Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na dutinu ústní Léky na afty

HERBADENT Masážní roztok na dásně 25 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 16426
99 %

HERBADENT roztok se používá k ošetření a masírování dásní, zejména při paradentóze a zánětlivých onemocnění ústní sliznice.

Více informací

Skladem zítra

V pondělí 2. 11. odešleme, u vás v úterý 3. 11.

V pondělí 2. 11. odešleme, u vás v úterý 3. 11.

154 Kč

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

HERBADENT Masážní roztok na dásně 25 ml

Herbadent se používá k masážím dásní, zejména při paradentóze, k ošetření zánětlivých onemocnění ústní sliznice. Vhodný k léčbě aftů, oparů, otlaků pod snímacími zubními náhradami a rovnátky a po chirurgických zákrocích v ústní dutině, ale také pro každodenní péči o zdravá ústa.

Výhody produktu

 • antibakteriální účinky
 • ulevuje při začínající paradentóze a zánětu dásní
 • pomáhá od bolesti
 • klinicky ověřené kombinace 7 léčivých bylin
 • bez chemických barviv a pěnidel

Doporučené použití

Neředěný roztok slouží k masážím dásní a k potírání onemocnělé sliznice ústní dutiny. Masáž dásní se provádí tak, že se vatová tyčinka namočí do neředěného roztoku HERBADENTu, nakápnutého do uzávěru lahvičky a tyčinkou kolmo přiloženou k dásni se masíruje okraj mezizubní papily (1Okrát okolo každého zubu). Nedoporučí-Ii lékař jinak, provádí se masáž jednou denně, vždy večer po vyčištění zubů. Přetrvává-li onemocnění dásní nebo sliznice dutiny ústní déle než 4 týdny, poraďte se o jeho léčbě s lékařem.

Složení výrobku

Léčivé látky: Herbarum extractum fluidum pro Herbadent (bylinný extrakt pro přípravek Herbadent) 22,5 ml, acidum salicylicum (kyselina salicylová) 0,25 g, acidum boricum (kyselina boritá) 0,25 g, acidum citricum monohydricum (monohydrát kyseliny cltronové) 0,125 g, benzocainum (benzokain) 0,0625 g, Menthae piperitae etheroleum (silice máty peprné) 0,05 g, Caryophylli floris etheroleum (silice hřebíčkovcového květu) 0,05 g, Foeniculi amari fructus etheroleum (silice plodu fenyklu obecného pravého) 0,025 g.

Pomocné látky: Ethanol 96 % (V/V), čištěná voda.

Obsah balení 

25 ml

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp.zn. sukls126743/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

HERBADENT roztok na dásně

Herbarum extractum fluidum pro Herbadent, Acidum salicylicum, Benzocainum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to, svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je Herbadent roztok na dásně a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Herbadent roztok na dásně používat
 3. Jak se Herbadent roztok na dásně používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Herbadent roztok na dásně uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. CO JE HERBADENT roztok na dásně A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Herbadent roztok na dásně se bez porady s lékařem používá k masáži dásní, zejména při paradentóze a zánětu dásní a k ošetření otlaků (např. při zubních protézách).

Po poradě s lékařem se dále přípravek používá k prevenci zánětu dásní po nasazení dentálních dlah a mezičelistních fixací, k ošetření slizničních změn při závažných kožních a slizničních reakcích (multiformní erytém, pemphigus) nebo po traumatickém poškození sliznice úst. Dále při zánětu dutiny ústní s tvorbou vřídků či puchýřků (aftózní stomatitida, herpetická gingivostomatitida) a v rámci pomocné léčby druhotných infekcí sliznice úst po chirurgických stomatologických výkonech.

Přípravek je určen pro dospělé.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HERBADENT roztok na dásně POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Herbadent roztok na dásně

 • jestliže jste alergický(á) na bylinný extrakt pro přípravek Herbadent, kyselinu salicylovou, benzokain nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost přípravku u dětí a dospívajících do 18 let věku nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Další léčivé přípravky a přípravek Herbadent roztok na dásně

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Při doporučeném způsobu aplikace není známo žádné riziko.

Řízení dopravních prostředků

Vzhledem k charakteru přípravku nepřipadá ovlivnění řízení dopravních prostředků a obsluhy strojů v úvahu.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Herbadent roztok na dásně

Přípravek obsahuje alkohol.

3. JAK SE HERBADENT roztok na dásně POUŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

HERBADENT roztok na dásně se používá v neředěném stavu. Slouží k masáži dásní a potírání slizničních změn.

Masáž dásní: Přípravek se aplikuje tak, že se vatová tyčinka nasytí neředěným roztokem Herbadentu a masíruje okraj dásně asi 10krát okolo každého zubu. Tento výkon se provádí jednou denně, vždy večer po vyčištění zubů.

Aplikace na slizniční změny: Přípravek se aplikuje na postižené místo vatovou tyčinkou nasycenou neředěným roztokem přípravku.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 4 týdny.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při dodržení doporučeného způsobu použití nebyly zjištěny. U osob přecitlivělých na některou složku přípravku je možnost alergických reakcí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nažádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adrese: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK HERBADENT roztok na dásně UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co HERBADENT roztok na dásně obsahuje

Složení:

1 originální balení (25 ml) přípravku obsahuje: Léčivými látkami jsou: Herbarum extractum fluidum pro Herbadent (bylinný extrakt pro přípravek Herbadent) 22,5ml, acidum salicylicum 0,25g, benzocainum 0,0625g. Pomocnými látkami jsou: kyselina boritá, monohydrát kyseliny citronové, silice máty peprné, silice hřebíčkovcového květu, silice plodu fenyklu obecného pravého, ethanol 96% (V/V), čištěná voda (součásti extraktu).

Složení extraktu:

Agrimoniae herba (řepíková nať) 5,0 g Matricariae flos (heřmánkový květ) 2,0 g Salviae officinalis herba (nať šalvěje lékařské) 2,0 g Tormentillae rhizoma (nátržníkový oddenek) 1,0 g Ethanolum 96% (V/V) (ethanol 96%) 77,0 g Aqua purificata (čištěná voda) 18,5 g

Jak HERBADENT roztok na dásně vypadá a co obsahuje toto balení

HERBADENT roztok na dásně je čirá tekutina hnědé barvy a charakteristického pachu. Hnědá skleněná lahvička o obsahu 25 ml, LDPE těsnící vložka a HDPE šroubovací uzávěr garantující neporušenost obalu, krabička.

Velikost balení: 25 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

HERBADENT s.r.o.

K Verneráku 4 148 00 Praha 4 Česká republika

Výrobce:

HERBADENT s.r.o. Strakonická 13 150 00 Praha 5 Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12. 12. 2018

Informace o produktu

Výrobce: Herbadent s.r.o.
Značka: HERBADENT
Kód výrobku: 16426
Kód EAN: 8594021379013
Kód SÚKL: 0191186
ATC skupina: Různá jiná léčiva pro lokální léčbu v dutině ústní
Cesta podání: Orální podání
Držitel rozhodnutí: Herbadent s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

HERBADENT Masážní roztok na dásně 25 ml

Příbalovou informaci k produktu HERBADENT Masážní roztok na dásně 25 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: HERBADENT Masážní roztok na dásně 25 ml.pdf

Souhrn údajů o přípravku (SPC)

Recenze (20)

HERBADENT Masážní roztok na dásně 25 ml

Recenze od 20 uživatelů s celkovým hodnocením 99 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

90 %

vyzkoušeno a spokojennost

neobarví zuby a dásně
vhodný a účinný na afty
může vadit hořká chut
100 %

100 %

100 %

super

100 %

jinak spokojenost

kvalitní výrobek
trochu dražší
100 %

Doporucuji

Velice pomaha
nic
100 %

100 %

Diskuze

HERBADENT Masážní roztok na dásně 25 ml

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám