Lékárna.cz

MILGAMMA N 20 měkkých tobolek - příbalový leták

Léčivý přípravek
MILGAMMA N 20 měkkých tobolek MILGAMMA N 20 měkkých tobolek

Přípravek obsahující kombinaci vitamínů skupiny B (B1 a B12). Používá se jako podpůrná léčba při onemocněních postihujících periferní nervový systém.

Více informací

Skladem Zítra odešleme, u vás pozítří

279 Kč
Doprava domů od 59 Kč 97 % spokojených zákazníků

Potřebuji poradit

279 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

MILGAMMA N 20 měkkých tobolek

Příbalovou informaci k produktu MILGAMMA N 20 měkkých tobolek stáhnete ve formátu pdf zde: MILGAMMA N 20 měkkých tobolek.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC MILGAMMA N 20 měkkých tobolek

1/3 sp.sign. sukls113411/2022

Příbalová informace: informace pro uživatele
Milgamma N 40 mg/90 mg/0,25 mg měkké tobolky


benfotiaminumbenfotiaminum/pyridoxini hydrochloridum/cyanocobalaminum Přečtěte si tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.pyridoxini hydrochloridum/cyanocobalaminum
 

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete chtít přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, poté co potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u vás objeví kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte si svůj vlastní lék nebo lék. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv neuspokojivých účinků, které nejsou uvedeny v těchto příbalových informacích. Viz bod 4.
  • Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud vám přitíží, musíte se poradit s lekařem.
Co naleznete v příbalové informaci
1. Co je přípravek Milgamma N ak čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Milgamma N užívat
3. Jak přípravek Milgamma N užívá
4. Možná nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Milgamma N
6. Obsah
balení a další
informace Milgamma N užívat

1. Co je přípravek Milgamma N a k čemu se používá

Přípravek Milgamma N obsahuje kombinace shluků vitamínů B (B1 ve formě benfotiaminu, B6 a B12). Vitamíny. Vitamín B1 je ve formě benfotiaminu , což je protiklasická forma vitamínu B1, rozpuštěná v tucích. Tím se lépe v organismu lépe vstřebává, je lépe přístupný a je i lépe využíván. At the rozdíl from thiaminu nevyvolává zácpu ani nepříjemný tělesný armpit and them odolnější vůči odbourávání.Milgamma N obsahuje kombinaci vitamínů skupiny B (B1 ve formě benfotiaminu, B6 a B12).

Přípravek se používá jako podpůrná léčba při onemocněních postihujících především periferní nervový systém (např. Dále se používá u stavů se zvýšenou potřebou vitamínů grupny B. Přípravek Milgamma N je určen k léčbě dospělých. Tento léčivý přípravek onemocnění užívat pokud víte, že trpíte některým z výše uvedených či stavů, a léčbu tímto přípravkem Doporučil jste lékař.mellitus, následky chronického alkoholismu, obrna lícního nervu, postižení trojklanného nervu, kořenové syndromy, pásový opar apod.). Dále se používá u stavů se zvýšenou potřebou vitamínů skupiny B.

Milgamma N je určen k léčbě dospělých. Tento léčivý přípravek užívejte pouze pokud je Vám známo, že trpíte některým z výše uvedených onemocnění či stavů, a léčbu tímto přípravkem Vám výslovně doporučil lékař.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Milgamma N užívat

Neužívejte přípravek Milgamma NMilgamma N
  • jestliže jste alergický(á) na benfotiamin, pyridoxin, kyanokobalamin, na arašídy, takže můžete být alergický i na další složky (uvedenou v bodě 6).benfotiamin, pyridoxin, kyanokobalamin, na arašídy, sóju nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Milgamma N se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud trpíte psoriázou (lupénkou), můžete užívat přípravek Milgamma N pouze po konzultaci s lékařem, protože vitamín B12 může zhoršit kožní projevy. Pokud jste nádorovým onemocněním, netrpíte tímto léčivým přípravkem.

Další léčivé přípravky a Milgamma N

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které užíváte v nevyhnutelný den nebo které můžete užít. Jestliže Vám další lékař předepíše nebo doporučí jiný lékař, informujte ji, že jižíváte přípravek Milgamma N.
Milgamma N pouze po poradě s lékařem, protože vitamín B12 může zhoršit kožní projevy. Pokud trpíte nádorovým onemocněním, neužívejte tento léčivý přípravek.

V případě samotného parkinsonismu může levodopou dojít k oslabení jejího účinku. Můžete také interagovat s isoniazidem, cykloserinem, D-penicilaminem, adrenalinem, noradrenalinem a sulfonamidy. Užíváte-li některé z výše uvedených obav, o užívání přípravku Milgamma N se vždy poraďte s Lékařem.

Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že těhotná, nebo můžete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než byste tento přípravek užívat. Nedoporučuje se užívat přípravek Milgamma N v těhotenství v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluhy strojů Milgamma N nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat outfity.
parkinsonismu samotnou levodopou může dojít k oslabení jejího účinku. Dále může docházet k interakcím při léčbě isoniazidem, cykloserinem, D-penicilaminem, adrenalinem, noradrenalinem a sulfonamidy.

Přípravek Milgamma N obsahuje sorbitol a sóju
Tento léčivý přípravek obsahuje až 22,55 mg sorbitolu v jedné tobolce. Tento přípravek obsahuje sójový lecithin.

Jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek

3. Jak se přípravek Milgamma N užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), zarake se se svým vlastním strachem nebo strachem.

Pokud lékař neurčí jinak, je obvyklá dávka pro dospělého 1 sáček 3 kusy dno. V lehkých případech nebo preventivně stačí 1-2 spodní tobolky. Tobolky nekousejte, užívejte po jídle, zapíjejte nějaké tekutiny.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky mohou mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí u každého vyskytovat. V jednotlivých případech může dojít k výraznému potu, ke zrychlení srdeční frekvence, k výskytu akné nebo alergickým reakcím (svědění kůže až vyrážka).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u vás objeví kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte svému léku nebo léku. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv neuspokojivých účinků, které nejsou uvedeny v těchto příbalových informacích.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinekhttp://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášení nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Milgamma N uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25ºC na jižním úpatí, aby byl přípravek chráněn proti vlhkosti. Uchovávejte tento přípravek i přes dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí dne použitelnosti uvedené na obule. Doba použitelnosti se vztahuje následující den uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo odpadů. Zeptejte se svého lékárníka, neboť ukládají přípravky, které nemusíte používat. Táta opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Léčivými látkami jsou: benfotiaminum 40 mg, pyridoxini hydrochloridum 90 mg, cyanocobalaminum 0,25 mg v jedné tobolce.

Pomocnými látkami jsou: tvrdý tuk, čištěný řepkový olej, sójový lecithin, ethylvanilin, hydrogenfosforečnan vápenatý, želatina, glycerol 85%, sorbitol, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172).

Milgammapodélně barevně rozlišené, jedna strana růžová, druhá krémově bílá, obsahující růžovou pastu vanilkové vůně.

Baleni uchovává 20, 50, 100, 500, 1000 nebo 5000 měkkých pytlů. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Wörwag Pharma GmbH & Co.,KG Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Německo

Výrobce
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Německo Wörwag Pharma Operations společnost s ručením omezeným ul. gen . Mariana

Langiewicza 58, 95-050 Konstantynów Lódzki, Polsko

Související produkty

MILGAMMA 50 obalených tablet

MILGAMMA 50 obalených tablet

Léčivý přípravek

MILGAMMA 50 obalených tablet MILGAMMA 50 obalených tablet

Přípravek obsahující kombinaci vitamínů skupiny B (B1 ve formě…

Skladem

395 Kč 369 Kč -7 %

MILGAMMA 20 obalených tablet

MILGAMMA 20 obalených tablet

Léčivý přípravek

MILGAMMA  20 obalených tablet MILGAMMA  20 obalených tablet

Přípravek obsahující kombinaci vitamínů skupiny B (B1 a B12). Používá…

Skladem

279 Kč

MILGAMMA N 100 měkkých tobolek

MILGAMMA N 100 měkkých tobolek

Léčivý přípravek

MILGAMMA N 100 měkkých tobolek MILGAMMA N 100 měkkých tobolek

Přípravek obsahuje kombinace shluků vitamínů B (B1 ve formě…

Skladem více než 5 kusů

559 Kč

MILGAMMA N 50 měkkých tobolek

MILGAMMA N 50 měkkých tobolek

Léčivý přípravek

MILGAMMA N 50 měkkých tobolek MILGAMMA N 50 měkkých tobolek

Přípravek obsahuje kombinace shluků vitamínů B (B1 ve formě…

Skladem více než 5 kusů

399 Kč 299 Kč -25 %

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.