Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na nervový systém » Léky na stres a úzkost

VITANGO 200 mg 15 potahovaných tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 441704

Rostlinný přípravek, který se používá k přechodné úlevě od příznaků stresu jako je únava, pocity slabosti a vyčerpání. 

Více informací

209

Skladem

V úterý 23. 4. odešleme, u vás ve středu 24. 4.

V úterý 23. 4. odešleme, u vás ve středu 24. 4.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace VITANGO 200 mg 15 potahovaných tablet

Rostlinný přípravek, který se používá k přechodné úlevě od příznaků stresu jako je únava, pocity slabosti a vyčerpání. 

sp.zn.sukls216504/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Vitango 200 mg
potahované tablety

Rhodiolae roseae radicis extractum siccum (1.5 – 5 : 1)
extrahováno ethanolem 60% (m/m) (WS 1375)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se po 14 dnech nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s
lékařem.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Vitango 200 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vitango 200 mg užívat
3. Jak se Vitango 200 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Vitango 200 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE VITANGO 200 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tradiční rostlinný léčivý přípravek, který se používá k přechodné úlevě od příznaků stresu, jako je
např. únava, pocity slabosti a vyčerpání.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z
dlouhodobého použití.
Pokud se po 14 dnech nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VITANGO 200 MG
UŽÍVAT
Neužívejte Vitango 200 mg
- jestliže jste alergický(á) na suchý extrakt z kořene rozchodnice růžové nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Děti
Vitango 200 mg se nedoporučuje užívat u dětí a dospívajících mladších 18 let.
Upozornění a opatření
Před užitím Vitanga 200 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Další léčivé přípravky a Vitango 200 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala
nebo které možná budete užívat.
Nejsou známy žádné interakce mezi Vitangem a jinými léčivými přípravky.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Bezpečnost během těhotenství a kojení nebyla prokázána. Jelikož neexistují dostatečné údaje, použití
během těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. JAK SE VITANGO 200 MG UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku jsou 2 tablety denně (1 před snídaní a 1 před obědem) pro dospělé starší
18 let. Tablety se doporučují zapít sklenicí vody.
Pokud se po 14 dnech nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Bez porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 6 týdnů.

Použití u dětí
Vitango 200 mg se nedoporučuje užívat dětem a dospívajícím mladším 18 let, jelikož pro tuto
věkovou skupinu nejsou k dispozici žádné adekvátní údaje.
Jestliže jste užil(a) více Vitanga 200 mg, než jste měl(a)
Nebyly hlášeny žádné případy předávkování.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Vitango 200 mg
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, ale pokračujte v léčbě
Vitangem 200 mg podle pokynů v této příbalové informaci.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Byl hlášen jediný případ hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti) a jediný případ hypoglykémie
(nízká hladina krevní glukózy). Příčinná souvislost s užitím extraktu z rozchodnice růžové nebyla
prokázána.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. JAK VITANGO 200 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo na
blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Vitango 200 mg obsahuje
Léčivou látkou je Rhodiolae roseae radicis extractum siccum (suchý extrakt z kořene rozchodnice
růžové) 1.5 – 5 : 1, extrahováno ethanolem 60% (m/m) 200 mg v jedné potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, srážený oxid křemičitý,
magnesium-stearát, hypromelóza, kyselina stearová, červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý
(E171), vysušená simetikonová emulze (simetikon, methylcelulóza, kyselina sorbová).
Jak Vitango 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Vitango 200 mg jsou červené kulaté potahované tablety. Blistr Al/PVC/PVDC/.
Vitango 200 mg je dostupné v balení po 15, 30, 60 a 90 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být
všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Dr. Willmar Schwabe GmbH  Co. KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
D-76227 Karlsruhe
Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
140 00 Praha 4
Tel.: +420241740447
Email: info@schwabe.cz
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9.9.2015.

Informace o produktu

Výrobce: DR.WILLMAR SCHWABE GMBH & CO., KARLSRUHE
Značka: VITANGO
Kód výrobku: 441704
Kód EAN: 9006396114155
Kód SÚKL: 0205465
Držitel rozhodnutí: DR.WILLMAR SCHWABE GMBH & CO., KARLSRUHE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Před užíváním si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. 


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze VITANGO 200 mg 15 potahovaných tablet

Diskuze

Diskuze VITANGO 200 mg 15 potahovaných tablet

Příbalový leták

Příbalový leták VITANGO 200 mg 15 potahovaných tablet

Příbalovou informaci k produktu VITANGO 200 mg 15 potahovaných tablet zobrazíte nebo stáhnete zde: VITANGO 200 mg 15 potahovaných tablet.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám