Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

ALMIRAL GEL 1X250GM Gel - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13660

67 % 3 recenze

Lokální léčba poúrazových stavů pohybového ústrojí, jako je pohmoždění kloubů, svalů a šlach.

Více informací

194
Běžná cena: 249 Kč, Ušetříte: 22 % (55 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 20. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

Lokální léčba poúrazových stavů pohybového ústrojí, jako je pohmoždění kloubů, svalů a šlach.

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Značka: ALMIRAL
Kód výrobku: 13660
Kód EAN: 5290931004849
Kód SÚKL: 67550
Doplněk názvu: 10MG/G GEL 250G
Cesta podání: místní podání - na kůži
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL

Účinné látky
Diclofenacum diethylammoniacum

Užití
Přípravek působící proti bolesti a zánětu určený k zevnímu použiti.Potlačuje bolest, otok a zánět po sport.úrazech, snižuje bolestivost při pohybu.

Dávkování
2-4 g gelu 3-4x denně na postižené místo

Příznaky
Bolestivost při potížích revmatíckého původu, při náhlevzniklých ivleklých zánětech.

Kontraindikace
Almiral Gel nesmí být použit při přecitlivělosti na diklofenak a další složky přípravku, při přecitlivělosti na kyselinu acetylsalicylovou.

Vedlejší příznaky
Ojediněle se objevují známky kožní přecitlivělosti, jako např. zčervenáni, svědění, pálení kůže anebo vyrážka.

Fakta
Účinky přípravku Almiral Gel a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat.

Poznámka
Na doporučení lékaře lze přípravek Almiral Gel použít ktlumení bolestí a zánětu při revmatismu měkkýchtkáni, jako jsou záněty šlach a jejich pouzder,tíhových váčků i tkáně v okolí kloubů a při onemocnění kloubů a páteře.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ALMIRAL

 

1/5

 

sp.zn. sukls264103/2011 
a sp.zn. sukls75378/2015, sukls82294/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

ALMIRAL GEL 

Diclofenacum diethylaminum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je to ALMIRAL GEL a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALMIRAL GEL používat 

3. 

Jak se ALMIRAL GEL používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak ALMIRAL GEL uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

1.  Co je to ALMIRAL GEL a k čemu se používá 

ALMIRAL  GEL  je  přípravek  určený  k zevnímu  použití.  Obsahuje  léčivou  látku  diklofenak  v chladivém 
gelovém základu. ALMIRAL GEL patří do skupiny léčivých přípravků zvaných nesteroidní protizánětlivé 
léčivé přípravky (NSAID). 

ALMIRAL  GEL  tlumí  bolest  a  zánět,  zmírňuje  otoky.  ALMIRAL  GEL  se  používá  k místní  léčbě 
onemocnění  pohybového  aparátu,  které  má  zánětlivý  nebo  degenerativní  původ,  tj.  k odstranění  bolesti 
a zánětu svalů a kloubů a je možné ho běžně použít u následujících stavů: 

Dospívající od 14 let 

 

krátkodobá  lokální  léčba  akutních  poranění,  jako  je  podvrtnutí,  pohmoždění  a  tupá  poranění 
(úrazy utrpěné při sportu) 

Dospělí (od 18 let) 

 

poranění  měkkých  tkání,  poúrazové  stavy:  poranění  šlach,  svalů  a  kloubů  např.  při  vymknutí, 
natáhnutí a/nebo pohmoždění 

  bolest zad 

Po poradě s lékařem se ALMIRAL GEL používá také k léčbě: 

 

2/5

 

 

lokalizovaných  forem  revmatizmu  měkkých  tkání,  např.  tendovaginitidy  (tenisový  loket), 
burzitidy (zánět kloubního váčku) a periartropatie (onemocnění okolních tkání kloubu). 

 

lokalizovaných forem osteoartrózy periferních kloubů a kolen (úbytek kloubních chrupavek). 

ALMIRAL  GEL  nemastí,  proniká  velice  dobře  pokožkou  a  dosahuje  v tkáních  rychle  účinnou 
koncentraci. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALMIRAL GEL používat 

Nepoužívejte ALMIRAL GEL 

 

jestliže jste alergický(á) na diklofenak nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6) 

 

jestliže  jste  někdy  měl(a)  záchvaty  astmatu,  kopřivky  nebo  akutní  rýmy  vyvolané  kyselinou 
acetylsalicylovou  nebo  jinými  nesteroidními  protizánětlivými  léky  (léky  užívané  k léčbě 
revmatických onemocnění, bolesti a různých typů zánětu) 

 

jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství 

 

jestliže jste mladší 14 let 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku ALMIRAL GEL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Neaplikujte  přípravek  ALMIRAL  GEL  na  kůži,  pokud  jste  se  řízli  nebo  máte  otevřenou  ránu. 
Přípravek se má aplikovat pouze na zdravou a neporušenou kůži (bez otevřených ran a poranění). 

 

Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem. Ukončete léčbu, jestliže se po aplikaci přípravku 
objeví na kůži vyrážka. 

 

Neaplikujte na rozsáhlé plochy kůže a po dlouhou dobu, pokud Vám to nedoporučil lékař. 

  ALMIRAL GEL je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině ústní. Nepolykejte. Po 

použití si omyjte ruce. Buďte opatrní, aby se Vám přípravek nedostal do očí. Pokud se tak stane, 
dobře  si  vypláchněte  oči  čistou  vodou.  Při  přetrvávajících  potížích  navštivte  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

Můžete použít ortézu nebo obvaz běžně používaný u zranění jako jsou výrony, ale nepoužívejte 
vzduchotěsné (plastové) bandáže. 

 

Jestliže  je  ALMIRAL  GEL  používán  na  rozsáhlou  plochu  kůže,  je  používán  po  dlouhou  dobu 
a/nebo  je  používán  v  kombinaci  s  ústně,  nebo  injekčně  podávanými  nesteroidními 
protizánětlivými přípravky, může dojít k výskytu celkových nežádoucích účinků. 

 

Vyvarujte se nadměrného vystavování slunečnímu záření. 

Děti a dospívající (mladší 14 let) 

U  dětí  a  dospívajících  mladších  14  let  nejsou  dostupné  dostatečné  údaje  o  bezpečnosti  a  účinnosti 
přípravku (viz bod Nepoužívejte ALMIRAL GEL). 

U dospívajících od 14 let výše, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti, nebo 
pokud se příznaky zhoršují, se pacientům nebo jejich rodičům doporučuje vyhledat lékaře. 

Další léčivé přípravky a ALMIRAL GEL 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 

 

3/5

 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

ALMIRAL GEL se nesmí používat v posledních třech měsících těhotenství, protože může poškodit Vaše 
nenarozené  dítě,  nebo  způsobit  problémy  při  porodu.  ALMIRAL  GEL  může  být  používán  v  průběhu 
prvních šesti měsíců těhotenství po poradě s lékařem, dávka musí být co nejnižší a doba léčení co možno 
nejkratší. 

Protože  diklofenak  prostupuje  v  malém  množství  do  mateřského  mléka,  může  být  ALMIRAL  GEL 
používán během kojení pouze po poradě s lékařem. Nicméně ALMIRAL GEL nesmí být aplikován ani na 
prsa kojící matky ani na rozsáhlé plochy kůže nebo po dlouhou dobu. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

ALMIRAL GEL obsahuje propylenglykol 

Propylenglykol může u některých lidí způsobit mírné místní podráždění kůže. 

3.  Jak se ALMIRAL GEL používá 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Jaké množství přípravku ALMIRAL GEL se používá 

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let. 

Aplikujte ALMIRAL GEL 3 až 4krát denně na bolestivou oblast. 

Jemně vtírejte malé množství přípravku ALMIRAL GEL do pokožky v místě bolesti nebo otoku. Potřebné 
množství léčivého přípravku se mění a závisí na velikosti bolestivé nebo oteklé plochy. Obvykle dostačuje 
množství o velikosti třešně až vlašského ořechu. Při vtírání gelu můžete pociťovat lehký chladivý efekt. 

Po nanesení léčivého přípravku ALMIRAL GEL si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa nejsou právě na 
rukách. 

Jak dlouho se ALMIRAL GEL používá 

Dospívající od 14 let 

Pokud  je přípravek  potřeba  užívat  déle  než  7  dní  k  úlevě  od  bolesti,  zánětu  nebo  otoku  nebo  pokud  se 
příznaky zhoršují, vyhledejte lékaře. 

Dospělí nad 18 let 

Nepoužívejte  ALMIRAL  GEL  déle  než  2  týdny  při  poranění  svalů  a  kloubů  (tj.  vymknutí,  natažení, 
pohmoždění) nebo při léčbě bolesti zad, pokud Vám Váš lékař nenařídil delší léčbu. 

Pokud se bolest nebo otok nezlepší během 7 dní léčby nebo se dokonce zhorší, poraďte se s lékařem. 

Při léčbě bolesti doprovázející revmatická onemocnění (artróza, zánět šlach) se vždy poraďte s lékařem. 
Lékař určí délku léčby. 

Starší pacienti (nad 65 let) 

Mohou být používány dávky obvyklé pro ostatní dospělé. 

 

4/5

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku ALMIRAL GEL, než jste měl(a) 

Předávkování  jako  důsledek  zevního  použití  je  nepravděpodobné.  Při  náhodném  požití  přípravku 
vyhledejte lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít ALMIRAL GEL 

Pokud  zapomenete  použít  ALMIRAL  GEL,  použijte  obvyklou  dávku,  jakmile  si  vzpomenete. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) používat ALMIRAL GEL 

Předčasné přerušení léčby může mít za následek návrat nebo zhoršení nemoci (příznaků), pro které byla 
léčba zahájena. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 

Některé  nežádoucí  účinky,  které  se  vyskytují  vzácně  a  velmi  vzácně,  mohou  být  vážné.  Pokud 
zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat ALMIRAL GEL a okamžitě 
kontaktujte lékaře nebo lékárníka: 

 

kožní vyrážka s puchýři, kopřivka (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000) 

 

sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma) (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000) 

 

otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000) 

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou obvykle mírné, přechodné a neškodné 
(pokud se Vás týkají, informujte co nejdříve lékaře nebo lékárníka). 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10) 

 

Kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo bolest (píchání) kůže 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000) 

 

Kůže může být citlivější na sluneční záření. Možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním, 
otokem a puchýři. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5.  Jak ALMIRAL GEL uchovávat 

Uchovávejte při teplotě do 30°C. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

5/5

 

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co ALMIRAL GEL obsahuje 

 

Léčivou látkou je diclofenacum diethylaminum. 

1 g gelu obsahuje diclofenacum diethylaminum 11,6 mg, což odpovídá diclofenacum natricum 10 mg. 

  Pomocnými  látkami  jsou  propylenglykol,  isopropylalkohol,  karbomer  940,  dipropylenglykol-

monomethylether, silice máty peprné a čištěná voda. 

Jak ALMIRAL GEL vypadá a co obsahuje toto balení 

Průsvitný jemný homogenní gel charakteristického zápachu. 

Balení 

Tuba: Al tuba, plastikový šroubovací uzávěr, krabička 

Kelímek: PVC kelímek, krabička 

Velikost balení: 25 g tuba, 50 g tuba, 100 g tuba, 250 g kelímek 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24.6.2015. 

Recenze (3)

Recenze produktu ALMIRAL GEL 1X250GM Gel

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 67 %.

Přidat recenzi produktu

20 %

Na tenisový loket mi nepomohl

80 %

100 %

moc dobrý

zaberá hneď

Diskuze

Diskuze k produktu ALMIRAL GEL 1X250GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Veronika T.

80 % 04/04/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám