Úvodní strana Domácnost a zvířata Chovatelské potřeby

CANIVERM A.U.V. TBL 6 x 0,7G

Veterinární léčivý přípravek
Kód výrobku: 28973
91 %
Nematodózy a cestodózy psů, koček, kočkovitých a psovitých šelem.

Více informací

Skladem zítra

Pozítří odešleme, u vás ve čtvrtek 22. 4.

Pozítří odešleme, u vás ve čtvrtek 22. 4.

225 Kč (37,50 Kč/kapsle)

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

CANIVERM A.U.V. TBL 6 x 0,7G

(Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.).

Informace o produktu

Výrobce: BIOVETA, IVANOVICE NA HANÉ
Značka: CANIVERM
Kód výrobku: 28973
Kód EAN: 8594004855541
Kód SÚKL: 39210
ATC skupina: Veterinaria - anthelmintika
Držitel rozhodnutí: BIOVETA, IVANOVICE NA HANÉ

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CANIVERM forte tablety
Antiparazitikum proti oblým a plochým červům

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
1 tableta - 0,7 g:

Léčivá(é) látka(y):
Fenbendazolum 150 mg
Pyranteli embonas 144 mg
Praziquantelum 50 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.LÉKOVÁ FORMA
Tablety.
Tablety světle žluté barvy

4.KLINICKÉ ÚDAJE
4.1Cílové druhy zvířat
Psi, kočky. Kočkovité a psovité šelmy.

4.2Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat
Onemocnění způsobená škrkavkami a tasemnicemi psů, koček, kočkovitých a psovitých šelem. (Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vuplis, Echinoccus granulosus, Echinocccus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.).

4.3Kontraindikace
Oční cysticerkóza a spinální neurocysticerkóza.
Poškození jater.
Nepodávat současně s přípravky na bázi piperazinu, případně jinými antiparazitiky.

4.4Zvláštní upozornění
Případné nežádoucí účinky je nutno konzultovat s veterinárním lékařem.
Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny.

4.5Zvláštní opatření pro použití
Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Přípravek se nesmí aplikovat zvířatům, která projevují příznaky jiného, než střevního parazitárního onemocnění.
Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním léku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.
4.6Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
Do několika hodin po aplikaci se může objevit vomitus, kašovitá stolice, kopřivka, případně zvýšená teplota. Jedná se o reakci na uvolňované bílkoviny z odumírajících červů, nejedná se o reakci na léčivo. Přípravek může způsobit ospalost zvířete.

4.7Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky
U březích fen je třeba přesně dodržovat dávkování.

4.8Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Nepodávat současně s přípravky na bázi piperazinu, případně jinými antiparazitiky.

4.9Podávané množství a způsob podání
Štěňata, malá plemena psů a kočky:
- 1/2 tablety 0,7 g na 2 - 5 kg ž.hm.
Střední plemena psů:
- 1 tableta 0,7 g na 5 - 10 kg ž.hm.
Velká plemena psů a velké šelmy:
- 1 tableta 0,7 g na počatých 10 kg ž.hm.

Způsob podání - perorálně.
Tablety je možno podávat samostatně nebo zabalené do kousku krmiva.
Nepodávat současně s mléčnou potravou.
Dávka se podává jednorázově.
Šelmám (kočkovité, psovité) v zoologických zahradách, cirkusech apod. se doporučuje smíchat rozdrcené tablety dle váhy šelmy do masové koule a ty rozložit ve voliéře dle počtu zvířat před ranním krmením.
U mláďat se doporučuje odčervovat od 3. do 12. týdne stáří jednorázově v intervalu 3 týdnů a pak pravidelně každé 3 měsíce.

4.10Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
Desetinásobně zvýšená dávka nemá vedlejší účinky na cílová zvířata.

4.11Ochranné lhůty
Není určeno pro potravinová zvířata.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: –Benzimidazoly a příbuzné substance
ATCvet kód: QP52AC30

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Fenbendazol patří do skupiny benzimidazolových derivátů.
- chemický název: Methyl 5-(phenylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-yl carbamate
- molekulární vzorec: C15H13N3O2S
- CAS No: 43210-67-9
Fenbendazol je látka se širokým spektrem účinnosti na nematody, na plicní červy, na některé tasemnice a cestody.
Fenbendazol je přijímán červy orálně a jeho působení spočívá v blokádě polymerizace strukturálního proteinu tubulinu uvnitř nervových axonů a tím u parazita dochází k narušení transportních funkcí absorbčních buněk. Působí proti dospělcům a vývojovým formám citlivých helmintů.
Pyrantel pamoát je derivát tetrahydropyrimidinu.
Jedná se o širokospektrální anthelmintikum, vysoce účinné při léčbě infekcí vyvolaných Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum. Pyrantel pamoát je středně účinný proti oběma druhům měchovce, ale už méně proti N. americanus. Nepůsobí na trichuriózu ani na strongyloidózu. Působí jako antagonista na nikotinových cholinergních receptorech v gangliích, a tím dochází ke spastické neurosvalové paralýze červů.
Pyrantel pamoát působí proti nezralým i dospělým formám citlivých helmintů ve střevě, nepůsobí však na migrující stadia ve tkáních. Pyrantel nepůsobí vermicidně ani ovocidně.
Praziquantel je syntetický isochinolin-pyrazinový derivát, slabě rozpustný ve vodě.
Ojedinělé spektrum účinku se projevuje tím, že je účinný v léčbě schistosomál-ních infekcí a současně působí proti motolicím a tasemnicím. Nepůsobí na Fasciola hepatica a při hydatidóze.
Praziquantel zvyšuje propustnost buněčných membrán pro vápníkové ionty a
v důsledku toho dochází u parazita ke svalovým kontrakcím. Způsobuje svalovou paralýzu depolarizací inhibicí cholinesterázy neuromuskulární destičky.
Působí vakuolizaci a rozpad tegumentu a parazit odumírá. I když se praziquantel vstřebává do F. hepatica, k žádné reakci u tohoto parazita nedochází.
U schistosomových infekcí zvířat praziquantel působí na nezralá stadia červů i na dospělé červy.

Kombinace účinných látek febantelu a pyrantel pamoátu ukazuje výrazný synergický efekt. Zatímco samotný pyrantel pamoát dosahuje účinnosti maximálně 75 % a samotný febantel 45 %, kombinace obou jmenovaných látek dosahuje účinnosti přes 90 %.

Další zvýšení účinnosti při odčervování je způsobeno tím, že všechny tři účinné látky spolu dohromady pokrývají širší spektrum parazitů.

5.2 Farmakokinetické údaje
Fenbendazol se pomalu vstřebává z trávícího traktu a maximální koncentrace v krevní plazmě zvířat se dosahuje v závislosti na velikosti podané dávky.
Dávka: 5 mg/ kg ž. hm. - 24 hod.
100 - 150 mg/kg. ž. hm. - několik hodin.
Vylučování fenbendazolu a jeho metabolitů z organismu probíhá hlavně stolicí, močí se vyloučí pouze cca 10% látky.
Pyrantel pamoát se slabě vstřebává z trávicího ústrojí a maximální hladiny v krevní plazmě se dosahuje během 1-3 hodin. Téměř polovina aplikované dávky se nezměněna vylučuje stolicí a méně než 15% dávky se vylučuje v nezměněné formě nebo ve formě metabolitů močí.
Praziquantel se rychle vstřebává a jeho biologická dostupnost po perorálním podání je asi 80 %. Maximálních koncentrací nezměněného léčiva v séru se dosahuje za 1-3 hodiny po podání terapeutické dávky. Koncentrace praziquantelu v mozkomíšním moku činí jen 14 - 20% hodnot zjištěných v krevní plazmě. Koncentrace účinné látky v žluči je téměř trojnásobně vyšší než koncentrace ve venózní krvi. Větší část léčiva se v průběhu první pasáže játry rychle metabolizuje na inaktivní mono- a polyhydroxylové produkty. Plazmatický poločas rozpadu praziquantelu je 1 - 1,5 hodiny, zatímco poločas rozpadu hlavních metabolitů jsou 4 - 6 hodin. Vylučování probíhá převážně ledvinami ve formě metabolitů. Během 24 hodin se vyloučí 70% podané dávky, 80% se vyloučí do 4 dnů.
6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1Seznam pomocných látek
Mikrokrystalická celulóza
Monohydrát laktózy
Bramborový škrob
Stearan hořečnatý
Povidon K 90
Koloidní bezvodý oxid křemičitý

6.2Inkompatibility
Nejsou známy.
6.3Doba použitelnosti
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C
Uchovávejte v suchu.
Chraňte před světlem.
6.5Druh a složení vnitřního obalu
Balení 2 tablety a 100 tablet - strip (potištěná fólie PET - PE metalická), vnější přebal papírová skládačka.
Balení 6 tablet - blistr (spodní materiál PVC; vrchní Al fólie obalová s nánosem termoplastického laku s tiskem), vnější přebal papírová skládačka.
Velikost balení: 2 tablety, 6 tablet, 100 tablet

6.6Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Bioveta, a.s.. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané
tel.: 517 318 500
fax.: 517 363 319
e-mail: comm@bioveta.cz

8.Registrační číslo
96/025/01-C/10

9.Datum registrace/ prodloužení registrace
12.06.2001, 21.4.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU
Duben 2010

Recenze (31)

CANIVERM A.U.V. TBL 6 x 0,7G

Recenze od 31 uživatelů s celkovým hodnocením 91 %.

Přidat recenzi produktu

60 %

Učinný a levný

80 %

pomáhá a je cenově dostupný
100 %

Funkční pro psy a dobře se dávkuje.
Cena
100 %

Dobrá cena

80 %

Spokojenost

Levné
Nic
100 %

super, a funguje

velikost :( (kočky)
100 %

100 %

100 %

100 %

spokojenost se všým, s produktem i Lekárnou.cz

Diskuze (1)

CANIVERM A.U.V. TBL 6 x 0,7G

Přidat nový příspěvek do diskuze

Bára - Odcerveni kocoura a velkeho psa

(0) 21/09/2017

Dobry den.Mohu tento lek tedy dat obema nasim zviratum?Mame kocoura a Argentinskou dogu.Dekuji za radu.

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka