Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na celkové tlumení bolesti

IBUMAX 400 MG 10X400MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13185

94 % 3 recenze

Potlačuje bolesti pohybového aparátu, zubů a hlavy, menstruační bolesti, bolesti při pohmožděninách. Uleví od příznaků chřipky, nachlazení.

Více informací

20
Běžná cena: 22 Kč, Ušetříte: 9 % (2 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

Potlačuje bolesti pohybového aparátu, zubů a hlavy, menstruační bolesti, bolesti při pohmožděninách. Uleví od příznaků chřipky, nachlazení.

Informace o produktu

Výrobce: VITABALANS
Značka: IBUMAX
Kód výrobku: 13185
Kód EAN: 6410530083420
Kód SÚKL: 57606
Držitel rozhodnutí: VITABALANS
Přípravek Ibumax 400 mg se používá při mírné až střední bolesti, např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí, dále při horečnatých stavech při chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních. V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů (artritidě) a páteře nebo měkkých tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/6 

sp.zn. sukls201669/2012 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

IBUMAX 400 mg 

potahované tablety 

ibuprofenum 

 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je IBUMAX 400 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete IBUMAX 400 mg užívat 

3. 

Jak se IBUMAX 400 mg používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak IBUMAX 400 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je IBUMAX 400 mg a k čemu se používá 
 
Přípravek  IBUMAX  400 mg  patří  do  skupiny  nesteroidních  protizánětlivých  a 
protirevmatických léků, které se užívají k tlumení zánětu, bolesti a horečky. 
 
Léčivá látka ibuprofen zabraňuje tvorbě tzv. prostaglandinů, které jsou zodpovědné za vznik 
bolesti  a  zánětu.  Ibuprofen  zmírňuje  bolest  a  zánět  různého  původu,  zvláště  u  onemocnění 
pohybového ústrojí. Ibuprofen rovněž tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení. 
 
Přípravek  IBUMAX  400 mg  se  užívá  při  mírné  až  střední  bolesti,  např.  při  bolesti  hlavy, 
zubů,  zad,  při  bolestivé  menstruaci,  při  bolesti  svalů  a  kloubů  provázející  chřipková 
onemocnění,  při  poranění  měkkých  tkání  jako  je  pohmoždění  a  podvrtnutí,  dále  při 
horečnatých  stavech  při  chřipkových  onemocněních  a  jako  doplňková  léčba  horečnatých 
stavů při jiných onemocněních.  
Přípravek se dále užívá k léčbě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů (artritidě a 
artróze) a páteře nebo postižení měkkých tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, 
zarudnutím,  otokem  a  kloubní  ztuhlostí.  V těchto  případech  se  přípravek  užívá  pouze  na 
doporučení lékaře. 
Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.  
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete IBUMAX 400 mg užívat 
 
Neužívejte IBUMAX 400 mg 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

-  Ponechte  si  příbalovou  informaci  pro  případ,  že  si  ji  budete  potřebovat  přečíst 

znovu. 

-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 

nebo  lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítit 

lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

2/6 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  ibuprofen  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6)

 

- jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné protizánětlivé léky, 
což se může projevit jako průduškové astma nebo kopřivka 
-  při  aktivním  (probíhajícím)  nebo  opakujícím  se  vředu  žaludku  nebo  dvanáctníku  nebo 
krvácení  do žaludku nebo dvanáctníku (tj. pokud jste v minulosti prodělal(a) dvě nebo více 
epizod vředu či krvácení) 
-  při  prodělaném  krvácení  nebo  proděravění  trávicího  traktu  v  souvislosti  s předchozím 
užíváním nesteroidních antirevmatik 
- při poruchách krvetvorby a srážlivosti krve  
- při závažném srdečním selhání 
- v posledních třech měsících těhotenství. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ibumax 400 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
IBUMAX  400 mg  by  neměl  být  užíván  současně  s  jinými  nesteroidními  protizánětlivými 
léky.  
 
Zvláštní  opatrnosti  při  užívání  přípravku  IBUMAX  400 mg  je  zapotřebí  v následujících 
případech 
Krvácení  z  trávicího  ústrojí,  vředy  a  proděravění  trávicího  ústrojí  byly  hlášeny  u  všech 
nesteroidních  protizánětlivých  léků  včetně  ibuprofenu.  Tyto  nežádoucí  účinky  se  mohou 
vyskytnout  s varujícími  příznaky  ale  i  bez  nich,  někdy  mohou  být  smrtelné.  Riziko  těchto 
komplikací je zvýšeno u starších pacientů a u pacientů s prodělaným  krvácením z trávicího 
ústrojí. Jiné léky mohou riziko krvácení zvýšit (viz odstavec Další léčivé přípravky). Pokud se 
objeví příznaky krvácení z trávicího ústrojí (např. tmavá, dehtovitá stolice), léčba přípravkem 
musí být okamžitě ukončena. 
Velmi  vzácně  byly  v souvislosti  s užíváním  ibuprofenu  hlášeny  závažné  alergické  kožní 
reakce  (viz  bod  4).  Jakmile  se  u  Vás  objeví  vyrážka  či  slizniční  projevy  alergické  reakce, 
léčba přípravkem musí být okamžitě ukončena. 
 
V následujících případech je třeba užívání přípravku vždy konzultovat s lékařem:pokud trpíte 
zánětlivým onemocněním střev (např. ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba), jelikož by 
lék mohl toto onemocnění zhoršit. 

  pokud trpíte onemocněním ledvin či jater 

  při srdečním onemocnění  

  při vysokém krevním tlaku 

  po prodělaném vředu žaludku nebo dvanáctníku (pouze jedna epizoda v minulosti) 

  při průduškovém astmatu i v klidovém stádiu 

  při některých onemocněních pojivové tkáně (tzv. kolagenózy, např. systémový lupus 

erytematodes)  

  pokud užíváte léky snižující srážlivost krve 

 
Protizánětlivá/analgetická léčiva (léky proti zánětu a bolesti) jako je ibuprofen mohou působit 
mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo  cévních  mozkových  příhod,  především  pokud  jsou 
užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby. 
 
Před  užitím  přípravku  IBUMAX  400 mg  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem 
pokud: 

-  máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo 

pokud  jste  prodělali  srdeční  infarkt,  jste  po  operaci  bypassu,  trpíte  onemocněním 
periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) 

3/6 

nebo  jste  prodělali  jakýkoli  druh  cévní  mozkové  příhody  (včetně  tranzitorní 
ischemické ataky). 

-  máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, pokud se v rodině se vyskytlo 

srdeční onemocnění nebo cévní mozková příhoda, nebo pokud jste kuřák/kuřačka. 

 
Během užívání tohoto přípravku není vhodné pití alkoholických nápojů a kouření. 
 
Přípravek není vhodný pro děti mladší než 6 let. 
 
U dětí a dospívajících s příznaky dehydratace (nedostatečné zavodnění organismu) existuje 
riziko poruchy funkce ledvin. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek IBUMAX 400 mg 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Bez porady s lékařem neužívejte současně s 
tímto přípravkem jiné volně prodejné léky. 
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte IBUMAX 400 mg. 
 
IBUMAX 400 mg může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např.: 

  Antikoagulancia/antiagregancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. 

kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin). Léky snižující srážlivost krve zvyšují 
riziko krvácení.  

  Léky snižující vysoký  krevní tlak (ACE-inhibitory jako je kaptopril, beta-blokátory 

jako  atenolol,  antagonisté  receptoru  angiotensinu-II  jako  je  losartan).  Účinek  léků 
užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku a močopudných léků může být snížen. 

 
Současné užívání ibuprofenu a následujících léků zvyšuje riziko vzniku nežádoucích účinků v 
oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a žaludečního vředu: 
- kyselina acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky 
- kortikosteroidy 
- některé léky proti depresi (nazývají se SSRI, např. citalopram) a 
- léky snižující srážlivost krve (např. tiklopidin). 
 
Současné  užití  ibuprofenu  a  kyseliny  acetylsalicylové  podávané  v nízkých  dávkách  pro 
předcházení tvorby krevních sraženin může snížit její protisrážlivý účinek.  
Ibuprofen  může  zvýšit  hladinu  lithia  (k  léčbě  manických  epizod  u  bipolární  poruchy), 
digoxinu (přípravek užívaný k léčbě srdečního selhání) a fenytoinu (léku užívaného k léčbě 
epilepsie) v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky.  
Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, 
sulfinpyrazon).  Ibuprofen může  zvýšit toxicitu  metotrexátu (léku  proti rakovině  a  některým 
kloubním  onemocněním),  baklofenu  (léku  snižujícího  svalové  napětí)  a  poškození  ledvin 
způsobené podáváním cyklosporinu (léku užívaného po transplantaci).  
Při současném podávání s draslík šetřícími močopudnými léky může dojít ke zvýšení hladiny 
draslíku v krvi.  
Při  současném  podávání  chinolonových  antibiotik  a  nesteroidních  protizánětlivých  léků  se 
může zvýšit riziko vzniku křečí. 
 
Některá  další  léčiva  mohou  rovněž  ovlivňovat  nebo  být  ovlivňována  léčbou  přípravkem 
IBUMAX 400 mg. Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než 
začnete přípravek IBUMAX 400 mg užívat s jinými léčivy. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
V prvních  šesti  měsících  těhotenství  a  v  období  kojení  užívejte  přípravek  pouze  na 

4/6 

doporučení  lékaře.  Tento  léčivý  přípravek  se  nesmí  užívat  v  posledních  třech  měsících 
těhotenství (viz odstavec Neužívejte Ibumax 400 mg). 
Přípravek patří do skupiny léků, které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání 
přípravku dojde k úpravě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
IBUMAX  400 mg  nemá  žádný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  stroje,  pouze  u 
některých pacientů může vyvolat nežádoucí účinky (bolest hlavy, závratě), které mohou tuto 
schopnost nepříznivě ovlivnit. 
 
 
3. Jak se IBUMAX 400 mg užívá 
 
Vždy  užívejte  přípravek  IBUMAX  400 mg  přesně  v souladu  s  příbalovou  informací  nebo 
podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
 
Pokud  lékař  neurčí  jinak,  dospělí  a  dospívající  nad  12  let  užívají  při  horečnatých 
onemocněních obvykle 1 tabletu IBUMAX 400 mg 3krát denně. Při bolesti se užívá 1 tableta 
jednorázově  nebo  podle  potřeby,  maximálně  však  3x  denně.  Jednotlivou  dávku  je  možné 
opakovat  po  4-6  hodinách.  Bez  doporučení  lékaře  nepřekračujte  celkovou  denní  dávku 
1200 mg (3 tablety za den). 
Dětem ve věku 6 - 12 let se obvykle podává 20-35 mg ibuprofenu na kg tělesné hmotnosti a 
den,  což  odpovídá  dávkování  1/2  tablety  2  -  3krát  denně  v odstupu  6-8  hodin  mezi 
jednotlivými dávkami. U dětí s tělesnou hmotností do 30 kg nepřekračujte dávku 400 mg za 
den. 
 
V  případě  zánětlivých  a  degenerativních onemocnění  kloubů  a  páteře  nebo  mimokloubního 
revmatismu  se  před  užitím  přípravku  vždy  poraďte  s lékařem,  který  určí  dávkování  i  délku 
léčby. Obvyklé dávkování u dospělých je 1 -2 tablety 3 krát denně. Odstup mezi jednotlivými 
dávkami je nejméně 4 hodiny.  
 
Pokud bolesti nebo horečka při léčbě přípravkem IBUMAX 400 mg neustupují a přetrvávají 
v případě  horečky  déle  než  3  dny  a  v případě  bolesti  déle  než  5  dnů,  poraďte  se  o  dalším 
postupu s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek IBUMAX 400 mg déle než 7 
dnů.  
Pokud je u dětí a u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny 
nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře. 
 
Způsob použití 
Potahované  tablety  se  polykají  celé,  zapijí  se  dostatečným  množstvím  tekutiny.  Jestliže  se 
během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku IBUMAX 400 mg, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek IBUMAX 400 mg 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 

5/6 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek IBUMAX 400 mg nežádoucí účinky, které 
se ale nemusí vyskytnout u každého.  
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100) 

  Bolesti břicha, dyspepsie (trávicí obtíže), pocit na zvracení 

  Bolesti hlavy 

  Alergické reakce projevující se jako kopřivka a svědění 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000) 

  Průjem, plynatost, zácpa, zvracení 

  Nervozita, u starších pacientů kognitivní dysfunkce (např. porucha paměti, orientace, 

rozhodování, koncentrace), závratě, bolesti hlavy 

  Horečka, vyrážka 

  Zadržování sodíku a tekutin v těle s edémy (otoky), hypertenze (vysoký krevní tlak), 

bušení srdce 

  Poruchy zraku, snížená ostrost vidění 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000) 

  Vřed žaludku nebo dvanáctníku, může se vyskytnout i krvácení a perforace v oblasti 

trávicího traktu. 

  Nespavost, deprese, emoční labilita 

  Snížené vylučování urey (močoviny), edémy, akutní selhání ledvin. Zaznamenala se i 

odúmrť  části  ledvinné  tkáně,  především  při dlouhodobém  užívání,  a zvýšené  sérové 
koncentrace urey. 

  Poruchy jaterních funkcí především při dlouhodobém užívání 

  Poruchy  krvetvorby  (leukopenie,  agranulocytoza,  anemie,  trombocytopenie, 

pancytopenie).  První  příznaky  jsou:  horečka,  bolest  v krku,  povrchové  vředy  ústní 
sliznice,  příznaky  chřipkového  onemocnění,  těžké  vyčerpání,  krvácení  z nosu  a  do 
kůže. 

  Závažné formy kožních reakcí jako erythema multiforme a epidermální nekrolýza 

  Během  léčby  ibuprofenem  se  mohou  u  pacientů  s  autoimunními  onemocněními 

(lupus erytematodes, systémová onemocnění pojivové tkáně) v ojedinělých případech 
objevit  příznaky  aseptické  meningitidy  jako  ztuhlá  šíje,  bolest  hlavy,  pocit  na 
zvracení, zvracení, horečka, dezorientace. 

  Závažná  alergická  reakce  projevující  se  otokem  obličeje,  jazyka,  hltanu,  dušností, 

zrychlenou  činností  srdce,  sníženým  krevním  tlakem  nebo  závažným  šokem. 
Vzplanutí  astmatu  a  zúžení  bronchů  (dušnost).  Poruchy  ledvinných  funkcí  včetně 
zánětlivého postižení ledvin. 

 
Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky postihují trávicí trakt. Může se objevit vřed žaludku 
nebo  dvanáctníku,  perforace  nebo  krvácení  z trávicího  traktu,  někdy  smrtelné,  zejména  u 
starších osob. Po léčbě byly pozorovány také pocit na zvracení, zvracení, průjem, plynatost, 
zácpa,  dyspepsie,  bolesti  břicha,  přítomnost  krve  ve  stolici  nebo  zvratcích,  zánět  dásní  s 
vřídky, vzplanutí zánětlivých střevních onemocnění jako je  Crohnova choroba. Méně často 
byl  pozorován  zánět  žaludku.  V souvislosti  s léčbou  nesteroidními  antirevmatiky  byly  také 
hlášeny otoky, hypertenze a srdeční selhání. 
 
Jestliže  se  objeví  reakce  jako  kopřivka,  náhle  vzniklý  otok  kolem  očí,  pocit  tísně  na  hrudi 
nebo  obtíže  s  dechem,  dále  bolesti  v  nadbřišku  či  černě  zbarvená  stolice  anebo  poruchy 
vidění, přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře. 
 
Léky  jako  je  IBUMAX  400 mg  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo 
mozkových cévních příhod. 
 

6/6 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. Jak IBUMAX 400 mg uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek IBUMAX 400 mg obsahuje 
Léčivou látkou je ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě. 
 
Pomocnými  látkami  jsou  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  hypromelosa,  magnesium-stearát, 
mikrokrystalická  celulosa,  natrium-lauryl-sulfát,  kyselina  stearová  95%,  koloidní  bezvodý 
oxid  křemičitý,  potahová  soustava  Opadry  OY-S-28703  bílá  (obsahuje:  polydextrosu, 
hypromelosu, oxid titaničitý (E171), makrogol 4000). 
 
Jak IBUMAX 400 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
IBUMAX 400 mg jsou bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety o rozměrech 7,5 mm x 
18 mm, na jedné straně s půlicí rýhou. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 10, 30 nebo 100 potahovaných tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hameenlinna, Finsko 
 
Další  informace  o  tomto  přípavku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o 
registraci: 
Vitabalans CZ, s.r.o., Na sádce 446/2, 149 00 Praha 4, Česká republika. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.9.2016. 

Recenze (3)

Recenze produktu IBUMAX 400 MG 10X400MG Potahované tablety

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

80 %

Dobrá velikost balení.Již nemusíme vyhazovat spoustu prášků po expiraci.

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu IBUMAX 400 MG 10X400MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Jitka K.

100 % 06/12/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám