Doprava zdarma nad 599 Kč. Přihlaste se k newsletteru!
Lékárna.cz

KARSIVAN 100 a.u.v. 60 tablet po 100 mg

Veterinární léčivý přípravek
KARSIVAN 100 a.u.v. 60 tablet po 100 mg

Zlepšení prokrvení mozku a periferních tkání u psů.

Více informací

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

KARSIVAN 100 a.u.v. 60 tablet po 100 mg

Cílový druh zvířat: Pes. Poruchy prokrvení způsobené zejména stářím. Stářím podmíněná malátnost, unavitelnost, apatie, pohybové potíže, nechutenství, hubnutí, špatná kvalita srsti u psů.

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Kód výrobku:
28913
Kód EAN:
8713184036155
Kód SÚKL:
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Karsivan 100 mg potahovaná tableta
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:
Propentofyllinum 100 mg v 1 tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta
Okrová, bikonvexní, kulatá tableta s dělící rýhou na jedné straně

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Zlepšení prokrvení mozku a periferních tkání u psů.
Poruchy prokrvení způsobené zejména stářím. Stářím podmíněná malátnost, unavitelnost, apatie,
pohybové potíže, nechutenství, hubnutí, špatná kvalita srsti u psů.

4.3 Kontraindikace

Nepodávat březím fenám a chovným zvířatům v reprodukčním věku, protože vliv přípravku na tuto
skupinu zvířat nebyl ještě vyhodnocen.

4.4 Zvláštní upozornění

Nejsou.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Při výrazném snížení funkce ledvin dávku redukovat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na propentofylin by měli při nakládání s veterinárním léčivým
přípravkem používat  ochranné rukavice.
4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Ojediněle se mohou vyskytnout kožní alergické reakce (např. kopřivka). V takovém případě je třeba
léčbu přerušit.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Viz kontraindikace.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Perorální podání
Aplikuje se dávka 3 mg / kg živé hmotnosti dlouhodobě, dvakrát denně.

Např.:
živá hmotnost psa
2x denně
Počet tablet
9-15 kg

tablety
26-33 kg

1 tableta
34-50 kg

1 tablety
Tablety se mohou aplikovat perorálně přímo do dutiny ústní, uschovány v pamlsku nebo rozlámány a
zamíchány do krmení.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Díky vysoké míře snášenlivosti přípravku se není třeba obávat nějakých příznaků předávkování.

4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: Periferní vazodilatancia purinové deriváty
ATCvet kód: QC04AD90

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Propentofylin patří ke xanthinovým derivátům. V řadě studií provedených na různých druzích zvířat
se prokázalo, že zlepšuje prokrvení mozku, srdce a kosterních svalů a umožňuje tak lepší využití živin
a kyslíku v periferním oběhu. Zabraňuje agregaci krevních destiček a zlepšuje průtok červených
krvinek krevním řečištěm.

5.2 Farmakokinetické údaje

Po perorální aplikaci se propentofylin rychle a úplně vstřebává a rychle se dostává do periferních
tkání. Po perorálním podání u psů se dosahuje maximálních plazmatických hladin již za 15 minut.

Poločas rozpadu je přibližně 30 minut a biologická dostupnost původní látky činí asi 30%, přičemž v
organizmu je dostupná celá řada jejích účinných metabolitů. Biotransformace probíhá nejvíce v
játrech. Propentofylin se vylučuje z organizmu ve formě metabolitů z 80-90% v moči, zbytek v trusu.
V organizmu se neakumuluje.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety
Monohydrát laktózy
Kukuřičný škrob
Krospovidon
Mastek
Stearan hořečnatý
Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potah tablety
Hypromelóza
Mastek
Oxid titaničitý (E 171)
Žlutý oxid železitý (E 172)
Makrogol 8000

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 5 let

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Papírová krabička obsahující 6 PVC/Al blistrů potažených hliníkovou fólií po 10 tabletách.
Velikost balení: 60 tablet

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nizozemsko
8. Registrační číslo(a)

96/049/04-C

9. Datum registrace/ prodloužení registrace

14.4.2004; 19.1.2010
10. DATUM REVIZE TEXTU

Leden 2010
Zákaz prodeje, výdeje a/nebo použití

Neuplatňuje se.

KARSIVAN 100 a.u.v. 60 tablet po 100 mg

100 %
vitalita naší 14 leté fenky se zepšila

doporučeno zvěrolékařem

100 %
Kondice mé fenky (12 let) se rychle zlepšila.

Kondice mé fenky (12 let) se rychle zlepšila.

100 %

Geriatikum doporučené veterinářem

KARSIVAN 100 a.u.v. 60 tablet po 100 mg

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.