Oblíbené položky

Úvodní strana » Trápí mě » Přípravky na nervovou soustavu » Přípravky na nedostatek vitamínů a minerálů

CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 MG 20X500MG Šumivé tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 235783

100 % 1 recenze

Přípravek Calcium-Sandoz obsahuje bohatý zdroj vápníku, což je základní minerální látka, potřebná pro tvorbu a zachování kosti.

Více informací

79
Běžná cena: 90 Kč, Ušetříte: 12 % (11 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek Calcium-Sandoz obsahuje bohatý zdroj vápníku, což je základní minerální látka, potřebná pro tvorbu a zachování kosti.

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Značka: SALUTAS
Kód výrobku: 235783
Kód EAN: 9002260020393
Kód SÚKL: 184279
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5 

Sp.zn. sukls188614/2017 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Calcium-Sandoz forte 500 mg 

šumivé tablety 

Calcii lactogluconas et calcii carbonas 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Calcium-Sandoz musíte užívat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 
V této příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek Calcium-Sandoz a k čemu se užívá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Calcium-Sandoz užívat 
3. Jak se přípravek Calcium-Sandoz užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Calcium-Sandoz uchovávat 
6. Další informace 

 

1. Co je přípravek Calcium-Sandoz a k čemu se užívá? 

Přípravek  Calcium-Sandoz  obsahuje  bohatý  zdroj  vápníku,  což  je  základní  minerální látka  potřebná 
pro tvorbu a zachování kosti. 

Přípravek  Calcium-Sandoz  je  určen  k prevenci  a  léčbě  nedostatku  vápníku  a  může  být  užíván  v 
kombinaci  s  jinými  léčivými  přípravky  k  prevenci  a  léčbě  onemocnění  nazývaného  osteoporóza 
(řídnutí kostí). 

Přípravek  Calcium-Sandoz  je  rovněž  v  kombinaci  s  vitaminem  D

3

  určen  k  léčbě  křivice  (měknutí 

rostoucích kostí u dětí) a osteomalácie (měknutí kostí u dospělých). 

Vápník se vstřebává ve střevech a krví je rozváděn do celého těla. 

Vápník  hraje  důležitou  roli  v některých  tělesných  funkcích.  Je  nezbytný  pro  funkci  nervů,  svalů  a 
srdce, jakož i pro srážení krve. Kromě toho je nezbytný pro správnou funkci mnoha hormonů v těle. 
Aby mohl splňovat tyto různé úlohy, musí být vápník dostupný ve správné koncentraci. 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat přípravek Calcium-Sandoz 

Přípravek Calcium-Sandoz neužívejte, pokud máte: 
•  Přecitlivělost (alergii) na vápník a/nebo na kteroukoliv složku těchto šumivých tablet (viz seznam 

pomocných látek v bodě 6 na konci této příbalové informace); 

•  Zvýšenou hladinu vápníku v krvi (hyperkalcémii); 
•  Zvýšené vylučování vápníku do moči (hyperkalciurii); 

2/5 

•  Určité  problémy  s ledvinami,  jako  např.:  ledvinové  kameny  (nefrolithiázu),  usazeniny  vápníku 

ve tkáni ledvin (nefrokalcinózu). 

 

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku Calcium-Sandoz je zapotřebí 

Pokud trpíte onemocněním ledvin, užívejte tento přípravek pouze po poradě se svým lékařem, zvláště 
pokud užíváte přípravky obsahující hliník.  

Bez  doporučení  lékaře  neužívejte  současně  s přípravkem  Calcium-Sandoz  přípravky  obsahující 
vitamin D. 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užívali 
některé jiné léčivé přípravky, včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, protože vápník 
může ovlivňovat jiné léčivé přípravky, podávané současně. 
• Jestliže  užíváte  nebo  jste  v nedávné  době  užívali  srdeční  glykosidy,  thiazidová  diuretika  nebo 
kortikosteroidy, pečlivě dodržujte pokyny Vašeho lékaře. 
•   Léčivý  přípravek  Calcium-Sandoz  se  má  užívat  nejméně  s 3-hodinovým  odstupem  po  užití 
perorální formy (tj. užívaného ústy) bisfosfonátu anebo fluoridu sodného. 

Jestliže  užíváte  některou  ze  skupin  antibiotik  nazývaných  tetracyklíny,  užívejte  léčivý  přípravek 
Calcium-Sandoz nejméně 2 hodiny po anebo 4 až 6 hodin před užitím tetracyklínů. 

 

Užívání přípravku Calcium-Sandoz s jídlem a pitím 

Přípravek  Calcium-Sandoz  se  nemá  užívat  2  hodiny  po  požití  jídel  s vysokým  obsahem  kyseliny 
šťavelové  nebo  kyseliny  fytové.  Mezi  tato  jídla  patří  například  špenát,  rebarbora  a  celozrnné 
obiloviny. 

 

Těhotenství a kojení 

•  Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se před začátkem užívání přípravku Calcium-Sandoz 

s lékařem. 

•  Calcium-Sandoz  může  být  užíván  těhotnými  nebo  kojícími  ženami  v případě  nedostatku 

vápníku.  Obecně  je  přiměřený  denní  příjem  (včetně  potravy  a doplňků  stravy)  pro  těhotné 
a kojící ženy 1000-1300 mg vápníku. V průběhu těhotenství a kojení by neměl celkový denní 
příjem vápníku přesáhnout 1500 mg.  

Vápník prostupuje do mateřského mléka, ale nemá negativní účinek na dítě.  

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:  

Není  známo,  že  by  požití  přípravku  Calcium-Sandoz  nějak  ovlivňovalo  schopnost  řídit  motorová 
vozidla nebo obsluhovat stroje. 

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Calcium-Sandoz:  

•  Přípravek Calcium-Sandoz je vhodný pro diabetiky (1 šumivá tableta 500 mg obsahuje 0,002 

jednotek cukrů).  

•  Pacienti s dietou omezující sodík by se před zahájením léčby tímto přípravkem měli poradit s 

lékařem. Přípravek Calcium-Sandoz forte 500 mg obsahuje 68,45 mg sodíku v jedné tabletě.  

3/5 

•  Pokud  se  domníváte,  že  máte  intoleranci  (nesnášenlivost)  na  některé  cukry,  poraďte  se  se 

svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

•  Přípravek  Calcium-Sandoz  obsahuje  aspartam,  zdroj  fenylalaninu,  a  může  být  škodlivý  pro 

pacienty s fenylketonurií. 

 

3. Jak se přípravek Calcium-Sandoz užívá? 

 

Stejně  jako  u  všech  léčivých  přípravků  se  prosím  pečlivě  řiďte  pokyny,  aby  bylo  zajištěno  správné 
působení přípravku Calcium-Sandoz.  

Děti užívají jednu šumivou tabletu (jednorázová dávka) jednou nebo dvakrát denně (odpovídá 500 - 
1000 mg vápníku). 

Dospělí  užívají  jednu  šumivou  tabletu  (jednorázová  dávka)  jednou,  dvakrát  nebo  třikrát  denně 
(odpovídá 500 - 1500 mg vápníku). 

Rozpusťte  přípravek  Calcium-Sandoz  ve  sklenici  vody  (přibližně  200  ml)  a  ihned  vypijte.  Tablety 
nepolykejte a nežvýkejte. 

Přípravek Calcium-Sandoz se může užívat s jídlem nebo nalačno (viz bod Užívání přípravku Calcium-
Sandoz s jídlem a pitím). 

 

Jak dlouho máte přípravek Calcium-Sandoz užívat?  

Přípravek  Calcium-Sandoz  užívejte  v doporučených  dávkách  po  dobu  určenou  Vaším  lékařem. 
Protože Calcium-Sandoz je určený k prevenci a léčbě nedostatku vápníku a užívaný s jinými léčivými 
přípravky k prevenci a léčbě osteoporózy (řídnutí kostí), je pravděpodobné, že léčba bude dlouhodobá.  

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcium-Sandoz, než jste měl(a) 

Předávkování  přípravkem  Calcium-Sandoz  může  způsobit  příznaky,  jako  jsou  nevolnost,  zvracení, 
žízeň  nebo  zácpa.  Pokud  máte  podezření  na  předávkování,  vyhledejte  ihned  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calcium-Sandoz 

Neužívejte dvojnásobnou dávku jako náhradu za zapomenutou dávku.  

 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  přípravek  Calcium-Sandoz  nežádoucí  účinky,  které  se  ale 
nemusí vyskytnout u každého. 

-  Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 lidí) zahrnují: 

-  závažná  alergická  reakce,  zahrnující  např.  otok  obličeje,  rtů,  jazyka  a/nebo  hrdla, 

 

který může mít za následek obtíže při polykání.  

Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, okamžitě přestaňte užívat přípravek 
Calcium-Sandoz a vyhledejte okamžitě lékaře. 

-  Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 osoby z 1 000) zahrnují:  

-  nevolnost,  průjem,  bolesti  břicha,  zácpa,  nadýmání,  zvracení,  svědění,  zarudnutí 

 

a/nebo pálení kůže.  

4/5 

-  Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 osoby ze 100) mohou zahrnovat: 

-   příliš  vysoká  hladina  vápníku  v krvi  (hyperkalcémie)  nebo  nadměrné  vylučování 

vápníku močí (hyperkalciurie). 

Pokud se některý z nežádoucích účinků zhorší nebo pokud zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, 
který není uveden v této příbalové informaci, uvědomte prosím svého lékaře nebo lékárníka.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

5. Jak přípravek Calcium-Sandoz uchovávat 

-  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

-  Doba použitelnosti: 

Po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na  vnějším obalu a na tubě po „Použitelné do:“ nebo 
zkratce EXP přípravek Calcium-Sandoz nepoužívejte.  

Datum expirace se vztahuje k poslednímu dni měsíce. 

-  Podmínky pro uchovávání 

Uchovávejte v původním obalu. Dbejte na to, aby byla tuba pevně uzavřená. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak  máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

 

6. Další informace 

Co přípravek Calcium-Sandoz obsahuje 

Léčivou látkou je calcii lactogluconas a calcii carbonas. 

-  Jedna  šumivá  tableta  500  mg  obsahuje:  1132  mg  calcii  lactogluconas  a  875  mg  calcii  carbonas 

(což odpovídá 500 mg vápníku). 

Pomocné  látky  jsou:  kyselina  citronová  bezvodá,  pomerančové  aroma  v  prášku  (obsahuje: 
pomerančovou silici, maltodextrin, arabskou klovatinu, sorbitol (E 420), glukosu), aspartam (E 951), 
makrogol 6000 a hydrogenuhličitan sodný. 

 

Jak přípravek Calcium-Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení 

Šumivé tablety jsou bílé, kulaté, ploché šumivé tablety se zkosenou hranou, s vůní pomeranče. 

Šumivé tablety Calcium-Sandoz forte 500 mg jsou dostupné v balení po 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 a 
600 tabletách. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Tento léčivý přípravek je v zemích EEA registrován pod následujícími názvy: 

 

5/5 

Rakousko:  

 

Calcium "Sandoz" forte – Brausetabletten 

Belgie:   

 

Sandoz Calcium, bruistabletten 

Kypr:    

 

Calcium-Sandoz Forte 500mg Effervescent Tablets 

Česká republika:  

CALCIUM-SANDOZ FORTE 500mg 

Dánsko:   

 

Calcium-Sandoz, brusetabletter 

Francie:   

 

CALCIUM SANDOZ 500mg, comprimés effervescents 

Maďarsko: 

 

Calcium-Sandoz pezsgõtabletta 

Island:   

 

Calcium-Sandoz, freyðitöflur 

Itálie: 

 

 

CALCIUM-SANDOZ 500mg compresse effervescenti 

Norsko:   

 

Calcium-Sandoz 500mg brusetabletter 

Polsko:   

 

CALCIUM-SANDOZ Forte 

Portugalsko: 

 

CALCIUM-SANDOZ FORTE 

Slovenská republika: 

CALCIUM-SANDOZ Forte 500 mg 

Slovinsko: 

 

Calcium Calvive 500 mg šumece tablete 

Španělsko: 

 

Calcium-Sandoz 500 mg comprimidos efervescentes 

Švédsko:  

 

Calcium-Sandoz 500 mg, brustabletter 

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká 

republika 

Výrobce:  
FAMAR FRANCE, 1, Avenue du Champ de Mars, 45072 Orléans Cedex 02, Francie 
FAMAR ORLEANS, 5, Avenue de Concyr, 45071 Orléans La Source Cedex 02, Francie 
Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, D-70839 Gerlingen, Německo 
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee, 1, 39179 Barleben, Německo 
GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstraße 4, 80339 München, Německo 
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko  
Novartis Consumer Health N.V., Medialaan 40, 1800 Vilvoorde, Belgie  
Novartis Hungária Kft., 43 - 47, Bartók Béla út , 1114 Budapest, Madarsko  

Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Německo  

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28. 7. 2017 

 

Recenze (1)

Recenze produktu CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 MG 20X500MG Šumivé tablety

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 MG 20X500MG Šumivé tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Tomáš H.

100 % 31/08/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám