Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest

ALEVE 7X220MG Potahované tablety - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 13136
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ALEVE 7X220MG Potahované tablety

1/6
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukl28091/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Aleve
potahované tablety
naproxenum natricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Aleve musíte užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů
v případě bolesti , musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Aleve a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aleve užívat
3. Jak se přípravek Aleve používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Aleve uchovávat
6. Další informace


1. CO JE ALEVE S A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku, naproxen ve formě sodné soli, mírní bolest, horečku a zánět.
Tablety se dobře rozpouštějí, proto nástup analgetického účinku je velmi rychlý.
Díky dlouhotrvajícímu účinku utlumí bolest na 8-12 hodin.

Aleve se používá v následujících případech:
- ke krátkodobé léčbě mírné až středně silné bolesti jako je bolest hlavy, bolest zubů, bolest zad a bolest
doprovázející akutní záněty horních cest dýchacích,
- při menstruační bolesti,
- ke snížení horečky,
- ke krátkodobé léčbě bolesti po chirurgických výkonech a po úrazech, např. podvrtnutí kloubů, natažení
svalů,
- ke krátkodobé léčbě bolesti svalů a kloubů spojené s chřipkovými onemocněními.

Po poradě s lékařem se přípravek Aleve užívá u zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů jako
je revmatoidní artritida, juvenilní idiopatická artritida, artróza, ankylozující spondylitida a dna.


2. ČEMU MUSÍTE VNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ALEVE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Aleve, jestliže:
- jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku,
- se u Vás již dříve vyskytly reakce z přecitlivělosti (průduškové astma, kopřivka, rýma) na léky
obsahující kyselinu acetylsalicylovou (např. acylpyrin) a na některé jiné léky působící proti zánětům a
2/6
revmatickým onemocněním (tzv. nesteroidní antirevmatika),
- se v minulosti vyskytlo nebo se u Vás vyskytuje krvácení do trávicího traktu, včetně krvácení po léčbě
nesteroidními antirevmatiky,
- máte nebo jste v minulosti měli opakovaně žaludeční nebo dvanáctníkové vředy,
- trpíte závažným srdečním selháním,
- jste v poslední třetině těhotenství,
- trpíte těžkým jaterním nebo ledvinovým onemocněním,
- trpíte krvácením do mozku nebo jiným krvácením.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Aleve je zapotřebí jestliže:
- jste někdy měl(a) žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, zejména spojený s komplikacemi jako je krvácení
nebo perforace (proděravění), při opakované vředové chorobě nebo krvácení se přípravek nesmí užívat.
- současně užíváte léky, které by mohly zvyšovat riziko tvorby vředů a krvácení, např. léky protizánětlivé
(kortikosteroidy), léky s protisrážlivým účinkem (warfarin) nebo léky ovlivňující shlukování krevních
destiček (kyselina acetylsalicylová).
- trpíte zánětlivým onemocněním střev jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, protože
existuje riziko obnovení nebo zhoršení těchto onemocnění.
- máte vysoký krevní tlak nebo trpíte srdečním onemocněním. V tomto případě se před zahájením užívání
přípravku Aleve poraďte s lékařem, protože u Vás je riziko zadržování tekutin, vysokého krevního tlaku a
otoků.
- jste pod dohledem lékaře kvůli chronickému onemocnění.
- trpíte astmatem, chronickou rýmou, zánětem dutin, nosními polypy nebo alergickým onemocněním.
- trpíte systémovým lupus erytematodes (SLE) nebo smíšenými chorobami pojivové tkáně.
- konzumujete pravidelně alkoholické nápoje, nežádoucí účinky přípravku Aleve mohou být zesíleny.
- trpíte poruchami krevní srážlivosti.
- trpíte jakýmkoli žaludečním a střevním onemocněním nebo jste bezprostředně po větším chirurgickém
zákroku.
Pokud se na Vás vztahuje některý z výše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.

Jestliže se u Vás při užívání přípravku Aleve objeví vyrážka nebo jakýkoli jiný příznak přecitlivělosti
(např. kopřivka, otoky obličeje, astmatický záchvat, šok), ukončete užívání přípravku Aleve a okamžitě
informujte svého lékaře.

Pokud u Vás dojde ke krvácení z trávicího traktu (což je např. jeden z příznaků vředové choroby)
ukončete užívání přípravku Aleve a okamžitě informujte svého lékaře.

Neužívejte přípravek Aleve spolu s dalšími léky proti bolesti a zánětu nazývanými nesteroidní
antirevmatika (včetně léků obsahujících naproxen nebo naproxen sodium).

Nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejnižší účinné dávky, po co nejkratší dobu nutnou
k léčbě příznaků.

U starších nemocných se nežádoucí účinky mohou vyskytovat častěji a mohou být závažnější. Jste-li
starší člověk je třeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoli obtížím a včas vyhledat lékaře.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory
pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli
byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Léky jako je Aleve mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto
nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po
přerušení užívání dojde k úpravě.
3/6

Přípravek Aleve může maskovat příznaky infekčního onemocnění (horečka, bolest a otok).

Při dlouhodobém užívání analgetik ve vysokých dávkách se může vyskytnout bolest hlavy, která se nesmí
léčit vyššími dávkami přípravku.
Chronické užívání analgetik, zejména při kombinaci různých látek s analgetickým účinkem, může
způsobit trvalé poškození ledvin a riziko selhání ledvin.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zvláště je třeba informovat lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste užíval(a):
- jiná analgetika (léky tlumící bolest) jako léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou a jiné nesteroidní
protizánětlivé léčivé látky, např. ibuprofen.
- léky obsahující stejnou léčivou látku jako přípravek Aleve.
- léky ovlivňující srážlivost krve (antikoagulancia, např. warfarin) a léky rozpouštějící přítomné krevní
sraženiny (fibrinolytika).
- léky obsahující deriváty hydantoinu (proti epilepsii) a sulfonylmočoviny (léky proti cukrovce).
- léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, např. inhibitory ACE a betablokátory.
- léky zvyšující vylučování moči, tzv. diuretika (např. furosemid).
- léky používané k léčbě duševních poruch (např. lithium).
- léky užívané k léčbě dny (probenecid).
- léky užívané k léčbě nádorových a revmatických onemocnění (metotrexát).
- kortikoidy.
- antacida (léky na překyselený žaludek).
- cholestyramin (lék snižující vstřebávání tuku).

Před podstoupením laboratorních testů informujte lékaře, že užíváte přípravek Aleve.

Užívání přípravku Aleve s jídlem a pitím
Tablety polykejte celé a zapíjejte je sklenicí vody. Tablety můžete užívat s jídlem nebo po jídle.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Přípravek Aleve by se během těhotenství neměl užívat, pouze v prvním a druhém trimestru na výslovné
doporučení lékaře, který zváží, zda k užívání léku existují závažné důvody.
Ve třetím trimestru se nesmí přípravek Aleve užívat.

Kojící ženy mohou Aleve užívat pouze po výslovném doporučení lékaře a vždy jen krátkodobě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnosti řízení dopravních prostředků a obsluhy strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Aleve S
Přípravek Aleve obsahuje sodík (1 tableta obsahuje asi 20 mg sodíku). Toto množství připouští i přísná
dieta s omezením sodíku.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK ALEVE S UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Aleve přesně podle pokynů této příbalové informace nebo svého lékaře. Pokud
si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

4/6
Tablety polykejte celé a zapíjejte je sklenicí vody. Tablety můžete užívat s jídlem nebo po jídle.

Pokud lékař nepředepíše jinak, je doporučeno následující dávkování:
Dospělí
Užívejte 1 tabletu po 8 až 12 hodinách, dokud trvají příznaky.
Na začátku léčby můžete užít 2 tablety najednou nebo v odstupu jedné hodiny, další tabletu užijte po 12
hodinách. Poté již pokračujte v užívání tak, jak je uvedeno výše.
Užívejte nejvýše 3 tablety denně.

Starší pacienti
Je-li Vám více než 65 let, užívejte nejvýše 2 tablety denně.

Děti a mladiství
Aleve není určen pro děti mladší 12 let.
Mladiství od 12 let užívají 2 tablety denně.

Pacienti s porušenou funkcí jater nebo ledvin
Pokud trpíte porušenou funkcí jater nebo ledvin, poraďte se před zahájením užívání přípravku Aleve
s lékařem.

Jestliže horečka neustoupí do 3 dnů a bolest se nezmírní do 5 dnů, poraďte se o dalším užívání přípravku
s lékařem.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek Aleve déle než 7 dní.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Aleve je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil více tablet přípravku Aleve, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více tablet přípravku, než jste měl(a), poraďte se neprodleně se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Příliš velké dávky přípravku mohou způsobit ospalost, pálení žáhy, zažívací obtíže, bolest hlavy,
nevolnost, zvracení, bolesti břicha, hučení nebo šelesty v uších, podrážděnost, v závažnějších případech
dochází ke zvracení krve, výskytu krve ve stolici, poruchám vědomí, dýchacím obtížím, křečím a selhání
ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aleve
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Aleve
Užíváte-li lék krátkou dobu ke zmírnění bolesti nebo snížení teploty, můžete jej bez obav přestat užívat,
pokud jej již nepotřebujete.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Aleve nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Léky jako je Aleve mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

V souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky byly také hlášeny otoky, vysoký krevní tlak a srdeční
selhání.
5/6

Výskyt nežádoucích účinků je nejnižší, pokud se užívají co nejmenší dávky po co nejkratší možnou dobu.
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Časté (u 1 10 pacientů ze 100):
Závratě, bolest hlavy, točení hlavy
Poruchy trávení, nevolnost, pálení žáhy, bolest břicha

Méně časté (u 1 10 pacientů z 1 000):
Ospalost, nespavost, spavost
Závratě
Průjem, zácpa, zvracení
Vyrážka, svědění, kopřivka

Vzácné (u 1 10 pacientů z 10 000):
Žaludeční nebo dvanáctníkové vředy s krvácením nebo proděravěním nebo bez nich, krvácení z trávicího
traktu, zvracení krve, krev ve stolici
Angioneurotický edém vyznačuje se příznaky jako otok tváře, jazyka nebo hrdla, potíže s polykáním,
kopřivka a potíže s dýcháním. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, ukončete léčbu přípravkem Aleve a
okamžitě informujte lékaře.
Poškození ledvin
Otoky končetin, zvláště u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo selháním ledvin, horečka, zimnice

Velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000):
Anafylaktické / anafylaktoidní reakce (alergické reakce)
Poruchy krvetvorby (leukopenie, trombocytopenie, agranulocytóza, aplastická anémie, eosinofilie,
hemolytická anémie)
Psychiatrické poruchy, deprese, abnormální sny, neschopnost koncentrace
Aseptická meningitida (zánět mozkových blan), porucha poznávacích funkcí, křeče
Poruchy vidění, zamlžení rohovky, zánět papily, zánět očního nervu (retrobulbární optická neuritida),
otok papily
Poškození sluchu, hučení v uších (tinnitus), poruchy sluchu
Městnavé srdeční selhání, vysoký krevní tlak (hypertenze), plicní otok, bušení srdce
Zánět cév
Dušnost, astma, zánět plic (eosinofilní pnemonitida)
Zánět slinivky břišní, zánět tlustého střeva, aftózní vředy, zánět úst, zánět jícnu, vředy ve střevech
Zánět jater, žloutenka
Vypadávání vlasů (většinou vratné), přecitlivělost na světlo, porfyrie(vzácná metabolická porucha
červených krvinek), purpura (červené tečky v kůži), pocení, ekchymózy (tečkovité krvácení), kožní
vyrážka, zarudnutí pokožky, stálá léková vyrážka, zánět sliznice okolo úst (lichen planus), autoimunitní
onemocnění pojivové tkáně (systémový lupus erythematosus), kopřivka, křehká kůže s puchýřky a
oděrkami (epidermolysis bullosa), kožní vyrážka s nepravidelnými červenými skvrnami (erythema
multiforme), kožní reakce charakterizované tvorbou puchýřů či dutinek, včetně závažné alergické reakce
s horečkou, červenými skvrnami, bolestí kloubů a/nebo očními problémy (Stevens Johnsonův syndrom) a
toxického odumírání povrchové vrstvy kůže (toxická epidermální nekrolýza)
Zánět ledvin (intersticiální nefritida), nekróza (odumření buněk) ledvin (renální papilární nekróza),
nefrotický syndrom (vážnější příznaky, které doprovázejí onemocnění ledvin) , ledvinné selhání, krev
v moči, bílkoviny v moči
Vyvolání porodu
Uzavření ductus arteriosus( spojka mezi plicnící a aortou důležitá v prenatálním vývoji)
Neplodnost u žen
Otoky, žízeň, malátnost
6/6
Zvýšení hladiny kreatininu v séru, abnormální jaterní funkční testy, zvýšení hladina draslíku v krvi


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK ALEVE S UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Aleve nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek obsahuje
Léčivou látkou je sodná sůl naproxenu.
Jedna potahovaná tableta obsahuje naproxenum natricum 220 mg.

Pomocnými látkami jsou povidon 30, mikrokrystalická celulóza, mastek, magnesium-stearát, a potahová
soustava Opadry modrá YS-1-4215.

Jak přípravek Aleve S vypadá a co obsahuje toto balení
Aleve jsou světle modré, potahované tablety oválného tvaru, na jedné straně vyraženo Aleve.

Velikost balení: 7, 12, 24 a 30 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Bayer Santé Familiale, 33, rue de lIndustrie, 74240 Gaillard, Francie
Roche Farma S.A., Severo Ochoa ,13, Poligono Industrial Leganés, Madrid,Španělsko
Bayer Bitterfeld GmbH, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
15.2.2013


Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Značka: ALEVE
Kód výrobku: 13136
Kód EAN:
Kód SÚKL: 20956
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Aleve se užívá k mírnění bolestí při: - bolestech hlavy; - bolestech zubů; - bolestech svalů; - bolestech v zádech; - bolestech při menstruaci; - mírnějších bolestech při zánětech kloubů; - mírnějších bolestech provázejících nemoci z nachlazení a dále ke snížení teploty při horečce. Je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 12 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu ALEVE 7X220MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ALEVE 7X220MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Štítky

Léky na bolest

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám