Podrobné informace

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: BOIRON
Kód výrobku: 364804
Kód EAN: 3352719077109
Kód SÚKL: 14547
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/2

sp.zn. sukls54459/2012

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU ETIKETA na dóze s granulemi

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ARSENICUM IODATUM 3CH-200CH, 3K-10MK

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

ARSENI TRIIODIDUM

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

4 g granulí

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Datum revize textu: 29.7.2015

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

2/2

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Držitel: BOIRON, Messimy, Francie Výrobce: BOIRON, Ste-Foy-lès-Lyon, Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/482/92-A/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


Recenze

Recenze produktu BOIRON Arsenicum Iodatum CH9 4 g

Diskuze

Diskuze k produktu BOIRON Arsenicum Iodatum CH9 4 g

Přidat nový příspěvek do diskuze