Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léčivé přípravky proti bolesti » Léčivé přípravky na celkové tlumení bolesti

BRUFEN 100X400MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13158

100 % 3 recenze

BRUFEN 10X400MG se užívá ke snižování mírné až středně silné bolesti, např. bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, zubů, při bolestech svalů a kloubů, které provázejí chřipková onemocnění, při bolestivé menstruaci. Volně prodejný lék, čtěte pozorně příbalovou informaci.

Více informací

136
Běžná cena: 156 Kč, Ušetříte: 13 % (20 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 23. 2. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 2. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

BRUFEN 10X400MG se užívá ke snižování mírné až středně silné bolesti, např. bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, zubů, při bolestech svalů a kloubů, které provázejí chřipková onemocnění, při bolestivé menstruaci. Volně prodejný lék, čtěte pozorně příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: FAMAR, S.A., ATTIKI
Značka: BRUFEN
Kód výrobku: 13158
Kód EAN: 5099151006554
Kód SÚKL: 185630
Držitel rozhodnutí: FAMAR, S.A., ATTIKI

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp. zn. sukls172936/2017 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

BRUFEN 400 

potahované tablety 

ibuprofenum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité informace. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 

Pokud se do 3 -5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. Pokud užívá Brufen 400 dospívající, musí navštívit lékaře vždy již po 3 dnech 
léčby.

 

 

 
V příbalové informaci naleznete:  
 
1. 

Co je přípravek Brufen 400 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brufen 400 užívat  

3. 

Jak se přípravek Brufen 400 užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Brufen 400 uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

CO JE BRUFEN 400 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Pokud užívá Brufen 400 dospívající, musí navštívit lékaře vždy již po 3 dnech léčby.

 

 
Brufen 400 je nesteroidní antirevmatikum s výrazným účinkem snižujícím horečku 
(antipyretickým), tlumícím bolest (analgetickým) i u bolestivých stavů nerevmatického původu 
a s účinkem protizánětlivým (antiflogistickým). 
U nemocných s revmatickým onemocněním kloubů Brufen 400 zmenšuje bolest, ranní ztuhlost, 
místní příznaky zánětu (otok, zčervenání), a tím zvyšuje pohyblivost kloubů. 
 
Brufen 400 se užívá: 
 

ke snižování horečky 

k léčbě mírné až středně silné bolesti, např. bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, 

zubů, pooperační bolesti, bolesti při poraněních měkkých tkání, jako je pohmoždění 
nebo podvrtnutí 

při bolestech svalů a kloubů, které provázejí chřipková onemocnění 

při bolestivé menstruaci 

na doporučení lékaře při revmatických onemocněních. 

 

 

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK  

BRUFEN 400 UŽÍVAT  

Neužívejte přípravek Brufen 400: 
 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jestliže jste přecitlivělý(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné protizánětlivé léky, 
což se projevuje jako průduškové astma, kopřivka, otok nebo rýma 

pokud se u vás vyskytuje aktivní vřed žaludku nebo dvanáctníku nebo krvácení z těchto 
orgánů (nebo pokud se u vás vřed nebo krvácení vyskytlo opakovaně v minulosti)   

jestliže se u vás v minulosti vyskytlo krvácení z trávicího traktu nebo perforace 
(proděravění), jež bylo vyvoláno léčbou nesteroidními protizánětlivými léky  

jestliže máte zvýšenou tendenci ke krvácení nebo aktivní krvácení 

pokud trpíte závažným srdečním selháváním 

pokud trpíte závažným selháním jater 

pokud trpíte závažným selháním ledvin (glomerulární filtrace nižší než 30 ml/min) 

pokud trpíte výraznou dehydratací (způsobenou např. zvracením, průjmem, 
nedostatečným příjmem tekutin nebo po operaci) 

Přípravek nesmí užívat ženy ve 3. třetině těhotenství (pouze na doporučení lékaře ho užívají 
ostatní těhotné a kojící ženy). 

 
Upozornění a opatření 
 
V následujících případech užívejte přípravek pouze po poradě s lékařem. 

Pokud trpíte onemocněním trávicího traktu, můžete přípravek užívat pouze se zvýšenou 
opatrností, neboť u vás může zvýšit riziko krvácení a dalších komplikací v trávicím 
traktu. U nemocných s chronickým zánětlivým střevním onemocněním (ulcerózní 
kolitida, Crohnova choroba) může dojít ke zhoršení těchto onemocnění. Zvýšené riziko 
krvácení do trávicího traktu je u pacientů, kteří v minulosti měli vřed žaludku nebo 
dvanáctníku. 

Jestliže trpíte astmatem, může u vás přípravek Brufen 400 zvyšovat riziko vzniku 
bronchospasmu (křečovitého sevření průdušek). 

Pokud máte sennou rýmu, nosní polypy nebo chronické onemocnění dýchacích cest, 
může u vás přípravek Brufen 400 zvyšovat riziko vzniku alergické reakce. 

Pokud  užíváte  léky  ovlivňující  krevní  srážlivost,  může  u  vás  i  Brufen  400,  podobně 

jako jiné léky z této skupiny, prodlužovat dobu krvácení nebo vést ke vzniku vředů. 

Pokud  trpíte  onemocněním  ledvin,  je  nutné  užívat  přípravek  Brufen  400  pouze  se 

zvýšenou opatrností a vždy v nejnižší účinné dávce, neboť léčiva z této skupiny mohou 
zhoršit  funkci  ledvin.  Stejná  opatření  platí  i  v  případě,  že  trpíte  vážnějším 
onemocněním jater. 

 
V průběhu léčby se ojediněle může vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vřed nebo 
perforace. Pokud zaznamenáte jakékoliv nezvyklé obtíže ze strany zažívacího traktu informujte 
ihned svého lékaře. 
 
Protizánětlivá/ analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika 
srdečních nebo cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých 
dávkách. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby. 
 
Před užitím přípravku Brufen 400 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud: 
 

-  máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo 

pokud jste prodělali srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním 
periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) 

 

nebo jste prodělali jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně “mini-mozkové 
mrtvice” neboli tranzitorní ischemické ataky “TIA”). 

-  máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze 

srdeční onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/ kuřačka. 

 
Vzácně  byl  u  pacientů  léčených  ibuprofenem  zaznamenán  i  výskyt  “sterilního”  zánětu 
mozkových  blan.  Výskyt  tohoto  onemocnění  je  však  pravděpodobnější  u  pacientů,  jež  trpí 
onemocněním pojivové tkáně, patřícím mezi tzv. “kolagenózy”, např. lupus erythematodes. 
 
Přípravek Brufen 400 neužívejte spolu s jinými nesteroidními protizánětlivými léky nebo 
dalšími léky zvyšujícími riziko poškození žaludku. 
 
Tak  jako  jiná  nesteroidní  antirevmatika,  i  Brufen  400  může  zakrýt  známky  infekčního 
onemocnění.  
Ibuprofen může dočasně potlačovat funkci krevních destiček. 
Během planých neštovic se doporučuje přípravek neužívat.  
 
Velmi vzácně mohou nesteroidní antirevmatika vyvolat závažné kožní reakce, z nichž některé 
mohou  být  i  smrtelné  (např.  exfoliativní  dermatitida,  Stevens-Johnsonův  syndrom,   toxická 
epidermální  nekrolýza).  Pokud  se  u  Vás  objeví  vyrážka  nebo  poškození  povrchu  sliznic, 
přestaňte užívat tento přípravek a kontaktujte svého lékaře. 
Velmi  vzácně  se  mohou  vyskytnout  závažné  akutní  reakce  z přecitlivělosti  (například 
anafylaktický šok). Tento stav vyžaduje okamžitou léčbu. 
 
Riziko vzniku nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou přípravku a u starších osob. Je 
proto nezbytné zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou a v léčbě pokračovat nejkratší možnou 
dobu, nutnou k léčbě příznaků. 
 
Konzumace alkoholu je třeba se vyvarovat, jelikož může zesílit nežádoucí účinky nesteroidních 
antirevmatik, především těch, která postihují trávicí ústrojí a centrální nervový systém. 
 
Při delším užívání jakýchkoli léků proti bolesti se může objevit bolest hlavy, která nemůže být 
léčena podáváním vyšších dávek léčivého přípravku. V takovém případě je nezbytné se o další 
léčbě poradit s lékařem. 
 
Děti a dospívající 
U dehydrovaných dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin. 

Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek Brufen 400 vhodný pro děti do 12 let. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Brufen 400 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek Brufen 400 může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např: 
Antikoagulancia/antiagregancia (tj. přípravky ředící krev/ bránící jejímu srážení, např. kyselina 
acetylsalicylová, warfarin, ticlopidin) zvyšují riziko krvácení a vzniku nežádoucích účinků 
v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu.  
Jiné protizánětlivé léky (včetně tzv. inhibitorů COX-2),  kortikoidy a léky k léčbě deprese, 
zvané SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) zvyšují riziko vzniku nežádoucích 
účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu.  
Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) 
v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky.  
Léčiva snižující vysoký krevní tlak (močopudné léky (tzv. diuretika), ACE-inhibitory jako je 
captopril, beta-blokátory jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan). 

 

Ibuprofen může snižovat účinek těchto léků.  Diuretika mohou zároveň zvyšovat nežádoucí 
účinky ibuprofenu. 
Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, 
sulfinpyrazon).  
Při současném užití s chinolonovými antibiotiky (např. nolicin, ofloxin, ciplox) může ibuprofen 
zvýšit riziko vzniku křečí způsobených těmito antibiotiky.  
Užívání ibuprofenu může také zvyšovat možné nežádoucí účinky až toxické působení těchto 
léčiv: takrolimu, zidovudinu, cyklosporinu, mifepristonu. 
Ibuprofen může prodloužit vylučování aminoglykosidů z organismu. 
Ibuprofen může zvyšovat účinky léčiv k léčbě diabetu, obsahujících deriváty 
sulfonylmočoviny. Při současném užití těchto léčiv byly vzácně zaznamenány případy 
hypoglykémie (nízké hladiny krevního cukru v krvi).  
Ibuprofen může mít vliv na vylučování methothrexátu. 
Současné podávání ibuprofenu a cholestyraminu může snižovat vstřebávání ibuprofenu 
v trávicím traktu.  
Současné podávání ibuprofenu s inhibitory CYP2C9 (např. vorikonazolu či flukonazolu 
užívaných k léčbě plísňových infekcí) může zvýšit citlivost k ibuprofenu. 
 
Rostlinné přípravky: přípravky obsahující jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) mohou zvyšovat 
riziko krvácení, pokud jsou užívány současně s ibuprofenem. 
 
Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Brufen 
400. Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek 
Brufen 400 užívat s jinými léčivy.  
 
 
Přípravek
 Brufen 400 s jídlem, pitím a alkoholem 
Rychlejšího účinku lze dosáhnout podáním dávky na lačný žaludek. Pacientům s citlivým 
žaludkem je doporučeno užívat ibuprofen spolu s jídlem. 
Tablety přípravku Brufen 400 je třeba zapít dostatečným množstvím vody. Mají být užívány 
celé, bez kousání, půlení, drcení nebo cucání, aby nedocházelo k nepříjemným pocitům 
v ústech nebo podráždění hrdla. 

Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u 
žen.  Z  tohoto  důvodu  se  jeho  užití  nedoporučuje  u  žen,  které  se  pokoušejí  otěhotnět,  mají 
potíže  s  otěhotněním,  nebo  jsou  pro  tyto  potíže  vyšetřovány.  Po  přerušení  užívání  dojde 
k úpravě. 
 
Těhotenství 
Přípravek Brufen 400 se nesmí užívat v posledních 3 měsících těhotenství, jeho podávání se 
však nedoporučuje během celého těhotenství a v průběhu porodu. V první a druhé třetině 
těhotenství užívejte proto přípravek pouze na doporučení lékaře. 
 
Kojení 
Dlouhodobé podávání ibuprofenu kojícím matkám se nedoporučuje. Pokud je přípravek užit 
pouze krátkodobě v dávce doporučené ke zmírnění akutní bolesti nebo ke snížení horečky, není 
třeba kojení přerušit.  Pokud kojíte, užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře. 
 
Plodnost 
Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem. 
 

 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
U  některých  pacientů  užívajících  ibuprofen  se  mohou  objevit  závratě,  točení  hlavy,  zrakové 
změny a jiné poruchy centrálního nervového systému. Vzhledem k tomu, že se mohou objevit 
tyto  nežádoucí  účinky,  nevykonávejte  činnosti,  jako  je  řízení  vozidla  nebo  obsluha  strojů, 
pokud  si  nejste  jist(a),  že  léčba  ibuprofenem  nemá  vliv  na  Vaši  schopnost  tyto  aktivity 
vykonávat. V kombinaci s alkoholem toto doporučení platí ještě ve vyšší míře. 
 
Přípravek Brufen 400 obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé 
cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK BRUFEN 400 UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Pouze pro krátkodobé perorální užití (užití ústy).  
Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší 
dobu nutnou ke zlepšení příznaků. 
 
 
Dospělí a dospívající od 12 let (s hmotností od 40 kg): 
Obvyklá denní dávka užívaná k léčbě bolesti nebo horečky je 1 potahovaná tableta Brufenu 400 
jako jednorázová dávka nebo až třikrát denně s odstupem 4-6 hodin mezi jednotlivými 
dávkami. Maximální denní dávka je 1200 mg. 
U revmatických onemocnění se denní dávka obvykle pohybuje od 1200-1600 mg, avšak 
přesnou dávku určí vždy lékař, který může dávku zvýšit až do 2400 mg, rozdělených do 
několika dávek. Dávka 2400 mg denně by však neměla být překročena. 
U starších pacientů (nad 65 let) není nutná úprava dávkování.  
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek Brufen 400 není určen dětem a dospívajícím do 12 let. Pro tuto skupinu jsou 
dostupné jiné lékové formy a síly ibuprofenu.  
 
Pokud u dospělých horečka neustupuje do 3 dnů a bolest do 5 dnů nebo se vyskytnou jakékoliv 
neobvyklé reakce, je třeba se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle 
než 7 dní. 
Při užívání přípravku bez lékařského předpisu je maximální denní dávka omezena na 1200 mg 
(3 tablety) na den. 
Pokud je u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se 
zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře. 
 
Tablety přípravku Brufen 400 zapijte dostatečným množstvím vody. Mají být užívány celé, bez 
kousání, půlení, drcení nebo cucání, abyste předešel(a) nepříjemným pocitům v ústech nebo 
podráždění hrdla. Rychlejšího účinku lze dosáhnout podáním dávky na lačný žaludek. 
Pacientům s citlivým žaludkem se doporučuje užívat ibuprofen spolu s jídlem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Brufen 400, než jste měl(a) 
Příznakem předávkování jsou nevolnost, zvracení, závrať, bolesti břicha, letargie, sucho v 
ústech, křeče a zřídka ztráta vědomí nebo útlum dýchacího systému. V případě vážného 
předávkování může dojít k selhání ledvin a poškození jater. 
Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem navštivte ihned lékaře. 
 
 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Brufen 400 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním přípravku Brufen 400 jsou stejné jako 
nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s léčbou jinými nesteroidními antirevmatiky. 
Při užívání ibuprofenu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, které jsou seřazeny 
dle četnosti výskytu: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): pocit na zvracení, zvracení, průjem, zácpa, 
plynatost, trávicí obtíže, bolesti břicha, krvácení z trávicího traktu (do černa zbarvená stolice 
nebo zvracení krve), závratě, únava, bolesti hlavy, vyrážka. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): různé formy poruchy ledvin, např. zánět 
ledvin, nefrotický syndrom (soubor příznaků při onemocnění ledvin) a selhání ledvin,

 

rýma, 

zánět žaludku, dvanáctníkový vřed, žaludeční vřed, vřed v ústech, proděravění sliznice 
trávicího traktu, zánět jater, žloutenka, porucha jaterních funkcí, průduškové astma, zúžení 
průdušek, dušnost, nespavost, pocit mravenčení, ospalost, úzkost, kopřivka, svědění, purpura 
(tečkovité krvácení do kůže), angioedém (

otok vznikající na různých místech organismu např. 

podkoží obličeje, sliznice dýchacího a trávicího ústrojí a způsobující obtíže podle postiženého 
místa)

, zvýšená citlivost kůže na slunce, poruchy vidění, poruchy sluchu,

 

poruchy rovnováhy, 

zvonění v uších. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): zánět mozkových blan, deprese, zmatenost, 
optická neuritida (zánět zrakového nervu), toxická optická neuropatie (postižení zrakového 
nervu), otoky,

 

snížení počtu některých krevních elementů (např. červených či bílých krvinek, 

destiček), kde první známky jsou: horečka, oteklé hrdlo, povrchní vředy v ústech, příznaky 
podobné chřipce, těžké vyčerpání, nevysvětlitelné krvácení a tvorba modřin. 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): zánět slinivky břišní, selhání jater, 
srdeční selhání, infarkt myokardu, zvýšený krevní tlak, těžké formy kožních reakcí, papilární 
nekróza (především u dlouhodobého užívání), anafylaktická reakce - těžká reakce 
z přecitlivělosti, kde příznaky mohou zahrnovat: otok obličeje, jazyka a hrtanu, dušnost, 
tachykardii, hypotenzi (anafylaxe, angioedém nebo těžký šok). 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): zhoršení ulcerózní kolitidy a Crohnovy 
choroby.  
 
Při výskytu závažnějších reakcí jako otok obličeje, nebo dušnost, dále poruchy vidění nebo 
černě zbarvená stolice, přerušte užívání přípravku a ihned vyhledejte lékaře.  
 
Užívání léčiv jako Brufen 400 může být spojeno s mírně zvýšeným rizikem srdečního infarktu 
nebo mozkové mrtvice. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

 

 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

 

5. 

JAK PŘÍPRAVEK BRUFEN 400 UCHOVÁVAT 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za 
{Použitelné do:}. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Brufen 400 obsahuje 
Léčivou látkou je ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě.  
Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát 
Potahová vrstva: hypromelosa, mastek, oxid titaničitý (E171). 
 
Jak přípravek Brufen 400 vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Brufen 400 jsou bílé oválné potahované tablety   
Velikost balení: 4,10, 20, 30 nebo 100 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
BGP Products Czech Republic s.r.o., Evropská 2591/33d, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká 
republika 
 
Výrobce 
Famar A.V.E. 
7 Anthousa Ave. 
153 44 Anthoussa, Attiki 
Řecko 
 
Famar A.V.E. 
49th km national road Athens-Lamia 
190 11 Avlona 
Řecko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 
 
22. 8. 2017 

Recenze (3)

Recenze produktu BRUFEN 100X400MG Potahované tablety

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu BRUFEN 100X400MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

Zkušenosti uživatelů

Ivana B.

100 % 08/08/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám