Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na teplotu, horečku » Teplota u dětí

PARALEN SUS 1X100ML/2.4GM Suspenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 13902
89 %
Paralen sus se podává dětem od kojeneckého věku ke snížení horečky při chřipkových a jiných horečnatých onemocněních, při bolestech různého původu.

Více informací

Prodej výrobku skončil s náhradou

Doporučené alternativní produkty

PARALEN pro děti 100 mg 5 čípků

Léčivý přípravek

PARALEN pro děti 100 mg 5 čípků

29 Kč
24 Kč
-17 %

Do košíku

PARALEN Pro děti 125 mg 20 tablet

Léčivý přípravek

PARALEN Pro děti 125 mg 20 tablet

27 Kč
25 Kč
-7 %

Do košíku

NUROFEN Pro děti Jahoda 20 mg/ml 100 ml II

Léčivý přípravek

NUROFEN Pro děti Jahoda 20 mg/ml 100 ml II

129 Kč
106 Kč
-18 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace PARALEN SUS 1X100ML/2.4GM Suspenze

Paralen sus se podává dětem od kojeneckého věku ke snížení horečky při chřipkových a jiných horečnatých onemocněních, při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů a pohybového ústrojí.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

 

1/6 

 

sp. zn. sukls217232/2017 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

PARALEN SUS 

24 mg/ml 

perorální suspenze 

paracetamolum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře  
nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 2 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek PARALEN SUS a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN SUS užívat 

3. 

Jak se přípravek PARALEN SUS užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek PARALEN SUS uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek PARALEN SUS a k čemu se používá 

 
Paracetamol, léčivá látka přípravku PARALEN SUS, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou 
teplotu. 
 
Přípravek PARALEN SUS se podává dětem od kojeneckého věku 

 

ke snížení horečky při chřipkových a jiných horečnatých onemocněních, 

 

při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů (včetně bolesti při prořezávání zoubků), 
bolesti zad a bolesti pohybového ústrojí doprovázející chřipková onemocnění. 

 
Pouze po poradě s lékařem lze přípravek užívat u neuralgií (bolest pociťovaná v průběhu nervu) a bolesti 
kloubů a svalů, která není příznakem chřipkového onemocnění. 
 
Přípravek je určen dětem od 3 měsíců. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN SUS užívat 

 
Nepodávejte přípravek PARALEN SUS dětem, které 

 

jsou alergické na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

 

mají vážné onemocnění jater nebo akutní zánět jater. 

 

 

2/6 

 

Upozornění a opatření 
Před podáním přípravku PARALEN SUS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud dítě 

 

má onemocnění ledvin nebo jater, 

 

trpí formou určitého typu chudokrevnosti způsobené zvýšeným rozpadem červených krvinek a zvané 
hemolytická anémie, 

 

má nedostatek enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy, 

 

současně užívá léky ovlivňující funkci jater, 

 

má zvýšenou citlivost na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva. 

 
Pokud si nejste jisti, zda se uvedené týká Vašeho dítěte, poraďte se se svým lékařem. 
O vhodnosti současného podávání přípravku PARALEN SUS s jinými léky proti bolesti a nachlazení 
dětem se poraďte s lékařem. 
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
Nepodávejte tento přípravek bez doporučení lékaře dětem, které trpí jaterním onemocněním a/nebo užívají 
jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN SUS 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době 
užívalo nebo které možná bude užívat. 
Nepodávejte tento přípravek bez doporučení lékaře dětem, pokud užívají jakákoliv jiná léčiva obsahující 
paracetamol. 
 
O používání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud Vaše dítě užívá: 

 

léky na léčbu nevolnosti a zvracení (metoklopramid nebo domperidon), 

 

jiné léky ovlivňující funkci jater, 

 

léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv, 

 

cholestyramin (lék na snížení tuků v krvi), 

 

některé léky ovlivňující srážení krve (warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu K), 

 

léky na epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, lamotrigin, topiramát), 

 

léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém, 

 

kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky, 

 

zidovudin (lék na HIV a AIDS), 

 

rifampicin nebo isoniazid (na léčbu tuberkulózy), 

 

antibiotika chloramfenikol a flukloxacilin,  

 

probenecid (lék k léčbě dny), 

 

léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou. 

 
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že dítě užívá přípravek PARALEN SUS. 
 
Přípravek PARALEN SUS s jídlem, pitím a alkoholem 
Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, podávejte lék během jídla. 
Přípravek je určen dětem, pokud by však měl být podán dospělým, nesmí ho užívat osoby, které mají 
problémy s požíváním alkoholu. Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek je určen dětem. 
Pokud by však ve výjimečném případě měl být podán těhotné ženě, je třeba dodržet následující 
doporučení: Užívejte nejnižší účinnou dávku, která sníží Vaši bolest a/nebo horečku a to po co možná 
nejkratší dobu. Kontaktujte svého lékaře, pokud se bolest a/nebo horečka nesníží nebo pokud potřebujete 
přípravek užít častěji. 

 

3/6 

 

Kojící ženy mohou přípravek užívat 1 den, déle než 1 den mohou přípravek užívat pouze po poradě 
s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, 
práce ve výškách). 
 
Přípravek PARALEN SUS obsahuje sorbitol 
Pokud Vám lékař řekl, že Vaše dítě nesnáší některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek PARALEN SUS užívá 

 
Vždy podávejte tento přípravek dítěti přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
U dětí od 3 měsíců se při léčbě horečky i bolesti používá jednotlivá dávka 10–15 mg paracetamolu/kg 
tělesné hmotnosti. 
Podává se podle potřeby v 6hodinových intervalech, interval lze zkrátit v případě potřeby na 4 hod, 
přičemž nesmí být překročena celková denní dávka. 
Nepodávají se více jak 4 dávky během 24 hodin
 
Nepřekračujte doporučené dávkování.
 
Celková denní dávka nesmí přesáhnout 60 mg/kg tělesné hmotnosti u dětí do 6 let, 1 500 mg paracetamolu 
u dětí od 6 do 12 let s hmotností 21–25 kg a 2 000 mg paracetamolu při hmotnosti 26–40 kg. 
 
Pokud lékař nedoporučí jinak, určete správnou dávku přípravku pomocí uvedené tabulky podle hmotnosti 
dítěte. Pokud si nejste jisti hmotností dítěte, určete dávku podle věku dítěte. 
 
Hmotnost dítěte 

Jednotlivá dávka  

Max. denní dávka 

Věk dítěte 

5–6 kg 

72 mg paracetamolu 

3 ml suspenze 

300 mg paracetamolu 

3–6 měsíců 

7–8 kg 

96 mg paracetamolu 

4 ml suspenze 

420 mg paracetamolu 

9–10 kg 

120 mg paracetamolu 

5 ml suspenze 

540 mg paracetamolu  6–12 měsíců 

11–13 kg 

144 mg paracetamolu 

6 ml suspenze 

660 mg paracetamolu  1–2 roky 

14–16 kg  

192 mg paracetamolu 

8 ml suspenze 

840 mg paracetamolu  2–3 roky 

17–20 kg 

240 mg paracetamolu 

10 ml suspenze 

1 g paracetamolu 

3–6 let 

21–25 kg 

312 mg paracetamolu 

13 ml suspenze 

1,25 g paracetamolu 

6–12 let 

26–33 kg 

384 mg paracetamolu 

16 ml suspenze 

1,5 g paracetamolu 

34–40 kg 

480 mg paracetamolu 

20 ml suspenze 

2 g paracetamolu 

 
Přípravek je určen dětem, pokud by však ve výjimečném případě měl být podán dospívajícím nebo 
dospělým pacientům, dávky paracetamolu jsou následující: 
 
Hmotnost 

Jednotlivá dávka 

Max. denní dávka 

Věk 

40–50 kg 

500 mg paracetamolu 

3 g paracetamolu 

1215 let 

≤ 50 kg 

500 mg paracetamolu 

4 g paracetamolu 

nad 15 let 

> 50 kg 

500–1 000 mg paracetamolu 

 

 

4/6 

 

Pokud nedojde do 2 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se 
vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším podávání přípravku dítěti s lékařem. 
U kojenců konzultujte každé horečnaté onemocnění ihned s lékařem. 
Léčba přípravkem PARALEN SUS bez porady s lékařem nemá přesáhnout dobu 3 dnů. 
 
Jestliže se Vaše dítě narodilo nedonošené, poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek PARALEN 
SUS dítěti podávat. 
 
Snížená funkce ledvin a/nebo jater 
Při snížené funkci ledvin je třeba interval mezi jednotlivými dávkami prodloužit nejméně na 6 hodin, při 
vážném poškození ledvin nejméně na 8 hodin. 
Při snížené funkci jater by neměly být podávány maximální dávky a interval mezi jednotlivými dávkami 
by měl být nejméně 6 hodin. 
Pokud má Vaše dítě sníženou funkci ledvin nebo jater, poraďte se s lékařem, jak dávkování přípravku 
PARALEN SUS upravit. 
 
Návod k použití: 
Součástí každého balení je stříkačka pro perorální podání o objemu 6 ml, dělená po 0,25 ml, jejíž pomocí 
lze přesně odměřit dávku. 
 

 

Obsah lahvičky pečlivě protřepejte (asi 5 sekund). 

 

Lahvička je opatřena dětským bezpečnostním uzávěrem. Otevřete jej tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů 
a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. 

 

Zatlačte stříkačku přes těsnicí vložku v hrdle lahvičky do suspenze. 

 

Stříkačku naplňte vytažením pístu požadovaným množstvím suspenze podle značení na stříkačce (ml). 

 

Vyjměte stříkačku z hrdla lahvičky. 

 

Podejte suspenzi dítěti buď vložením konce stříkačky do úst a jemným tlakem na píst, nebo 
vystříknutím suspenze na lžičku a podáním lžičkou. 

 

Je-li stanovená dávka větší než 6 ml, odměření podle potřeby opakujte. 

 

Po použití opět lahvičku pečlivě uzavřete. Stříkačku omyjte teplou vodou a nechte vyschnout. 

 
Suspenzi je třeba zapít dostatečným množstvím tekutiny (např. voda nebo čaj). 
 
Návod pro otevírání lahvičky s dětským bezpečnostním uzávěrem:  
Lahvička je opatřena dětským bezpečnostním uzávěrem. Otevřete jej tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a 
odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Po použití je třeba uzávěr opět pevně zašroubovat. 
 
Jestliže jste podal(a) dítěti více přípravku PARALEN SUS, než jste měl(a) 
Předávkování paracetamolem může způsobit selhání funkce jater. Předávkování se může projevit 
zvracením, pocitem na zvracení, bledostí, nechutenstvím a pocením. 
Ve všech případech podezření na předávkování nebo při náhodném požití suspenze dítětem ihned 
vyhledejte lékaře, i když se dítě cítí dobře a nelze pozorovat žádné příznaky předávkování. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) dítěti podat přípravek PARALEN SUS 
Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete. Dodržte však odstup mezi 
jednotlivými dávkami a maximální denní dávku. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 

 

5/6 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
V případě, že se u Vašeho dítěte objeví některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte 
přípravek užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc: 
 
Velmi vzácné 
(mohou postihovat až 1 z 10 000 pacientů): 

 

otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku, 

 

závažná alergická reakce způsobující dechové potíže nebo závrať, která může vést až k šokovému 
stavu, 

 

závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolest v krku, bolest těla 
(příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic, v podobě vředů v 
ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). Kožní vyrážka se může 
rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže.  

 
Další možné nežádoucí účinky jsou: 
 
Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 pacientů): 

 

kožní alergické reakce, vyrážka včetně závažných kožních reakcí. 

 
Velmi vzácné 
(mohou postihovat až 1 z 10 000 pacientů): 

 

poruchy krvetvorby (změny v krevním obraze, např. snížení počtu červených a bílých krvinek a 
krevních destiček. Mohou se projevit jako krvácení z dásní, krvácení z nosu nebo podlitiny, zvýšenou 
náchylností k infekcím, únavou, bolestí hlavy aj.),  

 

zúžení průdušek (dušnost), 

 

žloutenka (žloutnutí kůže a očí). 

 
Není známo 
(četnost nelze z dostupných údajů určit): 

 

poškození jater, které může vést k akutnímu jaternímu selhání. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek PARALEN SUS uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a 
vlhkostí. 
Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců. 

 

6/6 

 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek PARALEN SUS obsahuje 

  Léčivou látkou je paracetamolum; jeden ml perorální suspenze obsahuje paracetamolum 24 mg. 

  Dalšími složkami jsou natrium-benzoát, kalium-sorbát, sorbitol (E 420), glycerol 85%, xanthanová 

klovatina, monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl sacharinu, jahodové aroma, voda čištěná. 

 
Jak přípravek PARALEN SUS vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: téměř bílá až tmavě béžová viskózní suspenze s vůní lesní jahody. 
Velikost balení: 100 ml suspenze v lahvičce z hnědého skla s PP dětským bezpečnostním uzávěrem 
v krabičce. Součástí balení je stříkačka pro perorální podání o objemu 6 ml, dělená po 0,25 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika 
 
Výrobce: 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika 
A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Köln, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
15. 9. 2017 

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: PARALEN
Produktová řada: Cestovní lékárnička
Kód výrobku: 13902
Kód EAN: 8594739041332
Kód SÚKL: 66101
ATC skupina: Paracetamol
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták PARALEN SUS 1X100ML/2.4GM Suspenze

Příbalovou informaci k produktu PARALEN SUS 1X100ML/2.4GM Suspenze zobrazíte nebo stáhnete zde: PARALEN SUS 1X100ML/2.4GM Suspenze.pdf

Recenze (17)

Recenze PARALEN SUS 1X100ML/2.4GM Suspenze

Recenze od 17 uživatelů s celkovým hodnocením 89 %.

Přidat recenzi produktu

60 %

100 %

80 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

80 %

dceři chutná, rychle účinkuje

dceři chutná, rychle účinkuje
80 %

dceři chutná, rychle účinkuje

dceři chutná, rychle účinkuje

Diskuze

Diskuze PARALEN SUS 1X100ML/2.4GM Suspenze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám