Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Homeopatika » Léčivé přípravky homeopatika polykomponenty

ANGIN-HEEL S TBL 50

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 142073

88 % 5 recenzí

Homeopatický přípravek

Více informací

132
Běžná cena: 148 Kč, Ušetříte: 11 % (16 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (5)
Diskuze

Podrobné informace

Homeopatický přípravek

Informace o produktu

Výrobce: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN
Značka: ANGIN-HEEL
Kód výrobku: 142073
Kód EAN: 9003568000032
Kód SÚKL: 69068
Držitel rozhodnutí: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls38541/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Angin-Heel S, tablety Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Angin-Heel S musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší , musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Angin-Heel S a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Angin-Heel S užívat
3. Jak se přípravek Angin-Heel S užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Angin-Heel S uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK Angin-Heel S A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Kombinovaný přípravek Angin-Heel S je homeopatická specialita.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Angin- Heel S UŽÍVAT Neužívejte přípravek Angin-Heel S
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na rostliny z čeledi hvězdnicovitých (složnokvětých) nebo na kteroukoli další složku přípravku Angin-Heel S
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Bez omezení. Důležité informace o některých složkách přípravku Angin-Heel S Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento homeopatický přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK Angin-Heel S UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Angin-Heel S přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Dávkování: obvykle 3x denně 1 tabletu 15-20 minut před jídlem nechat rozpustit pod jazykem. Z počátku při akutních obtížích každých 15 minut 1 tabletu po dobu dvou hodin. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Pro vyčerpávající informace se obracejte na odborníky v homeopatii, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540, 241 740 553. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY V ojedinělých případech se může vyskytnout zvýšená salivace.

5. JAK PŘÍPRAVEK Angin-Heel S UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí Přípravek Angin-Heel S nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Angin-Heel S obsahuje - Léčivými látkami jsou:
- Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4 30,0 mg, Arnica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0mg, Belladonna D4 60,0 mg
- Pomocnými látkami jsou: magnesium – stearát, monohydrát laktosy

Jak Angin-Heel S vypadá a co obsahuje toto balení Angin-Heel S jsou bílé až slabě nažloutlé ploché kulaté tablety s fasetou, bez zápachu.
Velikost balení: 50, 250, 750 tablet Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 D-76532 Baden-Baden 3
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 1. 9. 2010.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1

 

sp.zn. sukls221742/2011 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 

Angin-Heel S, tablety 

Homeopatický léčivý přípravek  

 

Léčivé látky: Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4  

30,0 mg, Arnica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0 mg,  

Belladonna D4 60,0 mg. 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje 
pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Angin-Heel S a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Angin-Heel S užívat   

3. 

Jak se přípravek Angin-Heel S užívá   

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Angin-Heel S uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 

1. CO JE PŘÍPRAVEK ANGIN-HEEL S A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Kombinovaný přípravek Angin-Heel S je homeopatická specialita. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit 
lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Homeopatický přípravek bez 
schválených léčebných indikací. Používejte dle rady odborníka na homeopatii. 
 

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ANGIN-

HEEL S UŽÍVAT  

 
Neužívejte přípravek Angin-Heel S
 

jestliže jste alergický(á) na léčivé látky, na rostliny z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae), nebo 
na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Angin-Heel S se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Angin-Heel S 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době  
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,  
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

2

 

 
Řížení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Angin-Heel S nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Angin-Heel S obsahuje 300 mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě. Pokud Vám Váš 
lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento homeopatický  
přípravek užívat. 
 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK ANGIN-HEEL S UŽÍVÁ  

 
Vždy užívejte tento přípravek  přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékarníkem. 
Přípravek je určen k vnitřnímu užití.  
 
Dávkování: obvykle 3x denně 1 tableta, při akutních potížích lze užít 1 tabletu každých 15 minut po 
dobu 2 hodin. Tablety se užívají 15-20 minut před jídlem a nechají se rozpustit  pod jazykem.  
 
Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře 
a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
V ojedinělých případech se může vyskytnout zvýšená salivace (slinění). 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 
10041, Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.cz

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK ANGIN-HEEL S UCHOVÁVAT  

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek
 Angin-Heel S obsahuje 

3

 

 

Léčivými látkami jsou:  
Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4 30,0 mg, 
Arnica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0mg, 
Belladonna D4 60,0 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou: magnesium stearát, monohydrát laktosy. 

 
Jak Angin-Heel S vypadá a co obsahuje toto balení 
Angin-Heel S jsou bílé až slabě nažloutlé, hladké, kulaté tablety se zkosenými hranami, bez zápachu. 
Bílý polypropylenový obal na tablety s polypropylenovým uzávěrem. 
 
Velikost balení: 50, 250, 750 tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Biologische Heilmittel Heel GmbH 
Dr. Reckeweg-Str. 2- 4 
76532 Baden-Baden, Německo 
 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Dr. Peithner Prag s.r.o. 
Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4 
Tel: 241740540 
Email: office@peithner.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.6.2015. 

Recenze (5)

Recenze produktu ANGIN-HEEL S TBL 50

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 88 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

80 %

pomáhá na začínající bolest v krku

100 %

Homeopatikum- nemusí zabrat všem. Užival syn - od podzimu do jara a účinek výborný. Nemocnost klesla o 50%

80 %

80 %

vynikající přírodní přípravek, neoslabuje imunitu

pomáhá při úplných počátcích angínypodá-li se včas nejsou potřeba antibiotika

Diskuze

Diskuze k produktu ANGIN-HEEL S TBL 50

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

80 % 25/12/2011

vynikající přírodní přípravek, neoslabuje imunitu

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám