Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na teplotu, horečku

COLDREX MAXGRIP lesní ovoce Prášek pro roztok 10 sáčků

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 266700

99 % 14 recenzí

Horký nápoj Coldrex Maxgrip rychle a účinně uleví od příznaků chřipky a silného nachlazení.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze (14)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - COLDREX MAXGRIP lesní ovoce Prášek pro roztok 10 sáčků

Horký nápoj Coldrex Maxgrip rychle a účinně uleví od příznaků chřipky a silného nachlazení.

COLDREX MAXGRIP lesní ovoce

prášek pro přípravu perorálního roztoku
(Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum ascorbicum)

Přečtětě si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však COLDREX MAXGRIP lesní ovoce musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se příznaky Vašeho onemocnění nezlepší do 2-3 dnů nebo se zhorší, musíte se poradit s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete
1. Co je COLDREX MAXGRIP lesní ovoce a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete COLDREX MAXGRIP lesní ovoce užívat
3. Jak se COLDREX MAXGRIP lesní ovoce užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek COLDREX MAXGRIP lesní ovoce uchovávat
6. Další informace

1. Co je Coldrex Maxgrip lesní ovoce a k čemu se používá

COLDREX MAXGRIP lesní ovoce horký nápoj obsahuje paracetamol, lék proti bolesti a horečce, který odstraňuje bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku. V přípravku je obsažen v maximální dávce. Dále obsahuje fenylefrin, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny, a tak usnadňuje dýchání. Přípravek též obsahuje vitamin C, který je běžnou součástí přípravků proti chřipce. Doplňuje vitamin C, který v počátečním stadiu chřipky a nachlazení tělu často chybí. Léčivé látky v COLDREXU MAXGRIP lesní ovoce nezpůsobují ospalost.

Coldrex MaxGrip lesní ovoce je vhodný pro dospělé a mladistvé od 15 let s tělesnou hmotností nad 65 kg k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky, silného nachlazení a jiných horečnatých onemocnění. COLDREX MAXGRIP lesní ovoce odstraňuje bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a snižuje horečku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Coldrex Maxgrip lesní ovoce užívat

Pamatujte si
Neužívejte COLDREX MAXGRIP lesní ovoce, jestliže jste přecitlivělý(á) na paracetamol, fenylefrin hydrochlorid, vitamin C nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku, trpíte závažným onemocněním jater včetně akutní žloutenky, máte vysoký krevní tlak, zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal), užíváte nebo jste užíval(a) během posledních dvou týdnů léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy (léky proti depresi).

Vzhledem k obsahu paracetamolu nesmí přípravek užívat děti a mladiství do 15 let. Přípravek nesmí užívat těhotné ženy.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku COLDREX MAXGRIP lesní ovoce je zapotřebí
Jestliže máte některý z následujících zdravotních problémů: onemocnění jater nebo ledvin, zvýšenou činnost štítné žlázy, zvětšenou prostatu, průduškové astma, cukrovku, onemocnění srdce, onemocnění postihující mozkové cévy, deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy nebo hemolytickou anemii, užíváte tzv. tricyklická antidepresiva (léky proti depresi) nebo betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti). Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, poraďte se před užíváním přípravku Coldrex MaxGrip s lékařem.

COLDREX MAXGRIP lesní ovoce obsahuje paracetamol. Neužívejte tento lék s jakýmkoli dalším lékem obsahujícím paracetamol. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním. COLDREX MAXGRIP lesní ovoce obsahuje i dekongestant. Neužívejte tento lék s dalšími léky, které se používají na zmírnění chřipky, nachlazení nebo otoku nosní sliznice (ucpaného nosu). COLDREX MAXGRIP lesní ovoce není určený k dlouhodobé léčbě. Nesmíte překročit dávkování uvedené níže (viz bod 3). Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky COLDREXU MAXGRIP lesní ovoce a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Než začnete užívat COLDREX MAXGRIP lesní ovoce, je třeba se poradit s lékařem v následujících případech: Užíváte metoklopramid nebo domperidon (k léčbě nevolnosti a zvracení) nebo cholestyramin (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu v krvi), protože dochází k ovlivnění vstřebávání paracetamolu. Užíváte léky ke snížení srážlivost krve, protože by mohlo dojít k zvýšení krvácivosti.

Pokud užíváte přípravky určené k léčbě deprese, vysokého krevního tlaku nebo onemocnění srdce, nesmíte COLDREX MAXGRIP lesní ovoce užívat.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku COLDREX MAXGRIP lesní ovoce s jídlem a pitím
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo kojíte, dříve než začnete užívat jakýkoli lék, včetně COLDREXu MAXGRIP lesní ovoce, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek se nesmí užívat během těhotenství. Kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na výslovné doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Coldrex MaxGrip může u některých pacientů vyvolat závratě. Pokud se závratě vyskytnou, pacienti by neměli by řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku COLDREX MAXGRIP lesní ovoce
Tento přípravek obsahuje 116 mg sodíku v jednom sáčku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. Přípravek obsahuje 3725 mg sacharózy v jedné dávce. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. Množství sacharózy obsažené v jednom sáčku nutno vzít v úvahu u pacientů s diabetem.

3. Jak se Coldrex Maxgrip lesní ovoce užívá

Vždy užívejte COLDREX MAXGRIP lesní ovoce přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. V případě potřeby přidejte studenou vodu, podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem, a roztok vypijte.

Dospělí a mladiství od 15 let s tělesnou hmotností nad 65 kg: užívá se 1 sáček každých 4-6 hodin, podle potřeby. Jednotlivé dávky neužívejte dříve než za 4 hodiny. Maximální jednotlivá dávka je 1 sáček, maximální denní dávka jsou 4 sáčky. Nepřekračujte doporučené dávkování. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pokud nedojde do 2-3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Bez porady s ékařem neužívejte tento lék déle než 7 dnů.

Jestliže jste užil(a) COLDREX MAXGRIP lesní ovoce více, než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte mu přesně, jaké množství přípravku jste užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít COLDREX MAXGRIP lesní ovoce
Vezměte si jednu dávku když si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Neužívejte více než 1 dávku po 4 hodinách.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, COLDREX MAXGRIP lesní ovoce může mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého.

Nežádoucí účinky jsou vzácné, postihují 1-10 uživatelů z 10000 a mohou se projevit jako alergické reakce jako jsou kožní vyrážky, kopřivka, ztížené dýchání v důsledku zúžení,průdušek (bronchospasmus), svědění, pocení, změny krevního obrazu, bolest žaludku nebo jiné trávící těžkosti, nevolnost a zvracení, průjem, vzestup krevního tlaku, bolest hlavy, závrať, nespavost a palpitace (bušení srdce), zrychlená,činnost srdeční, deprese, zmatenost, halucinace, třes, otoky, poruchy vidění, nervozita, obtížné nebo bolestivé močení, abnormální jaterní funkce, selhání jater, žloutenka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a přestaňte COLDREX MAXGRIP lesní ovoce užívat.

5. Jak Coldrex Maxgrip lesní ovoce uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co COLDREX MAXGRIP lesní ovoce obsahuje
Léčivými látkami jsou Paracetamolum 1000 mg, Phenylephrini hydrochloridum 10 mg, Acidum ascorbicum (vitamin C) 40 mg. Pomocnými látkami jsou Kyselina citronová, dihydrát natrium-citrátu, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, sacharóza, sodná sůl sacharinu, lesní ovoce aroma v prášku, kurkumin (E 100), koloidní bezvodý oxid křemičitý

Jak vypadá COLDREX MAXGRIP lesní ovoce a co obsahuje toto balení
COLDREX MAXGRIP lesní ovoce je světle žlutý prášek s citrónovou vůní pro přípravu perorálního roztoku
Dodává se v jednodávkových sáčcích. Sáčky jsou baleny po 1, 3, 5, 6, 10 nebo 12 kusech v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitelem rozhodnutí o registraci je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export
Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie

Výrobcem je SmithKline Beecham, S.A., Alcala de Henares, Madrid, Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
GlaxoSmithKline s.r.o., Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4
Telefon: 222 001 208
Fax: 222 001 555

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 31.8.2011
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.: sukls 8769/2007

Informace o produktu

Výrobce: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD
Značka: COLDREX
Kód výrobku: 266700
Kód EAN: 8590335010352
Kód SÚKL: 192861
Držitel rozhodnutí: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

  • snižuje horečku
  • tlumí bolesti
  • uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny
  • dodává i vitamín C, který posiluje imunitní systém

Přípravek neovlivňuje pozornost a schopnost soustředit se na práci a řízení motorových vozidel. Je vhodný pro děti od 15 let. Informace pro použití, čtěte pozorně! Prášek pro přípravu roztoku k vnitřnímu užití.

V: SmithKline Beecham SA, Alcala de Henares, Madrid, Španělsko.

DR: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Brentford, TW8 9GS, Velká Británie.

S: Paracetamolum 1000 mg, Phenylephrini hydrochloridum 10 mg, Acidum ascorbicum (vit. C) 40 mg v jednom sáčku.

PL: Kyselina citronová, citronan sodný, kukuřičný škrob, cyklamát sodný, sacharóza, sacharin, citronová příchuť, přírodní barvivo kurkumin (E 100).

IS: Analgetikum, antipyretikum.

CH: Coldrex MaxGrip horký nápoj s příchutí citronu obsahuje paracetamol, lék proti bolesti a horečce, který odstraňuje bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku. V přípravku je obsažen v maximální dávce. Dále obsahuje fenylefrin, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny, a tak usnadňuje dýchání. Coldreac též obsahuje vitamín C, který je bčžnou součástí přípravků proti chřipce. Doplňuje vitamín C, který v počátečním stadiu chřipky a nachlazení tělu často chybí. Léčivé látky v Coldrexu MaxGrip nezpůsobují ospalost.

I: Coldrex je vhodný pro dospělé a mladistvé k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky, silného nachlazení a jiných horečnatých onemocnění. Coldrex MaxGrip odstraňuje bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a snižuje horečku.

KI: Coldrex MaxGrip se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na paracetamol, fenylefrin, vitamín C nebo pomocné látky. Dále jej nesmí užívat pacienti s onemocněním srdce, s vysokým krevním tlakem, cukrovkou, s onemocněním jater nebo ledvin, se žloutenkou, se zvýšenou funkci štítné žlázy, pacienti, kteří užívají současné léky k léčbé deprese, beta-blokátory, léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku a dále ti nemocní, kteří užívali poslední dva týdny inhibitory monoaminooxidázy. Vzhledem k obsahu paracetamolu nesmí přípravek užívat dáti do 15 let.

NÚ: Přípravek je obvykle dobře snášen, nežádoucí účinky se dostavují zřídka. Ojediněle se může objevit alergická reakce, jako je kožní vyrážka. Fenylefrin může způsobit nevolnost, bolest hlavy, mírný vzestup krevního tlaku a velmi zřídka bušení srdce. Tyto účinky jsou přechodné. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakci se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

IT: Účinky Coldrexu MaxGrip a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Než začnete užívat Coldrex MaxGrip, je třeba se poradit s lékařem v následujících případech: Užíváte metoclopramid nebo domperidon (k léčbě nevolnosti a zvracení) nebo cholestyramin k léčbě vysoké hladiny cholesterolu v krvi, protože dochází k ovlivnění vstřebávání paracetamolu. Užíváte léky ke snížení srážlivosti krve (např. Warfarin), protože by mohlo dojít k zvýšení krvácivosti. Pokud užíváte přípravky určené k léčb deprese, vysokého krevního tlaku nebo onemocnění srdce, nesmíte Coldrex MaxGrip užívat.

TL: Přípravek nesmí užívat těhotné ženy. Kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na výslovné doporučení lékaře.

D: Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se nerozpustí. V případě potřeby přidejte studenou vodu, podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem a vypijte. Dospělí a mladiství: 1 sáček každých 4-6 hodin. Jednotlivé dávky neužívejte dříve než za 4 hodiny. Maximální jednotlivá dávka jc 1 sáček, maximální denní dávka jsou 4 sáčky. Nepřekračujte doporučené dávkování.

UZ: Obsahuje paracetamol, neužívejte současně jiné přípravky, které obsahují paracetamol, ani jiné přípravky na chřipku a nachlazení nebo na uvolnění ucpaného nosu. Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte, se o další léčbě s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte tento lék déle než 7 dnů. Ve všech případech podezření na předávkování nebo náhodné požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nelze pozorovat žádné příznaky. Důvodem je možné riziko pozdějšího vážného poškození jater. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento lék bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte onemocněním jatera nebo užíváte jakékoliv léčivo obsahující paracetamol. Vzhledem k obsahu fenylefrinu není přípravek určen pro aktivní sportovce (pozitivní dopingová zkouška). Přípravek je vzhledem k obsahu sodíku (116 mg v jednom sáčku) škodlivý pro pacienty s dietou s omezením sodíku. Přípravek obsahuje 3725 mg sacharózy. Proto není vhodný pro pacienty s vrozenou nesnášenlivosti fruktózy, glukoso-galaktosovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukózy a galaktózy) nebo nedostatkem sacharázy-isomaltázy (enzym štěpící sacharózu a isomaltózu). Coldrex je registrovaná obchodní značka.

U: Uchovávejte při teplotě do 25 st. C.

VA: Nepoužívejte po datu vyznačeném na obalu. Lék uložte mimo dosah dětí.

BA: 5 sáčků.

DZ: 26.6.2002 (č.j. 23213/01)

DA: 2002/06/26

K vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Coldrex je registrovaná ochranná známka skupiny firem GlaxoSmithKline.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (14)

Recenze produktu COLDREX MAXGRIP lesní ovoce Prášek pro roztok 10 sáčků

Recenze od 14 uživatelů s celkovým hodnocením 99 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

Velmi spokojen

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

při nachlazení dostačující

100 %

Doporučuji!

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu COLDREX MAXGRIP lesní ovoce Prášek pro roztok 10 sáčků

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Bohumila M.

100 % 17/04/2015

při nachlazení dostačující

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám