Lékárna.cz

O čem se mluví: Léky na koronavirus

O čem se mluví: Léky na koronavirus
Sdílet

Tento článek má pouze edukativní charakter, nenahrazuje poradu s lékařem nebo lékárníkem.

Mnoho našich zákazníků, stejně tak jako čtenářů médií a sociálních sítí, hledá informace o diskutovaných potenciálních lécích na SARS-CoV-2. Proto jsme se rozhodli shrnout vám o nich dostupné a aktuální informace. Přehled tak najdete v našem článku.

Rok s virem SARS-CoV-2

Už je to více jak rok, co je tu s námi virus SARS-CoV-2 a i když na tento virus existuje několik očkovacích látek, prozatím neznáme jiný účinný lék, který by tuto nemoc dokázal vyléčit. Na internetu se můžete dočíst o “zázračných” lécích a medikamentech, které mají prokazatelné účinky v boji s COVID-19. Opravdu ale pomáhají vyléčit koronavirus nebo se jedná jen o placebo efekt? To zatím bohužel nikdo s jistotou nedokáže říct.

O léčbě se vždy poraďte s lékařem

V první řadě je třeba vždy respektovat aktuální zdravotní stav konkrétního člověka, který zhodnotí ošetřující lékař. Individuálně posouzená aktuální zdravotní situace vede lékaře k doporučení domácí samoléčby, kdy léčíme příznaky daného onemocnění a používáme “úlevové léky” na běžně zvládnutelné obtíže. Nebo je vážnější a vede k intenzivnější zdravotní péči a hospitalizaci. Je na zvážení a odpovědnosti každého lékaře, jak rozhodne a jaké léky k léčbě použije.

Doplňková léčba a léky, o kterých se mluví s možnou léčbou onemocnění COVID-19:  

 • Symptomatické volně prodejné léky, které si můžeme koupit k domácí samoléčbě v lékárnách. Tyto léky jsou běžně známé jako léky na bolest hlavy, léky na kašel či rýmu.
 • Syptomatické léky na lékařský předpis - tento druh léků nám předepisuje výhradně lékař a slouží ke snadnějšímu zvládání projevů onemocnění. Patří sem silnější léky na kašel, rýmu, bolesti hlavy, dušnost apod.
 • Vitamíny, doplňky stravy a čaje - touto doplňkovou léčbou podporujeme rychlejší uzdravení, odolnost a imunitu organismu.
 • Léky používané v nemocnicích - jde o spektrum léků, které pomáhají zvládat průběh onemocnění. Mezi tyto léky se řadí dnes diskutované léky, které se ve většině případů používají na základě doporučení zdravotních autorit (FDA, EMA, SÚKL) ke zvládání vážných případů koronavirového onemocnění, které jsou většinou ve fázi klinického testování a nemají dosud schválenou indikaci. 

V současné době jsou známy tyto medikamenty, o kterých se hovoří v souvislosti s koronavirem:

 • Neregistrovaný lék od firmy Regeneron,
 • Isoprinosin,
 • Remdesivir,
 • Ivermectin,
 • Bamlanivimab
 • Etesemivab a další.

Regeneron, Isoprinosin, Remdesivir, Ivermectin, Bamlanivimab, Etesemivab

Všechny tyto diskutované léky nemají dosud prokázanou účinnost na virové onemocnění SARS-CoV-2 ověřenou klinickými testy. Na těchto testech se u většiny látek intenzivně pracuje. Schvalování léků pro použití u pacientů s koronavirem podléhá bedlivému uvážení kontrolních úřadů. Prokáže-li se již v průběhu testování účinek těchto látek převažující riziko pro pacienta, mohou být použity, po schválení kontrolnéch úřadů, dříve, než budou kompletní klinické testy vyhodnoceny.

Současně mají tyto léky také účinky nežádoucí, proto je jejich neuvážené užití v neschválené indikaci našemu zdraví potenciálně nebezpečné. Je vždy na zkušenosti a odpovědnosti ošetřujícího lékaře, zda se rozhodne použít lék v jiné než schválení indikaci (kterou najdeme v příbalové informaci o léku).

(PharmDr. Kamila Horníčková)

Pozor na padělky!

Dalším nebezpečím je množství padělků, které se v souvislosti s šířící se informacemi o účinnosti těchto léků na koronavirus objevily. Padělané léky nejen že neúčinkují, ale mohou obsahovat také toxické a zdraví škodlivé látky. Proto je neodborné použití těchto léků nebezpečné!  Používejte vždy pouze léky předepsané lékařem - jen tak budete mít záruku, že nejde o padělky.

Kdo rozhoduje o použití léku "off-label"

Pokud by se použil lék v neschválené indikaci, bylo by to tzv. „off-label“ použití. O tomto použití rozhoduje na vlastní riziko ošetřující lékař u konkrétního pacienta.

Lék od firmy Regeneron

Lék je kombinací monoklonálních protilátek casirivimab a imdevimab, což jsou proteiny, které mají bránit vstupu viru do lidských buněk. V současnosti se používá v USA, Evropská agentura pro léčivé prostředky na začátku února zahájila jeho průběžné hodnocení. Použití zatím neregistrovaných léků tzv. „off-label“ použití v Česku umožňuje zákon o léčivech po vyžádání stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

 • Tento lék slouží jako ochrana před vážným průběhem koronaviru.
 • Aktuálně je schválen ministerstvem zdravotnictví k léčbě SARS-CoV-2.
 • Zdravotníci mohou léčivo podat pacientům starším 12 let s váhou alespoň 40 kg, kteří mají vysoké riziko zhoršení zdravotního stavu. Může se jednat mimo jiné o pacienty po transplantaci, s onkologickým, hemato-onkologickým či autoimunitním neurologickým onemocněním, s cukrovkou prvního typu nebo lidi s vysokou obezitou.

Isoprinosin

Isoprinosin je lék vázaný na lékařský předpis, který obsahuje účinnou látku Inosinum pranobexu

Je určen k léčbě dospělých a dětí starších 1 roku k léčbě: 

 • imunodeficitních stavů, zejména v případě opakovaných dlouhodobých virových onemocnění. To znamená onemocněních, kdy naše vlastní imunitní odpověď těla je slabší a boj s virem je pro něj náročný, zdlouhavý a vyčerpávající. 

Jde o onemocnění:

 • recidivující herpes labialis a progenitalis,
 • herpes zoster,
 • subakutní sklerotizující panencefalitida,
 • cytomegalovirové infekce a EB virózy,
 • condylomata acuminata (zevní genitální kondylomy),
 • mukokutánní,
 • vulvovaginální (subklinické) nebo infekce vyvolané human papilloma virem postihující sliznici děložního hrdla.

Isoprinosin a koronavirus

Prozatím (3/2021) neexistují spolehlivá data, která by potvrzovala účinnost a také bezpečnost použití tohoto léku k léčbě onemocnění koronavirem ani jiným respiračním onemocněním. To znamená, že dosud nebyly provedeny klinické zaslepené studie, které by potvrdily účinnost a bezpečnost Isoprinosinu v léčbě koronavirového onemocnění.
Isoprinosin zatím není uveden ani v platných doporučení pro léčbu COVID-19 ze strany Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.

(PharmDr. Kamila Horníčková)

Remdesivir

Je experimentální antivirotikum, které bylo vyvinuto k léčbě infekcí způsobených viry Ebola a Marburg. Tento lék se ukázal jako účinný také proti jiným RNA virům včetně koronavirů. 

Na začátku pandemie se o Remdesiviru mluvilo jako o zázraku, který bude zachraňovat životy, a celý svět se začal o experimentální lék prát. V březnu 2020 Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil použití Remdesiviru k distribuci, výdej a používání neregistrovaného tohoto léčivého přípravku na léčbu koronavirového onemocnění. Pak ale Světová zdravotnická organizace (WHO) loni v říjnu zveřejnila výsledky svého průzkumu, podle nichž remdesivir je při léčbě COVID-19 neúčinný a nemá žádný vliv na délku hospitalizace. Podle řady lékařů se ale u pacientů léčených remdesivirem zdravotní stav rychle zlepšuje a zkracuje se tak délka onemocnění. Tím se zkracuje i doba hospitalizace, což je významný benefit při přetížení kapacity zdravotnických zařízení.

Remdesivir a COVID-19

Remdesivir je lékem, jehož účinnost byla u pacientů s onemocněním COVID-19 zatím nejlépe dokumentována. Je ale nutné ho podat co nejdříve po objevení klinických příznaků onemocnění, tedy v době, kdy se koronavirus aktivně množí. Podání po 7 a více dnech od vzniku příznaků onemocnění již nemá smysl.

(PharmDr. Kamila Horníčková)

Ivermectin

Léky Ivermectina a Ivermin k vnitřnímu užití obsahující účinnou látku Ivermectin, nejsou v České republice registrovány, což znamená, že je lékař běžně nemůže předepisovat. Jde o veterinární léčivo používané k léčbě parazitů u zvířat. Jeho použití v neschválené indikaci proběhlo a probíhá v řadě nemocnic a to i v České republice. Jde o protilátkový lék, který má zabránit těžkému průběhu koronavirového onemocnění.

19. 2. 2021 Ministerstvo zdravotnictví schválilo dovoz a použití Ivermectinu v České republice. Tento lék je nyní úspěšně používán u komplikovaných případů koronaviru v nemocnicích spolu s další podpůrnou léčbou v řadě českých nemocnic. Podle posledních poznatků z praxe Ivermectin snižuje riziko zhoršení zdravotního stavu, zkracuje délku onemocnění a tím i dobu nutné hospitalizace. Podle posledních informací z nemocnic lék Ivermektin snižuje množství vylučovaného viru pacientem do svého okolí a tím tak snižuje riziko šíření infekce.

Bamlanivimab a etesevimab

Jde o monoklonální protilátky, tj. typ proteinu, který byl navržen tak, aby rozpoznal a připojil se ke specifické struktuře (antigenu). Jak bamlanivimab, tak i etesevimab byly vytvořeny tak, aby se navázaly na S-protein (spike protein), který je na povrchu viru SARS-CoV-2. Tímto navázáním pak brání vstupu viru do lidských buněk a tím může zabránit rozvoji onemocnění. 

Evropská léková agentura (EMA) zahájila průběžné hodnocení (rolling review) těchto dvou protilátek a nyní posuzuje, jestli léčivý přípravek splňuje obvyklé standardy na doložení kvality, bezpečnosti a účinnosti. Zda a kdy bude léčivo schváleno zatím nelze předjímat. 

V ČR dočasně povolilo použití bamlanivimabu Ministerstvo zdravotnictví 4. března 2021 a to s přihlédnutím ke stanovisku SÚKL.

Respirační onemocnění a prevence

Neméně důležitým krokem v boji proti COVID-19 je prevence ve formě:

 • dodržování hygieny a nařízení vlády,
 • nošení ochranných pomůcek - respirátory, roušky případně zdravotnické rukavice,
 • posilování imunity,
 • vyvarování se stresu,
 • dostatku pohybu
 • a správné životosprávy.

Ačkoliv se může zdát, že užíváním vitamínů a minerálních látek, bude náš organismus lépe připraven na virové infekce vč. koronaviru, dle stávajících průzkumů (National Library of Medicine) nevyplývá a ani to nemůžeme tvrdit, že vitamíny a minerály léčí, ať už respirační nemoci nebo samotný COVID-19. Rozhodně však mají velký podíl na budování imunity - o tu bychom měli vhodně pečovat po celý rok, nikoli jen v období nachlazení či pandemie.

Antigenní testy - samoodběr

V naší nabídce najdete nově i rychlé diagnostické testy, které do pár minut odhalí přítomnost onemocnění COVID-19 ve vašem těle. Můžete volit testy ze slin a nebo antigenní testy pro odběr z nosu či z dutiny ústní. O tom jak se liší antigenní a PCR testy píšeme v našem dalším článku

Jak na posilování imunity

Odolnější imunitu vám pomůže budovat pestrá a vyvážená strava na vitamíny, minerály, a nebo doplňky stravy bohaté na vitamín C, D, zinek, selen a bylinné přípravky. Z bylin doporučujeme:

 • rakytník (bohatý na karotenoidy a vitamín C),
 • echinaceu (imunita horních cest dýchacích a dolních cest močových), 
 • eleuterokok (fyzické i psychické zotavení, výkonnost)
 • a ženšen (vitalita, výkonnost, stres).

Zapomenout nesmíme ani na přírodní sílu vitálních hub. Mezi nejužívanější patří:

 • reishi, lesklokorka (podpora zdravé imunity),
 • chaga, rezavec šikmý (betaglukany, terpenoidní látky),
 • cordyceps (betaglukany a nukleosid cordycepin)
 • a hlíva ústřičná (betaglukany).

​Na druhou stranu četná vědecká sledování (National Library of Medicine), která probíhala nejen v minulém roce, nám předkládají neprůstřelné závěry, že právě vitamíny C a D, zinek i selen a též rakytník, echinacea, eleuterokok a ženšen podporují zdravé fungování našeho imunitního systému.

Má smysl užívat preventivně doplňky stravy?

Dle stávajících poznatků jsou vitamíny a minerální látky při správném dávkování generacemi prověřenou cestou prevence bez rizik a vedlejších účinků. Pokud nevíte, který vitamín či minerál zařadit do jídelníčku, obraťte se na nás, rádi vám poradíme v Odborné poradně.

(Mgr. Ondřej Pleskot)

Zdroje: SUKLMinisterstvo zdravotnictví ČRNational Library of Medicine.

Informace v článku jsme čerpali z doposud známých a dostupných informací, které se mohou v budoucnu měnit v návaznosti na vědecká bádání a další tvrzení.

Symptomy nemoci či zdravotního problému popsané v tomto článku se u každého mohou projevit jinak. V každém případě konzultujte své zdravotní potíže vždy s lékařem.

PharmDr. Kamila Horníčková

PharmDr. Kamila Horníčková

17. březen 2021
Máte dotaz k článku? Napište nám!

Přečtěte si také

Konopí je dnes dobře známé a používané nejen v medicíně, ale také v kosmetice, kde je jedním z nejčastěji používaných top látek dnešního trhu.

více

Co to je, jaké jsou účinky propolisu a kdo by si na něj měl dát pozor, prozradíme v našem článku.

více

Řepík lékařský byl používaný v magii a léčení již od starodávných dob. K čemu však doopravdy slouží? Prozradíme v našem článku.

více

Co by to byl podzim bez dýně. Pokud jste v létě poctivě zalévali, tak teď už jistě sklízíte tyto na pohled krásné plody, které dovedou posloužit jak k snědku, tak i jako podzimní dekorace. Například…

více
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.