Lékárna.cz

DR. THEISS Mucoplant jitrocelový sirup s medem 100 ml - příbalový leták

Léčivý přípravek
DR. THEISS Mucoplant jitrocelový sirup s medem 100 ml DR. THEISS Mucoplant jitrocelový sirup s medem 100 ml

Sirup je určen jako podpůrná léčba při nemocech z nachlazení, kašli a zánětu průdušek a zahlenění dýchacích cest.

Více informací

Skladem Zítra odešleme, u vás pozítří (S přepravcem PPL o den dříve)

129 Kč
Doprava domů od 59 Kč 97 % spokojených zákazníků

Potřebuji poradit

129 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

DR. THEISS Mucoplant jitrocelový sirup s medem 100 ml

Příbalovou informaci k produktu DR. THEISS Mucoplant jitrocelový sirup s medem 100 ml stáhnete ve formátu pdf zde: DR. THEISS Mucoplant jitrocelový sirup s medem 100 ml.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC DR. THEISS Mucoplant jitrocelový sirup s medem 100 ml

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup

Plantaginis extractum fluidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací, nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 5 dnů u dospělých a do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup užívat
 3. Jak se Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup a k čemu se používá

Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako pomocný lék k podpůrné léčbě při nemocech z nachlazení a onemocněních horních cest dýchacích provázených kašlem a zahleněním dýchacích cest. Usnadňuje odkašlávání, rozpouští a uvolňuje hleny.

Přípravek mohou užívat děti od 3 let, dospívající a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup užívat

Neužívejte Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup

 • jestliže jste alergický(á) na tekutý jitrocelový extrakt nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Pokud se u Vás během užívání přípravku objeví horečka, dušnost nebo hnisavý hlen, vyhledejte lékaře.

Další léčivé přípravky a Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky není dosud známo.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Vzhledem k nedostatku údajů se užívání během těhotenství a kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny studie na účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Žádné účinky nebyly dosud pozorovány či hlášeny.

Toto léčivo obsahuje glukózu, fruktózu a sacharózu.

Tento léčivý přípravek obsahuje 2,8 g glukózy, 2,7 g fruktózy a 4,3 g sacharózy v jedné dávce (15 ml). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte (nebo Vaše dítě nesnáší) některé cukry nebo pokud máte diagnostikovanou vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém pacienti nejsou schopni rozložit fruktózu, informujte svého lékaře, než užijete (nebo je Vašemu dítěti podán) tento léčivý přípravek.

Tento léčivý přípravek obsahuje ethanol.

Tento léčivý přípravek obsahuje 1,7 obj. % ethanolu (alkoholu), to je do 200 mg v jedné dávce (15 ml), což odpovídá do 5 ml piva, 2 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Toto je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

3. Jak se přípravek Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená dávka přípravku je

Děti od 3 do 5 let věku

 • Užívají 2,5 ml 4-6 x denně.

Děti a dospívající od 6 do 14 let věku

 • Užívají 5 ml 4-6 x denně.

Dospívající od 15 let a dospělí

 • Užívají 15 ml 4-6 x denně.

Přípravek se užívá v průběhu celého dne s časovým odstupem 2-3 hodiny mezi jednotlivými dávkami. Pro odměření dávky použijte přiloženou odměrku. Pokud se do 5 dnů u dospělých a do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 10 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup, než jste

měl(a)

Nejsou známy žádné případy předávkování. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky nejsou známy.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 měsíc.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změny barvy a konzistence.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup obsahuje

 • Léčivou látkou je Plantaginis extractum fluidum (1:1), extrahovaného ethanolem 20 % (m/m) 5,00 g ve 100 g sirupu.
 • Pomocnými látkami jsou obyčejný sirup, invertózový sirup, čištěný med, kalium-sorbát, čištěná voda, silice máty peprné, ethanol (součást extraktu).

Jak Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup vypadá a co obsahuje toto balení

Tmavě hnědá viskózní aromatická kapalina s aromatickou, sladkou chutí. Lahvička z hnědého skla se šroubovacím PP uzávěrem s PE těsnící vložkou, krabička a PP odměrka.

Velikosti balení: 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Stránka 5 z 5 Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. Theiss Naturwaren GmbH Michelinstraße 10 66424 Homburg Německo Tel: +49 (0) 6841 709-0 Fax: +49 (0) 6841 709-265

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 1. 2018

sp.zn. sukls107935/2012

Související produkty

DR. THEISS Mucoplant Jitrocelový roztok Na dobrou noc 100 ml

DR. THEISS Mucoplant Jitrocelový roztok Na dobrou noc 100 ml

DR. THEISS Mucoplant Jitrocelový roztok Na dobrou noc 100 ml DR. THEISS Mucoplant Jitrocelový roztok Na dobrou noc 100 ml

Varianty

Doplněk stravy se sladidly a s extrakty z heřmánku, meduňky, tymiánu,…

Skladem více než 5 kusů

122 Kč

DR. THEISS MUCOPLANT Jitrocelový sirup s echinaceou a vitaminem C 250 ml

DR. THEISS MUCOPLANT Jitrocelový sirup s echinaceou a vitaminem…

DR. THEISS MUCOPLANT Jitrocelový sirup s echinaceou a vitaminem C 250 ml DR. THEISS MUCOPLANT Jitrocelový sirup s echinaceou a vitaminem C 250 ml

Doplněk stravy, který obsahuje extrakt z jitrocele, echinacey, mátový…

Skladem více než 5 kusů

249 Kč

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.