Lékárna.cz
Hledat

PARALEN 100 5X100MG Čípek

Léčivý přípravek
PARALEN 100  5X100MG Čípek
Použití u dětí o tělesné hmotnosti nad 7 kg ke snížení zvýšené tělesné teploty při chřipkových onemocněních, při mírné a střední bolesti.

Více informací

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

PARALEN 100 5X100MG Čípek

Čípky Paralen 100 se používají u dětí o tělesné hmotnosti nad 7 kg ke snížení zvýšené tělesné teploty při chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních, dále se používá při mírné až střední bolesti různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů a při bolesti kloubů a svalů provázející chřipková onemocnění.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

PARALEN 100 5X100MG Čípek

95 %
Hodnotilo: 17 zákazníků
5
13x
4
3x
3
1x
2
0x
1
0x

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Produktová řada:
Kód výrobku:
13892
Kód EAN:
8594739041301
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Paracetamol
Farmakoterapeutická skupina:
analgetika | jiná analgetika a antipyretika | anilidy | paracetamol
Cesta podání:
Rektální podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

PARALEN 100 5X100MG Čípek

Příbalovou informaci k produktu PARALEN 100 5X100MG Čípek stáhnete ve formátu pdf zde: PARALEN 100 5X100MG Čípek.pdf

sp. zn. sukls58214/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

PARALEN 100 

čípky 

paracetamolum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 2 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 

 
Co naleznete v této  příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek PARALEN 100 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN 100 používat 

3. 

Jak se přípravek PARALEN 100 používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek PARALEN 100 uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek PARALEN 100 a k čemu se používá 

 
Paracetamol, léčivá látka přípravku PARALEN 100, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou 
teplotu. 
Čípky PARALEN 100 se používají u dětí s tělesnou hmotností od 7 kg ke snížení horečky při 
chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních. Dále 
se používají při mírné až středně silné bolesti různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů (bolesti 
provázející prořezávání zoubků), při bolesti kloubů a svalů provázející chřipková onemocnění. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN 100 užívat 

 
Nepodávejte přípravek PARALEN 100 dítěti 

  jestliže je alergické na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6), 

  jestliže má závažné onemocnění jater nebo akutní zánět jater, 

  při krvácení z konečníku nebo zánětu konečníku (proktitida) nebo jestliže tato onemocnění mělo 

v nedávné době, 

  pokud váží méně než 7 kg. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku PARALEN 100 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud Vaše 
dítě: 

  má onemocnění ledvin nebo jater, 

  má nedostatek enzymu glukóza-6-fosfát dehydrogenázy, 

  jestliže má závažnou formu určitého typu chudokrevnosti zvaného hemolytická anémie, 

  trpí zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní léky proti zánětu a bolesti 

(NSAID), 

  současně užívá léky ovlivňující funkci jater. 
 
Pokud si nejste jisti, zda se uvedené týká Vašeho dítěte, poraďte se se svým lékařem.

 

O vhodnosti současného používání čípků PARALEN 100 u dítěte s jinými léky proti bolesti a 
nachlazení se poraďte s lékařem. 
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
Nepodávejte tento přípravek dětem, pokud užívají jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN 100 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době 
užívalo nebo které možná bude užívat. V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že 
Vaše dítě užívá přípravek PARALEN 100 čípky. 
Nepodávejte tento přípravek bez doporučení lékaře dětem, pokud užívají jakákoliv jiná léčiva 
obsahující paracetamol. 
O používání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud Vaše dítě užívá: 

  léky na epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, lamotrigin, 

topiramát), 

  léky na léčbu nevolnosti a zvracení (metoklopramid nebo domperidon), 

  cholestyramin (lék na snížení tuků v krvi), 

  jiné léky ovlivňující funkci jater, 

  léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém, 

  léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv, 

  kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léky proti zánětu a bolesti, 

  některé léky ovlivňující srážení krve (warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu K), 

  zidovudin (na léčbu HIV a AIDS), 

  rifampicin nebo isoniazid (na léčbu tuberkulózy), 

  antibiotika chloramfenikol a flukloxacilin, 

  probenecid (lék k léčbě dny), 

  léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou. 
 
Přípravek PARALEN 100 s jídlem, pitím a alkoholem 
Potrava neovlivňuje účinnost přípravku. Přípravek PARALEN 100 je určen k podání dětem, pokud by 
však přípravek používal dospělý, nesmí jej užívat bez doporučení lékaře, pokud má problémy s 
požíváním alkoholu. Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek je určen 
dětem. Pokud by však ve výjimečném případě měl být podán těhotné ženě, je třeba dodržet následující 
doporučení: Užívejte nejnižší účinnou dávku, která sníží Vaši bolest a/nebo horečku a to po co možná 
nejkratší dobu. Kontaktujte svého lékaře, pokud se bolest a/nebo horečka nesníží nebo pokud 
potřebujete přípravek užít častěji. 
Kojící ženy mohou přípravek užívat 1 den, déle než 1 den mohou přípravek užívat pouze po poradě s 
lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha 
strojů, práce ve výškách). 
 
 

3. 

Jak se přípravek PARALEN 100 užívá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Čípky PARALEN 100 se zavádějí podle potřeby 3–4× denně v časových odstupech nejméně 6 hodin v 
následujících dávkách: 

  dětem o tělesné hmotnosti 7–13 kg 1 čípek, 

  dětem o tělesné hmotnosti 14–20 kg 2 čípky. 
Před  upotřebením  uvolněte  čípek  z  fólie  pomalým  rovným  roztržením  nastřižené  fólie  až  ke  špičce 
čípku. Jemně zaveďte do konečníku. Po zavedení čípku stiskněte na 1–2 minuty hýždě rukou k sobě a 
ujistěte se, že čípek zůstal v konečníku. 
 
Celková denní dávka paracetamolu za 24 hodin nemá překročit 60 mg/kg tělesné hmotnosti dítěte. Pro 
jednorázové podání je dávka 10–15 mg/kg tělesné hmotnosti. 
Léčení můžete ukončit, jakmile horečka či bolest ustoupí. 
 
Pokud nedojde do 2 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se 
vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku u dítěte s lékařem. Léčba čípky 
PARALEN 100 bez porady s lékařem nemá přesáhnout dobu 3–5 dní. U kojenců konzultujte každé 
horečnaté onemocnění ihned s lékařem. 
 
Jestliže jste dítěti podal(a) více přípravku PARALEN 100, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití čípků dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny 
příznaky předávkování! 
 
Jestliže jste zapomněl(a) dítěti podat přípravek PARALEN 100 
Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi 
jednotlivými dávkami minimálně 6 hodin a nepřekračujte maximální denní dávku. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může i tento přípravek způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
V případě, že se u Vašeho dítěte objeví některý z následujících velmi vzácných nežádoucích 
účinků (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů), přestaňte přípravek dítěti podávat a 
ihned vyhledejte lékařskou pomoc: 

  otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku, 

  závažná alergická reakce způsobující dechové potíže nebo závrať, která může vést až k šokovému 

stavu, 

  závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolest v krku, bolest těla 

(příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic, v podobě 
vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). Kožní vyrážka 
se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže. 

 
Další možné nežádoucí účinky jsou: 
 

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): 

  kožní alergické reakce, vyrážka včetně závažných kožních reakcí. 
 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů): 

  poruchy krvetvorby (změny v krevním obraze, např. snížení počtu červených a bílých krvinek a 

krevních destiček. Mohou se projevit jako krvácení z dásní, krvácení z nosu nebo podlitiny, 
zvýšenou náchylností k infekcím, únavou, bolestí hlavy aj.), 

  zúžení průdušek (dušnost), 

  žloutenka (žloutnutí kůže a očí). 
 
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): 

  poškození funkce jater, které může vést k jaternímu selhání. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek PARALEN 100 uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za zkratkou EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek PARALEN 100 obsahuje 

  Léčivou látkou je paracetamolum. Jeden čípek obsahuje paracetamolum 100 mg. 

  Dalšími složkami jsou čípkový základ H 15 a W 35. 
 
Jak přípravek PARALEN 100 vypadá a co obsahuje toto balení 
PARALEN 100 jsou bílé až slabě nažloutlé čípky torpédovitého tvaru. 
Velikost balení: 5 čípků. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
9.9.2016 

PARALEN 100 5X100MG Čípek

95 %
Hodnotilo: 17 zákazníků
5
13x
4
3x
3
1x
2
0x
1
0x
70 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
špatné dávkování

Čípky jsem zvolila pro to, že při růstu zoubků náš malý sirupy odmítá. Měla jsem ale problém s dávkováním. Jeden čípek mu zabral jen na dvě hodiny (růst stoliček protrpěl i v horečkách a bylo to opravdu težké období). Na dva čípky byl dle tabulky dávkování ještě malý. Takže nám to vycházelo na dva a půl, ale při rozkrojování čípku se mi celý rozsypal a aplikace byla opravdu dost traumatizující pro obě strany :) :)

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

osvědčený při horečkách

100 %
100 %
80 %

vzhledem ke způsobu "užívání" poměrně velký průměr, ve srovnání s konkurenčním Nurofenem ...

100 %
80 %
100 %
100 % Ověřený zákazník
pro miminka výborné
cena
je nutno dlouho podržet v konečníku, jinak ho dítě vytlačí
špatně se půlí, aby se dal použít i pro úplně malá miminka

výborná varianta sražení teploty miminkům dobrá cena

100 %

osvědčená klasika pro novorozence

PARALEN 100 5X100MG Čípek

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

PARALEN Pro děti 125 mg 20 tablet

PARALEN Pro děti 125 mg 20 tablet

Léčivý přípravek

PARALEN Pro děti 125 mg 20 tablet

Tablety se podávají dětem od 3 let a 9 kg ke snížení zvýšené tělesné…

Skladem více než 5 kusů

34 Kč 29 Kč -15 %

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.