Lékárna.cz
Hledat

OPHTHALMO-SEPTONEX Oční mast 5 mg 5 g

Léčivý přípravek
OPHTHALMO-SEPTONEX Oční mast 5 mg 5 g

Použití při zánětech víček a spojivek, při poškození rohovky po vyjmutí cizích tělísek a po úrazech.

Více informací

Skladem zítra Pozítří odešleme, u vás ve čtvrtek 30. 6.

129 Kč

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

129 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

OPHTHALMO-SEPTONEX Oční mast 5 mg 5 g

Léčivý přípravek má dezinfekční vlastnosti a je proto vhodná pro léčbu nehnisavých zánětů předního úseku oka. Používá u dospělých i dětí při zánětech víček a spojivek, při poškození rohovky po vyjmutí cizích tělísek a po úrazech.  Přípravek mohou užívat těhotné i kojící ženy.

Léková forma

Mast bílé až nažloutlé barvy

Léčivá látka a její množství

Léčivou látkou je carbethopendecinii bromidum 5 mg v 5 g oční masti

Jak užívat

U dospělých i dětí

 • Vnáší se do spojivkového vaku nebo nanáší na kůži víček malé množství oční masti 3-5x denně maximálně po dobu 14 dnů.
 • Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 - 3 minuty, aby léčivá látka neodtekla se slzami a mohla se vstřebat rohovkou a spojivkou.

Na co si dát pozor

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 5 g,

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

OPHTHALMO-SEPTONEX Oční mast 5 mg 5 g

95 %
Hodnotilo: 20 zákazníků
5
16x
4
3x
3
1x
2
0x
1
0x

Informace o produktu

Výrobce:
Kód výrobku:
16118
Kód EAN:
8594739038967
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Jiná antiinfektiva
Farmakoterapeutická skupina:
oftalmologika | antiinfektiva | jiná antiinfektiva
Cesta podání:
Oční podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

OPHTHALMO-SEPTONEX Oční mast 5 mg 5 g

Příbalovou informaci k produktu OPHTHALMO-SEPTONEX Oční mast 5 mg 5 g stáhnete ve formátu pdf zde: OPHTHALMO-SEPTONEX Oční mast 5 mg 5 g.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC OPHTHALMO-SEPTONEX Oční mast 5 mg 5 g

sp.zn.: sukls13542/2009

Příbalová informace - informace pro uživatele

Ophthalmo-Septonex

oční mast

carbethopendecinii bromidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je přípravek Ophthalmo-Septonex a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Septonex používat
 3. Jak se přípravek Ophthalmo-Septonex používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Ophthalmo-Septonex uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ophthalmo-Septonex a k čemu se používá

Oční mast Ophthalmo-Septonex má dezinfekční vlastnosti a je proto vhodná pro léčbu nehnisavých zánětů předního úseku oka. Ophthalmo-Septonex se používá u dospělých i dětí při zánětech víček a spojivek, při poškození rohovky po vyjmutí cizích tělísek a po úrazech. Přípravek je možno použít krátkodobě i v těhotenství a při kojení. Při závažnějších, zejména hnisavých zánětech, je nutné vyhledat lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Septonex používat

Nepoužívejte přípravek Ophthalmo-Septonex:

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); při snížené tvorbě slz a při zánětech rohovky a spojivky s omezeným vylučováním slz.

Upozornění a opatření

Při závažných poraněních oka se o použití přípravku poraďte s lékařem

Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalmo-Septonex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné ovlivnění účinku oční masti Ophthalmo-Septonex a jiných očních mastí není známo. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte současně s touto mastí jiné volně prodejné oční přípravky. Jestliže Vám oční lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalmo- Septonex.

Přípravek Ophthalmo-Septonex s jídlem a pitím

Potrava neovlivňuje účinnost přípravku. Při užívání přípravku Ophthalmo-Septonex můžete jíst a pít normálně.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek je možno použít krátkodobě i v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost. Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době odezní.

Přípravek Ophthalmo-Septonex. obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin)

. Tuk z ovčí vlny (lanolin) může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se přípravek Ophthalmo-Septonex používá

Obvykle se u dospělých i dětí vnáší do spojivkového vaku nebo nanáší na kůži víček malé množství oční masti 3-5x denně maximálně po dobu 14 dnů. Při současné léčbě očními kapkami se mast používá obvykle na noc. Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 - 3 minuty, aby léčivá látka neodtekla se slzami a mohla se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut. Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky olejového podílu vazelíny). Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ophthalmo-Septonex, než jste měl(a)

Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmo-Septonex

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ophthalmo-Septonex

Po předčasném přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Ophthalmo-Septonex se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (frekvence výskytu nelze z dostupných dat určit): po vnesení do spojivkového vaku může oční mast u citlivějších pacientů vyvolat přechodný pocit pálení, svědění nebo může dojít ke zčervenání kůže víček, někdy i k výsevům drobných pupínků, puchýřků s mokváním.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ophthalmo-Septonex uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny. Uchovávejte při teplotě do 25 o C. Chraňte před mrazem. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ophthalmo-Septonex obsahuje

Léčivou látkou je carbethopendecinii bromidum 5 mg v 5 g oční masti. Pomocnými látkami jsou oční bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílý vosk, čištěná voda.

Jak přípravek Ophthalmo-Septonex vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: mast bílé až nažloutlé barvy. Druh obalu: hliníková tuba, krabička. Velikost balení: 5g oční masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.2.2014

OPHTHALMO-SEPTONEX Oční mast 5 mg 5 g

95 %
Hodnotilo: 20 zákazníků
5
16x
4
3x
3
1x
2
0x
1
0x
100 %

Osvědčená oční mast.

100 %
Hned zabírá na oční potíže

doporučuji

100 %

Výborná mast na léčbu zánětu spojivek.

100 %
100 %

Standardně dobrá mastička - mám ji doma pohotovostně, kdyby něco s očima.

100 %

+

100 %
bbb
bbb

bbb

100 %

Doporučuji.

100 %
100 %

OPHTHALMO-SEPTONEX Oční mast 5 mg 5 g

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.