Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na teplotu, horečku

PANADOL EXTRA RAPIDE 24 Šumivé tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13876
Je vhodný k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a svalových bolestech a bolestech při menstruaci.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PANADOL EXTRA RAPIDE 24 Šumivé tablety

Je vhodný k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a svalových bolestech a bolestech při menstruaci.

Panadol Extra Rapide
šumivé tablety
paracetamolum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud horečka neklesne do 3 dnů a bolest se nezmírní do 5 dnů nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Děti do 12 let užívají tento přípravek bez porady s lékařem vždy nejdéle 3 dny.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Panadol Rapide a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panadol Rapide užívat
3. Jak se přípravek Panadol Rapide užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Panadol Rapide uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Panadol Rapide a k čemu se používá


Přípravek Panadol Rapide obsahuje paracetamol, léčivou látku tlumící bolest a horečku. Panadol nedráždí žaludek.Přípravek Panadol Rapide je určen k úlevě při mírných až středně silných bolestech hlavy, migréně,bolestech zad, zubů a bolestech při menstruaci. Panadol Rapide též přináší úlevu od nepříjemnýchpříznaků chřipky a nachlazení, jako jsou bolesti svalů, kloubů a bolesti v krku a snižuje horečku.Po poradě s lékařem se přípravek může užívat i dlouhodobě k potlačení bolesti u některýchrevmatických onemocnění, např. artróze (degenerativní kloubní onemocnění) a při neuralgii (bolestpociťovaná v průběhu nervu).Je vhodný pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

Pokud horečka neklesne do 3 dnů a bolest se nezmírní do 5 dnů nebo pokud se Vám přitíží, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, musíte se poradit s lékařem. Tento lék neužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů (u dětí 3 dny).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panadol rapide užívat


Neužívejte přípravek Panadol Rapide jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), jestliže máte závažné onemocnění jater nebo akutní žloutenku

Upozornění a opatření
Přípravek Panadol Rapide obsahuje paracetamol, neužívejte jej současně s jinými léky obsahujícími paracetamol.Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.Během léčby tímto přípravkem nesmíte pít alkoholické nápoje.Před užitím přípravku Panadol Rapide se poraďte se svým lékařem jestliže se léčíte s onemocněním jater nebo ledvin, jestliže máte hemolytickou anemii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek), jestliže máte nedostatek určitého enzymu (deficit glukóza-6-fosfátdehydrogenázy), jestliže máte problémy s konzumací alkoholuPři užívání přípravku Panadol Rapide je rovněž třeba zvláštní opatrnosti, jestliže máte závažnou infekci, protože ta může vést ke zvýšení rizika metabolické acidózy. Příznaky metabolické acidózy jsou hluboké, zrychlené, obtížné dýchání, nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, ztráta chuti k jídlu. Pokud se u Vás objeví kombinace těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.

Děti a dospívající
Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek Panadol Rapide vhodný pro děti mladší než 6 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Panadol Rapide
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Panadol Rapide užívat, zejména jestliže užíváte warfarin nebo jiné léky k prevenci srážení krveužíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení, užíváte cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu, užíváte zidovudin (k léčbě infekce HIV), užíváte isoniazid (k léčbě tuberkulózy), užíváte chloramfenikol (antibiotikum), užíváte lamotrigin (k léčbě epilepsie).

Současné užívání Panadolu Rapide s některými léky na spaní, proti epilepsii a některými antibiotiky může vést v některých případech k poškození funkce jater. Současné dlouhodobé užívání Panadolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků může vést k poškození ledvin.

Přípravek Panadol Rapide s jídlem, pitím a alkoholem
Během léčby přípravkem Panadol Rapide je třeba se vyvarovat konzumaci alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotné ženy mohou přípravek užívat po poradě s lékařem.
Při kojení je možné užívat přípravek 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Panadol Rapide nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Panadol Rapide obsahuje sodík a sorbitol
Jedna tableta přípravku Panadol Rapide obsahuje 427 mg sodíku. V případě, že držíte dietu s nízkým obsahem sodíku, přípravek neužívejte.Přípravek obsahuje sorbitol, pokud vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Panadol Rapide užívá


Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí (včetně starších osob) a dospívající od 15 let
1-2 tablety rozpuštěné ve sklenici vody dle potřeby až 4x denně. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg. Současné užití 2 tablet přípravku zvyšuje rychlost vstřebávání a tím i rychlost účinku. Jednotlivé dávky opakujte nejdříve po 4 hodinách. Nejvyšší jednotlivá dávka je 2 šumivé tablety.Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin. Tuto dávku neužívejte déle než 5 dní. Při dlouhodobém užívání by dávka za 24 hodin neměla překročit 2,5 g paracetamolu (tj. 5 tablet Panadolu Rapide).

Děti od 6 do 12 let
1/2 tablety rozpuštěné ve sklenici vody, jednotlivé dávky opakujte s odstupem nejméně 4-6 hodin. Maximální denní dávka při tělesné hmotnosti 26-40 kg je 2 g (4 tablety), při tělesné hmotnosti 21-25 kg je maximální denní dáka 1,5 g (3 tablety).

Dospívající od 12 do 15 let
1tableta rozpuštěná ve sklenici vody, jednotlivé dávky opakujte s odstupem nejméně 4-6 hodin. Nepodávejte vice než 6 tablet za 24 hodin.Nepřekračujte doporučené dávkování. Pokud nedojde do 3 dnů ke snížení horečky a do 5 dnů k ústupu bolesti nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento lék neužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů (u dětí 3 dny).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Panadol Rapide, než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte přesně, jaké množství přípravku jste užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci.
Předávkování paracetamolem může způsobit závažné poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Panadol Rapide
Vezměte si jednu dávku, když si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Ukončete léčbu tímto přípravkem a neprodleně vyhledejte lékaře
  • jestliže se u Vás objeví alergická reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy spojená s problémy s dýcháním nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje
  • jestliže se u Vás objeví kožní vyrážka nebo olupování kůže, nebo vředy v ústech
  • jestliže jste v minulosti měl(a) problémy s dýcháním po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků a stejné příznaky se u Vás objevily po užití tohoto přípravku
  • jestliže se u Vás dojde k nevysvětlitelné tvorbě modřin
Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (objevují se u méně než 1 osoby z 10 000).

Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky, které se mohou objevit v průběhu léčby tímto přípravkem, jsou bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, průjem a porucha funkce jater, selhání jater, žloutenka a změny krevního obrazu.Tyto tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Panadol Rapide uchovávat


Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Panadol Rapide obsahuje Léčivou látkou je paracetamolum 500 mg v jedné šumivé tablet. Dalšími složkami jsou sorbitol (E 420), dihydrát sodné soli sacharinu, hydrogenuhličitan sodný, povidon, natrium-lauryl-sulfát, dimetikon, kyselina citronová a uhličitan sodný.Jedna šumivá tableta obsahuje 427 mg sodíku.

Jak přípravek Panadol Rapide vypadá a co obsahuje toto balení
Kulaté bílé ploché tablety se zkosenými hranami, z jedné strany s půlicí rýhou o průměru 25,4 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.Balení 12 nebo 24 šumivých tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie.

Výrobce
GlaxoSmithKline (Dungarvan) Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Irsko
Famar S.A., Attiki, Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.6.2015.
sp.zn. sukls 18378/2012

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Značka: EXTRA
Kód výrobku: 13876
Kód EAN:
Kód SÚKL: 14702
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek mohou užívat dospělí a děti starší 12ti let. Panadol Extra Rapide je vhodný k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a svalových bolestech a bolestech při menstruaci. Panadol Extra Rapide též přináší úlevu od nepříjemných příznaků chřipky, nachlazení i bolestí v krku a snižuje horečku.

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu PANADOL EXTRA RAPIDE 24 Šumivé tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PANADOL EXTRA RAPIDE 24 Šumivé tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám