékárna.cz
Hledat

BOIRON Oscillococcinum 1 g granule 30 dávek

Homeopatický lék
BOIRON Oscillococcinum 1 g granule 30 dávek

Uživaný k prevenci a léčbě chřipkových stavů.

Více informací

Skladem Zítra odešleme, může být u vás.

539 Kč

Potřebuji poradit Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

539 Kč

Nejčastěji nakoupené společně

Do košíku
Do košíku

BOIRON Oscillococcinum 1 g granule 30 dávek

Tento přípravek patří mezi homeopatika, která jsou šetrná k lidskému organismu a klidně je můžeme kombinovat jinými léky nebo přípravky. Jejich účinky se totiž vzájemně nijak neovlivňují.

Výhody produktu     

 • Výhodné rodinné balení, ideální pro vícečlennou domácnost.
 • Dlouhodobá prevence i akutní léčba.
 • Bez věkového omezení – vhodné pro děti i seniory.
 • Může se používat během těhotenství a kojení.
 • Bez známých lékových interakcí.

Složení produktu 

 • Léčivou látkou v 1 dávce (1 g granulí) je: Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K .................. 0,01 ml.
 • Pomocnými látkami jsou: sacharóza, monohydrát laktózy.

Jak užívat

Celý obsah jednodávkového obalu nechat rozpustit pod jazykem. U dětí do 2 let rozpustit celý obsah jednodávkového obalu v malém množství vody.

Doporučené dávkování

 • Dospělí, dospívající a děti: Preventivně v období zvýšeného výskytu chřipkových stavů se užívá 1 dávka 1x týdně. Co nejdříve při prvních příznacích chřipkových stavů se užívá 1 dávka 3x denně po dobu 1 až 3 dnů.
 • Délka užívání přípravku při léčbě chřipkových stavů: Pokud se do 3 dnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Důležitá upozornění

Pozorně čtěte příbalovou informaci. Neužívejte přípravek, jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku. Před užitím přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Množství v balení 

Balení obsahuje 30 dávek po 1 g.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
 

BOIRON Oscillococcinum 1 g granule 30 dávek

96 %
Hodnotilo: 153 zákazníků
5
122x
4
24x
3
6x
2
1x
1
0x

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Produktová řada:
Kód výrobku:
230489
Kód EAN:
3352712006113
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Homeopatika (česká atc skupina)
Farmakoterapeutická skupina:
homeopatika (česká atc skupina)
Cesta podání:
Perorální podání
Držitel rozhodnutí:
Země původu:
Francie

Oznámit nežádoucí účinky

BOIRON Oscillococcinum 1 g granule 30 dávek

Příbalovou informaci k produktu BOIRON Oscillococcinum 1 g granule 30 dávek stáhnete ve formátu pdf zde: BOIRON Oscillococcinum 1 g granule 30 dávek.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC BOIRON Oscillococcinum 1 g granule 30 dávek

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

OSCILLOCOCCINUM granule v jednodávkovém obalu

Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek OSCILLOCOCCINUM a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OSCILLOCOCCINUM užívat
 3. Jak se přípravek OSCILLOCOCCINUM užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek OSCILLOCOCCINUM uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Osccilococcinum a k čemu se používá

OSCILLOCOCCINUM je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů, jako jsou např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Osccilococcinum užívat

Neužívejte přípravek OSCILLOCOCCINUM jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku OSCILLOCOCCINUM se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek OSCILLOCOCCINUM

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Neočekávají se žádné interakce s jinými léky.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento léčivý přípravek se může užívat během těhotenství a kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek OSCILLOCOCCINUM nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek OSCILLOCOCCINUM obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Osccilococcinum užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Orální podání (podání do dutiny ústní).

Doporučené dávkování

Preventivně v období zvýšeného výskytu chřipkových stavů se užívá 1 dávka 1x týdně. Co nejdříve při prvních příznacích chřipkových stavů se užívá 1 dávka 3x denně po dobu 1 až 3 dnů. Celý obsah jednodávkového obalu nechat rozpustit pod jazykem. U dětí do 2 let rozpustit celý obsah jednodávkového obalu v malém množství vody.

Délka užívání přípravku při léčbě chřipkových stavů

Pokud se do 3 dnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku OSCILLOCOCCINUM, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku OSCILLOCOCCINUM, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek OSCILLOCOCCINUM

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Neočekávají se žádné nežádoucí účinky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48 100 41
Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Osccilococcinum uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a jednodávkovém obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek OSCILLOCOCCINUM obsahuje

Léčivou látkou v 1 dávce (1 g granulí) je: Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K 0,01 ml. Pomocnými látkami jsou sacharóza, monohydrát laktózy.

Jak přípravek OSCILLOCOCCINUM vypadá a co obsahuje toto balení

Granule v jednodávkovém obalu (polypropylenová tuba s polyethylenovým víčkem) s obsahem 1 g, krabička.

Balení obsahuje 30 dávek po 1 g. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Výrobci

BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie BOIRON, 2 avenue de lʼOuest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na krabičce: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.9.2019

sp.zn.sukls23626/2019

BOIRON Oscillococcinum 1 g granule 30 dávek

96 %
Hodnotilo: 153 zákazníků
5
122x
4
24x
3
6x
2
1x
1
0x
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
Nejlepší, v zimním období/chřipkovém období naprosto dokonalý
Žádná

Naprostá spokojenost, budu kupovat dál.

90 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

Na naši rodinu funguje

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
výborná prevence nejen v období chřipek, skvělé pro imunitu dětí i dospělých
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
přírodní produkt,skvělá prevence
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

Vyšší cena x výborný účinek Chřipky se nám zatím vyhýbají obloukem

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
praktické balení na cesty
pomalu se rozpouští
90 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

mne zabíra aj mojím detem a vnoučatum a zaujala mne cena ,byla akce :-)

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

Prevence podzimních nachalezní

100 %
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

Užíváme celá rodina vždy v období chřipek, zatím perfektně funguje.

BOIRON Oscillococcinum 1 g granule 30 dávek

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze
S

Doporučení

SamoZlej 01. 12. 2021
1 Odpověď

ODPORÚČAM, 100% ÚČINOK

Expirace

27. 11. 2012
1 Odpověď

Dobrý den, chci se zeptat na expiraci baleních, které právě momentálně nabízíte (27.11.2012)

1 Odpověď

přeci je to homeopatikum, tj. výrobní náklady 0.01 Kč :-O

4 Odpovědi

PŘÍBALOVÁ INFORMACE je zahlcena zbytečnými údaji, ale to podstatné - CO LÉČÍ - chybí ! Opakovaná informace "poradte se s lékařem" je velmi laciné a navíc to je samozřejmé, pokud mám dobrého lékaře. Většinou se on ptá vás, jaké mám zkušenosti,

Další balení

BOIRON Oscillococcinum 1 g granule 6 dávek

BOIRON Oscillococcinum 1 g granule 6 dávek

Homeopatický lék

BOIRON Oscillococcinum 1 g granule 6 dávek

2 ks = sleva

Uživaný k prevenci a léčbě chřipkových stavů.

Skladem

189 Kč

Oblíbené produkty v kategorii

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.