Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na pálení žáhy a překyselení

APO-OME 20 mg 14 tobolek - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96616

99 % 11 recenzí

Používá se u dospělých k léčbě příznaků refluxu, tedy zejména při pálení žáhy a žaludečních obtížích s tím spojených.

Více informací

136

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (11)
Diskuze

Podrobné informace

Používá se u dospělých k léčbě příznaků refluxu, tedy zejména při pálení žáhy a žaludečních obtížích s tím spojených.

Informace o produktu

Výrobce: APOTEX (ČR), spol. s r.o.
Značka: APO-OME
Kód výrobku: 96616
Kód EAN: 8594158130785
Kód SÚKL: 122111
Držitel rozhodnutí: APOTEX (ČR), spol. s r.o.

Apo-Ome se používá ke krátkodobé i dlouhodobé léčbě:

  • vředu dvanáctníku a žaludku;
  • vředů dvanáctníku a žaludku způsobených podáváním léčiv proti bolesti a zánětu kloubů a svalů (eroze a vředy gastroduodena způsobené podáváním nesteroidních antirevmatik-antiflogistik)
  • vředové choroby dvanáctníku a žaludku s bakteriální infekcí žaludku (eradikace Helicobacter pylori)
  • zánětu jícnu způsobeného návratem žaludečního obsahu do jícnu (refluxní ezofagitida) u dospělých a dětí nad 20 kg tělesné hmotnosti
  • nemoci s příznaky (např. pálením žáhy) způsobenými návratem žaludečního obsahu do jícnu (symptomatická refluxní choroba jícnu)
  • trávicích obtíží projevujících se bolestí v nadbřišku i jiných částech břicha, pálením žáhy, návratem kyselého nebo hořkého žaludečního obsahu do jícnu a celkovou poruchou chuti k jídlu (dyspepsie)
  • nadměrné sekrece žaludeční kyseliny v důsledku zvýšené produkce hormonu gastrinu z nádoru slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův syndrom).

Apo-Ome se dále používá k předcházení vdechnutí žaludečního obsahu v průběhu operace u pacientů v celkové anestezii (profylaxe aspirace žaludečnaího obsahu).

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti s hmotností nad 20 kg.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/9 

sp.zn. sukls182844/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

APO-OME 20 

enterosolventní tvrdé tobolky

 

 (omeprazolum) 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  či  lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je APO-OME 20 a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-OME 20 užívat 
3.  Jak se APO-OME 20 užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak APO-OME 20 uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
1. 

Co je APO-OME 20 a k čemu se používá 

 
APO-OME 20 enterosolventní tobolky obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny 
léčiv nazývaných „inhibitory protonové pumpy“. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se 
tvoří ve vašem žaludku. 
 
Bez doporučení lékaře (Výdej přípravku bez lékařského předpisu): 
APO-OME 20 se používá u dospělých k léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace). 
Reflux je návrat kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu, který se může zanítit a bolet. To může 
způsobit příznaky jako je bolestivý pocit pálení na hrudi stoupající až do úst (pálení žáhy) a kyselý 
pocit v ústech (kyselá regurgitace).  
Může se stát, že budete muset užívat tobolky 2-3 dny po sobě, aby se příznaky zlepšily. 

 

Pouze na doporučení lékaře (Výdej přípravku pouze na lékařský předpis): 
Pouze na doporučení lékaře se přípravek APO-OME 20 používá k léčbě následujících stavů: 
U dospělých: 

•  refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje 

ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. 

•  vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy). 

•  vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud máte toto 

onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 

•  vředy, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako „nesteroidní protizánětlivé léky“ 

(NSAIDs). APO-OME 20 lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když užíváte NSAIDs. 

•  nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobená růstem slinivky břišní (syndrom Zollinger-Ellison). 
 

 

2/9 

 

 

3/9 

U dětí: 
Děti od 1 roku a s hmotností ≥ 10 kg 

•  refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje 

ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. 

U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení 
(zvracení) a pomalé přibývání na váze.  
 
Děti od 4 let a dospívající 

•  vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud má Vaše dítě tuto 

infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-OME 20 užívat 

 
Neužívejte APO-OME 20 

  Jestliže jste alergický(á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

  Jestliže jste alergický(á) na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol, 

lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol). 

  Jestliže užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě infekce HIV). 
 
Při nejistotě se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka předtím než začnete užívat APO-OME 20. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku APO-OME 20 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
-  Pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný APO-OME 20 

a snižuje množství žaludeční kyseliny. 

      Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to 

co nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem APO-OME 20 bude možná nutné ukončit. 
Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů. 

-  Pokud máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A) 
 
 
Neužívejte APO-OME 20 po dobu delší než 14 dnů bez porady s lékařem. Pokud nedojde k úlevě, 
nebo dojde ke zhoršení příznaků, poraďte se s lékařem.  
 
APO-OME 20 může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Informujte ihned svého lékaře, pokud 
máte následující obtíže nebo pokud se tyto obtíže objeví v průběhu léčby: 

  jestliže jste bez známých příčin více zhubnul(a) a máte potíže s polykáním. 

  máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu. 

  začal(a) jste zvracet potravu nebo krev. 

  máte černou stolici (stolici s příměsí krve). 

  máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s malým 

zvýšením rizika infekčního průjmu. 

  měl(a) jste žaludeční vřed nebo jste prodělal chirurgický zákrok na zažívacím traktu. 

  léčíte se s příznaky nechutenství nebo pálení žáhy po dobu 4 a více týdnů. 

  trpíte stálým nechutenstvím nebo pálením žáhy po dobu 4 a více týdnů. 

  máte žloutenku nebo závažné problémy s játry. 

  je vám více než 55 let a příznaky onemocnění jsou čerstvé nebo se nedávno změnily. 
 
Pokud  užíváte  přípravek  bez  porady  s  lékařem  k  léčbě  refluxu,  neužívejte  omeprazol  k prevenci 
onemocnění. 

 

 

4/9 

Jestliže užíváte APO-OME 20 dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude pravidelně 
sledovat. Měl(a) byste lékaři říci o jakémkoli zvláštním příznaku a pozorování, kdykoliv lékaře 
navštívíte.  
 
Další léčivé přípravky a APO-OME 20 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
APO-OME 20 může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku APO-
OME 20. 
 
Neužívejte APO-OME 20, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV). 
 
Lékař nebo lékárník by především měli vědět, že užíváte klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních 
sraženin (trombů). 
 
Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv: 

  ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění). 

  digoxin (k léčbě problémů se srdcem). 

  diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie). 

  fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, lékař Vás bude muset sledovat, když začnete 

užívat nebo přestanete užívat APO-OME 20. 

  léky, které se používají k ředění krve, např. warfarin a jiné blokátory vitaminu K. Lékař Vás bude 

muset sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat APO-OME 20. 

  rifampicin (k léčbě tuberkulózy). 

  atazanavir (k léčbě infekce HIV). 

  tacrolimus (v případech transplantace orgánů). 

  třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese). 

  cilostazol (k léčbě intermitentní klaudikace, tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází 

k nedokrvení svalů při porušení průtoku krve v dolních končetinách. 

  saquinavir (k léčbě infekce HIV). 

  methoterxát (chemoterapeutikum užívané ve vysokých dávkách k léčbě rakoviny) - jestliže užíváte 

vysokou dávku methotrexátu, lékař může dočasně přerušit Vaši léčbu přípravkem APO-OME 20 

 

 
APO-OME 20 s jídlem a pitím 
Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Lékař rozhodne, zda můžete v této době užívat APO-OME 20. 
 
Lékař rozhodne, zda můžete užívat APO-OME 20 v průběhu kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
APO-OME 20 pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat nástroje a stroje. 
Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás 
objeví, neměl(a) byste řídit a obsluhovat stroje. 

 

5/9 

 
3. 

Jak se APO-OME 20 užívá 

 
Léčba bez dohledu lékaře (Výdej přípravku bez lékařského předpisu): 
Vždy užívejte tento přípravek přesně přesně v souladu s touto příbalovou informací nebo podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
Bez  doporučení  lékaře  se  APO-OME  20  používá  u  dospělých  k  léčbě  příznaků  refluxu  (např. 
pálení žáhy, kyselá regurgitace). 
 
Obvyklá dávka je jedna 20 mg tobolka jednou denně po dobu 14 dnů. Navštivte svého lékaře, pokud 
po této době příznaky onemocnění neodezní. Někdy může být nutné užívat tobolky 2-3 následující 
dny, aby došlo ke zlepšení příznaků. 

 

Léčba pouze po poradě s lékařem (Výdej přípravku pouze na lékařský předpis): 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho budete užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku. 
Obvyklé dávky jsou uvedeny níže: 
 
Dospělí: 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace

  pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 

4-8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po dobu dalších 
8 týdnů. 

  pokud se jícen zhojil, obvyklá pokračovací dávka je 10 mg jednou denně. 

  pokud jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně. 

 

Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed): 

  obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám lékař 

doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů. 

  pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. 
 
Léčba žaludečních vředů

  obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař Vám 

může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů. 

  pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů. 
 
Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů

  obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou 

denně. 

 
Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním NSAIDs (nesteroidní 
protizánětlivé léky): 

  obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů. 
 
Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte NSAIDs

  obvyklá dávka je 20 mg jednou denně. 

 

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu: 

  obvyklá dávka je 20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne. 

  lékař Vám předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo metronidazol. 
 

 

6/9 

Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené růstem slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův 
syndrom)

  obvyklá dávka je 60 mg denně. 

  lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat. 
 
Děti: 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace

  děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností větší než 10 kg mohou užívat APO-OME 20. Dávka pro 

děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. 

 
Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu: 

  děti starší než 4 roky mohou užívat APO-OME 20. Dávka pro děti se určí na základě tělesné 

hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. 

  lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin. 

 

Způsob užívání tohoto přípravku 

  Doporučuje se užívat tobolky ráno. 

  Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno. 

  Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte. 

Tobolky obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látka rozkládala v 
kyselém prostředí žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily. Tyto mikropelety obsahují 
léčivou látku omeprazol a jsou potaženy vrstvou, která je chrání před rozkladem při průchodu 
žaludkem. Pelety uvolňují léčivou látku v tenkém střevě, odkud se dostává do těla na místo účinku. 

 

Co dělat v případě, že máte Vy nebo Vaše dítě potíže s polykáním tobolek  

  Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě potíže s polykáním tobolek: 

o

  tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah 

tobolky do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným 
džusem (např. jablečný, pomerančový nebo ananasový) nebo jablečnou šťávou.  

o

  před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs vypijte ihned nebo nejpozději do 

30 minut. 

o

  abyste vypili veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou vodou a obsah vypijte. 

Nepoužívejte mléko nebo vodu sycenou oxidem uhličitým. Tuhé částečky obsahují léčivou 
látku – nekousejte je ani nedrťte. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-OME 20, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-OME 20 než se doporučuje, obraťte se přímo na lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek APO-OME 20 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas 
další dávky, vynechte opomenutou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku.  
 
 

4.  Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud zaznamenáte některý z následujících vzácných, ale závažných nežádoucích účinků, 
přestaňte APO-OME 20 užívat a ihned kontaktujte lékaře

  náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním (těžká 

alergická reakce) 

 

7/9 

  zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno závažné puchýřovatění a 

krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o „Stevens-Johnsonův syndrom“ nebo 
„toxickou epidermální nekrolýzu“. 

  žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater. 
 
Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, které jsou definovány takto: 
 
Velmi časté: 

Vyskytuje se u více než 1 pacienta z 10 

Časté: 

Vyskytuje se u 1 až 10 pacientů ze 100 

Méně časté: 

Vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 1000 

Vzácné: 

Vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 10000 

Velmi vzácné: 

Vyskytuje se u méně než 1 pacienta z 10000 

Neznámá frekvence: 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

 
Další nežádoucí účinky zahrnují: 
Časté nežádoucí účinky 

  Bolest hlavy. 

  Vliv na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost. 

  Pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení. 

  Nezhoubné polypy žaludku 
 
Méně časté nežádoucí účinky 

  Otoky chodidel a kotníků. 

  Poruchy spánku (nespavost). 

  Závratě, pocit slabosti, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost. 

  Pocit závratě (vertigo). 

  Změny krevních testů při kontrole funkce jater. 

  Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže. 

  Celková nepohoda a ztráta energie. 
 
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je APO-OME 20 po dobu delší než 1 rok, můžete mít 
mírně  zvýšené  riziko  zlomeniny  krčku  stehenní  kosti,  zápěstí  nebo  páteře  (obratlů).  Sdělte  svému 
lékaři,  zda  trpíte  osteoporózou  nebo  užíváte  kortikosteroidy  (mohou  také  zvyšovat  riziko 
osteoporózy).  
 
Vzácné nežádoucí účinky 

  Problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobovat 

slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi. 

  Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti. 

  Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nauzea) a křeče. 

  Neklid, zmatenost nebo deprese. 

  Poruchy chuti. 

  Problémy s viděním, např. neostré vidění. 

  Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus). 

  Sucho v ústech. 

  Zánět dutiny ústní. 

  Zánět střev (může vést k průjmu). 

  Infekce označovaná jako moučnivka, která může mít vliv na střevo a je způsobená plísní. 

  Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu. 

  Ztráta vlasů (plešatost). 

  Kožní vyrážka po oslunění. 

  Bolesti kloubů nebo svalů. 

  Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida). 

 

8/9 

  Zvýšená potivost. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky 

  Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (chybění bílých krvinek). 

  Agresivita. 

  Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace). 

  Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku. 

  Náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Může být doprovázeno 

horečkou a bolestí kloubů (erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální 
nekrolýza). 

  Svalová slabost. 

  Zvětšení prsů u mužů. 

  Snížená hladina hořčíku v krvi. 
 
APO-OME 20 může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky, což může vést až 
k imunodeficitu. Pokud máte infekční onemocnění s příznaky horečky a celkově značně zhoršeného 
stavu s příznaky místní infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s močením, 
poraďte se co nejdříve s lékařem, aby bylo možno krevním testem vyloučit nedostatek bílých krvinek 
(agranulocytózu). Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval(a) lékaře o lécích, které užíváte. 
 
Frekvence neznámá 
Pokud  užíváte  APO-OME  20  déle  než  3  měsíce,  mohlo  by  u  vás  dojít  k poklesu  hladiny  hořčíku 
v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, 
závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte 
ihned lékaře. 
Nízká  hladina  hořčíku  v krvi  může  vyvolat  i  pokles  hladin  draslíku  a  vápníku  v  krvi.  Lékař  může 
rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve vaší krvi. 
Vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů. 
 
Nebuďte znepokojeni tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný 
z nich.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak APO-OME 20 uchovávat 

 
Přípravek  uchovávejte  při  teplotě  15-25°C  v dobře  uzavřeném  původním  obalu,  aby  byl  přípravek 
chráněn před vlhkostí. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

9/9 

Co přípravek APO-OME 20 obsahuje 
Léčivou látkou je omeprazolum. Jedna tobolka obsahuje 20 mg omeprazolu. 
Pomocnými látkami jsou: hydroxid hořečnatý, mannitol, povidon, methakrylátový kopolymer typ C, 
triethyl-citrát, červený oxid železitý, oxid titaničitý, černý inkoust, želatina. 
 
Jak přípravek APO-OME 20 vypadá a co obsahuje toto balení 
Tvrdá  želatinová  enterosolventní  tobolka  plněná  téměř  bílými  až  žlutými  kulovitými  nebo 
tyčinkovitými peletami, spodní část tobolky růžová, vrchní část červenohnědá, s potiskem APO 20. 

Bílá,  neprůhledná  kulatá  HDPE  lahvička,  uzavřená  EVA/Al  fólií,  modrý  PP  šroubovací  uzávěr, 
příbalová informace součástí etikety.  
 
Výdej přípravku je možný i bez lékařského předpisu 
lahvičky o velikosti balení 7, 14 enterosolventních tvrdých tobolek.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci

 

Apotex Europe B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. 
Výrobce 
Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 10. 2017 

Recenze (11)

Recenze produktu APO-OME 20 mg 14 tobolek

Recenze od 11 uživatelů s celkovým hodnocením 99 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Na trhu jsou většinou 10mg tablety, které jsou poměrně k ničemu. U poruchy jícnové záklopky je tento lék úžasný a dovoluje mi bez problémů fungovat.

100 %

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu APO-OME 20 mg 14 tobolek

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 28/12/2012

Jediné co mě pomohlo na křeče v žaludku a zvracení.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám