Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

BROMHEXIN-EGIS 1X60ML/120MG Roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15781

80 % 1 recenze

K usnadnění vykašlávání při akutních onemocněních horních cest dýchacích, která jsou provázena tvorbou hustého, vazkého hlenu.

Více informací

79
Běžná cena: 84 Kč, Ušetříte: 6 % (5 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 21. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 22. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

K usnadnění vykašlávání při akutních onemocněních horních cest dýchacích, která jsou provázena tvorbou hustého, vazkého hlenu.

Informace o produktu

Výrobce: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Značka: BROMHEXIN
Kód výrobku: 15781
Kód EAN: 5995327112268
Kód SÚKL: 59392
Držitel rozhodnutí: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Přípravek smí být užíván dospělými nebo podáván dětem od 3 let k usnadnění vykašlávání při akutních onemocněních horních cest dýchacích, která jsou provázena tvorbou hustého, vazkého hlenu. Pacienti trpící chronickými (dlouhodobými) onemocněními dýchacích cest např. astmatem mohou přípravek užívat jen na základě lékařského doporučení. Pouze lékař může rozhodnout o podávání přípravku kojencům a dětem do 3 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 4) 

sp.zn.sukls51712/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Bromhexin-EGIS 

2 mg/ml 

perorální roztok 

bromhexini hydrochloridum 

 
 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je Bromhexin-EGIS a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bromhexin-EGIS užívat  

3. 

Jak se Bromhexin-EGIS užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Bromhexin-EGIS uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Bromhexin-EGIS a k čemu se používá 

 
Bromhexin-EGIS obsahuje léčivou látku bromhexin-hydrochlorid, což je expektorans (lék usnadňující 
vykašlávání)  doporučované  k léčbě  akutních  a  chronických  chorob  dýchacích  cest  souvisejících 
s tvorbou  hustého  hlenu.  Tyto  léky  tím,  že  hustý  hlen  rozpouštějí,  usnadňují  odstraňování  sekretu 
v průduškách  a  průdušnici.  Rozpouštění  slizového  sekretu  je  rovněž  usnadněno  při  zánětech  nosu  a 
hltanového pouzdra. 
Bez  porady  s lékařem  se  Bromhexin-EGIS  užívá  při  akutních  onemocněních  dýchacích  cest 
souvisejících s tvorbou hustého hlenu. 
Na  doporučení  lékaře  se  Bromhexin-EGIS  užívá  při  chronických  onemocněních  dýchacích  cest 
souvisejících s tvorbou hustého hlenu. 
 
Tyto přípravky nejsou vhodné k úlevě od suchého kašle. 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bromhexin-EGIS užívat  

 
Neužívejte Bromhexin-EGIS 

jestliže  jste  alergický(á)  na  bromhexin-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jestliže máte nebo jste měl(a) vředovou chorobu

 

zažívacího ústrojí,  

jestliže jste těhotná nebo pokud kojíte. 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Bromhexin-EGIS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

Strana 2 (celkem 4) 

 

v případě poruch hybnosti průdušek, 

 

pokud se tvoří velké množství hlenu; 

Před podáním přípravku Bromhexin-Egis je nutno vzít v úvahu možné reakce z přecitlivělosti. 
 
V souvislosti  s podáváním  bromhexin-hydrochloridu  byla  zaznamenána  hlášení  závažných  kožních 
reakcí.  Jestliže  se  u  Vás  vyskytne  kožní  vyrážka  (včetně  poškození  na  sliznici  úst,  hrdla,  nosu,  očí 
nebo pohlavních orgánů), přestaňte Bromhexin-EGIS užívat a ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a Bromhexin-EGIS 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 

 

Antitusika  (přípravky  tlumící  kašel,  např.  kodein)  nepříznivě  ovlivňují  vylučování  hlenu 
z dýchacích cest, proto tato léčiva  současně  s přípravkem Bromhexin-EGIS neužívejte, ledaže 
by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař. 

 

Bromhexin-EGIS  podporuje  pronikání  některých  současně  podávaných  antibiotik  (ampicilin, 
amoxicilin, cefalexin, erytromycin, oxytetracyklin) do hlenu v dýchacích cestách. 

 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Bromhexin-EGIS se v těhotenství a v době kojení nesmí užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Užívání  bromhexin-hydrochloridu  je  obvykle  bezpečné,  přičemž  není  pravděpodobné,  že  by  vedlo 
k účinkům, které těmto aktivitám brání. Může však vyvolat závrať. Pokud jste takto postižen(a), řízení 
nebo obsluha strojů se nedoporučuje. 
 
Bromhexin-EGIS  obsahuje  methylparaben  (1 mg/ml).  Methylparaben  může  způsobit  alergické 
reakce (pravděpodobně zpožděné) a výjimečně bronchospasmus (zúžení průdušek).  
 
 
3. 

Jak se Bromhexin-EGIS užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  lékaře, 
lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo 
zdravotní sestrou. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
Dospělí: 4 ml perorálního roztoku 3x denně.  
 
K inhalační léčbě pomocí nebulizátoru (rozprašovače): 4 ml roztoku dvakrát denně. 
Roztok lze dávkovat pomocí dávkovací odměrky dodávané s přípravkem. 
 
Použití u dětí a dospívajících
 
Do 2 let věku: 1 ml perorálního roztoku 3x denně 
2 až 6 let: 1 až 2 ml perorálního roztoku 3x denně 
6 až 14 let: 4 ml perorálního roztoku 3x denně 
 
Inhalační  léčbu  u  dětí  je  možno  aplikovat  pouze  ve  zdravotnických  zařízeních  a  pod  lékařským 
dohledem. 
 
Roztok k inhalaci je nutno naředit stejným objemem destilované vody. 
 
Inhalace může vyvolat kašel, při léčbě citlivých pacientů se tudíž doporučuje roztok ohřát na tělesnou 
teplotu. 
Přípravek se doporučuje užít po jídle s velkým množstvím tekutin. Bohatý příjem tekutin během léčby 

Strana 3 (celkem 4) 

podporuje vykašlávání. 
 
Porucha funkce ledvin 
Před užíváním přípravku se zeptejte lékaře, zda netrpíte chorobou ledvin, protože může být potřebné 
podávat nižší než doporučené dávky či prodloužit dávkovací interval. 
 
Pokud máte dojem, že účinky přípravku Bromhexin-EGIS jsou příliš silné nebo příliš slabé, obraťte se 
na svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Bromhexin-EGIS, než jste měl(a)
, ihned se obraťte na nejbližší 
nemocniční pohotovost. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a veškerý zbylý roztok, abyste jej 
mohl(a) ukázat lékaři. 
Příznaky předávkování: pocit na zvracení, zvracení, průjem a další příznaky postihující trávicí trakt. 
Při  předávkování,  dokud  nedorazí  lékařská  pomoc,  je  v první  řadě  nutno  vyvolat  zvracení,  poté 
podávat nápoje (mléko nebo čaj).  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bromhexin-EGIS 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže  máte  potíže  s dechem  nebo  polykáním,  oteklý  obličej,  rty  nebo  jazyk  nebo  kožní  vyrážku, 
ihned přestaňte tento přípravek užívat a obraťte se na svého lékaře. Jde o projevy závažné alergické 
reakce na bromhexin-hydrochlorid.  
 
Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1000 osob) 

 

reakce z přecitlivělosti,  

 

vyrážka, kopřivka 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)  

 

anafylaktické  reakce  včetně  anafylaktického  šoku  (život  ohrožující  alergická  reakce), 
angioedému  (rychle  se  šířící  otok  kůže,  podkožních,  slizničních  a  podslizničních  tkání)  a 
svědění 

 

závažné  nežádoucí  kožní  reakce  (včetně  erythema  multiforme,  Stevens-Johnsonova 
syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy). 

 

přechodné zvýšení jaterních enzymů (AST a ALT) 

 

závrať, bolesti hlavy, slabost. 

 

pocit na zvracení, zvracení, bolest v okolí žaludku, průjem. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 

Strana 4 (celkem 4) 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
5. 

Jak Bromhexin-EGIS uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za (EXP: 
měsíc a rok). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25 °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Bromhexin-EGIS obsahuje 
Léčivou látkou je bromhexini hydrochloridum 120 mg v 60 ml roztoku (2 mg v 1 ml roztoku).  
Pomocnými  látkami  jsou  dihydrát  natrium-citrátu,  methylparaben  (1 mg/ml),  monohydrát  kyseliny 
citrónové, glycerol, čištěná voda. 
 
Jak Bromhexin-EGIS vypadá a co obsahuje toto balení  
Vzhled: čirý, bezbarvý roztok bez zápachu nebo téměř bez zápachu. 
 
Balení: 60 ml roztoku v lahvičce z hnědého skla uzavřené uzávěrem PFOP (bílý, hliníkový šroubovací 
uzávěr s laminovanou těsnicí fólií). Lahvička a plastová dávkovací odměrka v papírové krabičce. 
 
Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
MAĎARSKO 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9.6.2016  

Recenze (1)

Recenze produktu BROMHEXIN-EGIS 1X60ML/120MG Roztok

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu BROMHEXIN-EGIS 1X60ML/120MG Roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Tomáš R.

80 % 15/02/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám