Lékárna.cz

MARIHUANA - THC kazeta

Zdravotnický prostředek Více o legislativě
MARIHUANA - THC kazeta MARIHUANA - THC kazeta
Jednostupňový test pro kvalitativní záchyt THC metabolitů v lidské moči In vitro diagnostikum pro profesionální použití.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty

Produkty od stejného výrobce

Potřebuji poradit

Doporučené alternativní produkty

Do košíku
Do košíku

MARIHUANA - THC kazeta

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Screeningový test DrugrControl MARIJUANA je rychlý imunochromatografický test pro kvalitativní záchyt THC metabolitů a příbuzných sloučenin v lidské moči při určitých koncentracích

Tento test poskytuje pouze orientační analytickou informaci. Pro potvrzení výsledku musí být použita jiná analytická metoda. Jako konfirmační metoda je doporučena GC/MS (plynová chromatografie/ hmotová spektrometrie). Výsledek testu je třeba interpretovat s profesionálním přístupem a klinickým nadhledem, obzvláště je-li nález pozitivní.

REAGENCIE
DrugrControl MARIJUANA TEST obsahuje částice s navázanou myší protilátkou proti marihuaně, značenou koloidním zlatem a imobilizovaný konjugát metabolit marihuany-protein. V kontrolním systému je použita kozí protilátka.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Test je určen pouze pro In Vitro Diagnostiku Nepoužívejte testy po datu expirace, uvedeném na obalu. Testovací kazeta má být vyňata z obálky až těsně před použitím. Zabraňte potřísnění chromatografické membrány vzorkem moče. Aplikujte cca 5 kapek (min 180 ul ) do jamky, určené pro vzorek . Zabraňte vzájemné kontaminaci vzorků močí, pro každou moč použijte vlastní odběrovou nádobku. Se vzorky moče je třeba zacházet jako s potencionálně infekčním biologickým materiálem. Materiál použitý k testu má být znehodnocen podle předpisů o likvidaci odpadu, platných v každém daném státě.

SKLADOVÁNÍ a STABILITA
DrugrControl MARIJUANA TEST může být uložen za pokojové teploty nebo i v chladničce (2-30 °C). Test je funkční do data expirace, uvedeného na obalu. Až do použití musí být test uchován v uzavřené originální obálce,  Nemrazit !  Nepoužívat po datu expirace.

ULOŽENÍ A PŘÍPRAVA VZORKU
Vzorky močí musí být odebrány do suchých a čistých nádobek. Moč pro toxikologické vyšetření může být odebrána kdykoliv během dne. Vzorky močí s viditelnou precipitací se doporučuje zcentrifugovat, zfiltrovat nebo nechat odstát a pro test použít čirý vzorek. Vzorky močí mohou být použity čerstvé nebo skladovány v chladničce při 2 - 8°C nejdéle 48 hodin. Pro dlouhodobější uložení je třeba vzorek moči zmrazit při -20 °C. Před provedením testu je třeba vzorky rozmrazit a vytemperovat na pokojovou teplotu.

INTERPRETACE VÝSLEDKU
Neplatné (nehodnotitelné) nálezy
Negativní: Dvě viditelné linie. Jedna červená linie v oblasti kontroly C, druhá červená nebo růžová linie se objeví v oblasti testu T. Negativní nález znamená, že koncentrace THC nebo příbuzných sloučenin ve vzorku je nižší než uvedená příslušná hodnota cut-off.

Pozitivní: Pouze jedna červená linie v kontrolní oblasti C. Není zřetelná linie v oblasti testu T. Tento pozitivní nález indikuje přítomnost THC vyšší než 50 ng/ml, nebo příbuzných látek v koncentraci vyšší, než uvedená cut-off hodnota.

Chybí kontrolní linie. Buď nepostačoval objem vzorku nebo nebyl dodržen správný postup. Doporučuje se zopakovat test s novou kazetou.

Informace o produktu

Kód výrobku:
87265
Kód EAN:
8594047140192
Držitel rozhodnutí:

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.