Oblíbené položky

Úvodní strana » Trápí mě » Chřipka a nachlazení » Přípravky na horečku u dětí

NUROFEN PRO DĚTI 4% JAHODA 1X100ML Suspenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 213370

94 % 3 recenze

Nurofen pro děti 4 % jahoda je určený ke krátkodobé léčbě: horečky (včetně postvakcinační horečky, tj. horečky po očkování) mírných až středně silných bolestí.

Více informací

142
Běžná cena: 162 Kč, Ušetříte: 12 % (20 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze (1)

Podrobné informace

Nurofen pro děti 4 % jahoda je určený ke krátkodobé léčbě: horečky (včetně postvakcinační horečky, tj. horečky po očkování) mírných až středně silných bolestí.

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: NUROFEN
Kód výrobku: 213370
Kód EAN: 5000158068254
Kód SÚKL: 147943
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Sp.zn.sukls194074/2014 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 
 

Nurofen pro děti 4 % jahoda 

perorální suspenze 

ibuprofenum 

pro děti od 20 kg tělesné hmotnosti (6 let) do 40 kg tělesné hmotnosti (12 let) 

 

 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud  se  Vaše  dítě  do  3 dnů  nebude  cítit  lépe  nebo  pokud  se  mu  přitíží,  musíte  se  poradit 
s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Nurofen pro děti 4 % jahoda a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti 4 % jahoda užívat  

3. 

Jak se Nurofen pro děti 4 % jahoda užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Nurofen pro děti 4 % jahoda uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

Co je Nurofen pro děti 4 % jahoda a k čemu se používá 

 

Ibuprofen patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných nesteroidní antiflogistika (non-steroidal anti-
inflammatory drugs, NSAID). Tyto přípravky působí tak, že mění odpověď těla na bolest a zvýšenou 
teplotu. Tento přípravek byl speciálně navržen pro děti, protože je určen pro podání ústy. 

 
Přípravek Nurofen pro děti 4 % jahoda je určený ke krátkodobé léčbě: 

 

horečky (včetně postvakcinační horečky, tj. horečky po očkování); 

 

mírných až středně silných bolestí (bolest hlavy, bolest v krku, bolest zubů, bolesti při podvrtnutí 
nebo zhmoždění). 

 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti 4 % jahoda užívat  

 

Nepodávejte Nurofen pro děti 4 % jahoda dětem: 
 

jestliže  jsou  alergické  na  ibuprofen  nebo  na  jiné  léčivé  přípravky  proti  bolesti  ze  skupiny 
nesteroidních antiflogistik (NSAID) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6; 

 

jestliže  měly  někdy  po  užití  kyseliny  acetylsalicylové  nebo  jiných  NSAID  dušnost,  astma, 
vodnatou rýmu, otok obličeje a/nebo rukou či kopřivku; 

 

jestliže  měly  někdy  v souvislosti  s předchozím  užitím  NSAID  krvácení  nebo  perforace 
(proděravění) v zažívacím traktu; 

 

jestliže nyní mají nebo měly v minulosti opakující se vředy žaludku/dvanáctníku (peptické vředy) 
nebo krvácení (dvě nebo více epizod prokázané ulcerace - vředu nebo krvácení); 

 

jestliže mají závažné selhání jater nebo závažné selhání ledvin; 

 

jestliže mají závažné selhání srdce; 

 

jestliže  mají  vrozené  problémy  s trávením  fruktozy / ovocného  cukru  (viz  bod  „Důležité 
informace o některých složkách Nurofen pro děti 4 % jahoda“); 

 

jestliže mají krvácení do mozku (cerebrovaskulární krvácení) nebo mají jiné aktivní krvácení; 

 

jestliže trpí poruchami srážlivosti krve, protože ibuprofen může prodloužit čas krvácení; 

 

jestliže mají neobjasněné poruchy krvetvorby; 

 

v případě  těžké  dehydratace  (způsobené  zvracením,  průjmem  nebo  nedostatečným  příjmem 
tekutin). 

 
Neuživejte Nurofen pro děti 4 % jahoda, jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství. 

 
Upozornění a opatření: 

Před použitím přípravku Nurofen pro děti 4 % jahoda se poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem, pokud Vaše dítě: 
 

má určité dědičné poruchy krvetvorby (např. akutní intermitentní porfyrii); 

 

trpí poruchami srážlivosti krve; 

 

má  onemocnění  kůže  (systémový  lupus  erythematodes  (SLE)  nebo  smíšené  onemocnění 
pojivové tkáně); 

 

má  nebo  někdy  mělo  onemocnění  střev  (ulcerózní  kolitidu  nebo  Crohnovu  chorobu),  protože 
tato onemocnění se mohou zhoršit (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“); 

 

má nebo mělo někdy vysoký krevní tlak a/nebo srdeční selhání; 

 

má sníženou funkci ledvin; 

 

má  poruchu  funkce  jater;  v případě  dlouhodobého  podávání  Nurofenu  pro  děti  4%  jahoda  je 
vyžadována pravidelná kontrola jaterních testů, fuknce ledvin a krevního obrazu; 

 

opatrnosti  je  třeba,  pokud  dítě  současně  užívá  jiné  přípravky,  které  by  mohly  zvyšovat  riziko 
vředů nebo krvácení, jako jsou perorální kortikosteroidy (jako je prednisolon), léky proti srážení 
krve  (jako  je  warfarin),  selektivní  inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu  (léky  k  léčbě 

deprese) nebo látky snižující krevní srážlivost (jako je kyselina acetylsalicylová); 

 

užívá  jiný  přípravek  ze  skupiny  NSAID  (včetně  tzv.  inhibitorů  cyklooxygenázy-2,  jako  je 
celekoxib nebo etorikoxib), protože současnému užívání těchto léků je třeba se vyhnout (viz bod 
„Další léčivé přípravky a Nurofen pro děti 4 % jahoda“); 

 

nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu; 

 

obecně  časté  užívání  (několika  druhů)  léků  proti  bolesti  může  vést  k trvalým  závažným 
problémům s ledvinami; toto riziko může být zvýšeno při tělesné námaze spojené se ztrátou solí 
a dehydratací, proto je tomu třeba zamezit; 

 

dlouhodobé užívání jakýchkoliv léků proti bolesti hlavy může vést k zhoršení bolesti hlavy; pokud 
tato situace nastala nebo máte-li podezření, že nastala, máte vyhledat lékařskou pomoc a léčba 
má  být přerušena;  u pacientů,  kteří  mají časté  nebo  každodenní bolesti hlavy  navzdory (nebo 
kvůli)  pravidelnému  užívání  léků  proti  bolesti  hlavy,  je  podezření  na  diagnózu  bolesti  hlavy 

z nadužívání léků; 

 

má nebo mělo astma či alergické onemocnění, protože se u něj může vyskytnout dušnost;  

 

trpí sennou rýmu, nosními polypy nebo chronickou obstrukční chorobu plic, protože v takových 
případech  je  zvýšené  riziko  alergických  reakcí;  tyto  se  mohou  přezentovat  jako  astmatické 

záchvaty (tzv. analgetické astma), Quinckeho edém nebo kopřivka; 

 

velmi  vzácně  byly  v souvislosti  s používáním  NSAID  hlášeny  závažné  kožní  reakce  (jako  je 
Stevens-Johnsonův syndrom); užívání přípravku Nurofen pro děti 4 % jahoda je třeba okamžitě 

ukončit  při  prvním  výskytu  kožní  vyrážky,  poškození  sliznic  nebo  jakýchkoliv  jiných  známek 
alergických reakcí;  

 

během planých neštovic (varicela) se doporučuje vyhnout se užívání přípravku Nurofen pro děti 
4 % jahoda; 

 

právě podstoupilo větší chirurgický zákrok, protože může být potřeba lékařský dohled; 

 

je  dehydratované,  protože  u  dehydratovaných  dětí  existuje  zvýšené  riziko  poruchy 
funkce ledvin; 

 

NSAID mohou maskovat příznaky infekce a horečky. 

 

Gastrointestinální  krvácení,  ulcerace  nebo  perforace,  které  mohou  být  fatální,  byly  hlášeny  u všech 
NSAID  kdykoliv  během  léčby,  s varovnými  příznaky  ale  i  bez  nich,  i  bez  předchozí  anamnézy 

závažných gastrointestinálních příhod. Pokud se objeví gastrointestinální krvácení nebo ulcerace, léčba 
má  být  okamžitě  ukončena.  Riziko  gastrointestinálního  krvácení,  ulcerace  nebo  perforací  stoupá  se 
zvyšující  se  dávkou  NSAID  a  u pacientů  s anamnézou  peptického  vředu,  zejména  pokud  byl 

komplikován  krvácením  nebo  perforací  (viz  bod  2 „Nepodávejte  Nurofen  pro  děti  4  %  jahoda“),  a 
u starších pacientů. Tito pacienti mají zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou. 

U těchto  pacientů  a  také  u pacientů,  u kterých  je  třeba  současná  léčba  nízkou  dávkou  kyseliny 
acetylsalicylové  nebo  jiných  léků  zvyšujících  gastrointestinální  riziko,  je  vhodné  zvážit  současné 
podávání protektivních látek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy). 

 
Protizánětlivá/analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo 

cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte 
doporučenou dávku ani délku léčby. 
 

Před  užitím  přípravku  Nurofen  pro  děti  4 %  jahoda  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem 
pokud: 

 

máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste 
prodělali srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen (špatný 
krevní  oběh  v  nohou  kvůli  zúženým  nebo  ucpaným  tepnám)  nebo  jste  prodělali  jakýkoli  druh 

cévní  mozkové  příhody  (včetně  „mini  mozkové  mrtvice“  neboli  tranzitorní  ischemické  ataky 
„TIA“); 

 

máte  vysoký  krevní  tlak,  cukrovku,  vysoký  cholesterol,  máte  v  rodinné  anamnéze  srdeční 
onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka. 

  
Pokud  se  kterékoliv  z výše  uvedených  onemocnění  vyskytuje  u Vašeho  dítěte,  poraďte  se  před 
použitím přípravku Nurofen pro děti 4 % jahoda se svým lékařem. 

 
Starší pacienti 

U  starších  pacientů  je  zvýšené  riziko  výskytu  nežádoucích  účinků  při  používání  NSAIDs,  zejména 
v zažívacím ústrojí (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).  
 

Pacienti,  kteří  v minulosti  trpěli  toxicitou  zažívacho  ústrojí,  především  starší  pacienti,  mají  hlásit 
jakékoliv neobvyklé příznaky v oblasti břicha (obzvlášť krvácení v trávicím traktu), a to především na 

počátku léčby. 
 

Další léčivé přípravky a Nurofen pro děti 4 % jahoda 
Informujte  svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích,  které Vaše dítě užívá,  které  v nedávné době 
užívalo nebo které možná bude užívat. 

 
Nurofen pro děti 4 % jahoda může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např.: 

 

antikoagulancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina acetylsalicylová, 
warfarin, tiklopidin); 

 

léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory jako je kaptopril, beta-blokátory jako atenolol, 

antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan). 

 

Některá  další  léčiva  mohou  rovněž  ovlivňovat  nebo  být  ovlivňována  léčbou  přípravkem  Nurofen  pro 
děti  4 %  jahoda.  Proto  byste  se  vždy  měli  poradit  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem,  než  začnete 
přípravek Nurofen pro děti 4 % jahoda užívat s jinými léčivy. 

 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  Vašemu  dítěti  podávate  nebo, 

které jste v nedávné době podával(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 

Lékaře nebo lékárníka zejména informujte, pokud Vaše dítě užívá: 
jiná NSAID, včetně  inhibitorů cyklooxygenázy-2 

jelikož se může zvýšit riziko nežádoucích účinků 

digoxin (lék používaný při srdeční 
nedostatečnosti) 

jelikož může být zesílen účinek digoxinu 

glukokortikoidy (léčivé přípravky obsahující 
kortizon nebo jemu podobné látky) 

jelikož  se  může  zvyšovat  riziko  vředů  nebo 
krvácení v trávicí soustavě 

protidestičkové léky (lék proti srážení krve) 

jelikož se může zvyšovat riziko krvácení 

kyselinu acetylsalicylovou (v nízkých dávkách) 

jelikož může být narušen účinek ředění krve 

léky na ředění krve (jako je warfarin) 

jelikož  ibuprofen  může  zesilovat  účinky  těchto 
léků 

fenytoin (lék proti epilepsii) 

jelikož může být zesílen účinek fenytoinu 

selektivní inhibitory zpětného vychytávání 

serotoninu (léky používané k léčbě depresí) 

jelikož  tyto  léky  mohou  zvyšovat  riziko  krvácení 

v trávicí soustavě 

lithium (lék na maniodepresivní onemocnění a 
deprese) 

jelikož může být zesílen účinek lithia 

probenecid a sulfinpyrazony (léky proti dně) 

jelikož  může  být  prodlouženo  vylučování 
ibuprofenu 

léky na vysoký krevní tlak a tablety na odvodnění  jelikož  ibuprofen  může  snižovat  účinky  těchto 

léčiv  a  může  zde  být  případně  zvýšeno  riziko 
poškození ledvin 

draslík šetřící diuretika (tablety na odvodnění), 
např. amilorid, kalium-kanrenoát, spironolakton, 

triamteren 

jelikož  to  může  vést  k hyperkalémii  (zvýšené 
hladině draslíku v krvi) 

methotrexát (lék proti rakovině nebo revmatismu)  jelikož účinek methotrexátu může být zesílen 

takrolimus a cyklosporin (imunosupresivní léky) 

jelikož může dojít k poškození ledvin 

zidovudin (lék k léčbě HIV/AIDS) 

jelikož  užívání  přípravku  Nurofen  pro  děti 
4 % jahoda  může  vést  ke  zvýšenému  riziku 

krvácení do kloubů nebo ke krvácení, které vede 
k otokům u hemofiliků pozitivních na HIV 

deriváty sulfonylmočoviny (léky na léčbu 
cukrovky) 

jelikož může být ovlivněna hladina cukru v krvi 

chinolonová antibiotika 

jelikož může být zvýšeno riziko vzniku křečí 

vorikonazol a flukonazol (inhibitory CYP2C9), léky 
proti plísňovým infekcím 

jelikož  může  dojít  ke  zvýšení  působení 
ibuprofenu;  je  potřeba  zvážit  snížení  dávky 

ibuprofenu  a  to  zejména  při  podávání  vysokých 
dávek ibuprofenu současně s vorikonazolem nebo 

flukonazolem 

baklofen  

po zahájení léčby ibuprofenem se může vyvinout 
toxicita baklofenu 

ritonavir 

ritonavir  může  zvyšovat  plazmatické  koncentrace 
NSAID 

aminoglykosidy  

NSAID mohou snížit vylučování aminoglykosidů 

 
Nurofen pro děti 4 % jahoda s alkoholem 
Nepijte alkohol během užívání přípravku Nurofen pro děti 4% jahoda. Některé nežádoucí účinky jako 

jsou účinky na trávicí soustavu nebo centrální nervový systém, mohou být více pravděpodobně, pokud 
užíváte alkohol ve stejnou dobu jako Nurofen pro děti 4% jahoda. 
 

Těhotenství, kojení a plodnost: 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 

Těhotenství 
Neužívejte  tento  přípravek  v průběhu  posledních  3 měsíců  těhotenství.  Vyvarujte  se  užívání  tohoto 
přípravku během prvních 6 měsíců těhotenství, pokud Vám Váš lékař nedoporučil jinak. 

 

Kojení 
Pouze malé množství ibuprofen a jeho metabolitů přechází do mateřského mléka. Pokud se Nurofen 
pro děti 4% jahoda používá v doporučené dávce a po co nejkratší dobu, není potřeba během kojení 

přerušit léčbu.  
 

Fertilita 
Nurofen pro děti 4 % jahoda patří do skupiny léků (NSAID), které mohou narušit fertilitu (plodnost) 
žen. Tento účinek je po vysazení léčby reverzibilní (vratný). 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Při  krátkodobém  užívání  tento  přípravek  nemá  žádný  nebo  má  jen  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  
řídit nebo obsluhovat stroje. 
 

Důležité informace o některých složkách přípravku Nurofen pro děti 4 % jahoda: 
 

Nurofen pro děti 4 % jahoda obsahuje tekutý maltitol: pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte 
některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat; 

 

tento  léčivý  přípravek  obsahuje  28,09  mg  sodíku  v 15  ml  suspenze  (což  odpovídá  1,87  mg 
sodíku v 1 ml suspenze); nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.  

 

 
3. 

Jak se Nurofen pro děti 4 % jahoda užívá 

 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékarníka.. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Obvyklé dávkování při bolesti a horečce: 
Tělesná hmotnost dítěte  

(Věk) 

Jednotlivá dávka 

Jak často během 

24 hodin?* 

20-29 kg (6-9 let) 

5 ml (odpovídající 200 mg 

ibuprofenu) 

3krát 

30–40 kg (10–12 let) 

7,5 ml (odpovídající 300 mg 

ibuprofenu), (použijte lžičku 
dvakrát: 
1 x 5 ml + 1 x 2,5 ml) 

3krát 

*Jednotlivé dávky se mají podávat přibližně každých 6 až 8 hodin. 

 
Přípravek není určen pro děti mladší 6 let věku nebo s tělesnou hmotností nižší než 20 kg. 
 

Před použitím důkladně protřepejte.  
 

VAROVÁNÍ: Nepřekračujte stanovené dávkování. 
 
Způsob podání pomocí lžičky: 

Perorální podání. 
1. 

Lahvičku před použitím důkladně protřepejte. 

2. 

Použijte ten konec lžičky, který odpovídá požadované dávce. 

3. 

Nalijte lék na lžičku. 

4. 

Vložte lžičku do úst dítěte a dávku podejte. 

5. 

Po použití zašroubujte uzávěr. Umyjte lžičku v teplé vodě a nechte ji osušit. Uchovávejte mimo 
dohled a dosah dětí. 

 
Délka trvání léčby: 

Tento lék je určený jen ke krátkodobému užívání.  
 
Pokud je nutné tento přípravek užívat déle než 3 dny nebo pokud se zhorší symptomy onemocnění, 

poraďte se s lékařem. 
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nurofen pro děti 4 % jahoda, než jste měl(a): 
Ihned  se  obraťte  na  lékaře.  Mohou  se  vyskytnout  následující  známky:  nevolnost,  zvracení,  bolest 
břicha nebo vzácněji průjem. Kromě toho též bolest hlavy, krvácení v trávicím ústrojí, vertigo (závrať), 

závratě,  ospalost,  nystagmus  (mimovolné  rychlé  rytmické  pohyby  očí),  rozmazané  vidění,  zvonění 
v uších, nízký krevní tlak,  excitace (podráždění), dezorientace (ztráta orientace), kóma, křeče, ztráta 

vědomí, hyperkalémie (zvýšení hladiny draslíku v krvi), metabolická acidóza (překyselení organizmu), 
prodloužený  protrombinový čas/INR  (čas srážení  krve), akutní selhání ledvin, poškození jater,  útlum 
dýchání, cyanóza (modrání kůže) a exacerbace astmatu u astmatiků. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) nebo Vaše dítě zapomnělo užít Nurofen pro děti 4 % jahoda: 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete podat 
dávku  dítěti,  podejte  mu  ji,  hned  jak  si  vzpomente  a potom  podejte  další  dávku  podle  dávkovacího 
intervalu uvedeného výše. 

 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 

lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i  Nurofen pro  děti 4 % jahoda nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky se mohou minimalizovat užíváním co nejnižší dávky 

po  co  nejkratší  dobu  potřebnou  ke  zvládnutí  příznaků  onemocnění.  Ačkoliv    jsou  nežádoucí  účinky 
méně časté, u Vašeho dítěte se může objevit některý ze známých nežádoucích účinků NSAID. Jestliže 
se objeví nebo jestliže máte obavy, přestaňte Vašemu dítěti tento přípravek podávat a co nejdříve se 

poraďte  se  svým  lékařem.  Starší  pacienti,  kteří  užívají  tento  přípravek,  jsou  vystaveni  zvýšenému 
riziku nežádoucích účinků. 

 
PŘESTAŇTE  POUŽÍVAT  tento  přípravek  a okamžitě  vyhledejte  lékařskou  pomoc,  jestliže 

se u Vašeho dítěte objeví: 
 

známky krvácení do trávicí soustavy, jako jsou: závažná bolest břicha, černá dehtovitá stolice, 
zvracení krve nebo tmavých částic, které vypadají jako kávová sedlina; 

 

známky  vzácné,  ale  závažné  alergické  reakce,  jako  je  zhoršení  astmatu,  sípot  nebo  dušnost 
neznámé  příčiny,  otok  obličeje,  jazyka  nebo  hrdla,  potíže  s dýcháním,  zrychlený  pulz,  pokles 

krevního  tlaku,  který  může  vést  k šoku;  tato  reakce  se  může  vyskytnout  už  po  prvním  užití 
tohoto přípravku; jestliže se vyskytne kterýkoliv z těchto příznaků, okamžitě volejte lékaře; 

 

závažné  kožní  reakce,  jako  jsou  vyrážka  pokrývající  celé  tělo,  šupiny,  puchýře  na  kůži  nebo 
olupování kůže.  

 
Jestliže  se  objeví  kterýkoliv  z následujících  nežádoucích  účinků,  zhorší  se  nebo 

zpozorujete  jakékoliv  účinky,  které  nejsou  uvedené  v této  příbalové  informaci,  oznamte 
to svému lékaři. 

 
Časté (postihují až 1 z 10 pacientů) 
 

žaludeční  a  střevní  obtíže,  jako  jsou  pálení  žáhy,  bolest  břicha  a  nevolnost,  poruchy  trávení, 

průjem,  zvracení,  plynatost  (větry),  zácpa  a  mírné  krvácení  v žaludku  a/nebo  ve  střevech,  jež 
může ve výjimečných případech způsobit anémii. 

 

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů) 
 

vředy v trávicí soustavě, proděravění (perforace) nebo krvácení do trávicí soustavy, zánět ústní 
sliznice  s tvorbou  vřídků,  zhoršení  existujících  střevních  onemocnění  (kolitida  nebo  Crohnova 

choroba), gastritida; 

 

bolest hlavy, závrať, nespavost, neklid, podrážděnost nebo únava; 

 

poruchy vidění; 

 

různé kožní vyrážky; 

 

reakce z přecitlivěnosti s kopřivkou a svěděním. 

 
Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů) 

 

tinitus (zvonění v uších); 

 

zvýšená koncentrace močoviny v krvi, bolest ve slabinách a/nebo v břiše, výskyt krve v moči a 
horečka – toto mohou být známky poškození ledvin (papilární nekróza);  

 

zvýšená koncentrace kyseliny močové v krvi; 

 

snížená hladina hemoglobinu. 

 
Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů) 

 

zánět jícnu, zánět slinivky břišní (pankreatitida) a výskyt membránových zúžení ve střevech;  

 

selhávání srdce, infarkt myokardu a otok obličeje nebo rukou (edém); 

 

vylučování menšího množství moči než obvykle a otoky (zejména u pacientů s vysokým krevním 
tlakem  nebo  sníženou  funkcí  ledvin),  otok  (edém)  a  zakalená  moč  (nefrotický  syndrom); 
zánětlivé  onemocnění  ledvin  (intersticiální  nefritida),  jež  může  vést  k akutnímu  selhání  ledvin; 

jestliže  zaznamenáte  jeden  z výše  uvedených  příznaků  nebo  máte-li  pocit  celkové  slabosti, 
přestaňte  Nurofen  pro  děti  děti  4 %  jahoda  užívat  a  okamžitě  vyhledejte  lékařskou  pomoc, 
neboť by se mohlo jednat o první známky poškození ledvin nebo selhání ledvin; 

 

psychotické reakce, deprese; 

 

vysoký krevní tlak, zánět cév (vaskulitida); 

 

bušení srdce (palpitace); 

 

porucha  funkce  jater, poškození jater  zejména při  dlouhodobé léčbě (prvními  známkami  může 
být změna zbarvení kůže), selhání jater, akutní zánět jater (hepatitida); 

 

poruchy krvetvorby; první známky jsou: horečka, bolest v krku, povrchové vřídky v dutině ústní, 
příznaky  obdobné  chřipce,  silný  pocit  vyčerpání,  krvácení  z nosu  a  do  kůže  a  nevysvětlitelné 

modřiny; v těchto případech musíte okamžitě přerušit léčbu a vyhledat lékařskou pomoc; určitě 
nezačínejte se samoléčbou léky proti bolesti nebo snížení horečky (antipyretika); 

 

závažné kožní infekce a komplikace měkkých tkání při infekci planými neštovicemi; 

 

bylo  popsáno  zhoršení  zánětů  spojených  s infekcí  (např.  nekrotizující  fasciitida)  souvisejících 
s užíváním  určitých  léků  proti  bolesti  (NSAID);  pokud  se  objeví  známky  infekce  nebo  dojde 
k jejich  zhoršení,  musíte  neprodleně  vyhledat  lékařskou  pomoc,  aby  lékař  vyšetřil,  jestli  není 
nutná protiinfekční/antibiotická léčba;  

 

při  užívání  ibuprofenu  byly  pozorovány  příznaky  aseptické  meningitidy  (neinfekční  zánět 
mozkových  blan)  jako  ztuhlá  šíje,  bolest  hlavy,  nevolnost,  zvracení,  horečka  nebo  zastřené 
vědomí;  s větší pravděpodobností  mohou být  postiženi pacienti s autoimunitním onemocněním 

(SLE,  smíšené  onemocnění  pojivové  tkáně);  pokud  zaznamenáte  tyto  účinky,  vyhledejte 
okamžitě lékaře; 

 

závažné formy kožních reakcí, jako např. kožní vyrážka se zarudnutím a tvorbou puchýřů (např. 
Stevens-Johnsonův  syndrom,  multiformní  erytém,  toxická  epidermální  nekrolýza/Lyellův 

syndrom), ztráta vlasů (alopecie). 

 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
 

reakce  ze  strany  dýchacích  cest,  včetně  astmatu,  křečovitého  sevření  průdušek 
(bronchospazmus) nebo dušnosti. 

 
Léky,  jako  je  Nurofen  pro  děti  4 %  jahoda,  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  záchvatů 
(infarkt myokardu) nebo cévních mozkových příhod. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u Vašeho  dítěte  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo, 
lékárníkovi . Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 
 

5. 

Jak Nurofen pro děti 4 % jahoda uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 
Nepoužívejte Nurofen pro děti 4 % jahoda po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku  
lahvičky. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 

C. 

 
Doba použitelnosti po prvním otevření lahvičky: 6 měsíců. 

 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod.  Zeptejte  se  svého  lékárníka,  jak  naložit 

s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 

 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co Nurofen pro děti 4 % jahoda obsahuje 
 

léčivou látkou je ibuprofen (ibuprofenum): 1 ml perorální suspenze obsahuje 40 mg ibuprofenu 
(jedna  dávka  5 ml  obsahuje  200 mg  ibuprofenu;  jedna  dávka  2,5 ml  obsahuje  100 mg 
ibuprofenu); 

 

pomocnými  látkami  jsou:  monohydrát  kyseliny  citronové,  dihydrát  natrium-citrátu,  chlorid 
sodný,  dihydrát  sodné  soli  sacharinu,  polysorbát 80,  domifenium-bromid,  roztok  maltitolu, 
glycerol, xanthanová klovatina, jahodové aroma (obsahuje propylenglykol) a čištěná voda. 

 
Jak Nurofen pro děti 4 % jahoda vypadá a co obsahuje toto balení: 

Nurofen pro děti 4 % jahoda je téměř bílá viskózní suspenze s jahodovou příchutí. 
 

Jedna lahvička obsahuje buď 30 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml nebo 200 ml. 
 
Balení obsahuje oboustrannou odměrnou lžičku (se lžičkou o objemu 2,5 ml označenou vnitřní ryskou 

na  1,25 ml  na  jednom  konci  a  se  lžičkou  o  objemu  5 ml  na  druhém  konci)  k přesnému  odměření 
dávky. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Držitel rozhodnutí o registraci: 

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., 103-105 Bath Road, SL1 3UH Slough, Velká Británie 

 

Výrobce: 
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Velká Británie 
 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Belgie  

Nurofen voor Kinderen Suikervrij rood 4%  

Bulharsko 

Нурофен за Юноши Ягода 200 mg/5 ml перорално суспензия 

Chorvatsko 

Nurofen Forte za djecu 200 mg/5 ml oralna suspenzija s okusom 

jagode 

Kypr 

Nurofen για Παιδιά 4 % Φράουλα 

Česká republika 

Nurofen pro děti 4 % jahoda 

Francie 

Nurofen 40 mg/ml enfants fraise 

Německo 

Nurofen Schmerz- und  Fiebersaft Erdbeer 40mg/ml Suspension zum 
Einnehmen 

Řecko 

Nurofen for Children 4 % strawberry 

Maďarsko 

Nurofen eperízű 4 % szuszpenzió gyermekeknek 

Irsko  

Nurofen  for  Children  Six  plus  Strawberry  200 mg/5 ml  Oral 
Suspension 

Lucembursko  

Nurofen pour Enfants Sans Sucre Rouge 4% suspension buvable 

Nizozemsko  

Nurofen voor Kinderen Aardbei suspensie, suspensie 200 mg/5 ml 

Polsko 

Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy 

Portugalsko 

Nurofen Morango 40 mg/ml suspensão oral 

Rumunsko 

Nurofen Junior, cu aromǎ de căpşuni, 200 mg/5 ml, suspensie oralǎ 

Slovenská republika 

Nurofen pre deti 4 % jahoda 

Slovinsko 

Nurofen za otroke z okusom jagode 40 mg/ml peroralna suspenzija 

Velká Británie 

Nurofen for Children 200 mg/5 ml strawberry Oral Suspension 

 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  získáte  u místního  zastoupení  držitele 

rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o. 

Palác Flóra 
Vinohradská 2828/151 

130 00 Praha 3 
+420 227 110 141 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22. 2. 2017 
 

Recenze (3)

Recenze produktu NUROFEN PRO DĚTI 4% JAHODA 1X100ML Suspenze

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Po doporučení známé kvůli jednoduchému podávání dětem a s dobrými výsledky.

jednoduché podávání kojenci
rychlá účinnost
80 %

Jsem spokojena a doporucuji.

Zabira rychle a deti chut a konzistenci skvele prijimaji.
nemam nic

Diskuze (1)

Diskuze k produktu NUROFEN PRO DĚTI 4% JAHODA 1X100ML Suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

- zase chutná

(0) 25/10/2012

na tento nurofen jsme přešli z toho pro menší děti i tento mým raubířům chutná, takže zase podávám léky bez breku a zdlouhavého přemlouvání. působí opravdu rychle a účinně

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Lucie P.

80 % 26/12/2011

Jsem spokojena a doporucuji.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám