Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na zvýšenou teplotu a horečku

PARALEN GRIP CHŘIPKA A BOLEST 24 I Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 261630

97 % 6 recenzí

Úleva od chřipky a nachlazení. Snižuje horečku, odstraní bolest hlavy, uvolní ucpaný nos. Lék k vnitřnímu užití.

Více informací

139
Běžná cena: 145 Kč, Ušetříte: 4 % (6 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 22. 1. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 1. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (6)
Diskuze

Podrobné informace

Úleva od chřipky a nachlazení. Snižuje horečku, odstraní bolest hlavy, uvolní ucpaný nos. Lék k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: PARALEN
Kód výrobku: 261630
Kód EAN: 8594739208636
Kód SÚKL: 166233
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Zmírňuje mnoho příznaků chřipky a nachlazení. Mezi tyto příznaky patří horečka, bolest hlavy, zimnice, zahleněný nebo ucpaný nos, bolesti krku a bolesti vedlejších nosních dutin, bolesti svalů a kloubů.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/6 

Sp.zn.sukls56331/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

PARALEN GRIP chřipka a bolest 

potahované tablety 

paracetamolum, coffeinum, phenylephrini hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest 
užívat 

3. 

Jak se přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest a k čemu se používá 

 
Přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest účinně zmírňuje mnoho příznaků chřipky a nachlazení. 
Mezi tyto příznaky patří horečka, bolest hlavy, zimnice, zahleněný nebo ucpaný nos, bolesti krku a 
bolesti vedlejších nosních dutin, bolesti svalů a kloubů. 
 
Tento léčivý přípravek obsahuje kombinaci tří účinných látek. Paracetamol snižuje horečku a uleví 
od bolesti, fenylefrin pomáhá uvolnit zahleněný nebo ucpaný nos a kofein zrychluje působení 
paracetamolu při snižování bolesti a pomáhá bojovat proti únavě a ospalosti. 
 
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN GRIP chřipka a 

bolest užívat 
 
Neužívejte přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest 

 

jestliže jste alergický(á) na paracetamol, kofein, fenylefrin nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6), 

 

jestliže máte vysoký krevní tlak nebo závažné onemocnění srdce, 

 

jestliže máte cukrovku, 

 

jestliže máte závažné onemocnění jater, 

 

jestliže máte zvýšenou funkci štítné žlázy, 

 

jestliže máte glaukom (zelený zákal) s uzavřeným úhlem, 

 

pokud trpíte zadržováním moči (sníženou schopností močit), 

2/6 

 

jestliže máte cévní nádor nadledvin (feochromocytom), 

 

jestliže současně užíváte: 

 

některé léky k léčbě deprese (inhibitory monoaminooxidázy a tricyklická antidepresiva) (viz 
bod „Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest níže), 

 

tzv. sympatomimetické léky, mezi něž patří léčivé přípravky podávané různými cestami 
podání, tj. ústy anebo místně (léky aplikované do nosu, ucha a očí). 

 
Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku PARALEN GRIP chřipka a bolest se poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem: 

 

jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin, 

 

jestliže trpíte určitým typem chudokrevnosti zvaným hemolytická anemie, 

 

jestliže alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo na jiné nesteroidní léky proti zánětu a 
bolesti, 

 

jestliže Vám Váš lékař řekl, že máte snížené množství granulocytů (druh bílých krvinek) v krvi, 

 

jestliže máte problémy s požíváním alkoholu, 

 

jestliže máte zvětšenou prostatu, 

 

jestliže máte Raynaudův syndrom (který se projevuje změnou barvy kůže a pocitem chladu), 

 

jestliže máte astma, 

 

jestliže trpíte nedostatkem enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (dědičné onemocnění vedoucí 
ke snížení počtu červených krvinek). 

 
Přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest je určen k léčbě bolesti a horečky doprovázené problémy 
s ucpaným nosem. Pokud máte bolest a horečku, ale ne ucpaný nos, měli byste upřednostnit 
jednosložkové přípravky (obsahující pouze paracetamol k léčbě bolesti a horečky nebo dekongestivum 
k léčbě ucpaného nosu). 
Bez konzultace s lékařem, prosím, neužívejte přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest společně s 
jinými přípravky obsahující paracetamol, dekongestivy nebo přípravky pro léčbu chřipky a nachlazení. 
 
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození funkce jater. 
 
Děti 
Přípravek není určen pro děti mladší než 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Neužívejte přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest, pokud užíváte: 

 

jiné léky obsahující paracetamol, 

 

jiné léky na chřipku a nachlazení, 

 

jiné léky k léčbě nazální kongesce (ucpaného nosu), 

 

v současnosti nebo jste je užil(a) během posledních 14 dnů léky na léčbu deprese (jako jsou léky 
ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy, např. moklobemid, nebo tricyklická antidepresiva, např. 
amitriptylin, nortriptylin, dosulepin, imipramin, klomipramin) (viz bod Neužívejte přípravek 
PARALEN GRIP chřipka a bolest výše), 

 

sympatomimetické léčivé přípravky (viz bod Neužívejte přípravek PARALEN GRIP chřipka a 
bolest výše). 

 
O používání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte: 

 

léky užívané k léčbě nevolnosti a zvracení (metoklopramid a domperidon), 

 

cholestyramin (lék na snížení tuků v krvi), 

 

léky užívané na ředění krve (warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu K), 

3/6 

 

léky užívané k léčbě různých srdečních onemocnění (léky rozšiřující cévy, beta-blokátory, 
digoxin), 

 

léky užívané k léčbě epilepsie (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, topiramát nebo 
lamotrigin), 

 

léky užívané na léčbu tuberkulózy (rifampicin nebo izoniazid), 

 

některá antibiotika (flukloxacilin), 

 

zidovudin (lék na infekci HIV a AIDS), 

 

léky užívané k léčbě migrény (ergotamin a methysergid), 

 

kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky, 

 

léky užívané ke zklidnění, anestézii (barbituráty), 

 

léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou (používané k léčbě deprese, nespavosti aj.), 

 

léky užívané k zabránění otěhotnění (perorální antikoncepce). 

 
Přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest s jídlem, pitím a alkoholem 
Během léčby nepijte alkoholické nápoje. Současné pití alkoholu může způsobit poškození jater. Pokud 
užíváte přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest, omezte příjem léků, potravin a nápojů 
obsahujících kofein. Nadměrný příjem kofeinu může vést k neklidu, problémům s usínáním a 
zrychlení tepu. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat
Použití přípravku PARALEN GRIP chřipka a bolest během těhotenství a kojení se nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
U citlivých jedinců může přípravek vyvolat závrať a tak nepříznivě ovlivnit aktivity vyžadující 
zvýšenou pozornost. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte a neobsluhujte stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
V tabulce jsou uvedeny jednotlivé a maximální denní dávky přípravku PARALEN GRIP 
chřipka a bolest podle věku a tělesné hmotnosti. 
Nepřekračujte doporučené dávkování. 
 
Věk Váha 

Jednotlivá 
dávka 

Maximální denní 
dávka 

Minimální interval 
mezi dvěma dávkami 

Dospívající starší 12 let  33–43 kg 

1 tableta 
 

4 tablety 
 

6 hodin 

Dospělí a dospívající 

43–65 kg 

1 tableta 

6 tablet 

4 hodiny 

>65 kg 

1–2 tablety 

8 tablet 
 

4 hodiny 

 
Pacienti se sníženou funkcí ledvin či jater 
Před použitím přípravku se o úpravě dávkování poraďte s lékařem. Po posouzení Vašeho zdravotního 
stavu Vám může doporučit snížení dávek nebo prodloužení dávkovacího intervalu na déle než 4 
hodiny. 
 

4/6 

Přípravek nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů. 
Pokud obtíže neustupují, zhoršují se nebo přetrvávají více než 3 dny, vyhledejte lékaře a poraďte se o 
dalším postupu. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN GRIP chřipka a bolest, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když byste se 
cítili dobře, protože je zde riziko závažného poškození jater projevujícího se až po delší době. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest 
Pokud zapomenete užít dávku, užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví 
následující velmi vzácné nežádoucí účinky: 

 

závažná alergická reakce způsobující dechové potíže, závrať a kopřivka, která může vést až 
k šokovému stavu; 

 

závažná alergická reakce způsobující otoky v obličeji (očí a úst) nebo v krku, křeče v břiše 
(angioedém); 

 

závažné kožní reakce, které mohou zahrnovat vředy v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánět 
spojivek (červené a oteklé oči). Těmto závažným kožním vyrážkám často předchází horečka, 
bolest hlavy, bolest těla (příznaky podobné chřipce). Tyto vyrážky se mohou rozvinout v rozsáhlé 
plochy puchýřů a olupující se kůže (toxická epidermální nekrolýza (TEN), Stevens-Johnsonův 
syndrom (SJS), akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP), kožní léková vyrážka). 

 
Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou uvedeny ve skupinách podle četnosti. 
 
Časté (postihují až 1 z 10 pacientů): 

 

bolesti hlavy, závrať (točení hlavy), nespavost, nervozita, úzkost, podrážděnost, neklid a 
vzrušivost. 

 
Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů): 

 

nevolnost. 

 
Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů): 

 

poruchy krvetvorby (změny v krevním obraze, např. snížení počtu bílých krvinek a krevních 
destiček). Krevní poruchy mohou mít následující projevy: bezbolestné tečkovité fialové skvrny na 
kůži, které se někdy seskupují do větších ploch, krvácení z dásní, krvácení z nosu nebo tvorba 
podlitin i při nevýznamném poranění, zvýšenou náchylnost k infekcím, únavu, bolest hlavy. 

 

kožní reakce z přecitlivělosti zahrnující vyrážku, náhlý výskyt otoků v podkoží, 

 

dušnost, sípání, 

 

poruchy jater a ledvin, 

 

velmi rychlý a nepravidelný srdeční tep, zvýšený krevní tlak, 

 

zvracení, průjem. 

 

5/6 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

 

bolest očí, bodání v očích, rozmazané vidění, poruchy citlivosti nebo nesnášenlivost světla, akutní 
glaukom s uzavřeným úhlem (náhlé rozmazané vidění, závažná bolest očí nebo bolest v obličeji, 
vizuální halo – světelný kruh kolem zdroje světla), 

 

změněný srdeční tep (zrychlený nebo nepravidelný), 

 

zánět jater (bolest žaludku, ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo zvracení), který může vést až 
k akutnímu jaternímu selhání. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak 

přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest
 obsahuje 
Léčivými látkami jsou paracetamol, kofein a fenylefrin-hydrochlorid. Jedna tableta obsahuje 
paracetamolum 500 mg, coffeinum 25 mg a phenylephrini hydrochloridum 5 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: 
Povidon K-25, natrium-lauryl-sulfát, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, předbobtnalý 
kukuřičný škrob, bezvodý koloidní oxid křemičitý, kyselina stearová, mastek. 
 
Obal tablety: 
Hypromelosa, makrogol, oxid titaničitý (E171). 
 
Jak přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek PARALEN GRIP chřipka a bolest jsou téměř bílé až nažloutlé podlouhlé bikonvexní 
potahované tablety. 

6/6 

Potahované tablety jsou baleny do průhledných PVC/PVDC/Al nebo průhledných PVC/Aclar/Al 
blistrů. Vnější obal je papírová skládačka. 
Velikost balení: 12 a 24 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
PARALEN 
GRIP chřipka a bolest v České republice, Paralen Grip chrípka a bolesť na Slovensku, Paralen Grip 
v Polsku a Bulharsku, Antinevralgic Sinus v Rumunsku, Rubophen Active v Maďarsku a Paralen ve 
Slovinsku. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.8.2016 

Recenze (6)

Recenze produktu PARALEN GRIP CHŘIPKA A BOLEST 24 I Potahované tablety

Recenze od 6 uživatelů s celkovým hodnocením 97 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

80 %

100 %

100 %

100 %

skvělý přípravek,opravdu pomáhá od bolesti.

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu PARALEN GRIP CHŘIPKA A BOLEST 24 I Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Jan S.

100 % 21/10/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám