Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na žíly a cévy » Léky na nemoci cév

TANAKAN 1X90ML+DÁVK Roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15086
Při poruchách duševní výkonnosti tj. při poruchách paměti, pozornosti a emoční labilitě.

Více informací

282
Běžná cena: 306 Kč, Ušetříte: 8 % (24 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 20. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (1)

Podrobné informace

Při poruchách duševní výkonnosti tj. při poruchách paměti, pozornosti a emoční labilitě.

Informace o produktu

Výrobce: BEAUFOUR IPSEN
Značka: TANAKA
Kód výrobku: 15086
Kód EAN: 3582183027991
Kód SÚKL: 47223
Držitel rozhodnutí: BEAUFOUR IPSEN
Přípravek je určen pro dospělé (případně i mladistvé) osoby. Bez porady s lékařem se přípravek užívá: - při poruchách duševní výkonnosti tj. při poruchách paměti, pozornosti a emoční labilitě (citové nestálosti) u starších osob, zvláště na podkladě chronické mozkové cévní nedostatečnosti. Po poradě s lékařem se dále přípravek užívá: - při demenci (primární degenerativní demence - demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, demence smíšeného typu); - při poruchách periferního prokrvení a mikrocirkulace: obstrukční choroba periferních tepen ve stadiu I.-II. (claudicatio intermittens), Raynaudův syndrom, akroparestézie, zvýšená kapilární fragilita apod.; - při senzorických poruchách na základě cévní nedostatečnosti (závratě, ušní šelesty jako tinnitus apod., snížení sluchu u starších osob, event. poruchy zraku podmíněné nedostatečným prokrvením sítnice).

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5 

 
sp.zn.sukls41886/2016

 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

TANAKAN 

potahované tablety 

Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (EGb 761) 

 

TANAKAN 

perorální roztok 

Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (EGb 761) 

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s 
lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek TANAKAN a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANAKAN užívat  

3. 

Jak se přípravek TANAKAN užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek TANAKAN uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

Co je přípravek TANAKAN a k čemu se používá 

 
Přípravek TANAKAN obsahuje standardizovaný extrakt EGb 761 z listů jinanu dvoulaločného 
(Ginkgo biloba). Má především účinky: vazodilatační v oblastí malých tepen (rozšiřuje je), 
rheologický (zlepšuje průtokové vlastnosti krve), snižuje shlukování krevních destiček a červených 
krvinek, podporuje žilní tonus (napětí), snižuje zvýšenou propustnost kapilár a tím působí 
protiedémově, zlepšuje nitrobuněčné využití glukózy a působí též proti přítomnosti tzv. volných 
radikálů. Přípravek zvyšuje syntézu a uvolňování působku jménem acetylcholin, jehož množství je ve 
stáří sníženo. 
 
Přípravek je určen pouze pro dospělé osoby. 
 
Bez porady s lékařem se přípravek užívá:  
−  k léčbě  příznaků  kognitivních  poruch  (např.  poruchy  paměti,  pozornosti,  snížená  schopnost 

soustředění,  emoční  labilita)  u  starších  osob,  zvláště  při  poruchách  prokrvení  mozku.  Přípravek 
není určen k léčbě kognitivních poruch u Parkinsonovy choroby, a kognitivních poruch při depresi 
nebo metabolických onemocněních. 

2/5 

 
Po poradě s lékařem se dále přípravek užívá:   
−  při  léčbě  příznaků  kognitivních  poruch  spojených  s mírným  až  středním  stupněm  demence  (tj. 

primární  degenerativní  demence  –  demence  Alzheimerova  typu,  vaskulární  demence,  demence 
smíšeného typu),  

−  při  podpůrné  léčbě  závratí  způsobených  poruchou  vnitřního  ucha,  spolu  s rehabilitační  léčbou 

závratí,  

−  při léčbě tinitu (ušních šelestů). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANAKAN užívat  

 
Neužívejte přípravek TANAKAN 

jestliže jste alergický(á) na extrakt z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba)  nebo na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (potahovaných tablet, roztoku) (uvedenou v bodě 6). 

 
 
Upozornění a opatření 
Vzhledem  k tomu,  že  není  dostatek  klinických  zkušeností  s podáváním  dětem,  přípravek  není určen 
pro použití u dětí.  
Přípravek se nedoporučuje užívat při patologických (chorobných) krvácivých stavech.  
Přípravek není vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku a nelze jím tuto léčbu nahradit. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek TANAKAN 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Je vhodná zvýšená opatrnost u salicylátů a barbiturátů. 
Nelze vyloučit interakci s přípravky ovlivňujícími krevní srážlivost. Užíváte-li proto léky ovlivňující 

krevní srážlivost, poraďte se o užívání přípravku TANAKAN se svým lékařem.  

 
Přípravek TANAKAN s jídlem a pitím 
Přípravek se užívá s jídlem. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek TANAKAN nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje.  
TANAKAN roztok obsahuje 59 objemových % alkoholu, tj. 0,45 g alkoholu v 1 dávce (1 ml), což 
odpovídá 11,3 ml piva nebo 4,7 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných 
a kojících žen a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií. 
Pro tyto uvedené skupiny jsou vhodnější formou potahované tablety. 
    
TANAKAN potahované tablety obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že 
nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek TANAKAN užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s touto příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 

3/5 

Obvyklé dávkování: 
 
Potahované tablety: 
 
Při léčbě příznaků kognitivních poruch u starších osob: 
Při léčbě bez porady s lékařem užívají dospělé osoby jednu tabletu 3x denně (ráno, v poledne, večer).  
 
Při léčbě příznaků kognitivních poruch u pacientů s mírným až středním stupněm demence: 
Pokud lékař neurčí jinak, dospělé osoby obvykle užívají 1-2 tablety 3x denně (ráno, v poledne, večer). 
 
Při léčbě závratí a tinitu: 
Pokud lékař neurčí jinak, dospělé osoby užívají jednu tabletu 3x denně (ráno, v poledne, večer).  
 
Tablety  užívejte  během  jídla.  Tablety  se  polykají  celé,  nerozkousané,  zapijí  se  malým  množstvím 
vody. 
 
Roztok: 
 
Při léčbě příznaků kognitivních poruch u starších osob: 
Při  léčbě  bez  porady  s lékařem  užívají  dospělé  osoby  jednu  dávku  (tj.  1  ml)  3x  denně  (ráno, 
v poledne, večer).  
 
Při léčbě příznaků kognitivních poruch u pacientů s mírným až středním stupněm demence: 
Pokud lékař neurčí jinak, dospělé osoby obvykle užívají 1 ml roztoku 3x denně nebo 3 ml roztoku 2x 
denně. 
 
Při léčbě závratí a tinitu: 
Pokud  lékař  neurčí  jinak,  dospělé  osoby  obvykle  užívají  jednu  dávku  (tj.  1  ml)  3x  denně  (ráno, 
v poledne, večer). 
 
K odměření dávky použijte přiložený kalibrovaný dávkovač, kterým natáhnete roztok až ke značce 1 
dávky  (1  ml).  Dávkovač  nelze  užít  pro  jiný  lék.  Každá  dávka  roztoku  se  poté  rozředí  v  polovině 
sklenice vody a takto naředěný roztok se vypije. 
 
Přípravek užívejte během jídla.  
Účinek léčby se projeví zpravidla po 2 – 4 týdnech užívání přípravku. Pokud se Vaše příznaky zhorší 
nebo nezlepší do 3 měsíců, vyhledejte lékaře. 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek TANAKAN déle než 3 měsíce. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku TANAKAN, než jste měl(a) 
Při případném předávkování nebo náhodném požití dítětem se poraďte ihned s lékařem! 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TANAKAN 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TANAKAN  
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

4/5 

 
V ojedinělých  případech  se  mohou  vyskytnout  zažívací  poruchy  jako  nevolnost,  průjem  apod., 
alergické kožní reakce, bolest hlavy, nebo pocity návalů. Dále se vzácněji vyskytují: palpitace (bušení 
srdce),  pokles  krevního  tlaku,  arytmie  (nepravidelnost  srdečního  rytmu),  případně  bolest  za  hrudní 
kostí. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek TANAKAN uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tanakan, potahované tablety: uchovávejte při teplotě do 25 

o

C, v původním obalu, aby byl přípravek 

chráněn před světlem a vlhkostí. 
Tanakan, perorální roztok: tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Po prvním otevření lahvičky uchovávejte při teplotě do 25 

o

C, spotřebujte do 3 měsíců. 

 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek TANAKAN obsahuje 
 
Léčivou  látkou  je  Ginkgo  bilobae  extractum  siccum  normatum  (35  -  67  :  1)  extrahováno  acetonem 
60% (m/m) - standardizovaný extrakt Ginkgo bilobae (EGb 761) obsahující 24% Ginkgo-heterosidů a 
6% ginkgolidů a bilobalidu v množství 40 mg v 1 potahované tabletě nebo v 1 ml roztoku. 
 
Pomocnými látkami jsou 
potahované tablety: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, koloidní 
bezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesium-stearát, makrogol 400, makrogol 6000, 
hydroxypropylmethylcelulóza, oxid titaničitý, červený oxid železitý (E 172). 
 
perorální  roztok:  ethanol 96% (V/V), sodná sůl sacharinu, pomerančová a citrónová  esence, čištěná 
voda. 
 
Jak přípravek TANAKAN vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Jedno balení obsahuje: 
30 nebo 90 potahovaných tablet  
30 nebo 90 ml roztoku (lahvička + kalibrovaný dávkovač) 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 

5/5 

Ipsen Pharma, Boulogne Billancourt, Francie 
 
Výrobce 
Beaufour Ipsen Industrie, Dreux, Francie   
 
Překlad případných anglických údajů na vnitřním obalu: 
  
EXP = použitelné do 
LOT = číslo šarže 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31.3.2016 
 

Recenze

Recenze produktu TANAKAN 1X90ML+DÁVK Roztok

Diskuze (1)

Diskuze k produktu TANAKAN 1X90ML+DÁVK Roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

iwo - aplikator-stříkačka?

(0) 01/11/2017

Prosím, nutně sháním tyto "stříkačky" -- lze je získat samostatně? Nikde jsem je nenašel v prodeji. děkuji.

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám