Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP 1X50ML Sirup - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 201350

97 % 6 recenzí

Při onemocněních dýchacích cest, při akutní bronchitidě (zánět průdušek) spojené s kašlem a onemocnění z nachlazení se zvýšenou tvorbou hlenu. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více informací

109

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (6)
Diskuze

Podrobné informace

Při onemocněních dýchacích cest, při akutní bronchitidě (zánět průdušek) spojené s kašlem a onemocnění z nachlazení se zvýšenou tvorbou hlenu. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Informace o produktu

Výrobce: BIONORICA
Značka: BRONCHIPRET
Kód výrobku: 201350
Kód EAN: 4029799161996
Kód SÚKL: 136001
Držitel rozhodnutí: BIONORICA

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn.sukls205603/2014   
         
                            PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 

Bronchipret tymián a břečťan sirup   

Thymi extractum fluidum, Hederae helicis folii extractum fluidum 

 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Bronchipret tymián a břečťan sirup a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  Bronchipret tymián a břečťan sirup užívat  

3. 

Jak se Bronchipret tymián a břečťan sirup užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak  Bronchipret tymián a břečťan sirup uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Bronchipret tymián a břečťan sirup  je rostlinný  léčivý přípravek  na léčbu zánětlivých onemocnění 
dýchacích cest u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku.   
Je určen k léčbě akutní nekomplikované bronchitidy (zánětu průdušek) se zvýšenou tvorbou hlenu a 
k léčbě  kašle  při   nachlazení.  Charakteristickými  příznaky  akutního  zánětu  průdušek  či  kašle 
provázejícího nachlazení jsou vlhký kašel, potíže při vykašlávání hlenu a bolest na hrudi při kašli.  
 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE  BRONCHIPRET TYMIÁN 
A BŘEČŤAN SIRUP
  UŽÍVAT  

 
Neužívejte  Bronchipret tymián a břečťan sirup 

jestliže jste alergický(á) na tekutý tymiánový extrakt a tekutý extrakt z břečťanového listu nebo 
jiné rostliny z čeledi hluchavkovitých nebo aralkovitých, břízu, pelyněk, celer nebo na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 

  

Před užitím Bronchipret tymián a břečťan sirupu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud 
trpíte gastritidou (zánět žaludku) nebo žaludečním či dvanáctníkovým vředem. 
Pokud se potíže zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden nebo v případech dušnosti, horečky a 
hnisavého nebo krvavého hlenu, je potřeba se poradit s lékařem. 
 
 
Děti 

Přípravek  není  určen  dětem  do  1  roku.  V případě  přetrvávajícího  nebo  opakujícího  se  kašle  u  dětí 
mezi 1 – 4 lety je třeba se poradit s lékařem.  
 
 
Další léčivé přípravky a Bronchipret tymián a břečťan sirup  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Interakce s jinými léky nejsou dosud známy. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Bezpečnost v průběhu těhotenství a v období kojení nebyla stanovena. Vzhledem k nedostatku 
dostatečných údajů se užívání v průběhu těhotenství a v období kojení nedoporučuje.  
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Bronchipret tymián a břečťan nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Bronchipret tymián a břečťan sirup obsahuje 7 objemových % alkoholu (ethanolu), tj. do 0,30 g 
alkoholu v 5,4 ml, což odpovídá do 8 ml piva, 3 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít 
v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a u vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním 
onemocněním nebo epilepsií. 
V takových případech se poraďte se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
Bronchipret tymián a břečťan sirup obsahuje roztok maltitolu.  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
Informace pro diabetiky: Jedna dávka Bronchipret tymián a břečťan sirupu pro dospělého (5,4 ml) 
obsahuje průměrně 0,18 výměnných (chlebových) jednotek. 
 
3. 

JAK SE BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP  UŽÍVÁ 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučené dávkování je následující: 
 

Věk 

Jednotlivá dávka v ml 
(užívá se 3x denně) 

Celková denní dávka 

Děti od 1 do 5 let 

3,2 ml 

  9,6 ml 

Děti od 6 do 11 let 

4,3 ml 

12,9 m 

Dospívající od 12 let a 
dospělí 

5,4 ml 

16,2 ml 

 
Bronchipret tymián a břečťan sirup užívejte 3 krát denně pomocí přiložené odměrky v dávce 
odpovídající věku dle výše uvedené tabulky. Bronchipret sirup užijte neředěný a  zapijte tekutinou 
(nejlépe vodou).   
 
Délka léčby závisí na průběhu onemocnění. Pokud se příznaky zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 
týden nebo pokud se vyskytnou dušnost, horečka, hnisavý nebo krvavý hlen, je potřeba se poradit 
s lékařem. 
 
 
 
Jestliže jste užil(a)  více Bronchipret tymián a břečťan sirupu
, než jste měl(a) 

Může dojít k výskytu žaludečních obtíží, zvracení a průjmu. 
Poraďte se prosím v tomto případě se svým lékařem, který rozhodne o potřebných opatřeních.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a břečťan sirup  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání 
tak, jak Vám předepsal lékař nebo jak je popsáno v bodě 3. Jak se Bronchipret tymián a břečťan sirup 
užívá 
 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

 

Velmi časté
Více než u 1 z 10 léčených osob 

Časté: 
Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než 
u 1 ze 100 léčených osob 

Méně časté
Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více 
než u 1 z 1000 léčených osob 

Vzácné: 

Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více 

než u 1 z 10 000 léčených osob 

Velmi vzácné
méně než u 1 z 10 000 léčených osob  
 

Není známo:  
z dostupných údajů nelze určit  

 
Méně časté: 
křeče, nevolnost, zvracení, průjem 
 
Vzácné: 
reakce z přecitlivělosti s vyrážkou 
 
Není známo: 
reakce z přecitlivělosti, jako např. dušnost, kopřivka, otok obličeje, úst a /nebo hltanu. 
 
V případě objevení se prvních příznaků reakce z přecitlivělosti nesmí být Bronchipret tymián a 
břečťan sirup
 znovu užíván. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 

5. 

JAK BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP  UCHOVÁVAT  

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.  
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.  
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Po prvním otevření nepoužívejte déle než 6 měsíců. 
 
Bronchipret tymián a břečťan sirup nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce 
nebo lahvičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.  
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co  Bronchipret tymián a břečťan sirup
 obsahuje  
 
Léčivými látkami ve 100 g (odpovídá 89,2 ml) sirupu jsou: 
Thymi extractum fluidum (1 : 2 – 2,5) (tekutý tymiánový extrakt) 

           

(extrahováno směsí roztoku amoniaku 10% [m/m] : glycerolu 85% [m/m] : ethanolu 90% [V/V] : 
vody (1:20:70:109)) 15,0 g 
Hederae helicis folii extractum fluidum (1:1) (tekutý extrakt z břečťanového listu)   
(extrahováno ethanolem 70% [V/V]) 1,5 g 
 
Pomocnými látkami jsou hydroxypropylbetadex, monohydrát kyseliny citrónové, čištěná voda, 
kalium–sorbát, roztok maltitolu, ethanol (součást rostlinných extraktů), roztok amoniaku 10% a 
glycerol 85% (součást Thymi extractum fluidum). 
 
 
Jak Bronchipret tymián a břečťan sirup vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bronchipret tymián a břečťan sirup je světle hnědá, čirá tekutina aromatického pachu a sladké chuti.  
Lahvička z hnědého skla, PE kapací vložka, PP šroubovací uzávěr s PE kroužkem garantujícím 
neporušenost obalu, PP odměrka. 
Je balen v lahvičkách s kapací vložkou o obsahu 50 ml a 100 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
BIONORICA SE 
Kerschensteinerstrasse 11-15 
D – 92318 Neumarkt 
Německo 
tel: +49 9181 231 90 
fax: +49 9181 231 265 
e-mail: info@bionorica.de  
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

 

 

 

Česká republika 
Schwabe Czech Republic s.r.o. 
Čestmírova 1 
140 00 Praha 4 
Tel.: +420241740447 
Email: info@schwabe.cz 
 

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:   28. 2. 2017 

Recenze (6)

Recenze produktu BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP 1X50ML Sirup

Recenze od 6 uživatelů s celkovým hodnocením 97 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Pomáhá.

100 %

100 %

100 %

Dlouho nebyl k dostání, nyní opět "na pultě". Čistě přírodní pomocník v boji s kašlem. Mňamka.

100 %

80 %

produkt je podobný jako Hedelix a a je taky z přírodních produktů

je příjemný i na chuť
docela pomáhá
je přírodní produkt

Diskuze

Diskuze k produktu BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP 1X50ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Eva M.

100 % 01/10/2015

Dlouho nebyl k dostání, nyní opět "na pultě". Čistě přírodní pomocník v boji s kašlem. Mňamka.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám