Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

BECLOMET NASAL AQUA 50 MCG, NOSNÍ SPREJ 1X10ML (80DÁV) Suspenze ve spreji

Výrobek je už delší dobu nedostupný.
Objednali jsme ho, ale dodavatel
nám zatím nepotvrdil datum doručení
na náš sklad.
BECLOMET NASAL AQUA 50 MCG, NOSNÍ SPREJ  1X10ML (80DÁV) Suspenze ve spreji
Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu sezónní a celoroční alergické rýmy, včetně senné rýmy a vazomotorické rinitidy. Více informací
Kód výrobku: 68929
Cena s DPH: 94 
Dostupnost: krátkodobě nedostupný
Přidat do oblíbených
Napište mi, až bude výrobek u dodavatele29 Kč za všechny druhy dopravy!

Příbalová informace výrobku BECLOMET NASAL AQUA 50 MCG, NOSNÍ SPREJ 1X10ML (80DÁV) Suspenze ve spreji

1/5
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls110679/2010
a příloha k sp.zn.sukls72325/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE
Beclomet Nasal Aqua 50 g, nosní sprej,
suspenze
Beclomethasoni dipropionas
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Beclomet Nasal Aqua 50 g musíte
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do tří týdnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Beclomet Nasal Aqua 50 g a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Beclomet Nasal Aqua 50 g používat
3. Jak se Beclomet Nasal Aqua 50 g používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Beclomet Nasal Aqua 50 g uchovávat
6. Další informace
1. CO JE BECLOMET NASAL AQUA 50 g A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Beklometason-dipropionát patří do skupiny léků nazývaných kortikosteroidy. Při lokální aplikaci na
nosní sliznici snižují její zánět a otok.
Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu sezónní a celoroční alergické rýmy, včetně senné
rýmy a vazomotorické rinitidy (rýma způsobená roztažením cévek v nosní sliznici).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BECLOMET NASAL
AQUA 50 g POUŽÍVAT
Neužívejte Beclomet Nasal Aqua 50 g
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na beklometason-dipropionát nebo na kteroukoli další
složku Beclomet Nasal Aqua 50 g
Zvláštní opatrnosti při použití Beclomet Nasal Aqua 50 g je zapotřebí
- jestliže máte zánět nebo ulceraci (vznik vředů) nosních cest
- jestliže máte sklony k opakovanému krvácení z nosu
- jestliže jste měli poraněný nos nebo jste po operaci nosu
- jestliže máte neléčenou mykotickou, bakteriální nebo systémovou virovou infekci (zánět
způsobený houbami, bakteriemi nebo viry)
- jestliže máte astma léčené steroidy
- jestliže máte tuberkulózu
U těchto stavů lze přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
2/5
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech jiných lécích a přírodních produktech, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Bez konzultace s lékařem neužívejte žádné další léky obsahující kortikosteroidy.
Těhotenství a kojení
O používání tohoto léku během těhotenství a kojení rozhodne lékař. Poraďte se se svým lékařempokud
otěhotníte nebo plánujete-li těhotenství nebo kojíte během léčby přípravkem Beclomet Nasal Aqua 50
g.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U tohoto nosního spreje nebyl zaznamenán žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách Beclomet Nasal Aqua 50 g
Benzalkonium-chlorid obsažený v přípravku je dráždivý a může způsobit kožní reakce a
bronchospasmus.
3. JAK SE BECLOMET NASAL AQUA 50 g POUŽÍVÁ
Vždy užívejte Beclomet Nasal Aqua 50 g přesně podle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste
jistý/jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud máte dojem, že účinek léku je příliš
silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku pro dospělé a děti od 6 let je 1-2 vstřiky do každé nosní dírky dvakrát denně.
Celková denní dávka by neměla překročit osm vstřiků (4 vstřiky do každé nosní dírky). K zajištění
efektivní kontroly příznaků by měla být použita minimální dávka.
Beclomet Nasal Aqua 50 g se nedoporučuje používat u dětí do 6 let.
Děti a dospívající od 6 do 18 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře s ohledem na
možnost ovlivnění růstu.
Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu alergické a vazomotorické rýmy. Je určený na
pravidelné použití. Zmírnění problémů s ucpaným nosem nebo zvýšenou sekrecí nenastane okamžitě.
Nejlepší účinek se projeví po několika dnech léčby.
Bez porady s lékařem užívejte přípravek Beclomet Nasal Aqua 50 g nejdéle 3 týdny. Jestliže se do
této doby příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky
nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Delší užívání než 3
týdny je možné pouze po poradě s lékařem.
Při léčbě sezónní alergické rýmy by léčba měla být zahájena před začátkem pylové sezóny.
Tento přípravek neléčí oční příznaky alergie. Přípravek na léčbu očí Vám může předepsat Váš lékař.
Návod na použití
Úvod:
1. Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt.
2. Uchopte nádobku tak, jak ukazuje obrázek č.1; s palcem opřeným o dno lahvičky a s nosním
aplikátorem umístěným mezi ukazováčkem a prostředníčkem.
3. Vstřik: Aplikujte přípravek stlačením nosního aplikátoru proti dnu lahvičky. Před první dávkou
uvolněte 3 až 6 střiků naprázdno, dokud nezačne sprej plně fungovat. Pokud se přípravek delší dobu
nepoužíval, doporučuje se prověřit řádnou funkci spreje jedním až dvěma střiky naprázdno.
3/5
Obrázek č.2 Obrázek č.3
Použití:
1. Před vlastní aplikací přípravku si pečlivě uvolněte nos.
2. Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt.
3. Uchopte nádobku tak, jak ukazuje obrázek č.1; s palcem opřeným o dno lahvičky a s nosním
aplikátorem umístěným mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Aplikujte přípravek stlačením nosního
aplikátoru proti dnu lahvičky.
4. Vložte nosní aplikátor do jedné nosní dírky, jak vidíte na obrázku č.2 a druhou dírku si ucpěte
mírným stlačením ukazováčkem. Vstříkněte jednou a zároveň se pevně a zhluboka nadechněte nosem.
5. Vyndejte aplikátor z nosní dírky a vydechněte ústy. Máte-li pocit že přípravek z nosu vytéká,
jemně nosem vdechněte.
6. Zopakujte kroky 4 a 5 u druhé nosní dírky.
7. Kroky 4, 5 a 6 opakujte i při podání druhé dávky.
8. Po použití otřete nosní aplikátor a opět nasaďte ochranný kryt.
Obrázek č. 1
Čištění:
1. Při čištění sejměte mírným tahem nosní nástavec z lahvičky (obrázek č.3).
2. Opláchněte nosní aplikátor a ochranný kryt teplou vodou.
3. Důkladně vysušte.
4. Po vysušení oba díly opět složte.
Jestliže jste použil(a) více Beclomet Nasal Aqua 50 g, než jste měl(a)
Je důležité, abyste dodržoval dávku uvedenou lékárníkem na obalu nebo doporučenou Vaším lékařem.
Užívejte pouze takovou dávku, která Vám byla doporučena Vašim lékařem; užíváním vyšší nebo nižší
než dávky se mohou zhoršit projevy Vašeho onemocnění.
Dlouhodobé užívání příliš vysokých dávek beklometason-dipropionátu může způsobit útlum činnosti
nadledvin a snížit tak přirozenou produkci kortizonu. Dodržujte dávkování, které Vám bylo
doporučeno.
Užijete-li Vy (nebo někdo jiný) náhodně větší dávku než Vám byla doporučena a pociťujete nežádoucí
účinky, okamžitě to sdělte svému lékaři.
Jestliže jste zapomněl(a) použít Beclomet Nasal Aqua 50 g
Zapomenete-li si vzít dávku, užijte následující dávku v pravidelném čase. Nezdvojujte následující
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Ujistěte se, že máte dostatečnou zásobu léku pro případ
dovolené nebo cestování.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Beclomet Nasal Aqua 50 g nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Po podání spreje můžete trochu kýchat a cítit nepříjemnou chuť nebo zápach.
Vzácně (u méně než jednoho pacienta z 1 000) může tento přípravek vyvolat pocit suchosti nebo
podráždění v nose a krku, ulceraci (vznik vředů) nosní sliznice, perforaci (protržení) nosní přepážky,
krvácení z nosu a bolest hlavy.
4/5
Velmi vzácně (u méně než jednoho pacienta z 10 000) může tento přípravek vyvolat kataraktu (šedý
zákal), alergické reakce zahrnující kožní vyrážku, kopřivku, svědění nebo zarudnutí kůže, otok
obličeje, rtů nebo krku, dechovou tíseň a/nebo dušnost.
Ve velmi vzácných případech může léčba nazálními kortikosteroidy ovlivnit normální produkci
steroidů v těle, což je více pravděpodobné při dlouhodobém užívání vysokých dávek. Jedním ze
vzácných nežádoucích účinků je zpomalení růstu dětí. Dětem, dlouhodobě užívajícím tuto léčbu, by
lékař měl pravidelně kontrolovat výšku.
Ihned informujte svého lékaře, pokud:
cítíte bolest v nosu nebo krku nebo jste po podání nosního spreje velmi krvácel(a)
máte oční problémy, které nejsou součástí Vašich obvyklých projevů senné rýmy zejména
bolest nebo rozmazané vidění
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK BECLOMET NASAL AQUA 50 g UCHOVÁVAT
Uzavřená lahvička: Chraňte před chladem nebo mrazem.
Otevřená lahvička: Po otevření spotřebujte do 6 měsíců. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte
před chladem nebo mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Beclomet Nasal Aqua 50 g obsahuje
- Léčivou látkou je beklometason-dipropionát. 1 dávka obsahuje 50 mikrogramů beclometasoni
dipropionas
- Pomocnými látkami jsou polysorbát 80, glukosa, disperzní celulosa, benzalkonium-chlorid,
hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) a čištěná voda.
Jak Beclomet Nasal Aqua 50 g vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá nebo téměř bílá suspenze. Sprej: jemná mlha.
Velikost balení: 9 ml = 70 dávek
10 ml = 80 dávek
23 ml = 200 dávek
Držitel rozhodnutí o registraci
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko
5/5
Výrobce
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.3.2012
Oznámit nežádoucí účinky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz
Ověření legálního provozu E-shopu