Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký na kašel

HEDELIX S.A. 1X100ML Kapky, roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16418
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KREWEL MEUSELBACH GMBH, EITORF
Značka: HEDELIX
Kód výrobku: 16418
Kód EAN: 4030031894435
Kód SÚKL: 57803
Držitel rozhodnutí: KREWEL MEUSELBACH GMBH, EITORF
Podpůrná léčba při akutních a chronických zánětlivých onemocněních dýchacích cest spojených s dráždivým kašlem a obtížným vykašláváním sekretu.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn.sukls212046/2016 
 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Hedelix s.a. 

Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt z břečťanového listu) 

perorální kapky, roztok 

 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře,  
nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se  u Vás  vyskytne  kterýkoli z nežádoucích účinků,  sdělte  to svému  lékaři  nebo lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.    Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které    nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
Pokud se do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se 
Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

 

1. Co je přípravek Hedelix s.a. a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hedelix s.a. užívat 
3. Jak se přípravek Hedelix s.a. užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Hedelix s.a. uchovávat 

6. Obsah balení a další informace 

 

1. Co je přípravek Hedelix s.a. a k čemu se používá 

 

Hedelix s.a. je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při kašli provázejícím nachlazení. 

Přípravek usnadňuje vykašlávání hlenu z dýchacích cest. 

 

Přípravek mohou užívat děti od 2 let, dospívající a dospělí. 
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z 

dlouhodobého použití. 

 
Pokud se do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se 
Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hedelix s.a. užívat 

 

Neužívejte přípravek Hedelix s.a.: 

 

- jestliže jste alergický(á) na břečťanové listy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) nebo při přecitlivělosti na rostliny čeledi Araliaceae
-  přípravek nepodávejte kojencům  a dětem  do  2 let věku,  neboť  u nich existuje riziko  zhoršení 
dýchacích  příznaků  a  vzhledem  k  některým  složkám  přípravku  i  nebezpečí  vzniku  laryngospasmu 
(křečovitého  uzavření  hrtanu)  a  poruchy  dýchání  (viz  Důležité  informace  o  některých  složkách 
přípravku); 
-  pokud  trpíte  astmatem  nebo  jiným  onemocněním  dýchacích  cest,  které  je  doprovázeno  výraznou 
přecitlivělostí  dýchacího  systému  z  důvodu  možného  vzniku  alergie  (viz  Důležité  informace  o 
některých složkách přípravku) 
- při nedostatku argininsukcinát-synthetázy (metabolické onemocnění ureového cyklu); 
 

 
 
Upozornění a opatření
 

 

Před užitím přípravku Hedelix s.a. se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.  
Trpíte-li zánětem žaludku nebo žaludečním vředem, poraďte se o užívání tohoto přípravku s lékařem. 

 

Při přetrvávajících  potížích  nebo při  výskytu  dechové  nedostatečnosti, horečky nebo  při hnisavém  či 

krvavém hlenu je nutné vyhledat lékaře. 

 

Nedoporučuje  se  současně  užívat  léky  tlumící  kašel  (tzv.  antitusika),  jako  je  kodein  nebo 

dextromethorfan. 

 

Vzhledem  k  obsahu  rostlinných  látek  se  může  i  při  doporučeném  způsobu  uchovávání  objevit  v 
přípravku  mírný  zákal  nebo  nevýrazná,  snadno  roztřepatelná  usazenina  na  dně  lahvičky,  případně 
nepatrné chuťové odchylky, což však neovlivňuje kvalitu a účinnost přípravku. 

 

Děti a dospívající 
Přípravek  Hedelix s.a. se nesmí podávat  kojencům  a  dětem  do  2  let  věku,  neboť  u  nich  
existuje  riziko zhoršení dýchacích příznaků.  

 

Další léčivé přípravky a přípravek Hedelix s.a. 

 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Přípravek Hedelix s.a. společně s jídlem,  pitím a alkoholem  

Přípravek se užívá buď při jídle, nebo mezi jídly.  

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

Přípravek Hedelix s.a. se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení vzhledem k nedostatku údajů 
o užívání extraktu z břečťanového listu těhotnými a kojícími ženami. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

 

Ovlivnění schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje je nepravděpodobné. 

 

Důležité informace o některých složkách přípravku 

 

Hedelix  s.a.  obsahuje  levomenthol,  blahovičníkové  (eukalyptové)  silice  a  silice  máty  rolní,  a  proto 
nesmí být podáván kojencům a dětem ve věku do 2 let, protože tyto složky přípravku mohou  vyvolat  
vznik  alergických  reakcí,  příp.  spojených  s  laryngospasmem, což může vést k vážným poruchám 
dýchání. 
Hedelix  s.a.  se  nesmí  používat  z  důvodu  obsahu  těchto  látek  ani  u  pacientů  s  astma bronchiale 

nebo  s  jiným  onemocněním  dýchacích  cest,  které  je  doprovázeno  výraznou  přecitlivělostí  dýchacího 

traktu, z důvodu možného vzniku alergie. 

 

3. přípravek Hedelix s.a. užívá

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo, lékárníkem. 

 

Dávkování 
Neurčí-li  lékař  jinak,  doporučená  dávka 

přípravku je: 

Dospělí: 

- 3krát denně 31 kapek (odpovídá denní dávce extraktu 120 mg); 

Děti a dospívající 

- dospívající od 12 let: 3krát denně 31 kapek (odpovídá denní dávce extraktu 120 mg); 
děti  od  5  do  12 let:  3 až  4krát  denně  16–20  kapek  (odpovídá  denní  dávce extraktu  61,9–103,2  mg), 
maximální denní dávka je 62 kapek (tj. 80 mg extraktu); 
- děti ve věku od 2 do 4 roky: 3krát denně 16 kapek (odpovídá denní dávce extraktu 61,9 
mg). 

 

Přípravek není určen pro děti ve věku do 2 let. 

 

Způsob   podání 
Perorální podání (podání ústy). 

 

Užívejte  kapky  neředěné  a  zapíjejte  je  dostatečným  množstvím  tekutiny  (nejlépe  pitnou 
vodou). 
Dětem se doporučuje podávat Hedelix s.a. v čaji nebo ovocné šťávě. 

Přípravek se užívá buď při jídle, nebo mezi jídly. 

 

Obvyklá  délka  užívání 
Pokud u Vás příznaky onemocnění přetrvávají déle než 7 dní, je třeba navštívit lékaře. 
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, musíte se 

poradit s lékařem. 

 

Při  přetrvávajících  obtížích  nebo  při  výskytu  dušnosti,  horečky a  hnisavého  nebo  krvavého hlenu je 
nutno okamžitě vyhledat lékaře. 

 

 

Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Hedelix s.a. než jste měl(a) 
Při  požití  většího  množství  léčivého  přípravku  než  je  doporučeno,  informujte  svého  lékaře,  který 
rozhodne o případných dalších opatřeních. Větší množství může vyvolat silnější nežádoucí účinky. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Hedelix s.a. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokračujte dávkou 
předepsanou lékařem nebo dávkou doporučenou v této příbalové informaci. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka. 

 
 

4. Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale nemusí 

vyskytnout u každého.

Frekvence nežádoucích účinků je definována takto: 

 

Velmi časté: postihují více než 1 léčeného z 10 
Časté: postihují 1 až 10 léčených ze 100 
Méně časté: postihují 1 až 10 léčených z 1000 

Vzácné: postihují 1 až 10 léčených z 10000 
Velmi vzácné: postihují méně než 1 léčeného z 10000 
Není známo: četnost z dostupných dat nelze určit 

 

Byl hlášen výskyt alergických reakcí (kopřivka, začervenání, kožní vyrážka a dechová nedostatečnost) 
a  zažívacích  obtíží  (nevolnost,  zvracení,  průjem).  Četnost  výskytu  těchto  nežádoucích  účinků  není 
známa. 

 

U  kojenců  a  dětí  do  2  let  může  Hedelix  s.a.  výjimečně  vyvolat  i  laryngospasmus a následné těžké 
poruchy dýchání, proto se u těchto věkových skupin nesmí používat. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,   lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře.  Stejně postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou uvedeny 
v  této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro 
kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-
ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 

5. Jak přípravek Hedelix s.a. uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě za“Použitelné 
do:“. 

 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.  

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Doba  použitelnosti  přípravku  Hedelix  s.a.  po  prvním  otevření  je  6 
měsíců. 

 

Nevyhazujte  žádné léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  do  domácího  odpadu.  Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek Hedelix s.a. obsahuje 

Léčivou  látkou  je  v  1  ml  (=  31  kapek)  Hederae  helicis  folii  extractum  spissum  (hustý  extrakt  z 
břečťanového listu)  (2,2–2,9:1). Extrahováno směsí ethanolu 50 % (V/V) a propylenglykolu (98:2) 40 
mg. 

 

Konečný  produkt  neobsahuje  žádný  alkohol  (ethanol).

Pomocnými  látkami  jsou  propylenglykol,  glycerol,  složené  aroma  (obsahuje  badyáníkovou  silici, 
blahovičníkovou  (eukalyptovou)  silici  a levomenthol),  tekuté  aroma  máty  rolní (obsahuje  silici  máty 
rolní, triacetin, propylenglykol). 

 
 

Jak přípravek Hedelix s.a. vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Hedelix s.a. je čirý, zelenavě hnědý viskózní roztok s aromatickým pachem.  

Lahvička z hnědého skla (třída III), LDPE kapací zařízení, PP šroubovací uzávěr  

 

Hedelix s.a. je dodáván v 20ml, 50ml a 100ml balení. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Krewel Meuselbach GmbH 

Krewelstrasse 2 

53783 Eitorf 

Německo 

 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u zástupce držitele rozhodnutí o registraci v 
ČR: 
Apotex (ČR), spol. s r.o. 

  Na Poříčí 1079/3a 

110 00 Praha 1 
Tel: +420 234 705 723 
E-mail: info.sluzba@apotex.cz  
 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14.9.2016 

Recenze

Recenze produktu HEDELIX S.A. 1X100ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu HEDELIX S.A. 1X100ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám