Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku » Léky na boleni v krku

STREPSILS Plus spray 20 ml

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15403

87 % 6 recenzí

Strepsils Plus Spray se užívá k léčbě zánětlivých a bolestivých onemocnění dutiny ústní a hltanu, u zánětu hltanu, zánětu dásní a bolesti v krku a po operaci mandlí, popřípadě po zubním ošetření.

Více informací

139
Běžná cena: 169 Kč, Ušetříte: 18 % (30 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (6)
Diskuze

Podrobné informace

Strepsils Plus Spray se užívá k léčbě zánětlivých a bolestivých onemocnění dutiny ústní a hltanu, u zánětu hltanu, zánětu dásní a bolesti v krku a po operaci mandlí, popřípadě po zubním ošetření.

Informace o produktu

Výrobce: BCM LTD., NOTTINGHAM
Značka: STREPSILS
Kód výrobku: 15403
Kód EAN: 5000158067820
Kód SÚKL: 65926
Držitel rozhodnutí: BCM LTD., NOTTINGHAM

Strepsils Plus Spray se užívá k léčbě zánětlivých a bolestivých onemocnění dutiny ústní a hltanu, u zánětu hltanu, zánětu dásní a bolesti v krku a po operaci mandlí, popřípadě po zubním ošetření. Strepsils Plus Spray může být také užíván jako pomocný lék při léčbě angíny ke zmírnění bolestí v krku. Přípravek mohou užívat dospělí a děti od 12 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls64170/2010 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

 

Strepsils Plus Spray 

22,3 mg/ml +  4,46 mg/ml + 6,0 mg/ml 

orální sprej, roztok 

amylmetacresolum/alcohol dichlorobenzylicus/ lidocainum 

 
 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

Pokud  se  do  3 dnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit 
s lékařem.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je Strepsils Plus Spray a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Plus Spray používat  

3. 

Jak se Strepsils Plus Spray používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Strepsils Plus Spray uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

 
1. 

Co je Strepsils Plus Spray a k čemu se používá 

 

Strepsils  Plus  Spray  je  kombinovaný  přípravek.  Obsahuje  dichlorbenzenmethanol  a 
amylmetakresol, které mají antiseptické účinky a ničí bakterie, viry a kvasinky, způsobující bolesti 

v krku  a  záněty  dutiny  ústní.  Lidokain  je  anestetikum,  které  mírní  bolest  místním  tlumivým 
působením na nervová zakončení ve tkáních. 

  
Strepsils Plus Spray se používá k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní 
a hltanu a k úlevě od bolesti v krku. 

 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Plus Spray používat 

 

Nepoužívejte Strepsils Plus Spray: 

-  jetliže jste  alergický(á)  na  dichlorbenzenmethanol,  amylmetakresol,  lidokain  nebo  na 

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

-  přípravek 

není určen dětem

 do 12 let věku. 

2/5 

 
Upozornění a opatření:
 

Před použitím Strepsils Plus Spray se poraďte se svým lékařem: 
-  jestliže máte průduškové astma;

 

o vhodnosti používání přípravku je potřeba se poradit s 

Vaším lékařem; 

-  Strepsils Plus Spray má místně znecitlivující účinek; může způsobit znecitlivění jazyka a zvýšit 

tak nebezpečí poruchy polykání nebo vést k přechodné změně vnímání v dutině ústní; při 

konzumaci horkého jídla a nápojů je proto zapotřebí opatrnosti; 

-  přípravek  je  určen  ke  krátkodobé  léčbě;  nemá  být  používán  déle  než  3 dny  po  sobě  (při 

delším  používání  může  dojít  k narušení  rovnováhy  běžné  ústní  mikroflóry  a  k nebezpečí 
přemnožení patogenních mikroorganismů); 

-  přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka,

 

bolest hlavy, 

pocit na zvracení nebo zvracení, je nutné vyhledat lékaře. 

 

Děti:  
Strepsils Plus Spray není určen dětem do 12 let. 

 

Další léčivé přípravky a Strepsils Plus Spray: 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat.  

 

Účinky  Strepsils  Plus  Spray  a  účinky  dalších  léků  používaných  k léčbě  zánětlivých  onemocnění 
dutiny  ústní  a  hltanu  (lokální  antiseptika  nebo  antibiotika)  se  mohou  navzájem  ovlivňovat. 

O vhodnosti používání přípravku s těmito léky se poraďte s lékařem.  

 

Strepsils Plus Spray s jídlem a pitím: 

Strepsils Plus Spray může způsobit znecitlivění jazyka při konzumaci horkého jídla a nápojů, je 
proto zapotřebí opatrnosti. 

 

Nedoporučuje se používat tento přípravek během jídla. 
 

 

Těhotenství a kojení: 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto se nedoporučuje 
jej používat v období těhotenství a kojení. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Strepsils Plus Spray nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost  řídit nebo obsluhovat 
stroje. 

 
Strepsils Plus Spray obsahuje ethanolazorubin, nekrystalizující sorbitol: 
Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete 
tento léčivý přípravek používat.  

Azorubin (E122) může způsobit alergické reakce. 
 
 

3. 

Jak se Strepsils Plus Spray používá 

 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 

lékárníkem.  

3/5 

 
Strepsils Plus Spray je určen dospělým a dospívajícím starším 12 let. 

 
Doporučená dávka přípravku je: 

Dospělí  a  dospívající  od  12 let:  Pokud  lékař  nedoporučí  jinak,  používají  vždy  dva  vstřiky  na 
postiženou oblast v dutině ústní nebo hltanu; v případě potřeby každé 2 hodiny.  
Maximálně 6 dávek (1 dávka = 2 vstřiky) v průběhu 24 hodin. 

 
Použití u dětí: 

Přípravek není určen dětem do 12  let. 
 

Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, bolest hlavy, pocit 

na zvracení nebo zvracení, je nutné vyhledat lékaře. 

 

Návod k použití: 
Uveďte  náustek  do  vodorovné  polohy,  vložte  jej  do  úst  a  ukazováčkem  stiskněte  vrch 

rozprašovače. Jedním stiskem rozprašovače se uvolní jeden vstřik. Udržujte lahvičku neustále ve 
svislé poloze.  
 

Při aplikaci spreje zadržte dech. 
 

Nepřekračujte doporučenou dávku max. 6 dávek denně (1 dávka = 2 vstřiky). 
 

Vyvarujte se přímého styku spreje s okem. 
 
Jestliže  máte  pocit,  že  účinek  Strepsils  Plus  Spray  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý,  řekněte  to 

svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

Jestliže jste  použil(a) více Strepsils Plus Spray, než jste měl(a): 
Jestliže užijete více vstřiků přípravku Strepsils Plus Spray než jste měl(a), léčbu okamžitě přeruště 
a vyhledejte lékaře.  

 
Při  nadměrném  nebo  špatném  používání  se  mohou  vyskytnout  tyto  příznaky:  ospalost,  neklid, 

rozrušení,  nervozita,  závratě,

 

nystagmus  (kmitavý  pohyb  očí),  ušní  šelest,  rozmazané  vidění,

 

nevolnost,  zvracení,  svalové  záškuby,  třes  a  křeče.  Rozrušení  může  mít  přechodný  charakter  s 
následnými depresemi a ospalostí, selháním dýchání a komatem. Současně se mohou dostavit i 

účinky na srdečně-cévní systém včetně srdečního selhání. 
 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,které  se  ale  nemusí 

vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky, které se mohou během

 

krátkodobého používání vyskytnout, jsou uvedeny níže 

dle následujících četností: 
 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
-  hypersenzitivní reakce (pocit pálení v ústech, vyrážka, horečka, průjem); 

-  vyrážka; 

4/5 

-  bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech. 
 

Hlášení nežádoucích účinků: 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci.  
 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  
100 41  Praha 10  

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 

přípravku. 
 

 
5. 

Jak Strepsils Plus Spray uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 

Nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti 

 

uvedené  na  krabičce  a  lahvičce  za  „EXP“.    Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  máte  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 

životní prostředí. 
 

 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co Strepsils Plus Spray obsahuje: 
Léčivými  látkami jsou:  amylmetacresolum, alcohol dichlorobenzylicus, lidocainum. 

 

 

Jeden ml roztoku obsahuje amylmetacresolum 22,3 mg, alcohol dichlorobenzylicus 4,46 mg, 
lidocainum 6 mg. 
Jeden vstřik obsahuje amylmetacresolum 0,286 mg, alcohol dichlorobenzylicus 0,585 mg  
lidocainum 0,78 mg. 

 
Pomocnými  látkami  jsou:  ethanol  96 %  (V/V),  monohydrát  kyseliny  citronové,  glycerol, 

nekrystalizující  sorbitol  70 %,  sacharin,  levomenthol,  aroma  máty  peprné,  anýzové  aroma, 
azorubin  (E 122),  roztok  hydroxidu  sodného  a  kyselina  chlorovodíková  25  %  (k  úpravě  pH), 
čištěná voda.  

 
Jak Strepsils Plus Spray vypadá a co obsahuje toto balení: 

Čirý, červený roztok charakteristického zápachu. 
 
Orální 

sprej 

ve 

skleněné 

lahvičce 

o objemu 

20 ml 

(jedno 

balení 

obsahuje 

140 vstřiků = 70 dávek). 
 

5/5 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 

103-105 Bath Road, Berkshire, SL1 3UH, Slough, Velká Británie 
 

Výrobce: 
Famar Netherland B.V., AD Bladel, Nizozemsko 
 

Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci: 

Reckitt Benckiser Healthcare (Czech Republic) spol. s r.o. 
Atrium Flóra 

Vinohradská 2828/151 
130 00 Praha 3 
Tel.: +420 227 110 141 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30.3.2016. 

Recenze (6)

Recenze produktu STREPSILS Plus spray 20 ml

Recenze od 6 uživatelů s celkovým hodnocením 87 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Pomáhá při silné bolesti v krku, ihned přichází úleva.

80 %

80 %

100 %

60 %

Diskuze

Diskuze k produktu STREPSILS Plus spray 20 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Veronika K.

100 % 25/10/2015

Pomáhá při silné bolesti v krku, ihned přichází úleva.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám